Etikett: förskolemiljöer

Umeås Bästa näringsklimat är inte Umeå kommuns agerande mot mig som företagare som lett till en tvist där en ritning, UBBI 6, nu förnekas.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa näringsklimat är inte Umeå kommuns agerande mot mig som företagare som lett till en tvist där en ritning, UBBI 6, nu förnekas.

Nedan är reportage från VF/Folkbladet idag, 11/6, där jag nu måste framföra att det kan vara av illvilja kommunen strider mot mig ang. upphovsrätt till den UBBI-modell för barnstugor/daghem/förskolor (kärt barn har många namn) jag skapade i mitten på 1980-talet och är grunden för mitt barnomsorgsföretagande kring lokalmiljöer i förskolan.

UBBI-MODELL I C-UPPSATS I PEDAGOGIK OCH BARNOMSORGSLAGEN

En modell som resulterat i en C-uppsats (tidigare 60 p) i pedagogik vid Umeå universitet 1993, "Sjuka  och friska planlösningar i barnstugemiljöer". Som senare blev underlag i Barnomsorgslagen 1995:2 om dagismiljöer. Därefter har inga riksomfattande studier/forskning gjorts om förskolornas planlösning och utformning.

Så det är gedigen kunskap och beprövad erfarenhet som ligger bakom UBBI-modellen. Och som Umeå kommun ansåg då man tog in den som en av modellerna att rekommendera i sitt Funktionsprogram för förskolan, 2009.

Men utan att ange mitt namn eller UBBI på ritningen. Dvs ett upphovsrättsintrång utan min vetskap, därav till slut stämning och denna pågående tvist.

UMEÅ KOMMUN PÅSTÅR RITNING INTE FINNS!

Där nu Umeå kommun påstår att en sjätte variant, UBBI 6, som togs fram i ett projekt med bl a Umeå kommun och var förlagan till bygglovsritningen, INTE FINNS! Då känns det som mer illvilja i att strida mot mig, än att ta till sig fakta.

Och sådan "illvilja" gäller då också Umeå kommuns, nu via ett badhusbolag, "stridande" mot kritik av Nannabadplanerna och vägra att vilja ta till sig andra bättre och mer ekonomiska simidéer.

FÖRSÖKT FÅ PRESENTERA SIMIDÉER MEN NEKATS MÖTEN

Jag har försökt ända sedan Badutredningens tid, 2004-2006, att få presentera innovativa förslag som skulle ge Umeå ett lyft för bad/simning, men nekats få möta ansvariga tjänstemän och politiker för sådan information.

Därför får bloggande kring idéer och företagsbemötande bli ett sätt att få ett omtänkande här.