Etikett: Badbolaget

Umeås Sämsta: Umeå SS ej info av Badbolaget/Fritidsnämnden att inga trafikanalyser är gjorda i bygglovsprövning – riskerar sänka simsporter!

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Sämsta: Umeå SS ej info av Badbolaget/Fritidsnämnden att inga trafikanalyser är gjorda i bygglovsprövning – riskerar sänka simsporter! 

Har nyss fått veta att Umeå Simsällskap inte blivit informerad av Badbolaget och inte heller av Fritidsnämnden/Umeå Fritid om att det inte finns några trafikanalyser för till-frånfart för ett Nannabad gjorda inför bygglovsprövning på fredag den 24 maj!

BADBOLAGET/ANSVARIGA POLITIKER VILL INTE VETA RISKER FÖR BARN 

Således vill Umeås ansvariga styrelseledamöter i Badbolaget, liksom ansvariga politiker i Fritidsnämnden inte veta vilka risker det blir för, särskilt, barn/ungdomar. 

Och än värre, man vill inte att simsporterna som ska söka tider där, inte bara USS, kan bli hoppklubbar, m fl, ska få veta hur Umeå kommun ser på detta, och vilka lösningar man tänker sig.

Med icke-planeringen för barns/ungdomars säkerhet riskerar detta sänka simsporter där föräldrar då inte låter barnen/ungdomarna fara till ett Nannabad.

STOPPADE DETALJPLAN FÖR ATT SLIPPA BRY SIG OM SÄKERHETEN

Ytterligare värre, är att genom att stoppa detaljplanearbetet för kv Nanna, och trixa med 1948 års detaljplan, så "slapp" man kravet på att utreda detta, och slipper att vi andra, umebor, föreningar, m fl kan yttra sig om denna så viktiga fråga, hur man tar sig säkert till och från ett Nannabad.

Så det är i praktiken medvetet från Umeås poltiker att inte bry sig om barns och ungdomars säkerhet (inte oss vuxna och äldre heller), utan spaden ska i marken fort, fort, för att få tyst på kritik och opinion.

NANNABAD FÅR GRÄDDFIL FÖRBI BUDGETPLANERINGEN BÅDE FÖR INVESTERING OCH DRIFT!

Enl. uppgift ska också Nannabad få en "gräddfil" förbi all ekonomiprövning, både i investering och drift, fastän Fritidsnämnden sagt att beslut för detta måste tas i vid budgetfullmäktige, dvs det framflyttade i oktober.

MEN genom ett Badbolag kan kommunpolitikerna trixa sig förbi detta också och hänvisa till att det ryms inom sagda 400 miljoner kr. Men några 400 mkr finns inte beviljade i något Kommunfullmäktige, så att även här måste nya "trixande" till.

Inte heller driften ska nu granskas utan Fritidsnämnden tvingas i efterhand skära i nuvarande verksamheter och kommande anläggningar, gräddfill även här.

BADBOLAGSSTYRELSELEDAMÖTER – TAR NI ANSVAR FÖR BARNS OCH UNGDOMARS SÄKERHET?

Badbolagsstyrelseledamöter Lennart Holmlund, Marie-Louise Rönnmark, Christer Lindvall, alla S, Lasse Jacobson, V, Anders Ågren, M, Peder Westerberg, FP, Mattias Larsson, C och Veronca Kerr, KD,

tar ni ansvar för att barns och ungdomars säkerhet och trygghet enl FN:s Barnkonvention inte följs för Nannabadplanerna genom icke-utredningar inför bygglovsprövningen?

RÖNNGREN (S) OCH ARVIDSSON (V) TAR NI ERT ANSVAR FÖR SÄKERHETEN?

För- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngrem (S) och Fritidsnämndens ordförande Lennart Arvidsson (V), tar ni ansvar för att ni inte utrett eller gett yttrande kring barns och ungdomars säkerhet till och från ett Nannabad?

ELLER FÖLJER NI VAD FASTIGHET I KOMMUNEN KRÄVER OM TRAFIKSÄKERHET?

Eller följer ni vad tjänstemannen på Fastighet, Karin Nylén, skriver ang. föräldrars reaktion på trafiken vid en planerad förskola på Berghemsskolan: 

Trafiksäkerhet  är en komponent som vi tar hänsyn till i våra projekt, framförallt där många barn vistas.

Att skapa en bra hämta/lämna-situation samt att avskilja barnens vistelseområde från transporter till och från fastigheten är prioriterat. 

En viktig parameter i trafikmiljön är föräldrar, de genererar den mesta trafiken/trafiksituationerna.