Etikett: trygghet

Äntligen säkras äldres rätt att bo tillsammans

Av , , Bli först att kommentera 10

Tack vare Kristdemokraternas enträgna arbete kommer en ny lag snart till stånd som tvingar landets alla kommuner att garantera att äldre par som vill får rätt att bo och åldras tillsammans, även om den ena parten blir sjuk och behöver plats på ett äldreboende. 

%C3%84ldre%20par%20ska%20f%C3%A5%20bo%20tillsammans

Alliansen tar ansvar för Sverige i en turbulent tid

Av , , Bli först att kommentera 9

I dag presenterar alliansregeringen vilka politikområden som står i fokus i arbetet med höstens budget. 

Dessa är:                    

• Fler i arbete på en inkluderande arbetsmarknad.

• Förbättra välfärden.

• Förstärkt konkurrenskraft.

(Samt en stor bostadssatsning som presenterades igår).

Läs mer HÄR

Underlätta rörligheten och minska ungdomsarbetslösheten

Av , , Bli först att kommentera 10

Anders Andersson (KD) skriver tillsammans med allianskollegor om hur det nordiska näringslivet kan utvecklas så att fler unga sätts i arbete. Ungdomsarbetslösheten är stor i alla nordiska länder är stor, så ökat samarbete har många positiva aspekter.

Läs hela artikeln HÄR.

 

Hjälp när det gör ont

Av , , Bli först att kommentera 9

Tid för kärlek och ansvar

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Vårkampanj

Av , , Bli först att kommentera 4

Stöd till Narkolepsiföreningen Sverige

Av , , Bli först att kommentera 5

Alliansregeringen med socialminister Göran Hägglund (KD) i spetsen har beslutat att satsa 4 miljoner i stöd till Narkolepsiföreningen Sverige. Stödet ska användas till att sprida information om sjukdomen, administration av föreningen samt anordna familjeträffar.

Barnhälsorapport

Av , , Bli först att kommentera 5

"Alla barn och unga har rätt till en god fysisk och psykisk hälsa, en trygg tillvaro och bra utbildning! Vår uppgift är att tillsammans ta tillvara kraften, energin och livsglädjen hos det nyfödda barnet och skapa en livsmiljö som främjar en trygg, hälsosam, stimulerande och utvecklande uppväxt."
 

Så inleds Västerbottens första barnhälsorapport som presenterades idag på region västerbottens sammanträde. Barnhälsorapporten är en beskrivning av barns och ungas hälsa i Västerbotten. Det är första gången som en kartläggning görs för att  ge en samlad beskrivning av hur barn och unga i Västerbotten mår. Rapporten ska fungera som ett underlag för de som möter barn och ungdomar i sitt arbete.

Jag tycker att detta är mycket bra och välbehövligt initiativ. Mycket glädjande är också att detta sammanfaller med kristdemokraternas fokusområde som just är – barn och ungas uppväxtvillkor.

Läs hela rapporten på Region Västerbottens hemsida HÄR.

Pappan både oumbärlig och onödig i MP:s värld

Av , , Bli först att kommentera 5

Emma Henriksson (KD) replikerar i SvD angående föräldrapenningen.

Läs hela artikeln HÄR.