Etikett: Maria Larsson

Om Holmlund och privat familjehemsvård

Av , , 3 kommentarer 10

Den antagligen mest flitige bland bloggarna på VK är Lennart Holmlund. Var och en är fri att tycka vad man vill, men när Holmlund kommer med angrepp eller påståenden som inte alls stämmer är det dags att kommentera. Holmlunds blogg om privata familjehem påstår att det är märkligt att Maria Larsson (Kd) kommer med kritik efter det att media börjat granska privata alternativ i familjehem. Det är inte sant. Redan 2011 fick Socialstyrelsen uppdraget att ta fram ett program för säkerhet och trygghet för placerade barn och unga och under 2012 genomfördes inspektioner. Man måste utreda och veta vad som är fel innan man sätter in åtgärder.

Holmlund påstår vidare att Kristdemokraterna står för att det ska vara privata alternativ för att vi kallar det frihet att ha fler utförare (citat ..”och ibland heter det något annat.”) Holmlund väljer att glömma bort att här handlar det inte om att välja alternativ över vem som ska hjälpa mig när jag behöver hjälp i hemmet eller i sjukvården. Här handlar det om att samhället inte uppfyller behoven. Det är kommunerna som ansvarar för att barnen får en trygg och säker vård när familjen inte längre klarar av det. I vår egen kommun har vi haft svårt att rekrytera egna familjehem, men vi kan inte låta de barn och ungdomar som behöver bryta sig fri från missbruk antingen eget eller föräldrars stå utan hjälp för att kommunen inte har egna alternativ.

Vi har ett samhälle där det anses vara konstigt att stanna hemma med sina barn längre än ett år, där det är helt OK att placera ettåringen på en avdelning med 20 andra barn och få vuxna. Hur ska vi då få familjer som är villiga att ta emot och hjälpa andras barn? Ger vi våra barn en trygg uppväxt, men varför är det så att psykisk ohälsa blir allt vanligare bland våra tonåringar?

Holmlund vill få det till att Kristdemokraterna kör med ad hoc lösningar när media kommer med kritik. Sanningen är att Kristdemokraterna har lyft frågan om trygg och säker vård tidigt för att utreda vilka problem som kan finnas innan man kommer med snabba lösningar. Kommunen har ett stort ansvar och där är uppföljning a och o.

Jag vill uppmärksamma de familjer som öppnar sina hem för barn som har det svårt, som tar sin egen tid för att hjälpa andra familjer. Det är inte lätt och ett stort ansvar, men utan dessa människor skulle allt fler barn råka illa ut. Socialnämnden i Umeå ska också garantera att de familjer som tar emot barn och unga också ska få den hjälp de behöver. Här har vi brustit emellanåt. Vi har inte tillräckligt många egna familjehem och tills dess behöver vi andra alternativ, allt för att ge alla barn en trygg och säker uppväxt.

Minister Maria till Umeå idag

Av , , Bli först att kommentera 11

Idag kommer vår barn och äldre minister Maria Larsson till Umeå för att bland annat ta del av det arbete som pågår för att bekämpa ungdomars droganvändning. Besök i olika verksamheter är inplanerade och jag är glad för att jag också får vara med vilket kommer att hjälpa mig mer i mitt arbete som vice ordförande i socialnämnden. Min förhoppning är att jag ska kunna bildblogga från dagen om tekniken är med mig..

Innan jag åker till stan för att möta upp Maria Larsson vill jag dela med mig av hennes debattartikel som publicerades i dagens VK. Vi kan bekämpa droger på många olika sätt via insatser från stat och kommun, men föräldrakraften är stark och något vi inte får glömma bort. Det kommer att bli en spännande dag.

@MinisterMaria är Maria Larssons namn på Twitter och henne kan du följa här.

Brist på aktiviteter

Av , , 3 kommentarer 7

Det är inte många dagar kvar till jul och för många är det pyssel och bakning som gäller, ofta kombinerat med en del stress. Lucia står för dörren och det är terminsavslutningar för olika aktiviteter, december är en månad där det händer mycket. För många, men inte för alla.

Läser idag i tidningen att det råder stor brist på aktiviteter på äldreboenden. Enligt statistik från Sveriges Kommuner och Landsting är det bara fyra av tio äldreboenden i 150 kommuner som uppfyller det. Det är väl känt att social gemenskap som exempelvis musikstunder, dans och bakning ger stor nytta för välbefinnandet. Enkla sätt att bevara hälsa och självständighet längre samtidigt som vårdbehoven kan minska, säger Yngve Gustafsson, professor i geriatrik. Maria Larsson, barn och äldreminister säger att ”..vi kan inte bara betrakta människan som en kropp. Äldre har behov av bra mediciner och god omvårdnad, men också av en rik, rolig och meningsfull vardag.”
För många kommuner finns det mycket att göra, men det finns de som vill vara med och göra en skillnad i andras vardag. Frivilligcentralen i Umeå som tidigare i veckan fick priset som årets eldsjäl beskriver sig själva som en väntjänst. De är 180-200 volontärer som erbjuder sina tjänster till de som önskar hjälp med något, exempelvis besök av en medmänniska för att umgås eller ta en promenad tillsammans. Men de kan även vara med att stötta vid gruppaktiviteter högläsning och sång i olika äldreboenden. Det är ca 650 umebor som får hjälp av Frivilligcentralen. Detta fick jag berättat för mig om när vi besökte dem på förmiddagen. Intrycken jag fick var glädjande och bestående. Som frivillig ger du av din egen tid, men du får så mycket tillbaka, berättade de. Det är en glädje att hjälpa andra, vilket jag hoppas fler kan ta till sig. Läs mer om Frivilligcentralen här.

Oroande nyheter

Av , , Bli först att kommentera 7

Vaknade i morse till nyheten att var tredje förälder i Sverige är våldsam mot barn och att det är främst kvinnor som är hårdhänta. Oroande siffror presenteras i en studie gjord av Stiftelsen allmänna barnhuset som visar att det är betydligt fler jämfört med 2000 då studier visade att 12 % av föräldrarna använde sig av knuffar och att ruska om barnen. Stress uppges vara den största orsaken till varför det har blivit vanligare.

Stress är ett otyg, det tar fram dåliga sidor hos många speciellt när det får oss att känna oss otillräckliga. Varför blir det så? Varför stressa till dagis på morgonen, skrika, knuffa trötta barn framför oss bara för pressen att hinna till arbetet i tid? Att vara förälder är ingen enkel uppgift och vi får aldrig luras till att tro att det är det heller. Det är viktigt att vi satsar på stöd för föräldrar vilket regeringen också har gjort. Det är ett arbete som fortsätter samtidigt som vi ska göra det lättare för föräldrar att gå ner i arbetstid för de som skulle vilja det. Barndomen är en alltför kort tid, men det som händer då ger avtryck i framtiden.

Ekonomisk tillväxt för Sverige i all ära, men barns uppväxtvillkor berör alla!

 

Goda och glada nyheter!!!!!!

Av , , Bli först att kommentera 7

Det känns bra att få avsluta dagen med beskedet om att de barn som vanvårdats i fosterhem kommer att få ersättning. Det är två veckor sedan jag skrev om detta och att jag var glad för att regeringen öppnade upp möjligheten för en bred överenskommelse. Vissa frågor ska inte styras av prestige, det ska vara självklart att beslut som blir fel ska kunna rättas till. En blocköverskridande överenskommelse som i detta fall gör beslutet ännu starkare och säkrare.  

Denna överenskommelse innebär att det tillskapas en särskild möjlighet till ekonomisk ersättning – ett enhetligt belopp om 250.000 kronor enligt Upprättelseutredningens förslag. Jag är glad och stolt över att Kristdemokraterna kunde vara med och verka för detta.Här kan ni läsa mer.  

 

 

Förändringar på gång i svensk socialvård

Av , , 2 kommentarer 4

Jag är glad för att regeringen har öppnat en möjlighet att tillsammans med oppositionen hitta en möjlighet att betala ut ersättning till de barn som en gång omhändertogs av samhället och som blev vanvårdade. Det är fullständigt omöjligt att säga vad en förlorad barndom är värd eller hur man ska kunna kompensera dessa barn som blev så grymt svikna av samhället när de växte upp.

Det finns en fråga som återstår att lösa och det är rättssäkerheten. Det är viktigt att en fråga av det här slaget bör ha en bred överenskommelse för att säkerställa ev rättvise- och rättssäkerhetsaspekter. Samarbete mellan blocken ser jag som något positivt när det är möjligt. Det finns dock ingen garanti för att det verkligen blir någon ersättning till de som vanvårdades under sin tid som fosterbarn under åren 1920-1980, även om vi är många som hoppas på att en sådan lösning ska vara möjlig.  
Det är inte bara frågan om ersättning till de vanvårdade som regeringen och media har talat om de senaste dagarna. Igår tisdag blev det klart att Regeringen avsätter under de närmaste tre åren en halv miljard kr – varav 140 miljoner under nästa år – för att förbättra skyddet, stödet och hjälpen till utsatta barn. I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver Maria Larsson om de förändringar som kommer att införas inom socialvården i Sverige. De mörka delarna i svensk socialvårds historia får inte upprepas!
 

Stärkt skydd för kvinnor med funktionsnedsättning

Av , , Bli först att kommentera 5

"Allt våld ska bekämpas och fördömas. Men samhället har ett särskilt ansvar att skydda och stödja dem som har svårt att själva tillvarata sina rättigheter."

Maria Larsson, barn- och äldreminister, skriver i Expressen om stärkt skydd för  kvinnor med funktionsnedsättning. Läs hela artikeln här