Etikett: Alliansens sociala röst

Vad är en garant?

Av , , Bli först att kommentera 11

För den vane läsaren av politiska bloggar på VK kan man inte ha undgått att se att Alliansens svar på Vänsterpartiets debattartikel var publicerad idag. Både Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (Fp) har skrivit om den.

Vänsterpartiets debattartikel var menad som ett försvarstal till deras gruppledare Tamara Spiric samtidigt som det var riktat med anklagelser och kritik mot Alliansen. Något annat kan jag inte tolka det som, men när man läser deras debattartikel igen kan man även tyda en kritisk hållning gentemot samarbetspartiet Socialdemokraterna.  Eller vad menar dessa vänsterpartister egentligen med orden att Tamara är "en garant för en bättre äldreomsorgspolitik"? Om äldreomsorgen brister i Umeå kommun är det då Tamara som brustit som garant och är det till henne anhöriga och brukare ska vända sig till? Stora ord, kan inte låta bli att undra vad Socialnämndens ordförande Eva Andersson (s) säger…

Vård i livets slutskede och AFA pengarna

Av , , 2 kommentarer 13

Under gårdagens socialnämnd fick vi en redovisning över de siffror som har rapporterats in till palliativa registret när det gäller dödsfall i kommunens särskilda boenden med anledning av de artiklar som varit i VK. Det var en mycket intressant redovisning där man i staplar kunde visa om den boende i dödsögonblicket varit ensam eller haft sällskap av en anhörig eller personal. I Umeå kommun var det 9,7 % av alla dödsfall där den boende fått dö ensam.

Om man bara vill tala siffror och jämföra statistik med riket kan man anse det vara bra (90,3 % hade någon närvarande hos sig jämf med 85,2 % i riket), men jag tycker att här gör man det lätt för sig. Bakom varje siffra finns en människa med en historia och anhöriga och man kan aldrig ta ifrån dem deras upplevelser. Vi kan inte, och får inte, slå oss för bröstet och säga att vi alltid uppfyller kvalitetsdeklarationerna eller att kommunens egna boenden alltid är bättre jämfört med andra privata boenden. 

Det är naivt att tro att brister inte finns i kommunala boenden bara för att man inte talat om dem.Avvikelser i kommunala boenden ska rapporteras och personalen ska aldrig vara rädda för att påtala när de ser eller upplever brister i vården. I de här fallen som VK har skrivit om verkar det ha funnits en rädsla för att tala öppet om när vårdpersonal sagt att extra personal bör sättas in och det är olyckligt.

Äldreomsorgen och AFA pengarna

Vid gårdagens presskonferens ställdes frågan att nu måste ni väl vara glada för att socialnämnden får 25 miljoner extra till äldreomsorgen? Jublet har jag inte märkt av ännu, kanske för att i detta fall verkar det i huvudsak vara en detaljstyrningsresurs för personalen och inte för äldreomsorgen i stort. Jag påtalade att Kristdemokraterna hade ett annat förslag vilket definitivt skulle gett betydligt mer pengar till både socialnämnden och till skolan. Det är verksamheternas pengar som nu omfördelas igen efter politikers vilja att detaljstyra och där kanske inte alltid brukarnas bästa kommer främst. Fördelningen av AFA pengarna har blivit ytterligare en budgetprocess efter en princip jag inte alls delar. 

 

Internationella barndagen!

Av , , Bli först att kommentera 13

Idag uppmärksammar vi internationella barndagen, även om jag tycker att det har varit lite torftigt i tidningarna om denna dag. Jag har faktiskt läst mer om kanelbullens dag som är på torsdag än om barndagen. Märkligt, konstaterar bara att det måste vara skillnad på marknadskrafterna om vad som ska uppmärksammas..

Barndagen har en lång tradition för det var nämligen redan 1953 som Förenta Nationerna uppmuntrade alla stater att införa en barndag. I Sverige firas barndagen den första måndagen i oktober och tanken är att på denna dag ska alla delar av samhället fokusera på barnets behov och rättigheter. Hur har det tagit sig i uttryck på ditt arbete, skola eller hos de verksamheter du kan ha kommit i kontakt med under dagen? Är det någon som upplevt något annorlunda? 

Kristdemokraterna har länge verkat för att FN:s barnkonvention ska vara en del av svensk lag och det är viktigt att man har ett barnperspektiv i politiska beslut. Att arbeta för goda uppväxtvillkor för barn och unga är något som ska vara självklart. Vi vill göra Sverige till världens bästa land att växa upp i. 

 Läs mer om FN:s barnkonvention

Hemarbete

Av , , 11 kommentarer 10

Efter gårdagens mötesspäckade dag på stadshuset arbetar jag idag hemma. Med en någorlunda bra internetuppkoppling, laddad mobiltelefon och med barnen på skolan fungerar det utmärkt att använda köket som arbetsplats. Nära till både kaffe och lunch..

Arbetsuppgifter för dagen är att läsa in handlingarna inför måndagens fullmäktige där Kristdemokraternas motion om sällskapsdjur ska behandlas. Redan för tre år sedan hade Helén Edlund (Kd) en motion i frågan och det är nu dags att följa upp frågan vad som har hänt samt än en gång lyfta fram de positiva effekterna sällskapsdjur kan ha inom äldrevården. Och inte bara där.

Tillbaka efter semestern

Av , , 2 kommentarer 8

Första dagen på stadshuset efter semestern och det känns riktigt bra. Datorn startade utan problem, alla lösenord fungerade och det har varit ovanligt lugnt på mailfronten medan jag har varit borta. Förutsättningarna för en bra jobbstart finns där.

Semestern växlades mellan hemmaplan i Holmsund och i stugan vid Bjuröklubb. Det blev en lugn sommar med fokus på vila och tid med barnen. Jag vet inte hur många böcker jag har läst eller hur många olika spel vi har spelat, men klart är att antalet dopp i havet har varit betydligt färre jämfört med förra sommaren.

Det har dock inte bara varit helt ledigt i sommar. Under den större delen av juli månad var jag ansvarig för ordförandebeslut i socialnämnden vilket innebar att jag var tillgänglig på telefon dygnet runt. Det är en telefon som man aldrig vill ska ringa och när den gör det vet man att det är ett ärende som berör. Trots att vi är många som har haft en fin semester eller barn som har härliga sommarlov så är det långt ifrån alla som får uppleva samma sak.

Jag har inte varit speciellt aktiv med att blogga tidigare eftersom det ibland känts som en stressbelastning och någonting som man bara måste hinna med. Andra gånger när jag har läst bloggar har känslan av sandlåda infunnits där endast bloggförfattarens "sanningar" om sakfrågor och politik får stå oemotsagda. Det må väl vara, men när andra politiker eller personer skriver felaktigheter om Kristdemokraterna då blir bloggen ett utmärkt verktyg. Återstår att se hur ofta det blir.

 

Brist på aktiviteter

Av , , 3 kommentarer 7

Det är inte många dagar kvar till jul och för många är det pyssel och bakning som gäller, ofta kombinerat med en del stress. Lucia står för dörren och det är terminsavslutningar för olika aktiviteter, december är en månad där det händer mycket. För många, men inte för alla.

Läser idag i tidningen att det råder stor brist på aktiviteter på äldreboenden. Enligt statistik från Sveriges Kommuner och Landsting är det bara fyra av tio äldreboenden i 150 kommuner som uppfyller det. Det är väl känt att social gemenskap som exempelvis musikstunder, dans och bakning ger stor nytta för välbefinnandet. Enkla sätt att bevara hälsa och självständighet längre samtidigt som vårdbehoven kan minska, säger Yngve Gustafsson, professor i geriatrik. Maria Larsson, barn och äldreminister säger att ”..vi kan inte bara betrakta människan som en kropp. Äldre har behov av bra mediciner och god omvårdnad, men också av en rik, rolig och meningsfull vardag.”
För många kommuner finns det mycket att göra, men det finns de som vill vara med och göra en skillnad i andras vardag. Frivilligcentralen i Umeå som tidigare i veckan fick priset som årets eldsjäl beskriver sig själva som en väntjänst. De är 180-200 volontärer som erbjuder sina tjänster till de som önskar hjälp med något, exempelvis besök av en medmänniska för att umgås eller ta en promenad tillsammans. Men de kan även vara med att stötta vid gruppaktiviteter högläsning och sång i olika äldreboenden. Det är ca 650 umebor som får hjälp av Frivilligcentralen. Detta fick jag berättat för mig om när vi besökte dem på förmiddagen. Intrycken jag fick var glädjande och bestående. Som frivillig ger du av din egen tid, men du får så mycket tillbaka, berättade de. Det är en glädje att hjälpa andra, vilket jag hoppas fler kan ta till sig. Läs mer om Frivilligcentralen här.

Skattesänkning för pensionärer kommer…

Av , , 2 kommentarer 4

Kristdemokraterna har länge arbetat och krävt att pensionärerna ska prioriteras i kommande budgetförhandlingar. Vi nådde inte riktigt ända fram, men det finns ändå flera positiva nyheter som tack vare Kristdemokraternas arbete nu kan bli verklighet.

Vi har i budgeten fått igenom en satsning på en halv miljard till de sämst ställda pensionärerna. Bostadstillägget höjs med 170 kronor per månad för de med lägst pension vilket innebär en sammanlagd förstärkning med nära 400 kronor för de som har de allra minsta marginalerna. Höjt bostadstillägg var för övrigt en del i partiets valmanifest 2010. Kristdemokraterna gick in i en budgetförhandling med tydliga krav på en skattesänkning för pensionärer före sänkt krogmoms vilket övriga allianspartier sagt sig prioritera. Utgångsläget var därför inte det bästa
Det är dock inte kört än när det gäller skattesänkning för pensionärer. Skattesänkningen kommer att ske i budgeten för 2013 eller 2014 och är nu inte bara en reformambition, men ett tydligt löfte. Sänkningen blir inte heller kopplat till nästa jobbskatteavdrag utan kommer att ske på egna meriter. Förutsättningen är dock att ekonomin tillåter denna sänkning. En sak är dock säker att Kristdemokraterna är Alliansens sociala röst och kommer att fortsätta bevaka denna fråga om skattesänkning för pensionärer.

Skattes%C3%A4nkning%20f%C3%B6r%20pension%C3%A4rer%20kanske%202013%20eller%202014