Etikett: Civila samhället

Spelberoendeföreningen- årets eldsjälar!

Av , , Bli först att kommentera 11

Igår var det internationella Frivilligdagen och priset till årets eldsjälar gick till Umeå spelberoendeförening. Jag var inte själv närvarande och jag läste nyheten på Facebook sent i går kväll. Det är i mitt tycke ett mycket bra val av pristagare eftersom jag vet att de arbetar hårt med att fylla ett stort behov i en fråga som alltför många vet alltför lite om.

Jag besökte Spelberoendeföreningen i våras tillsammans med Kristdemokraternas gruppledare på landstinget, Birgitta Nordvall, eftersom vi inte ser spelberoende som enbart en kommunal eller landstingsfråga. Det är av yttersta vikt att både landsting och kommun är med och stödjer arbetet mot spelberoende eftersom antalet personer med spelberoende ökar. Det är inte endast den som spelar som berörs utan alla som står honom eller henne nära. Tillgängligheten till spel i alla former har ökat avsevärt tack vare internet vilket på sätt och vis kan osynliggöra den som spelar eftersom man inte behöver lämna hemmet.

Män och kvinnors spelvanor skiljer sig åt ordentligt och jag avskyr att se reklamsnuttarna på TV som blir allt fler med olika sätt att sälja in sig till målgrupper. Speakerrösten kan vara hård, tuff och i kontroll av situationen när det är sport, men i andra klipp är det tal om en mysig hemmastund när alla har lagt sig och du får tid att själv sitta och chatta med andra samtidigt som du spelar bingo. Syftet är gemensamt, den som spelar ska förlora pengar.

För länge sedan när jag var student lärde jag känna en person som spelade på Stryktipset, ofta och mycket. Ibland gick det bra andra gånger sämre. Stryktipset var inte det enda, travet och vadslagning var andra spelformer. Jag minns när hen hade spelat på ett skidlopp och satt framför TVn, med något halvt panikslaget i blicken att gick det inte vägen skulle det bli mycket tufft. Det gick vägen och vinsten var ungefär lika mycket som tre månaders studielån. När det gick sämre var vi flera som bjöd hen på mat eftersom dennes studiemedel tagit slut för fort, andra gånger var hen mycket generös på krogen. Vi visste att något var fel, men jag vet ingen som talade om att spelberoende var något som man kunde få hjälp för.

Det civila samhället med frivilligorganisationer är fantastiskt och det offentliga har allt att lära. Jag vill att den som vänder sig till sjukvården för att få hjälp med att bryta sig loss från ett missbruk ska få hjälp och att kunskapen om hur ska finnas hos den som tar det samtalet. Idag finns det tyvärr exempel på när det inte fungerar.

http://www.vk.se/plus/1339024/spelberoendeforening-arets-eldsjalar?missing-web-product=1 Här kan du läsa mer. Jag undrar dock varför man har valt Stryktipset som annonsör i klippet, fanns det en mening bakom eller var det bara en slump?

 

Dagens socialnämnd

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag beslutade socialnämnden att Pingstkyrkan kommer att få erbjudandet om att starta upp och ansvara för en samordning mellan frivilligsektorn, kommunen och andra myndigheter för att hjälpa de tiggare som idag finns i Umeå. Det är många organisationer som vill vara med och hjälpa och alla behövs, men det är viktigt att samordning sker så att inte alla behöver göra allt samtidigt.

Pingstkyrkan har sedan mycket länge än väl uppbyggd volontär organisation och arbetar med bistånd. Det är mycket arbete som görs redan idag och min förhoppning är att med det stöd som kommunen nu kan erbjuda kommer arbetet bli än bättre. Bara för att ett samfund erbjuds samordningsfunktionen exkluderas inte de andra i arbetet med att ge hjälp till de EU medborgare som kommit hit för att tigga. Vänsterpartiet reserverade sig dock mot beslutet, men de var de enda.

Tyvärr kunde jag själv inte vara med idag på nämnden idag. Sitter hemma med kryckor och ett gigantiskt knä efter ett olyckligt fall i trappa, därför kan jag inte kommentera ytterligare hur diskussionen gick. Här kan du i alla fall läsa pressmeddelandet: http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/pingstkyrkan-erbjuds-samordna-stoedet-kring-eu-medborgare-1059312 Vi får inte glömma att samhället är större än kommunen därför behövs även föreningsliv och trossamfund i arbetet. Det är bra när fler aktörer är med och delar på uppgifterna.

Hägglund och civilsamhället

Av , , Bli först att kommentera 6

konfValrörelsen är igång och idag kommer vår partiledare Göran Hägglund till Umeå ca 12:30. Det är ett pressat schema och Sverige är stort och avlångt så jag är mycket glad för att Göran kan komma hit. Har du frågor om Kristdemokraterna och undrar vad är det vi vill egentligen, kom och lyssna! Gott fika finns också.

Själv börjar jag dagen med en konferens om att arbeta med trossamfund i vardag och kris. Det är en konferens som jag har sett fram emot under en lång tid eftersom jag vet att trossamfunden och civilsamhället är en outnyttjad resurs och där kommuner och länsstyrelser har en del att lära. Visst kan kommunen göra mycket, men långt ifrån allt. Samhället är så mycket större än staten. Jag önskar bara att fler politiker från de styrande partierna i Umeå var här. Ingen är inte tillräckligt.

 

 

 

 

Vi stödjer civilsamhället

Av , , Bli först att kommentera 5

Sista sammanträdet i socialnämnden innan sommaruppehållet är avklarat. Socialnämnden är en mycket stor nämnd med ett gigantiskt ansvarsområde. Vi som sitter i nämnden är överens om mycket, att våra äldre ska ha en god och trygg äldreomsorg är en självklarhet och barn ska ha en trygg uppväxt. Det vi inte är överens är hur vi ska arbeta eller vad som är bättre och som utvecklar våra verksamheter. Det kan bli en del diskussioner, men det är möjligt att skilja mellan sak och person. Nästan jämt.

Idag tog vi i socialnämnden ett beslut om samordnat stöd till de tiggare som idag finns i Umeå. Det är inte kommunen som ska utföra arbetet utan det är ett stöd till det civila samhället, frivilligsektorn, för att samordna det arbete som de gör idag. Jag har sagt det så många gånger förut, kommunen kan INTE göra allt och samhället är så mycket större än staten (kommunen)!

Den situation som idag existerar berör inte bara socialnämnden utan hela kommunen, därför bör fler nämnder få information och bli involverade i det arbete som görs. Detta kommer jag med säkerhet att få återkomma till. Nedan kan ni läsa det pressmeddelande som gått ut från socialnämnden. I nämnden var vi fullständigt eniga, men när man läser kommentarerna knutna till artikeln på Facebook förstår jag att vi fortfarande har en del att göra för att alla ska begripa varför.

Samordnat stöd till utsatta EU-medborgare

Pressmeddelande  •  2014-06-25 14:29 CEST

För att möta de behov EU-medborgare som vistas i kommunen och försörjer sig på tiggeri har, skapas nu ett nätverk mellan frivilligorganisationer och Umeå kommun. Nätverket ska samordnas av en eller flera frivilligorganisationer för att på så sätt möjliggöra ett mer omfattande stöd än vad som är möjligt via socialtjänstlagen. Berörda myndigheter kommer att bjudas in att delta i nätverket. Detta beslutades vid socialnämndens sammanträde.

Uppdraget för samordnande frivilligorganisation är att samla och förmedla stöd, information och rådgivning från de medverkande organisationerna och myndigheterna.

–  Det här är steg två i vår långsiktiga satsning när det gäller stöd till utsatta EU-medborgare. Det är många föreningar som vill vara med och bidra i arbetet, vilket är mycket positivt, säger Eva Andersson (S), ordförande, socialnämnden.

Socialtjänsten har enligt gällande lagstiftning begränsade möjligheter att ge generellt stöd till gruppen utsatta EU-medborgare. Individuell prövning om akut bistånd genomförs redan idag, men behovet hos målgruppen sträcker sig inte enbart till akut bistånd utan gäller även hälso- och sjukvård, tandvård samt etablerings- och arbetsmarknadsfrågor. Frågan berör därmed såväl kommun och landsting som angränsande statliga myndigheter (så som Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Polisen) samtidigt som det är en fråga som väckt stort engagemang bland frivilligorganisationer och trossamfund.

–  Det är fantastiskt att gensvaret från det civila samhället är så stort. Det är bra att kommunen kan bygga upp ett starkt samarbete med frivilligorganisationer vilket kommer inte bara de utsatta EU-medborgarna till del, men kommer också att gynna hela kommunen i stort, säger Veronica Kerr (Kd), förste vice ordförande, socialnämnden.

Föreningsbidrag möjliggör samordningen
För att möjliggöra samordningen kommer ett årligt föreningsbidrag att beviljas till den förening/organisation som tar sig an uppdraget.  För 2014 uppgår föreningsbidraget för samordningsuppdraget till 100 000 kr.

–  Tiggeriet synliggör klyftor och den fattigdom som har blivit verklighet för allt fler i dagens Europa. Vi måste arbeta på alla nivåer, från föreningsdrivna och politiska lokala insatser till globala, en politik för att minska klassklyftorna, utrota rasism och diskriminering – inte minst den som riktas mot romer – bekämpa arbetslösheten och bygga ut den generella välfärden och de sociala trygghetssystemen, säger Åsa Bäckström (V), andre vice ordförande, socialnämnden.

 

 

 

Fattigt utan kultur och civilsamhälle!

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag har jag deltagit i en kulturlunch tillsammans med ett par andra av Alliansens företrädare för att samtala om kulturen i Umeå och det föreningsliv som finns i vår kommun. Det var oerhört intressant att delta och lyssna på de frågeställningar som finns bland kulturföreningar och de bemötanden som en del av dem fått i kontakten med kommunen. Frågan om vad är kultur egentligen kom självklart upp och jag tycker att många gånger gör vi i politiken det lätt för oss när vi talar om begreppet kultur så är det endast grupper med yrkesverksamma som stämmer överens med bilden. Det ska vara speciell musik eller teater för att göra en riktigt snäv beskrivning. Så behöver det inte alls vara. Det var också tråkigt att höra hur vissa av föreningarna blivit ifrågasatta i kontakten med politiker i kommunen huruvida deras verksamhet ansågs vara kulturell eller inte.

Vi har flera etablerade festivaler i Umeå som får bidrag, men det är inte alltid lätt för mindre föreningar med nya ideér att göra sig hörd. Är det självklart att större föreningar alltid ska beviljas samma belopp och stöd baserat på tidigare meriter, när det kanske finns andra som skulle kunna bidra mer till fler om man fick stöd av kommunen?

Kultur är viktigt, men snäva uppfattningar är begränsande. Som kristdemokrat anser jag att det inte är politikens uppgift att styra kulturen utan ge den möjlighet att växa fritt, både på amatörnivå och på professionell nivå. Det är i det civila samhället som kultur kan frodas och där initiativ tas och människor med lika intressen kan arbeta gemensamt. Det är viktigt att ge verksamheterna rimliga ekonomiska villkor och fria händer att använda resurserna på bästa sätt. Men det är nödvändigt att kommunen kan ge långsiktiga besked för att kunna föreningar ska kunna utforma sin verksamhet.

Idrott är viktigt och kan göra att t ex barn och ungas alkoholdebut fördröjs avsevärt. Det ger en gemenskap och utvecklar, men det är inte alla som är intresserade av idrott. Jag har många gånger önskat att det fanns fler alternativ på skolor än idrottslag. Att skapa en gemensamhetskänsla är viktig även för de som inte spelar fotboll eller innebandy. Det har blivit vanligare med fler hemmasittande barn framför datorn utan några större kontakter med andra människor. Forskning har visat att kulturella upplevelser även gör människor fysiskt friskare. Att värna kulturen är därför en grundläggande uppgift för politiken. Umeå skulle bli bra mycket fattigare om inte föreningslivet fanns och om de inte fanns är det min övertygelse om att kostnader skulle öka avsevärt både inom sjukvård, skola och socialtjänst. Umeå har inte råd att vara utan kultur och det civila samhället.

 

Glad och hedrad!

Av , , 4 kommentarer 13

Det är mycket som händer just nu och i fredags blev det klart. Detta är pressmeddelandet som har gått ut från partiet och jag är otroligt glad och stolt för förtroendet!

Här kan du läsa mer.

 

Pressmeddelande
Umeå 15 mars 2013                                                      
 
 
Veronica Kerr utsedd att arbeta i den nationella utvecklingsgruppen om det civila samhället inför 2014
 
Kristdemokraterna tillsätter fem nya grupper inom områdena: det civila samhället, sjukvård, äldreomsorg, landsbygd samt bostadspolitik. Veronica Kerr, gruppledare för Kristdemokraterna i Umeå kommun, har av Kristdemokraternas partistyrelse blivit utsedd att delta i utvecklingsarbetet om det civila samhället.
 
Det civila samhället
För Kristdemokraterna är civilsamhället en av samhällets grundbultar. Det fria föreningslivet och ideella engagemanget måste erkännas för dess betydelse i samhället. Därför är det av stor vikt att utveckla en politik som betonar politikens gränser och respekterar gemenskapernas egna kompetensområden.
 
– Jag har sett med egna ögon vad ideella föreningar betyder t ex inom det sociala området. Umeå behöver dessa krafter och jag är oerhört glad och stolt för förtroendet jag har fått av partiet att få arbeta med frågan, säger Veronica Kerr. 
 
Ordförande för arbetsgruppen: David Lega, andre vice partiordförande samt kommunalråd i Göteborg. Övriga medlemmar är Lennart Koskinen, Sofia Modigh, Veronica Kerr, Johan Davidson.
 
 
Arbetsgruppernas politiska arbete ska vara framtaget innan hösten 2013 och kommer med redan tillsatta grupper ligga till grund för Kristdemokraternas valmanifest 2014.

Synen på sjuksköterskor och civilsamhället

Av , , Bli först att kommentera 10

Under den senaste veckan har media än en gång uppmärksammat det löneuppror som startades i våras om sjuksköterskestudenters lönekrav på 24000 kr/mån i ingångslön. Det ansågs vara ett misslyckande eftersom inget av de största sjukhusen i något av landstingen hade anställt någon med ingångslön på 24 000 kr.

Det må så vara, men många av dessa nyutexaminerade sköterskor sökte sig istället till andra arbetsgivare som t ex kommunen där man har fått sina krav tillgodosedda. Det är omöjligt för mig att säga vilken lön som är lämplig oavsett yrkesgrupp, men för mig är det absolut självklart att har man högre utbildning ska det synas i lönekuvertet. Synen på sjuksköterskan har i många avseenden varit att det är ett kall och inte ett yrke och att lönen på så vis skulle vara mindre viktig. Kanske var det så förr, men vi får inte fastna i den bilden.

Det är inte bara tack vare löneupproret som sjuksköterskan har uppmärksammats i nyheterna på sistone. Socialstyrelsen skriver i ett PM från 2011 att "det finns mycket litet utrymme att insatser som ges av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedöms som annat än hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta även om legitimerade personal utför uppgifter inom den s k frivilligverksamheten".
Detta betyder i klartext att en sjuksköterska alltid är sjuksköterska och yrkesutövande på sin fritid. Detta även om hon eller han arbetar som volontär i frivilligorganisationer utanför ordinarie anställning. I praktiken innebär det att varje gång en legitimerad sjukvårdare nyttjar sitt yrkeskunnande så ska de dokumentera sina insatser – oavsett var och när. Även om de "bara" utför första hjälpen utan läkemedel och medicinsk utrustning. Detta gäller förstås även läkare.
Alla som är engagerade i Röda Korsets första hjälpen grupper har samma utbildning och utför samma uppgifter, men är man sjuksköterska eller läkare kan man inte arbeta ideellt med olycksfallsberedskap. Konsekvensen av Socialstyrelsens pm och strikta tolkning blir nu att ca 150 av 600 frivilliga i Röda Korsets första hjälpen gruppen slutar i höst eftersom organisationen inte åtar sig vårdgivaransvar. Med vårdgivaransvar kommer skyldighet att föra journaler och att utöva tillsyn vilket organisationen inte klarar av.
Röda Korset och frivilligorganisationer är en viktig del av det civila samhället och stor resurs inte minst inom idrottsrörelsen och en avlastning för sjukvården. Det må vara att tanken bakom tolkningen var god, men konsekvensen blir en byråkratisk tungkloss och ett hinder för den vårdpersonal som vill arbeta och hjälpa andra på sin fritid.
Det är bra att orimliga konsekvenser uppmärksammas och socialminister Göran Hägglund lovat se över regelverket. Jag hoppas på ändring, onödiga hinder i det civila samhället ska elimineras.
 
 
   

Stark och berörande monolog.

Av , , Bli först att kommentera 5

VIP veckan pågår just nu för fullt inför den stora VIP galan som sker nu på lördag för fjärde året i rad i Umeå. Arrangörer är organisationen Öppen Gemenskap och idén till projektet är att Umeås invånare ska ges en möjlighet att tillsammans göra något bra för varandra. Alla de pengar som kommer in går till Öppen Gemenskaps verksamheter för människor i social utsatthet. Under veckan fram till den stora galan har det erbjudits gratis lunchseminarier på Café Station eller på Norrlandsoperan.

Dagens lunchseminarium som jag gick på var teaterföreställningen "Äskade jävla pappa" med Unghästen/Västerbottensteatern. Det var en oerhört stark monolog som framfördes och den tog upp en ung tjejs längtan efter att bli sedd och bekräftad av sin pappa, som alltid väljer alkoholen först. Jag önskar att fler tog möjligheten att se denna föreställning och ikväll kl 19:00 har man möjlighet att se den igen på Café Station. Öppen Gemenskap gör massor för människor i Umeå där det offentliga inte alltid räcker till tack vare volontärer och frivilliga gåvor. Här kan du läsa mer om deras verksamhet och om hur du kan hjälpa till.

 

.