Umeås Bästa Bad inget för Umeåpolitiker som ej utreder trafikrisker för barn eller cykelparkering, grunder för tillgänglighet och attraktion

Umeås Bästa Bad inget för Umeåpolitiker som ej utreder trafikrisker för barn eller cykelparkering, grunder för tillgänglighet och attraktion.

MEN TJÄNSTEMÄNNEN ANSER TRAFIKEN FÖR BARN VIKTIG, SE BESKED FRÅN FASTIGHET I UMEÅ KOMMUN SOM POLITIKER SKA KÄNNA TILL, HÄR ÄR FÖR FÖRSKOLEBYGGANDE.

Trafiksäkerhet  är en komponent som vi tar hänsyn till i våra projekt, framförallt där många barn vistas.

Att skapa en bra hämta/lämna-situation samt att avskilja barnens vistelseområde från transporter till och från fastigheten är prioriterat. 

En viktig parameter i trafikmiljön är föräldrar, de genererar den mesta trafiken/trafiksituationerna.

OM DETTA HANDLAR E-BREV

jag skickade till Umeås badbolags styrelseledamöter, Lennart Holmlund, Marie-Louise Rönnmark, Christer Lindvall, alla S, Lasse Jacobson, V, Anders Ågren, M,  Peder Westerberg, FP och Mattias Larsson, C

samt för kännedom till Byggnadsnämndens ordf Åsa Ögren, S, 1.a v.ordf. Ulrik Berg, M, och Örjan Mikaelsson, V.

I HOPP OM ATT BADBYGGANDE FÖR BARN ÄR LIKA VIKTIGT SOM FÖR DAGIS

Hej!

Vet inte om ni läst min blogg idag (igår min anm.)
om outredda saker  före bygglovsprövning, så här är bloggen till er (skickat med i e-brevet, min anm) jag vänder mig till, samt för kännedom till ordförandena i Byggnadsnämnden.

Se särskilt längst ner vad Fastighet anser här beträffande förskola/skola, bl a 


Trafiksäkerhet  är en komponent som vi tar hänsyn till i våra projekt, framförallt där många barn vistas.

Detta gäller än mer för barn/ungdomar till badhus/simhall,
särskilt för de klasser som åker ordinarie bussar och ska över Vasaplan med personal som ska hålla reda på livliga 9-10-åringar i 100 – 300 m, innan man når badentrén (f ö mitt emot in- och utfart för P-huset).


VAD SÄGER ARBETSMILJÖN OM OLYCKSRISKER?

Vad säger arbetsmiljösidan om dessa problem med överhängande
olycksrisker? Och ni som politiker att ni inte utrett detta?
Vem/vilka tar ansvar vid olyckor? Badbolagsstyrelsen eller kommunen?

Så det finns många frågor som behöver svar innan ett bygglov kan en prövas, än mindre godkännas. Detta är vida sämre berett än en förskola och där har jag varit med om många projekt, i över 30 år, som skyddsombud och dagisföretagare. 


BAD ÄR ÄNNU SVÅRARE – MÅNGA TAS HÄNSYN TILL

Bad är ännu svårare och viktigare då så många olika besökskategorier måste tas hänsyn till och flera olika personalkategorier, som inte heller här kommit till tals, alla.

Mvh/
Urban Bengtson


ÄR UTLOVAD CYKELUTREDNING GJORD?
(Frågan är också ställd till ansv. tjänstemän, men inga svar än)


PS 
Är den cykelutredning som står på¨senaste ritningen gjord?
Och finns den att få ta del av?
På första ritningen, nov-12 fanns bara för 40 "yklar" och på den andra, apr-13 att cykelutredning ska göras, se här, t v resp t h.
 
 
 
 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.