Etikett: Region Västerbotten

Vårdbrist i Västerbotten

Av , , 2 kommentarer 13

Hemma på mitt kylskåp

 

Jag har följt Regionens uppmaning att spara informationen om hur du gör om du behöver uppsöka vård i sommar. 1177 är väletablerat, men det finns risker om kommunikationen mellan vårdpersonal och vårdsökande inte fungerar. När personer berättar att de inte mår bra och blir uppmanade att ta en Alvedon istället för att uppsöka vård riskerar att bli fel om det är något allvarligare. Eller så blir värken värre och det har gått för lång tid för att kunna åtgärda när det väl upptäcks. I absolut värsta fall leder till det till en tidigare död.

Vi har en god sjukvård i Sverige när vi väl får den. Tillgängligheten är den sämsta den varit och här utmärker sig Västerbotten i negativ bemärkelse. Det är den region som har minskat antalet vårdplatser allra mest, med mer än 40 % sedan i mars. Du vill inte bli sjuk i Västerbotten och inte hjälper det att få till svar att alla regioner har problem. I förra veckan var det ett inslag på Västerbottensnytt från Malå sjukstuga där skyddsombudet berättade om hur personal saknas och att ambulansen inte varit bemannad. Det vill säga att den fick stå, men ingen talade om något akutlarm skett under den tiden eller om någon kommit till skada.

 

Denna nyhet visades även i riksnyheter och det är bra att fler får kännedom om hur illa det ser ut i delar av landet. Inte för att skrämma folk från att flytta till norra Sverige utan för att vi ska få till en förändring. Otryggheten är stor för den som plötsligt drabbas av sjukdom och inte vet hur man ska komma till läkare. Eller var de finns.

 

 

Jag har ägnat delar av semestern till att vara ute i länet och i förra veckan besökte jag Sorsele och just Malå. Det var inga formella verksamhetsbesök, men desto fler spontana samtal med de människor jag träffade. Vilka förutsättningar finns det i små (till invånarantalet) glesbygdskommuner när det kommer till service, arbete och vård. De som var yngre och friskare och som inte heller bott i Sverige någon längre tid såg inga problem med att bo långt från sjukvård eftersom det finns helikopter. En annan person, uppvuxen i bygden, berättade om en akut förlossning där helikopter borde satts in, men där dimman satte stopp och det blev istället ambulans till Lycksele två timmar bort. Samma person berättade att ambulanspersonal i grannkommunen hade sagt upp sig eftersom endast deltid erbjöds och bättre tjänster fanns i andra regioner. Varför stanna i en bygd där det blir svårt att leva på en deltidslön? Om det är för dyrt att ta in personal så måste regionen bli bättre att ta vara på den personal de har idag.

Det sägs att västerbottningar är sjukare än andra och vi drabbas oftare av både hjärt och kärlsjukdomar som demens. I Äldrenämnden har det lyfts som en orsak till varför vi betalar mer för äldreomsorgen jämfört med andra kommuner. Det är svårt att hitta statistiken, men min reflektion när jag varit ute i kommuner där det är långt till en hälsocentral eller annan vårdservice så väntar man med ev provtagningar. Människor går längre med symptom och utsätter sig för större risk både för att vård inte finns och om den finns vill man definitivt inte belasta den. Region Västerbotten klarar inte av sitt uppdrag och vården som ges är inte jämlik. Det är för mig självklart att ett större nationellt ansvar behöver tas för att öka tillgängligheten till vården. Det är dags för århundradets vårdreform.

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Vad är du redo att avstå för en god och värdig äldreomsorg?

Av , , 3 kommentarer 11

De senaste månaderna har människor hyllat och uppmärksammat vårdpersonal som är de som står i frontlinjen för att hjälpa de som blivit sjuka i Covid 19. Berättelserna är många om långa arbetspass och svårigheter med att få tag i skyddsmaterial. Både TV och lokalpress har gjort reportage från intensivvården och vi har tagit del av berättelser från de som överlevt. Gemensamt för alla är hyllningskören till vården och uppmaningen att hålla avståndet och vara försiktiga.

Självklart är jag också oerhört tacksam för det arbete som sker på våra sjukhus och glad för att det uppmärksammas, men kan inte låta bli att fundera på vad som händer sedan. De som lovar i tider av kris att arbetsmiljön och arbetsvillkoren ska bli bättre för vårdpersonalen kommer de att stå fast vid sina ord när Covid 19 inte längre utgör en akut fara? När samhället ska börja återgå till något slags normaltillstånd och fokus vänds mot annat, kommer vi då att komma ihåg vad vårdpersonal har fått genomgå? Vad blir hyllningarna värda i slutändan?

Äldreomsorgen har också fått uppmärksamhet, men inte alltid med samma positiva ordalag. Häromveckan uppmärksammade t ex VK att hemtjänstpersonal blir verbalt påhoppade av okända och kallade för smitthärdar. När kommunerna beställt skyddsmaterial har de blivit bortprioriterade till förmån för regionen vilket gjort att bristen på skyddsutrustning fortsatt vara  svår. Vi ska skydda våra äldre, men det är människor vi talar om. Att bli inlåst utan kontakt med andra människor är en omöjlighet och enligt mig helt omänskligt. Därför vill jag hylla äldreomsorgens personal som går till sitt arbete varje dag ständigt uppmärksam på varje eventuellt symptom. Både hos sig själv och hos andra. Det är många som har eller haft tanken att tänk om jag är sjuk utan att jag vet om det och därmed riskerar att smitta någon? Tänk om någon är smittad på jobbet och jag tar med mig det hem till mina anhöriga som tillhör en riskgrupp? Äldreomsorgens personal kan inte arbeta hemifrån och att stanna hemma är en omöjlighet. Det är både tufft och psykiskt påfrestande och att då bli anklagad för att vara pestsmittade är fullständigt vansinne!

Enligt senaste uppgiften så förväntas toppen av Covid 19 smittan nå Umeå om en månad. Det är bra att det tagit längre än först förväntat eftersom det gett mer tid till förberedelser. I dagens VK läser vi om planeringen för ett kohortboende för äldre med Covid 19 och rekryteringen av extra personal kunde starta flera veckor tillbaka. Verksamheter i kommunen har också möjlighet att omdisponera personal mellan verksamheter dit behoven är som allra störst. Det handlar i slutändan om solidaritet i kristid och det blir därför ytterst viktigt att inte tänka snävt eller ha ett revirtänkande. Det borde vara självklart att den som är anställd som sjuksköterska inom skolan skulle kunna arbeta inom omsorgen när behoven är som störst. Det handlar inte om långa tider, men här verkar det finnas osynliga väggar mellan förvaltningarna och jag är rädd för att de kan ha blivit starkare när kommunen upphörde med att vara en förvaltning. I regionen byter personal vårdavdelningar och kliniker när behoven förändrats. Varför ska det vara annorlunda i kommunen?

Arbetet med budget 2021 har påbörjats och kommunen kunde inte få sämre förutsättningar med pågående pandemi, ökad arbetslöshet och minskade skatteintäkter. Det är omöjligt att säga hur illa det kommer att bli, men jag undrar om hyllningarna till äldreomsorgen och löften om förändringar att bli ihågkomna i budgetarbetet? Vad är andra verksamheter redo att vänta med eller utesluta för att äldreomsorgen och vården av våra gamla ska vara god? De här frågorna kommer jag att återvända till, men jag hoppas att alla partier bär med sig den även när krisen är över.

Önskar er en fin Valborg var ni än er!

 

 

3 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Kommunfullmäktige och Region Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 12

Kommunfullmäktige idag och för ovanlighetens skull har jag varken interpellation, enkel fråga eller motion, men det går nog bra ändå. Fullmäktige började med en interpellation från Arbetarpartiet om ”Hur kan dubbla led av politiker försvaras?” vilket handlade om Region Västerbotten och det icke existerande arbetet med att få till en stor region.

Interpellationen lockade inte direkt till en större debatt, men självklart var jag uppe i talarstolen när Hans Lindberg skyllde på att det var den gamla regeringens fel att arbetet med en fyra läns lösning inte kommit igång. Detta trots att Socialdemokraterna är störst i länet, styr största kommunen och landstinget sedan mer än 30 talet år. Min uppfattning är att S har varit feg i frågan.

Kristdemokraterna har varit engagerad i frågan om ett direktvalt fullmäktige under många år och har både interpellerat och motionerat om regionbildning och ett direktvalt förbundsfullmäktige därför var jag uppe i debatten. Jag refererade bland annat till denna debatt artikel som har ett par år på nacken. Publicerad i VK 2012-06-27 Arbetarpartiet ifrågasätter kostnader, men visst är det så att demokrati ska få kosta. Det som är hälsosamt för demokratin är att emellanåt se över kostnaderna för att verkligen se att pengar används på rätt sätt.

 

Västerbotten behöver äkta regionbildning

När Regionförbundet i Västerbotten bildades i januari 2008 var det en tillfällig lösning. Syftet var att inom en snar framtid nå en större äkta regionbildning i Norrland.

Kristdemokraterna anser fortfarande att en storregion där de fyra nordligaste länen ska ingå är den bästa lösningen för framtiden. Nu blir det inte så. I stället står vi nu med en organisation vid sidan av landstinget med indirekt valda politiker.

Detta är varken kostnadseffektivt eller demokratiskt. Vi tycker att varje västerbottning själv ska ha möjlighet att rösta fram eller bort de politiker som ska styra Region Västerbotten.

Kristdemokraterna i regionfullmäktige föreslår därför att Region Västerbotten tar initiativ till att driva frågan om att i samverkan med länets kommuner och landstinget bilda ett äkta Region Västerbotten med direktvalt fullmäktige. Och det är bråttom. Frågan måste snarast beslutas om en regionbildning ska kunna ske före valet 2018.

Landstinget och samtliga 15 kommuner som är medlemmar i Region Västerbotten måste alla vara överens om beslutet innan en ansökan kan lämnas till kammarkollegiet och regeringen. I Norrbottens läns landsting togs beslut i frågan redan den 12 april i år. Där ställde sig samtliga partier, förutom moderaterna, bakom en ansökan om att bilda egen region.

Bakgrunden till ansökan är att lokala och regionala angelägenheter bäst hanteras av lokala respektive regionala politiker. Medborgarna ska kunna ställa någon till svars i politiska frågor, det vill säga frågor där intressen vägs mot varandra, målsättningar finns, prioriteringar görs och resurser fördelas.

Att bilda en regionkommun med ansvar för den regionala utvecklingen är också ett naturligt steg för att stärka Västerbotten i den globala konkurrensen men också i konkurrensen gentemot andra regioner i Sverige.

Den regionala utvecklingen blir mer effektiv och legitimiteten stärks då det förenas med beskattningsmöjligheter. Genom att bilda en regionkommun i Västerbotten flyttas också rätten att besluta i viktiga utvecklingsfrågor från staten till regionen. Medborgarnas inflytande över vardagens frågor stärks och därmed kan demokratin fördjupas och utvecklas.

Dags att förverkliga en äkta regionbildning i Västerbotten.

Veronica Kerr
vice ordförande i förbundsfullmäktige (KD)
Maria Wiksten
förbundsfullmäktigeledamot (KD)
Birgitta Nordvall
förbundsfullmäktigeledamot (KD)
Anders Sellström
distriktsordförande för KD Västerbotten
Hans-Inge Smetana
ombudsman för KD Västerbotten

Solidaritet och medmänsklighet..

Av , , Bli först att kommentera 9

…det var frågor som vi kristdemokrater lyfte i en motion som vi hade ställt till förbundsfullmäktige och som behandlades igår under vårt sammanträde i Skellefteå. Motionen belyser den situation som många ensamkommande och flyktingar har när de kommer till vårt län och bär med sig traumatiska upplevelser från sitt hemland. Det kan vara smärtsamma upplevelser som kan ge posttraumatiska stress syndrom  (PTSD) Det är en ångeststörning som kan uppkomma efter olika typ trauman, som exempelvis dödshot och tortyr. Symptom är ångest, depression och hög stressnivå.

Röda Korset har i Skellefteå ett behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade. De har vårdavtal med landstinget med upptagningsområdet Norr- och Västerbotten. På behandlingscentrat behandlas ca 200 personer per år med ca 7 – 8 olika behandlingstillfällen per patient. Människor som behöver denna specialisthjälp från behandlingscentret har inte ekonomiska möjligheter att betala egenavgiften för sjukvårdsresor eller förskottera sin del av resekostnaden.

Vi anser att vi har ett medmänskligt och solidariskt ansvar, för människor som kommer till Västerbotten och skyldighet att hjälpa dem till den bästa tänkbara nystarten i livet. Att då Region Västerbotten bekostar sjukvårdsresorna till behandlingscentret är att ta ett solidariskt och humanitärt ansvar för våra medmänniskor.

Kristdemokraterna anser att dessa resor bör vara avgiftsfria. Ersättningar till asylsökande och flyktingar regleras enligt lagen om mottagande av flyktingar när man bedöms vare en s k LMA. Då har men en självkostnad av 40 kr/enkel sjukresa med ett maxbelopp på 400 kr per halvår. När kostnaden för sjukresor överstiger 400 kr per sexmånadersperiod tar Migrationsverket kostnaden. Dessa 40 kr är en ganska hög kostnad då dagersättningen är 71 kr. Och om man dessutom har fått avvisningsbeslut så är ersättningen halverad.

 

Det blev ett nej efter en relativt lång debatt (lång för att vara i förbundsfullmäktige) och här skriver Norran idagom motionen. Tyvärr har varken VK eller Folkbladet uppmärksammat och jag kan bara beklaga att mediaintresset för Region Västerbottens förbundsfullmäktige fortsätter att vara lågt.

 

 

 

Arbeta för region Västerbotten

Av , , 1 kommentar 8

Inte en rad, inte ett ord, ingenting. Det är vad som stod skrivet i VK och Folkbladet dagen efter senaste förbundsfullmäktige för Region Västerbotten. Detta var trots att både årsredovisning och revisionsberättelse och så många som tre motioner fanns med på dagordningen.

Märkligt, trist eller dålig nyhetsbevakning? Här kan du se webbsändningen av förbundsfullmäktige i efterhand. Fem minuter in i del två behandlas Kristdemokraternas motion om att ombilda region Västerbotten. En högaktuell fråga och i tidningen Norran finns denna debattartikel publicerad idag som jag och övriga kristdemokrater i Region Västerbotten har undertecknat.

******************************************************************************************

Arbeta för region Västerbotten

 

Genom en regionkommun flyttas rätten att besluta i viktiga utvecklingsfrågor hit.

Kristdemokraterna anser att Region Västerbotten ska ta initiativ att driva frågan om bildandet av en regionkommun med direktvalda politiker i Västerbotten. Förslaget bifölls inte i förbundsfullmäktige. Men argumenten kvarstår. Dagens Region Västerbotten är en organisation vid sidan av landstinget med indirekt valda politiker. Detta är varken kostnadseffektivt eller demokratiskt. Demokratiunderskottet innebär att partierna inte kan ställas till svars och regionpolitikerna kan inte väljas bort vid nästa val. Vi anser att varje västerbottning själv ska ha möjlighet att rösta fram eller bort de politiker som ska styra Region Västerbotten.

Kristdemokraterna i landstinget har i en motion också uppmanat landstinget att ansöka om bildandet av direktvald regionkommun som då kommer att ha ansvar för allt från sjukvård till regional utveckling. Tanken om att bilda en stor region i hela Norrland måste läggas på is. Norrbotten och Västernorrland är i pågående processer med att bilda egna regionkommuner. Kristdemokraterna anser alltså att Västerbotten ska gå samma väg som sina länsgrannar.

Västerbottens län måste aktivt agera i denna fråga för att inte förlora fart i det oerhört viktiga regionala utvecklingsarbetet. Länet står inför många och stora regionala utmaningar såsom minskat befolkningsunderlag i inlandet och svårigheter med kompetensförsörjningen.

Service och sjukvård för alla länsbor måste säkras även på de platser som blir allt mer glesbefolkade. Det är väsentligt att vi bygger Region Västerbotten på ett sådant sätt som överensstämmer med framtida förutsättningar. Att bilda en regionkommun med ansvar för den regionala utvecklingen är också ett naturligt steg för att stärka Västerbotten i den globala konkurrensen men också i konkurrensen gentemot andra regioner i Sverige.

Dessutom finns en tydlig målsättning i den statliga utredningen om Statens regionala förvaltning som innebär att alla kommunala samverkansorgan ska vara avvecklade den 31 december 2018. Det innebär att dagens Region Västerbotten inte får finnas kvar i dess nuvarande form.

De huvudsakliga skälen till att ansöka om bildandet av en region med direktvalda politiker är dock att lokala och regionala angelägenheter bäst hanteras av lokala respektive regionala politiker. Medborgarna ska kunna ställa någon till ansvar i politiska frågor, det vill säga frågor där intressen vägs mot varandra, målsättningar finns, prioriteringar görs och resurser fördelas.

Den regionala utvecklingen blir mer effektiv och legitimiteten stärks då det förenas med beskattningsmöjligheter. Genom att bilda en regionkommun i Västerbotten flyttas också rätten att besluta i viktiga utvecklingsfrågor från staten till regionen. Medborgarnas inflytande över vardagens frågor stärks och därmed kan demokratin fördjupas och utvecklas.

Veronica Kerr (KD), vice ordförande i förbundsfullmäktige

Maria Wiksten (KD), förbundsfullmäktigeledamot

Birgitta Nordvall (KD), förbundsfullmäktigeledamot

Anders Sellström, Distriktsordförande för KD Västerbotten

Hans-Inge Smetana, Styrelseledamot i förbundsstyrelsen

 

1 kommentar
Etiketter: , , ,