Etikett: SKL

Skolhaveriutredningen.

Av , , Bli först att kommentera 3

Enmansutredningen om försämringen av skolresultaten presenteras på måndag men redan 2 dagar innan går SKL:s expert i utredningen ut och kritiserar utredningen för att vara ovetenskaplig och enkelriktad. Ganska unikt med sådan kort stubin. Kantänka att någon känner sig trampad på tårna? Enligt ”avslöjandet” från SKL:s sida pekar utredaren entydigt ut kommunaliseringen som huvudorsak till de fallande resultaten i skolan. SKL-representanten skyller på staten som hade ansvaret för skolan före 1990. Ostridigt är väl i alla fall att SKL och kommunerna haft 23 år på sig att sköta skolan och därvid misslyckats kapitalt. SKL och kommunerna gick ju direkt ut i strid mot främst lärarna på direkten efter maktövertagandet. Här skulle lata lärare sättas på plats, lärarnas arbetstid skulle kontrolleras nästan i detalj, arbetsåret utökas mm. Kontroll var ledordet.  Lärarna har hela tiden ålagts alltfler arbetsuppgifter utan att några samtidigt tagits bort. Löneutvecklingen har på dessa 23 år inte heller hängt med. Alla lärare skulle ha samma löneläge oavsett längd och djup i sina utbildningar och oavsett stadium. Vi ser resultat av detta i ansökningarna till lärarhögskolan. Några enstaka söker idag naturvetenskapliga inriktningar eftersom lönen för lärare ligger minst 15 000 kr per månad under vad liknande utbildningar ger på privata marknaden. Språklärare med akademisk examen tjänar mindre än industriarbetare. De för resultaten viktiga rektorerna tjänar obetydligt mer än bäst betalde lärare etc.

SKL hävdar att lönehissen nedåt började redan på 1960-talet när staten hade arbetsgivaransvaret och det är helt riktigt. På 1960-talet tjänade en gymnasielektor och en riksdagsman ungefär lika mycket. Idag har riksdagsmannen dubbelt upp, ca 2 st lektorslöner.  Men denna utveckling fritar inte SKL och kommunerna från ansvar när de haft 23 år på sig. I sammanhanget en evighet!  Andra konstigheter som påverkat professionen i skolan är uppfattningen att en lärare inte behöver djupa kunskaper i de ämnen hen undervisar i. Läraren skulle vara ”coach” och eleven skulle lära sig själv. Det skulle räcka att läraren var i nivå med klassens bästa elev. Detta kunskapsförakt utnyttjades på sina håll även när skolledare tillsattes. Jag vill minnas det rabalder som uppstod när alla skolledare i Boden sades upp i samband med omorganisation och alla uppsagda skulle få söka jobb iden nya organisationen. Det lär ha slutat med att Bodens då nyanställda skolledare hade en sammanlagd akademisk poäng på  80 vill jag minnas. En halv akademisk grundexamen. Är det sådant som kallas för KLASSRESA??

Till denna nedmontering av lärarnas och skolledarnas status på arbetsmarknaden kommer de elevorättvisor som uppstår mellan olika kommuner när var och en av Sveriges 290 kommuner gör som de vill. Det blir ordning på torpet först när staten återtagit ansvaret för skolan. Alltfler politiker och riksdagspartier inser detta och en säker spådom är att detta sker inom ett mindre antal år, senast år 2020. Vid höstens val kommer dock inte frågan upp i konkreta vallöften eftersom partierna bundit sig för andra angelägna frågor, t ex jobben, statens finanser, Sveriges konkurrenskraft mm. Sedan verkar valet också komma att handla om återställare av höga skatter och bidragsberoende i storleksordningen uppåt 70 miljarder om de rödgröna ska samsas om budgeten. Och återställare brukar inte vara någon bra lösning på de problem man har. Återställare fördjupar problemen i stället. Utom i ett specifikt fall. Kommunaliseringen av skolan var en katastrof.

Staten (statsrådet Jan Björklund) har det nationella ansvaret för skolan men är bakbunden till händer och fötter när det gäller vår internationella konkurrenskraft eftersom det är kommunerna 290 st som har bestämmanderätten. Den som har ansvaret ska naturligtvis också kunna bestämma!

http://www.vk.se/1116587/manga-larare-vill-forstatliga-skolan

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sa-mycket-satsar-sveriges-kommuner-pa-skolundervisning_8978006.svd

Sverige på topplats i ångestligan för bröstcancerdiagnos.

Av , , Bli först att kommentera 3

 Jag har tidigare skrivit om sjukvården i Sverige som exempel på planekonomi. Vi kan ta ett exempel. I 5-årsplanen i Sovjet fick fabrikerna betalt per spik vilket medförde att alla fabriker gjorde pyttesmå spikar som inte gick att använda. I nästa 5-årsplan bestämde man då att det var tyngden på spikproduktionen som skulle mätas varvid varje spikfabrik gjorde en enda jättestor spik som var så tung att den inte gick att frakta bort från industriområdet. 

I den svenska sjukvården finns samma problem med att formulera mål och mätmetoder. Läkaretiken blir satt på undantag när läkarna tvingas prioritera sådant som ger klirr i kassan för sjukhuset.

Den artikel av Maciej Zaremba som beskriver detta på ett underbart sätt kan ni kopiera in på er webbläsare, se nedan. Han har skrivit 4 st artiklar i DN om den svenska sjukvården som är både skakande och intressant läsning, varav den som hänvisas till är den 4:e. Läs dessa, ni kommer inte att ångra tidsåtgången!!

http://www.dn.se/kultur-noje/hur-mycket-oro-tal-en-manniska

PS. Jag är själv mycket nöjd med det bemötande jag och anhöriga fått på Storumans Vårdcentral så den kanske är ett lyckligt undantag från eländesbeskrivningen. Detta gäller även kontakterna med Lycksele Lasarett.  Men för några år sedan besökte en kvinna Lycksele lasarett med en misstänkt knöl i ett av brösten. Om jag minns rätt dröjde det 2-3 månader innan behandling av cancern började. Fullkomligt horribelt och oacceptabelt när det går att organisera diagnos och behandling så att behandling är igång inom några dagar. Läs Zarembas artikel! DS.

Lärarnas löneträsk

Av , , 3 kommentarer 3

Läraryrket är nu inte mer attraktivt än att man kommer in på lärarhögskolorna med synnerligen medelmåttiga betyg, om ens det.  När de nykläckta lärarna sedan börjar jobba har de en magnifik skuld i form av studielån att betala med en lön som ungefär motsvarar vad vem som helst tjänar utan att ha satsat på tidsödande kvalificerade studier. Livslönen efter skatt och ränta-amorteringar blir därefter. D v s skandalöst låg både i nationellt och internationellt perspektiv. De intelligenta och duktiga eleverna i gymnasiet har noterat vad som gäller och satsar på andra yrken än läraryrket. Detta är rent ut sagt samhällsskadligt på sikt.

Läraryrket har åkt hissen nedåt  under 40 år och tappat uppåt 2 % årligen reallönemässigt. Den satsning på 5 % mer till lärarna under 5 år som gjordes för 10 år sedan blev ett slag i luften. Reallönetappet fortsatte i full styrka även under denna tid. Årets löneavtal där lärarna får 4,2 % gör inget åt grundproblemet att studenterna väljer bort läraryrket. SKL kommer inte att kunna fixa något återställande av vikt eftersom det skulle behövas betydligt mer åt lärarna i många år framåt. Vilken lön som får duktiga studenter att åter tävla om plats på lärarhögskolorna kan diskuteras. Jämför man med övrig arbetsmarknad borde gymnasielärare i teoretiska ämnen efter några yrkesår  ha minst 15 000 mer i månadslön än idag vilket innebär ca 42 000 kr. Då skulle vi få fler än 2 st studenter i hela Sverige som påbörjar utbildning till kemilärare!

Eftersom SKL inte fixar detta får staten ta sitt ansvar. Endera genom att ta tillbaka arbetsgivaransvaret för lärarna (bäst) eller att genom riktade insatser till kommunerna återställa läraryrkets status. Det handlar om en engångssatsning på drygt 5 miljarder och sedan att vidmakthålla ett konkurrenskraftigt löneläge. Det blir intressant att se hur länge strutsen-staten-SKL orkar hålla huvudet kvar djupt nedborrat i sanden.

http://www.dn.se/debatt/sa-kan-lararnas-loner-hojas-med-10-000-kronor

Omskärelsetjafset nu igen!

Av , , 7 kommentarer 12

Återigen diskuteras detta karvande och skärande i försvarslösa barn. Är vi en sekulär stat eller ska bibeln och koranen och vad det nu handlar om för böcker stå över demokratiskt beslutade lagar och FN:s deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna? I TV-nyheterna ikväll angrips Västerbottens landsting för att ej erbjuda skärande och karvande i friska och försvarslösa barn (s k omskärelse) som normal "sjukvård".

SKL har tydligen rekommenderat landstingen att bekosta denna form av grov misshandel som omskärelse faktiskt är. Religionsfrihet används som tillhygge i debatten. Skär gärna i egna trästycken, tapeter, diskbänkar och garderober men ge tusan i att skära i friska barn. Så är det bara!

Jag är stolt över mitt eget landsting Västerbotten som avstår från organiserad grov misshandel av barn.

Att ge sig på flickors underliv med kniven har vi lyckats kriminalisera men när det gäller omskärelse av pojkar börjar vissa partier skaka i byxvecken. Här tycks judendom och islam vara överens om att skärande i pojkars underliv är "religionsutövning". Är religion inte en andlig företeelse? Är det inte fråga om vad som sker i en människas hjärna?  Kanske det snart dyker upp en religion som kräver att bröstinplantat ska opereras in på alla flickor vars föräldrar råkar omfattas av den nya religionen?

Klackarna i golver! Nu får det vara slut med tjafset! Bort med kniven från barnens underliv!

Läraryrkets popularitet sjunker

Av , , 4 kommentarer 0

Vi är nu nere i ett läge där det finns en sökande per utbildningsplats på lärarhögskolorna. Med andra ord kommer man in på minimikraven. Frågan är om samhället inte måste sänka minimikraven till bottenkrav för att få tillräckligt antal sökande framöver. Det kanske snart räcker med att kunna räkna ut hur många bananer man får för en tjuga på Konsum för att komma in på lärarhögskolan.

Läraryrkets status och läraryrkets löneläge ger en mycket tydlig signal från samhället. Skolan är inte viktig för vår välståndsutveckling. Skolan är inte viktig för vår samhällsutveckling. Skolan är inte viktig för våra barn.

Ansvaret för löneutvecklingen och arbetsvillkorsutvecklingen ligger hos kommunerna och SKL. De har bara fortsatt med den nedmontering av läraryrket som staten inledde omkring 1970  och som SKL  och kommunerna fortsatt med efter 1990 i accelererad skala. En av följderna av bristande karriärmöjligheter i yrket och en lön som många skäms för att avslöja för sin omgivning är att skolan är på väg att bli lika enkönad som vårdyrket. Det är synnerligen obra för eleverna av flera skäl som jag inte går in på här.

Från statsministern till minsta lilla obetydliga kommunalråd betygas att skolan är viktig, löneläget för lågt, resultaten för dåliga etc etc. Men vad görs i praktiken för att lösa problemet? Rätt svar: Skvatt ingenting. Noll, noll, noll, noll!  SKL fortsätter på det spår de inte kommer ur. Inlärd hjälplöshet!

Jan Björklund skulle vilja göra något åt lärarlönerna men är bakbunden till händer och fötter. Det är SKL och kommunerna som bestämmer. Och moderaterna tvår sina händer och vill inte låta staten återta ansvaret för lärarlönerna. Hos moderaterna finns inget att hämta. De blir alltmer förvaltare av det bestående inklusive att i förväg säga blankt nej till OS i Östersund innan ens ett förslag är lagt fram. Sagt som en utvikning.

Min spådom när det gäller löneutvecklingen för lärarna står fast. Det kan bara bli sämre om inget radikalt görs. Och det är staten som måste göra det.

Bra Jan Björklund!

Av , , Bli först att kommentera 5

Regeringens förslag om karriärtjänster inom skolan är bra. Dagens ungdom förväntar sig annat av sitt val av yrke än att allt är förutsägbart fram till pensioneringen. Det vill säga samma typ av arbetsuppgifter till en jämförelsevis allt lägre lön. Den fantastiska bonus som lärarna har är att få jobba med barn och ungdom hela tiden. Men trivsel betalar inga räkningar och studieskulder. Sedan kommunerna övertog löneansvaret för lärarna för 20 år sedan har löneläget kontinuerligt försämrats. För sådär 10-12 år sedan slogs ett kraftfullt slag i luften. Lärarna skulle få 10 % extra utöver andra kommunalanställda under en femårsperiod. Resultatet blev att även under denna period fortsatte det relativa löneläget jämfört med övriga arbetsmarknaden att försämras!

Sveriges kommuner och landsting har haft 20 år på sig att fixa det nu Björklund och regeringen åstadkommer. Varför har inget hänt?

Den svenska skolan har presterat allt sämre resultat enligt internationella jämförelser sedan kommunaliseringen. Varför har inget hänt?

Rekryteringen till läraryrket har försämrats kvalitetsmässigt  år efter år sedan kommunaliseringen. Varför har inget hänt?

Lärarnas och skolledarnas relativa löneläge har kontinuerligt urholkats sedan kommunaliseringen. Varför har inget hänt?

Jan Björklund tvår sina händer inför den bisarra situationen att han och regeringen har ansvaret för skolans kvalitet och prestationer men SKL och kommunerna bestämmer över löneutveckling och arbetsvillkor. Jag är personligen ett hundra procent (100%) säker på att SKL och kommunerna kommer att fortsätta läraryrkets rutschkana utför så länge de anförtros makten över löneläge och arbetsvillkor för lärarna. Det räcker inte med att några fåtal i sammanhanget får karriärtjänster och tjänar lite mer än den övriga stora majoriteten "vanliga lärare" tack vare statliga riktade pengar.

Tillsätt en haverikommission som får utreda hur SKL och kommunerna kunnat missbruka förtroendet och förstöra löneläge, lärarrekrytering och skolresultat under de 20 år de haft makten över skolan. För ett klockrent haveri är det!