Etikett: kultur

Kultur är en del av välfärden

Av , , Bli först att kommentera 11

Idag antog kommunfullmäktige ett Kulturpolitiskt program som sträcker sig framtill 2030. Fullmäktige var inte enigt och det fanns fyra förslag till beslut. Här är ett utdrag av vad jag lyfte fram i debatten som svar till de alternativa förslagen. Jag sa betydligt mer.

Kultur- det handlar om den inre odlingen. Något som är en inspiration och som ger livsglädje samtidigt som det bidrar till individens bildning.

Trots olika uppfattningar med olika förslag på bordet så är jag övertygad om att de flesta närvarande håller med om att ett rikt kulturliv bidrar till utvecklingen av vår kommun. Kulturen kan liknas vid ett socialt kitt som håller samman samhällsgemenskapen och skapar band mellan individer. Men också genom natur- och kulturarv kan vi få en relation med tidigare generationer.

Med det sagt vill jag vara tydlig med från Kristdemokraternas sida att kultur är viktigt, men det betyder inte att vi tycker att den får kosta hur mycket som helst. Hur mycket den får kosta eller hur den ska finansieras är heller inte en fråga som avgörs när vi antar detta program. Det avgör budgetfullmäktige. Det Kulturpolitiska programmet är ett program som ska bestå i tio år.

Jag vill särskilt slå ett slag för biblioteken, ett slag för att möjligheten att fördjupa sig, förkovra sig i litteratur finns. Där människors resurser inte är det som absolut avgör om du har möjligheten att låna böcker, kunna testa spel, att läsa och att lära.

Kristdemokraterna anser att det ska vara en självklarhet att Umeå stärker arbetet mot extremism och inte betalar ut bidrag till antidemokratiska förbund. Kommunfullmäktige har i år beslutat om nya regler som börjar gälla 1/1 2021 där kraven på demokrati är förtydligade, hårdare skrivna. Därför är det inte nödvändigt att lägga till det i programmet.

Det blev en intressant debatt, en hel del förenklade argument och emellanåt en debatt som hamnade fullständigt utanför ämnet. VK skriver om den splittrade debatten och på Youtube kan du se debatten i efterhand.

 

Politiken bubblar

Av , , 2 kommentarer 8

Det blev en bra helg och jag är så glad för att jag fick vara en del av kulturhuvudstadsinvigningen i lördags. Stort och fantastiskt även om det här med ”kläder efter väder” inte alltid fungerar. Det är sällan jag står stilla i närmare två timmar ute i kyla..

I förra veckan skrev jag om konst som provocerar och när man läser dagens tidningar ser man att det inte bara är konst utan hela begreppet kultur och kulturdriven tillväxt som väckt känslor. För vem och varför? Har Umeå blivit en hemsk stad att vara i som en kulturdemonstrant sa i lördags?

På onsdag kväll deltar jag i en paneldebatt med alla politiska partier om just detta med kulturdriven tillväxt och en fråga som ställs är vad som kommer att hända i Umeå efter 2014?

Debatten har varit inplanerad sedan i november därför kan jag bara tycka att det är olyckligt att VK planerat in en debatt, samma kväll och samma tid, mellan Anders Ågren och Hans Lindberg på Allstar. Kanske inte samma publik, men det är tydligt att Umeå inte bara kokar av kultur, supervalåret gör sig påmint och politiken bubblar också.

Bild på konstverk från gallerivandring i Umeå stad.

20140203-124718.jpg

Konst som provocerar

Av , , 1 kommentar 18

Konst ska provocera och beröra, men det som en del kallar konst kallas ibland bara konstigt av andra. Den stora invigningen av kulturhuvudstadsåret är denna helg och konstutställningar, vernissager och performance blir självklara delar av kulturen. Jag tycker att en av de bästa sakerna med att Umeå har blivit kulturhuvudstad är att fler människor kommer att ta del av och uppleva saker man kanske inte alls hade tänkt sig från början. Man kanske inte tycker om allt heller och det är precis som det ska vara.

Dagens (och gårdagens) stora snackis har varit grafittikonstnären Carolina Falkholts arbete med att måla en vagina på ett snöblock i centrala Umeå. Kristdemokraternas ledamot i Kulturnämnden fick frågan om vad han tyckte om att det kvinnliga könsorganet skulle målas på ett stort snöblock i stan. Per-Martin var tydlig med att konstnären har sin konstnärliga frihet, men att han inte själv tyckte att det var passande motiv och att man kan använda friheten mer varsamt. Det var aldrig tal om att censurera det kommande verket eller förbjuda Carolina att måla det. Precis som konstnären har sin frihet så har varje människa rätt att uttrycka sin åsikt, men vi ska inte kränka varandra för att vi inte tycker lika.

Vi har i Umeå haft flera kontroversiella konstverk eller performances där politiker har kritiserat det som uttryckts i konstens namn eller som i ett fall har man till och med använt tejp för att konstverket ansågs uppmana till klotter. Censur menade andra. Idag flödar diskussionen på Facebook om konst i feminismens namn mot manliga könssymboler och många är mycket upprörda och arga för att en politiker uttryckt sin egna personliga åsikt om ett konstverk. Språkbruket har i vissa fall varit mycket grovt. Jag begriper det inte, men att försöka tysta andra för att de inte tycker likadant, det hör inte hemma i kulturhuvudstaden Umeå.

Fattigt utan kultur och civilsamhälle!

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag har jag deltagit i en kulturlunch tillsammans med ett par andra av Alliansens företrädare för att samtala om kulturen i Umeå och det föreningsliv som finns i vår kommun. Det var oerhört intressant att delta och lyssna på de frågeställningar som finns bland kulturföreningar och de bemötanden som en del av dem fått i kontakten med kommunen. Frågan om vad är kultur egentligen kom självklart upp och jag tycker att många gånger gör vi i politiken det lätt för oss när vi talar om begreppet kultur så är det endast grupper med yrkesverksamma som stämmer överens med bilden. Det ska vara speciell musik eller teater för att göra en riktigt snäv beskrivning. Så behöver det inte alls vara. Det var också tråkigt att höra hur vissa av föreningarna blivit ifrågasatta i kontakten med politiker i kommunen huruvida deras verksamhet ansågs vara kulturell eller inte.

Vi har flera etablerade festivaler i Umeå som får bidrag, men det är inte alltid lätt för mindre föreningar med nya ideér att göra sig hörd. Är det självklart att större föreningar alltid ska beviljas samma belopp och stöd baserat på tidigare meriter, när det kanske finns andra som skulle kunna bidra mer till fler om man fick stöd av kommunen?

Kultur är viktigt, men snäva uppfattningar är begränsande. Som kristdemokrat anser jag att det inte är politikens uppgift att styra kulturen utan ge den möjlighet att växa fritt, både på amatörnivå och på professionell nivå. Det är i det civila samhället som kultur kan frodas och där initiativ tas och människor med lika intressen kan arbeta gemensamt. Det är viktigt att ge verksamheterna rimliga ekonomiska villkor och fria händer att använda resurserna på bästa sätt. Men det är nödvändigt att kommunen kan ge långsiktiga besked för att kunna föreningar ska kunna utforma sin verksamhet.

Idrott är viktigt och kan göra att t ex barn och ungas alkoholdebut fördröjs avsevärt. Det ger en gemenskap och utvecklar, men det är inte alla som är intresserade av idrott. Jag har många gånger önskat att det fanns fler alternativ på skolor än idrottslag. Att skapa en gemensamhetskänsla är viktig även för de som inte spelar fotboll eller innebandy. Det har blivit vanligare med fler hemmasittande barn framför datorn utan några större kontakter med andra människor. Forskning har visat att kulturella upplevelser även gör människor fysiskt friskare. Att värna kulturen är därför en grundläggande uppgift för politiken. Umeå skulle bli bra mycket fattigare om inte föreningslivet fanns och om de inte fanns är det min övertygelse om att kostnader skulle öka avsevärt både inom sjukvård, skola och socialtjänst. Umeå har inte råd att vara utan kultur och det civila samhället.

 

Än hit än dit..

Av , , 1 kommentar 13

Det har varit en riktigt bra helg med två dagars konferens i Lycksele med partikamrater från hela länet. Det är härligt när man får tid att sätta sig ner och riktigt förkovra sig i politik och diskutera eller jämföra våra olika kommuners politik. Det är stora skillnader i länet, men det är ju ingen nyhet…

Under lördagens distriktsstämma antog vi ett uttalande om att en förhandlingsman är ett måste för att föra frågan om Norrbotniabanan framåt. Hela uttalandet kan du läsa på vår ombudsman Hans-Inges blogg. 

Eftersom jag var borta en stor del av helgen har jag endast läst mig till i efterhand om händelsen med det censurerade konstverket i Umeå. Många har kommenterat incidenten både i bloggar och på Twitter. Anklagelser flyger än hit än dit om vem som verkligen sa vad. En snabb slutsats för min egen del är att det alltid är bra att tänka efter före, oavsett om det är i intervjuer eller i politiska beslut. Ibland händer det att det går för fort..