Umeås Bästa: Stadsdirektör Öhlund och M-ledare Ågren med IKSU-kort inser konkurrensförluster för skattepengar i nytt bad men samarbetsvinster med IKSU:s simhall, EN MILJARD KR på 50 år!

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Bästa: Stadsdirektör Öhlund och M-ledare Ågren med IKSU-kort inser konkurrensförluster för skattepengar i nytt bad men samarbetsvinster med IKSU:s simhall, EN MILJARD KR på 50 år!

Moderata gruppledaren i Umeå, Anders Ågren, bloggar och berättar om sina träningar på IKSU. Avgående stadsdirektören Mikael Öhlund hoppas på mer tid för sitt IKSU-kort enligt intervju i VK.

Tänk om Ågren och Öhlund hamnar bredvid varandra på motionscyklar eller i omklädningsrum och pratar kommunekonomi så här i stålbadstider. Då kan de ju komma på att både en kommunal simhall och IKSU:s har subvention av skattebetalarna i Umeå, både investering och drift.

Vid ny simhall av kommunen konkurrerar man så båda förlorar och begär högre subvention eller måste höja avgifter eller dra in tider, kanske till slut läggs ner en anläggningen eller kommundelarnas badhus.

Samarbeta därför, gör som för friidrottsarenan, hitta även samverkan med Akademiska Hus (särskilt nu med planeringen av Universitetsstaden) av just bad/simning. Då behövs inte nytt gym på 1600 kvm badbolaget tänker bygga åt privat aktör och bassängerna blir färre genom de IKSU har. Här nedan är tre olika lägen på campus.

Nanna Campusläge - version 4

Sparandet kan bli 200 mkr av de nära 400 mkr ett Nannabad nu kostar,  och driften kan spara 15-20 mkr genom samordning, dvs uppåt EN MILJARD KR på 50 år (inflation oräknat).

Det är aldrig för sent att ändra sig, sådant är stort, tänk på Stålverk 80, löntagarfonder och i Skellefteå avbröts för länge sedan ute-50:a-planering när grävandet börjat, allt för att ändra till nu populära Vågbadet.

Även byggföretag blir vinnare som då BÅDE kan få bygga ny bad- och simanläggning på campus OCH något nytt, spännande och vida mer attraktivt för Umeå på Nannakvarteret än bara ett fölorande Nannabad med alla trafikrisker för barn/ungdomar.

Se här från friidrottstävlingarna i söndags på Campus friidrottsarena, t v, och IKSU Sport t h. Däremellan en idealisk placering för en Campus simarena. Kan det bli bättre, när 1 + 1 + 1 då blir 4, dvs tre olika sportanläggningar och en där IKSU Sport, friidrottsarenan och simarenan samverkar till ett IDROTTSELDORADO, som kan ge Umeå SM-veckan sommar i framtiden och bli en uppföljning av SM-veckan vinter 2014!

CAMPUS FRIIDROTTSARENA IDAG   CAMPUS SIMARENA I MORGON    IKSU SPORT NU

Nanna IKSU Simarena

Umeås Dyrbaraste Lyxbeslut, Nannabads vuxen-relax/gym (privat) om 2000 kvm! Nu behövs inte lyx/lek-bad i stådbadstider utan bas(behov)sänger för barn/ungdomar!

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Dyrbaraste Lyxbeslut, Nannabads vuxen-relax/gym (privat) om 2000 kvm! Nu behövs inte lyx/lek-bad i stådbadstider utan bas(behov)sänger för barn/ungdomar!

Hittils bortglömt, undvikits?, av Umeås politiker i stålbadstider, är att ett Nannabad nu växt till 12 000 kvm (9 000 när de privata aktörerna avfördes för att driftskostnaderna för kommunen blev för höga, dryga 20 mkr/år) och mest med ytor för vuxensatsningar som relax och privat gym (ja, kommunen bygger ett privat gym, förmodligen utan föregående plan om detta).

Totalt är det med ytor på över 2 000 kvm, där varken relaxen eller gymmet föregåtts av någon marknadsundersökning om lönsamhet eller föremål för prövning om lämpligheten i att Umeå kommun ger sig in på gymmarknaden. Vid driftsförluster drabbar detta barn/ungdomar i sparande då Fritidsnämnden pålagts ansvaret för dessa anläggningar. Men sedan ska gymmet hyras ut till privat aktör (också det utan marknadsanalys).

I kommande spar- och snålhetstider, är det givetvis sådana här vuxna ”lyxbeslut” som ska rivas upp. Största ansvaret nu för initiativ och möjlighet till andra sparförslag, har avgående stadsdirektören Mikael Öhlund samt moderata gruppledaren Anders Ågren som en gång initierade till ny simhall i motion 2004 och därmed har visst ansvar för nytt tänkande här.

Ett nytänkande som innebär att vuxnas lyxbehov ska kommunpengar inte gå till alls och inte till lekbad idag, utan nu är det basbehoven som skattebetalarna kan bidra till, och i Umeå då till bassängbehoven för simskola, simning och motion!

Mer om detta i måndagens Umeås Bästa-blogg.

Umeås Nya Kalldusch: Linköpingsbad = 340 000 besök/år med utebad/större underlag än i Umeå samt Ö-viks Paradisets 230 000 och fem ggr stort upplevelsebad, motsvarar 200 000 i dyrplacerat bristande Nannabad!

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Nya Kalldusch: Linköpingsbad = 340 000 besök/år med utebad/större underlag än i Umeå samt Ö-viks Paradisets 230 000 och fem ggr stort upplevelsebad, motsvarar 200 000 i dyrplacerat bristande Nannabad!

Nedan jämförelse mellan Nannabadritning och Linköpingsförslag ur utredning 2011, visar på vida högre kvalitet i Linköpings simarena, inga instängda bassänger och utvecklingsbart för att öka besökandet, extra viktigt i växande städer som universitetsstäderna Linköping och Umeå är.
Nanna Linköping-Nanna
Läs och se mer på
http://www.linkoping.se/Global/Bygga%20och%20bo/Planer%20och%20byggprojekt/Byggprojekt/Nytt%20badhus/utredning_dialog_20110512.pdf?epslanguage=sv

Där finns också om driftskostnad på 40 mkr/år för mindre totalytor än i Nannabad samt hur man resonerar om behov av uteytor för attraktion året om. Så Badbolagsstyrelsen och Fritidsnämnden har nu två stora utredningar att syna för Nannabadplanerna innan katastrofsifforna blir verkliga och konkursen överhängande vid ett byggande. Allt för att tänka om eller ta timeout i Umeås bad- och simplaner.

Se också tidigare blogg om Uddevalabadutredning som stämmer med Linköpings och bekräftar 200 000 besök/år för Nannabad, eller troligen mindre pga inre konkurrens i Umeå.

Umeås Största Kalldusch: Nannabads 375 000 besök/år blir 200 000 utifrån Uddevallautrednings analys. Katastrofsiffror där IKSU vinner och Nannabad konkursmässigt!

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Största Kalldusch: Nannabads 375 000 besök/år blir 200 000 utifrån Uddevallautrednings analys. Katastrofsiffror där IKSU vinner och Nannabad konkursmässigt!

Nannabadplaneringens mest osäkra faktor är besökssifforna. 375 000 har nämnts av politiker. Men aldrig har något underlag redovisats skriftligt tlll allmänheten och medierna i Umeå för att kunna synas.

Nu finns en utredning värd att studera, den som Sveriges främsta företag på nya bad- och simanläggningar, PP Arkitekter i Göteborg, gjort 2012 för Uddevalla kommun i Västergötland. PPAB anlitades även av Badutredningen 2005/2006 i Umeå där ansvarigt folk i kommunen då, också är med nu.

Uddevallautredningen bör skrämma Umeås Nannabadplaner som har liknande innehåll. Men besöksunderlaget i närområdet är där större (inte minst sommartid med närheten till kusten och Göteborgsområdet), än vad ett Nannabad kan räkna in, och inget bad liknande Paradiset i Ö-vik som konkurrerar ut. 

Utifrån erfarenheter och bedömning samt med bra upplevelseanläggning beräknar PPAB 250 000 besök i ett nytt Uddevallabad. Genom IKSU sport med simhall, gym, mm, äventyrsbad i Holmsund, nya Ersbodabadet (simskolor) och Umelagun sommartid som konkurrerar, måste då ett Nannabad justera ner siffrorna.

Dessutom med 40% av äventyrsbadet i Uddevalla och sämre utformning, kan besökssiffran då hamna nedåt 150 000. Plus 50 000 för gym/relax ger det 200 000. Men ev. vinst där går inte till kommunen utan till privat aktör och inte samma som driver bad och gym (som nu i Umeå simhall och på IKSI Sport) ger minskat besökande.

Se nedan ritningar, Nannabad t v med äventyrsbad mindre än hälften av Uddevallabad t h. Instängd lösning och besvärlig logistik mellan omkl. och bassänger i Umeå mot öppen, redig och nära till i Uddevalla, sänker attraktionen i Nannabad, minskar besökande och höjer kostnaderna.

Nanna Uddevalla-Nanna

Än större blir skillnaderna i framtiden med outtbyggbartbart i Umeå mot utvecklingsbart i Uddevalla, liksom att utemiljö i sig lockar fler, inte minst sommartid. Ytterligare sämre i Umeå med inga andra idrotter intill, som görs på andra håll i Sverige och i Umeå för Umeå simhall och IKSU:s.

För övrigt finns i Umeåregionen sju st 17- eller 25-bassänger + IKSU:s simhall inomhus. Ute finns Vännäsbadets 50:a, ute-25:or i Hörnefors, Obbola och Umelagun på Nydala, där också äventyrsbad finns. Så ökningen av simmandet i en Nanna 50×25:a lär inte bli stor och fina sommardagar blir det tomt i ett centrumbad.

Snarare minskar det än mer genom dyrare bad och parkering i ett Nannabad. Nedan visas hur det kan bli rena katastrofsiffror, långt under 200 000, för ett Nannabad och där IKSU:s simhall liksom Holmsunds äventyrsbad blir vinnare.

1. Med trafikfarligt och trångt läge och dyrare med P-avgifter än IKSU:s simhall kan idag besökare på Umeå simhall välja IKSU:s.

2. Gym med samma besvärliga och dyrare läge samt inte samma som driver gym och bad, blir också IKSU:s anläggning vinnare.

3. Skolbaden med osäkra gångvägar från bussar kan göra att skolor, åtminstone friskolor som bestämmer sin ekonomi, söker IKSU:s simhall. Samma gäller för de dagis som vill ha simutfykter.

4. Föräldrar kan resonera på samma sätt och välja IKSU och Ersbodabadet för babysim och simskolor för förskolebarn.

5. För simsporterna gäller samma, IKSU-sim kan få fler simmare liksom att föräldrar väljer andra sporter pga det farliga och miljöovänliga läget mitt i stan och Umeå SS förlorar.

6. Äventyrsbadet ger nya besökare. Men med yta motsvarande 20×40 m = 800 kvm, bara 20 % av Paradiset i Ö-vik och samma problem med att ta sig dit samt dyrare P, riskeras en rejäl badflopp mot vad umepolitikerna utlovat. Och vinnare blir i Umeå Holmsund Aquarena med billigare bad och säkert trafikläge.

Så partierna som står bakom ett Nannabad (än så länge) S-V-M-FP-C-KD, badbolagsstyrelsen samt nu ansvariga Fritidsnämnden och Umeå Fritid, har all anledning att omgående studera Uddevallautredningen noga samt ta hänsyn till ovan sex punkter. Det kommer att medföra högre driftskostnader, gissningsvis mot 40 miljoner kr/år.

(F ö nära de 45 mkr Norrvidden/Medley bjöd, men avfördes pga för dyrt och Lerstenen, m fl fick uppdraget med drygt 20 mkr, som sedan också avfördes och Umeå kommun tog över genom badbolag som skulle klara ett Nannabad billigare!!)

Räddningen från en säker skandal i felberäkningar av besökande och sedan ekonomi, är att anta förvaltningchefernas sparförslag att skjuta på Nannabad i två år. Då kan analyser göras i  lugn och ro så att bad- och simplanerna sänks på ett ordnat sätt: Valåret 2014 blir då tillfälle att varje parti berättar om vilka nya idéer/visioner man har för bad/simning i framtiden i Umeå.

Under tiden renoveras Umeå simhall för några år framåt och simningen får chans visa var och hur man vill ha den utlovade 50-metersbassängen, med alla simklubbar i Umeåregionen.

Här nedan är länk till hela Uddevallautredningen.

http://www.uddevalla.se/download/18.659cfc8413847b3d451de/1341244880739/Badhusutredning120610.pdf

(Nästa blogg blir om Sveriges näst senaste bad- och simutredning, i Linköping 2011, också med likartat innehåll som i Umeå och Uddevalla. Även den utredningen översatt till en Umeåanalys pekar på katastrofsiffror för ett Nannabad. Jämförelse med Paradiset i Ö-vik med upplevelsebad, fem ggr ett Nannabad, och besökandet där stärker också ”katastrofen” i Umeå. Samt att drift och investering blir än dyrare än vad som hittills sagts för Nannabad)

 

Umeå Bästa Simvestering? ”Baltic Swim Hotel”, Kulturvävenhuset som simhotell i bästalägen, Nolia – I 20 – Haga/Gammlia – Nydala – Campus! Inte sämsta som kv. Nanna.

Av , , Bli först att kommentera 1

BALTICGRUPPENS KULTURVÄVEN VID ÄLVEN

Nanna Baltic Swim 2

BALTIC SWIM HOTEL (med simkanal – 100 m)

Nanna Baltic Swim 0

I BÄSTALÄGENA NOLIA – I 20 – HAGA/GAMMLIA – NYDALA – CAMPUS, och Umeåvinnare, inte sämstaläge med Nannabad, konkursmässigt redan i planeringen, se blogg i morgon.

Nanna 5 lägen

 

Umeå Mesta ”spännande fastighetsinvestering” är ej Nannabad med värre luft, farlig trafik och instängt äventyrsbad, utan Balticgruppens Utopia, nu också med skola!

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeå Mesta ”spännande fastighetsinvestering” är ej Nannabad med värre luft, farlig trafik och instängt äventyrsbad, utan Balticgruppens Utopia, nu också med skola!

Se nedan från det erbjudande Umeå kommun gjorde 2008 om ett stadsutvecklingsprojekt för kvarteren Nanna (grusplanen) och Mimer (skola i över 100 år). Vad blev det nu fem år senare? Ja, ett totalt misslyckande! INGET är klart och INGET av all kommers, handel, kontor och bostäder. INGET heller av privat satsning på bad/simning med billigare för Umeå kommun utan nu allt dyrare i kommunregi genom kommunalt badbolag.

Nanna badprojekt

MEN detta totala misslyckande har inte fått partierna bakom den ”mest spännande” fastighetsinvesteringen i Norrland S, V, M, FP, C och KD (Miljöpartiet och Arbetarpartiet har varit emot detta hela tiden) att rubbas en millimeter.

Så nu ska detta misslyckande göras till en katastrof för bad/simning med ett outvecklingsbart Nannabad utan utemiljö (självklart tidigare i kommunen bad- och simbyggande och ute i Sverige), outredd trafiklogistik för säkra tlll- och frånfarter med inga ställen för skjutsande barn, instängd äventyrsdel utan nödutgångar samt 50:a som inte klarar utlovad SM-status!

Samtidigt visas idag i VK och VF hur Balticgruppen skapar, nog, Norrlands mest spännande fastighetsinvestering genom hotell, kommers och nu gymnasieskola på kv Forsete. Det är samma fastigshetsbolag som bjöd 150 miljoner kr för både Nanna och Mimer, och då ville uppfylla Umeå kommuns mål om just ”norra Sveriges mest spännande fastighetsinvestering”.

MEN man vill inte vara låst vid kommunens krav på bad/simning, så politikerna sa nej till Balticgruppen.

Så nu står Umeå kommun och Umeå som stad inför risken att bygga norra Sveriges mest ogenomtänkta och outredda (trafikanalys, se ovan) bad- och simanläggning till ett pris för driften man inte redovisat fän, och som står andra föreningar och idrottssatsningar dyrt liksom risken för stålbadförslag stoppade anläggningar och om nedlagda badhus i kommundelarna, allt för att minska underskotten i detta dyra Nannabad.

Där nedan bilder visar farligheterna kring kv Nanna som kommer att göra ett Nannabad än mindre besökt, särskilt när föräldrar avgör om de vill tillåta sina barn/ungdomar ta sig dit och för vuxna när trafikproblemen hindrar för bilar samt blir dyrare i parkering jämfört badhus/simhallar i andra lättillgängligare och billigare lägen. Och därmed än dyrare för Nannabad och Umeås skattebetalare.

FRÅN NEJ TILL JA FÖR SKOLA I LEDER TILL FRÅN JA TILL NEJ FÖR NANNABAD?

PS De privata aktörer som förlorade denna ”fastighetsinvestering”, Norrvidden AB/Medley AB hade som ett spännande inslag just en skolsatsning i Mimerskolan. Men det blev nej från kommunen som nu sagt ja till ny skola i centrum! Så kan politikerna ändra sig från nej till ja, ska de väl kunna ändra sig från ja till nej för Nannabad?

Nanna luft värre

Nanna 1948 trafik bad

 

Umeås Största Risker med dyrt Nannabad kan bli ”stålbad”-förslag om slopat Gymnastikens Hus (igen), nedlagda badhus i Sävar och Hörnefors samt minskade föreningsbidrag. Eller sätter Alliansen P för Nannabad.

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeås Största Risker med dyrt Nannabad kan bli ”stålbad”-förslag om slopat Gymnastikens Hus (igen), nedlagda badhus i Sävar och Hörnefors samt minskade föreningsbidrag. Eller sätter Alliansen P för Nannabad.

Den 2 maj avslöjade VK att ett Nannabad kan komma att kosta 30-35 miljoner kr att driva, dvs 50% dyrare än vad de privata aktörerna Lerstenen AB, m fl begärde i bidrag av Umeå kommun. Men kommunen avbröt dessa planer och tog över genom ett kommunalt AB, Umeå Badhus AB, med motiveringen det blev för dyrt. Annars blir det inget nytt bad var budskapet.

På http://www.vk.se/860077/nya-badet-tre-ganger-sa-dyrt-att-driva finns att läsa hela VK-artikeln, där i slutet moderata v ordf Fritidsnämnden (tillika den idag mest erfarne fn-politikern) Lennart Johansson säger sig inte veta om detta, men att nedskärningar i föreningslivet ställer inte allianspartierna upp på utan att få mer pengar.

Centerpartiets gruppledare Mattias Larsson säger att han inte sett siffrorna och då sitter han ändå med i badbolagets styrelse, och har lämnat in för bygglov samt anbudsupphandling. Således ett kommunalt AB sätter igång ett halvmiljardprojekt utan att veta vad driften blir! Så kan aldrig ett privat AB göra, dvs chansa så!

S-kommunalrådet Lennart Holmlund uttalar sig om att så dyrt blir det inte. Och nu, över tre månader senare, meddelas att badbygget ska igång trots sparkrav, bl a från förvaltningschefer om att skjuta på projektet i två år. Men blir det inga medelstillskott för driften, dvs under alla dess år en ny bad- och simanläggning står, kan man tolka attt Allianspartiern genom M-Johansson sätter P för Nannabadplanerna.

Eller om Alliansen ändrar sig och det inte blir nya driftspengar varje år, riskeras att ett Gymnastikens Hus, igen, stoppas och att badhusen i Sävar och Hörnefors läggs ner och den obligatoriska simundervisningen blir med badbussar in till ett för dyrt Nannabad. Eller andra neddragningar för annat inom Umeå Fritid.

Nannabad dyrare 2

Nannabad dyrare 4

Nannabad dyrare 3

 

Umeås Bästa Trafikplaner görs INTE för nytt dagis och 60 barn, nästan lika illa som för Nannabad och 1000-tals barn, visar föräldraanalys med begäran om ny detaljplan (som stoppats för Nannabad).

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeås Bästa Trafikplaner görs INTE för nytt dagis och 60 barn, nästan lika illa som för Nannabad och 1000-tals barn, visar föräldraanalys med begäran om ny detaljplan (som stoppats för Nannabad).

Föregående blogg om noga trafikplanering för nytt dagis på Berghem, stämmer inte. Så här skrev jag:

På Berghemsskolans skolgård pågår planering för fyra dagisavdelningar i två plan, en förskola som skolföräldrar ifrågasätter (med rätta) placeringen för då den förstör skolgården för alla elever och bättre läge finns i skogen nedanför. Ändå, i fråga om trafik och logistik med säkra till- och frånfarter samt för lämnande och hämtande, är det noggrant gjort och med insyn för föräldrar. Men så här säger föräldrar:

men inget om vad det gör för ökad trafik i hela Berghem.
dessutom år denna infart för lämning och hämtning ej genomtänkt. man kan ej parkera dar, max 2 bilar kan stå. mannen på bygglov sa man ska bara stanna och lämna inte parkera. men – man släpper ej av 1-åringar att gå in själv. alla vill parkera och det kan ta 15-30 min gå in och lämna sina barn på ett dagis. och man måste ga runt om huset. sa jag gissar trafikkaos…

Ansvarig tjänstemans på Fastighet i Umeå kommun besked om

Trafiksäkerhet  är en komponent som vi tar hänsyn till i våra projekt, framförallt där många barn vistas. Att skapa en bra hämta/lämna-situation samt att avskilja barnens vistelseområde från transporter till och från fastigheten är prioriterat.
En viktig parameter i trafikmiljön är föräldrar, de genererar den mesta trafiken/trafiksituationerna. Därför hoppas jag att alla aktivt reflekterar kring behovet av att använda bilen till skolan/förskolan.

håller inte således och därför meddelar föräldrar att

en viktig anledning till att vi vill de gor en ny detaljplan ar att endast då utreder de miljo och trafik apsekten!!!

Dvs tvärtemot Nannabadplaneringens omöjlighet att påverka i ny detaljplan för föräldrar, föreningar eller ens för- och grundskoleförvatlningen genom användande av 1948 års detaljplan. Här nedan syns hur förskolans infart (t h) är skyddad för ett par bilar, men riskerar köbildning och stopp på gatan utanför.

Runt kv Nanna syns att sådant inte går att göra, i alla fall har inte något visats i bygglovshandläggningen, och i nedan logistikbild visas omöjligheten med så många fler skjutsande bilar till bad än till dagis.Av detta följer följande frågor till ansvariga politiker i Umeå kommun.

HUR SER NUVARANDE FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMNDENS S-ORDFÖRANDE MARGARETA RÖNNGREN SOM EV. NYTT KOMMUNALRÅD EFTER VALET 2014, ATT HA TVÅ BYGGNATIONER FÖR BARN DÄR TRAFIKANALYS OCH TRAFIKSÄKERHET UTRETTS SÅ ILLA MED SÅDANA RISKER, INKL TRAFIKKAOS?

VARKEN BAD PÅ EN HÅRT TRAFIKERAT KVARTER MITT I STAN OCH FÖRSKOLA MITT PÅ SKOLGÅRD ÄR LÄMPLIGA FÖR BARN. OCH BÖR DÅ SNARAST AVFÖRAS FRÅN UMEÅS PLANERING!

Nanna P Berghemskola

 

Dvs tvärtemot Nannabadplaneringens omöjlighet att påverka för föräldrar, föreningar eller ens för- och grundskoleförvatlningen genom användande av 1948 års detaljplan. Här nedan syns hur förskolans infart (t h) är skyddad från gatan utanför. Runt kv Nanna syns att sådant inte går att göra, i alla fall har inte något visats i bygglovshandläggningen, vilket däremot är med för dagisförslaget på Berghem. Av detta följer följande frågor till ansvariga politiker i Umeå kommun.

VARFÖR BEHANDLAR POLITIKER I EN BADBOLAGSSTYRELSE I UMEÅ BARN DÅLIGT I TRAFIKPLANERING NÄR POLITIKER I EN NÄMND, HÄR FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN, SKÖTER SÅDAN PLANERING BRA?

VET DE TRAFIKANSVARIGA POLITIKERNA I TEKNISKA NÄMNDEN OM DENNA DISKRIMINERING AV NANNABAD-BARN?

HUR KAN BYGGNADSNÄMNDEN GODTA ATT SÅ HÄR STRUNTA I BARNENS VÄL OCH VE I BAD- OCH SIMPLANERING?

Nanna P Berghemskola