Etikett: haverikommission

Problembaserat lärande

Av , , 2 kommentarer 2

 Enligt omfattande studier är problembaserat lärande inte så effektivt som man trott och passar bäst för högpresterande elever. För svagpresterande elever är problembaserat lärande till och med skadligt. Här kanske vi har en delförklaring till de sjunkande resultaten i skolan. Men jag hävdar att en HAVERIKOMMISSION borde tillsättas som får analysera vad som gått snett och föreslå åtgärder för att lyfta den svenska skolan. Läs gärna artikeln i Dagens Nyheter om problembaserat lärande!

http://www.dn.se/nyheter/sverige/modern-undervisning-far-underkant

Lärare direkt från gatan

Av , , 5 kommentarer 4

 Grattis Kommunförbundet! Ni har lyckats störtdyka läraryrkets status så att 123 st lyckats komma in på lärarutbildning med betyget 0,1 från högskoleprovet. Man kan faktiskt oftast  få högre poäng än 0,1 genom att kasta tärning.

Varför denna störtdykning i läraryrkets status när rekryteringsläget är optimalt genom att eleverna befinner sig  i skolmiljö ända tills de väljer yrke? Inget annat yrke har denna rekryteringsfördel. Svaret är mycket enkelt. Lön, lön, lön…. och arbetstidsförhållanden. Om detaljstyrningen av lärares arbetstid har Maciej Zaremba skrivit en artikelserie i DN för några år sedan. Hemarbete utöver full arbetstid är fortfarande omfattande särskilt på högre stadier. Kommunförbundet och kommunerna har lyckats fördärva den svenska skolan i sådan grad att det bör tillsättas en HAVERIKOMMISSION bestående av så framstående ledamöter att de klarar över 0,1 på högskoleprovet!!!

Kommunerna övertog ansvaret för löner och arbetsförhållanden för drygt 20 år sedan och ska vi vara sanningsenliga hade staten sedan ett par årtionden sysslat med att köra lärarna ned i löneträsket. Adjunktstiteln för lärare i teoretiska ämnen avskaffades i socialismens namn och helt enligt Jantelagen. Lärare som lärare och alla skulle ha samma lön. Varför inte titeln undervisningsarbetare? Där missade Mao-blusarna något!

Uppförsbacken är enorm att rätta till det svenska skolhaveriet. Regeringen lanserar nu riktade statsbidrag till karriärtjänster. Duktiga lärare och lektorer ska få 10 000 extra i månaden och dessa "stjärnor" kommer då upp i en lön som ändå är lägre än vad de flesta gymnasielärare har i Tyskland! Problemet med regeringens satsning är att pengarna bara räcker till ett fåtal lärare. 880 milj räcker till var 25:e lärare om vi antar lärarantalet 120 000. Sannolikheten 0,04 att få en rimlig lön lär inte få duktiga studenter att strömma till lärarhögskolorna.

Det självklara och uppenbara är att staten återtar arbetsgivaransvaret för lärarna i stället för att lappa och laga med riktade statsbidrag som ju är ett underkännande av kommunernas förmåga att vara lärarnas arbetsgivare. Folkpartiet har fattat detta!

http://www.dn.se/nyheter/sverige/langa-dagar-och-dalig-lon-lararyrket-har-sjunkit-i-status

Bra Jan Björklund!

Av , , Bli först att kommentera 5

Regeringens förslag om karriärtjänster inom skolan är bra. Dagens ungdom förväntar sig annat av sitt val av yrke än att allt är förutsägbart fram till pensioneringen. Det vill säga samma typ av arbetsuppgifter till en jämförelsevis allt lägre lön. Den fantastiska bonus som lärarna har är att få jobba med barn och ungdom hela tiden. Men trivsel betalar inga räkningar och studieskulder. Sedan kommunerna övertog löneansvaret för lärarna för 20 år sedan har löneläget kontinuerligt försämrats. För sådär 10-12 år sedan slogs ett kraftfullt slag i luften. Lärarna skulle få 10 % extra utöver andra kommunalanställda under en femårsperiod. Resultatet blev att även under denna period fortsatte det relativa löneläget jämfört med övriga arbetsmarknaden att försämras!

Sveriges kommuner och landsting har haft 20 år på sig att fixa det nu Björklund och regeringen åstadkommer. Varför har inget hänt?

Den svenska skolan har presterat allt sämre resultat enligt internationella jämförelser sedan kommunaliseringen. Varför har inget hänt?

Rekryteringen till läraryrket har försämrats kvalitetsmässigt  år efter år sedan kommunaliseringen. Varför har inget hänt?

Lärarnas och skolledarnas relativa löneläge har kontinuerligt urholkats sedan kommunaliseringen. Varför har inget hänt?

Jan Björklund tvår sina händer inför den bisarra situationen att han och regeringen har ansvaret för skolans kvalitet och prestationer men SKL och kommunerna bestämmer över löneutveckling och arbetsvillkor. Jag är personligen ett hundra procent (100%) säker på att SKL och kommunerna kommer att fortsätta läraryrkets rutschkana utför så länge de anförtros makten över löneläge och arbetsvillkor för lärarna. Det räcker inte med att några fåtal i sammanhanget får karriärtjänster och tjänar lite mer än den övriga stora majoriteten "vanliga lärare" tack vare statliga riktade pengar.

Tillsätt en haverikommission som får utreda hur SKL och kommunerna kunnat missbruka förtroendet och förstöra löneläge, lärarrekrytering och skolresultat under de 20 år de haft makten över skolan. För ett klockrent haveri är det!