Umeå Bästa beslut 3/3: Nannabadplaner stoppas av skjutsande/framkomlighets-svårigheter

Umeå Bästa beslut 3/3: Nannabadplaner stoppas av skjutsande/framkomlighets-svårigheter. Dessa behov, att föräldrar och andra som skjutsar de som ska till badhus/simhallar, oftast barn/ungdomar, är inte alls redovisade i Umeå kommuns utredningar/anvisningar/detaljplaner.

Och då finns än mindre några lösningar för detta växande behov och önskemål om säkra och trygga platser att lämna och hämta. Enda som sägs är plats för utflyktsbussar för skolbarn. Där gäller Västra Kyrkogatan vid Mimerskolan som även nämns som genomfartsbussgata i stället för Vasagatan.

Men då blir det otryggare och riskfylldare för cyklister där, som om deras problem inte var tillräckliga, se förra bloggen.

I nedan bildcollage visas hur olämpligt, ja omöjligt, det är för ett Nannabad och hur bra det går vid Umeå simhall och IKSU, att privata bilar/bussar ska kunna säkert lämna och hämta de man skjutsar för simskola, simträning, badande eller annat man vill göra där.

Nere t v är korsningen V:a Kyrkogatan/Nygatan/P-huset Nanna som omöjlggör privatatrafik till och från P-huset för att stanna/vänta. Inte heller köra in på servicegatan och där cykelparkering behövs.

Nere t h är vid Skolgatan och Vasaplan där privattrafik idag är förbjuden att ens köra in där.

Däremot har dagens simhall, uppe t h, utrymme för sådana stopp med möjlighet att vänta när inte skolbadbussarna står där. Det går också att stanna för på parkeringen närmare grusplanen på andra sidan, vid Rothoffsvägen.

Bäst genomtänkt är på IKSU Sportcenter, uppe t v, med god marginal och utrymme för cyklar och gående samt säker av- och påstigning, här mot norr och lika bra på södra sidan. Så en 50-metersbassäng, mm, ev. också äventyrsbad intill IKSU:s simhall är klart lämplig för denna framkomlighet för skjutsande, lämnande och hämtande.

Så när Nannabadplaneringen så småningom måste avbrytas pga svårigheter för trafik/parkering, barnmiljö/cykel-risker och/eller framkomlighets/skjutsade-omöjligheter (eller andra anledningar, det finns många, se tidigare bloggar och kommande), måste dessa behov vara tillgodosedda eller förberedda innan beslut om nytt bad- och simläge.

Barns och ungdomars väl och ve i alla avseenden, från ankomst, inne i anläggning och vid avfärd, ska vara så trygg och säker som det anges i FN:s barnkomvention och som detaljplaneprocessen hade med innan allt avbröts för ett år sedan. Och sedan skickades tillbaka 64 år till detaljplanen från 1948!

Så vilka är det som i Umeå kommun känner detta ansvar? Kan man hoppas på den nya förvaltningsorganisationen med tre kvinnliga chefer för samhälle, vuxna respektive unga? Är det de två S-ordförandekvinnorna i Socialnämnden och För- och grundskolenämnden samt den manlige V-ordföranden för trafikfrågor som känner för barn/ungdomar här??

Eller alliansviceordföranden med känsla för barns villkor? Allt medan det redan finns två partier, Miljöpartiet och Arbetarpartiet, som är emot Nannabad och säkert välkomnar omtänkande i de andra fullmäktigepartierna. Liksom många umebor, troligen de allra flesta. Och partier/politiker som är "omtänkande" för barn och ungdomar, blir vinnare även för dessa.

 

5 kommentarer

 1. Axel

  Jag har aldrig begripit varför man inte rivit simhallen på Haga. Där finns det gott om plats och det är logiskt att samla all idrott på samma ställe.

  Simhallen är uräcklig och har varit det i flera decennier. Det är en skam att den inte blivit riven redan.

  Om badet ska ligga någon annanstans är Nydala ett rimligt alternativ. Nanna är bland det mest idiotiska någon kan komma på. För det första finns det ingen plats. För det andra så passar en sån anläggning inte in där av flera skäl; lika konstigt som att bygga en verkstadsindustri bredvid Vasaplan.

 2. Urban Bengtson

  Till MJ:

  Visst det är bara att hoppas på omräknande till slut. Men det behövs att berörda politiker, m fl beslutsfattare/ansvariga får direkt veta ens synpunkter samt att få fler med sig.

  Till Axel

  Simhallstomten är också bättre än Nanna (som inte är bra alls). Nydala går också. J

  Jag håller dock på campus, som nu blir mer bostäder ikring liksom skola och dagis, så att det kommer fler människor dit. Och för att där blir det samordningsvinster, även ekonomiskt ihop med IKSU:s simhall.

  Men huvudsaken är att Nannabadplanerna avbryts och sedan göras ordentliga utredningar, inte slarvigt som nu.

 3. Nolia

  Bra att detta idiotiska beslut stoppats. Men jag fattar inte att IKSU nämns som alternativ? Där finns redan en bassäng och IKSU har gynnats nog under årens lopp. Varför inte Nolia som ska vara ett områda för olika sporter. Parkeringsytor finns samt ett vägnät som ger enkla transporter.

 4. Urban Bengtson

  Visst vore det bra om Nannabadplanerna stoppas. Men är vi inte där, även om besked om att planeringen missat trafik, mm och barns/ungdomars krav på trygg och säker tillgänglighet, nu är argument nog för omprövning.

  Nolia är alldeles utmärkt läge och framhölls av Badutredningen 2005/2006 fick nej och politikerna då accepterade nejet. Men sedan ville ha bad/simning ihop med kommers, vilket sprack.

  Nolias styrelse sa nej också, därför föll det bort. Men med stopp av Nannaplanerna kanske det kan återkomma, liksom Nydala, Campus och nuvarande simhallsläge. Det handlar då om en klok och framsynt utredning inför beslut,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.