Interpellationer i dagens kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige pågår för fullt och det var mycket länge sedan det var ett så stort antal interpellationer på dagordningen. Tio interpellationer och tre enkla frågor, men det som har fångat den största mediala uppmärksamheten är de två interpellationerna om kvinnohistoriska museet. Jag har refererat till interpellationen om budgeten för museet tidigare och vi är många som väntar på klart och tydligt besked om vad ett kvinnohistoriskt museum får kosta.

Jag har tidigare lämnat in en interpellation till Lasse Jakobsson (v) och det är just nu oklart om vi kommer att hinna med den idag. Så här lyder den i alla fall…


                            

 
 Interpellation
2013-03-06
 
 
 
 
 
 
Till Tekniska nämndens ordförande Lasse Jakobsson (V)

Bortglömda fastigheter för ej prioriterade verksamheter?
 
I Sörmjöle ligger behandlingshemmet Sörgården (tidigare Länkebo). Det är idag ett behandlingshem som vänder sig i första hand till män över 35 med missbruksproblematik. Boendet erbjuder återhämtning och motivationsarbete och är drogfritt.
 
Hemmet ligger i en mycket naturskön miljö utanför stan och det är en möjlighet för de som varit aktiva i missbruk att bryta vanan och få hjälp till nykterhet. Det är periodvis ett stort tryck på boendet och man har emellanåt flera personer i kö.
 
På samma tomt står Umeå barnensdagsförenings Sommargård vilket idag har förfallit och är i mycket dåligt skick. Det är oklart om den överhuvudtaget går att rädda eller om den måste rivas. Behandlingshemmet önskar utöka verksamheten med ”utslussningslägenheter” och ser en potential i att nyttja sommargården.
 
I ett interpellationssvar i januari om kommunens fastigheter sa du följande:
”I dagsläget har vi inga fastigheter där vi har en långsiktig politisk inriktning om ägande som är i sådant skick att rivning är enda alternativet maa bristande underhåll. Vi slutar aldrig heller att underhålla i avsikt att rättfärdiga rivning av en fastighet.”  
 
Med anledning av detta ställer jag följande frågor till Lasse Jakobsson:
 
·        Vilket ansvar har Umeå kommun och tekniska nämnden för denna byggnad?
·        Hur kommer det sig att Umeå kommun låter en byggnad förfalla när det finns stora närliggande behov av den?
·        Kan du tänka dig att låta andra renovera byggnaden till exempel genom socialt företagande för att tillgodose behovet av vårdplatser?  
 
 
 
Veronica Kerr                  
Kristdemokraterna
Etiketter: , , , , ,

En kommentar

 1. Urban Bengtson

  Bra du tar upp Sörmjöle barnkoloni en gång i tiden. Jag är uppväxt sommartid ganska nära och vet hur fint det är där och att kommunen har skyldighet att satsa där, innan det omvandlas till tomter eller annat som inte bli allmänt på något sätt.

  Bra är också att syna budget för Kvinnohistoriskt museum. MEN syna då också ett Nannabads budget och låt inte detta gömmas undan med svepskäl om att inte vägleda entreprenörerna. (Kanske finns ingen heller)

  Kommunbyggen görs alltid budgetar för, helt enkelt för att se om det finns pengar. Se Badutredningen 2005/2006, mycket noga beräkningar och offentliga Inte kan samma politiker i ett kommunalt bolag göra motsatsen!

  F ö läs min blogg idag http://blogg.vk.se/umeas-basta/ om Nannamansbygget 11-1 till männen, och än mer med kommunplanering och badkonsulter. Dessa Nannamansbyggeplaner kommer att kunna få en framträdande plats i ett Kvinnohistoriskt museum.

  Och kan ni politiker idag ifrågasätta ett KHM som det byggs nu för och har en budget någonstans, ska väl Nannabadplanerna kunna ändras när det varken finns bygglov eller budget klar.

  KDU-ordföranden Thomas Nordvall är den enda politiker, hittills, som öppet kritiserat att fristående badentreprenörer ”sparkades ut”, när Fritidsnämnden beslöt om kommunal drift förra veckan. Var står KD i Umeå här?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.