Etikett: Lennart Holmlund

Regionen och Frimurarna

Av , , 2 kommentarer 11

Lennart Holmlund går i VK till hårt angrepp på VK för att en tidigare anställd på regionen fått komma till tals i tidningen. Holmlund kallar diverse vänsterpartier för sekter, t ex riksdagspartiet och regeringsunderlaget Vänsterpartiet. Ett häpnadsväckande språkbruk. Däremot ingen kritik mot att ett antal frimurare finns i den politiska ledningen för Region Västerbotten och dessutom på chefsposition(er). Frimurarna kan man kalla för sluten sekt eftersom bara män kan bli frimurare efter att kandidaten föreslagits som ny medlem av några redan befintliga. I denna sekt finns en hierarki från 1 – 10 där 10 lär vara högst. Vet inte vad en sådan 10:a kallas. Stormästare? Skit samma.

Det verkar ju vara bra för karriären att vara med i denna ryggdunkarsekt. Hur ska man annars förklara ansamlingen av Frimurare i den politiska toppen i Umeå? Politikerna i Region Västerbotten är dessutom inte valda direkt av folket vilket är problematiskt i detta sammanhang. Blir det en riktig region som övertar landstingets roll blir det väl direktval.

När jag var en tolvåring förekom ett åldersbetingat intresse för ”hemliga klubben”. Det där växte vi ifrån i och med förståndets utveckling. Under min tid i Norrbotten blev jag erbjuden medlemskap i en sluten förening, minns inte vad den hette, kanske det var Odd Fellows eller något sådant. Eftersom jag satt i kommunfullmäktige och hade uppdrag i Landstinget tackade jag nej med hänsyn till min roll som folkvald politiker. Vederbörande inte bara förstod mina synpunkter utan tyckte att jag resonerade klokt. Men i Umeå finns tydligen inga sådana hämningar eftersom många toppolitiker är med i ”hemliga klubben” Frimurarna.

VK:s artiklar om Region Västerbotten och Frimurarna är när journalistik är som bäst! Pressens viktigaste uppgift i en demokrati är att granska makthavarna!.

Inför nästa val bör väljarna få öppet redovisat från partierna vilka kandidater som är med i slutna sällskap av typen Frimurarna så att väljarna vid behov kan använda krysspennan!

Vindkraftsomröstningen

Av , , 13 kommentarer 17

Omröstningen om vindkraft i Sorsele slutade med en liten övervikt av de röstande som inte vill ha vindkraftsutbyggnad med de många fasta jobb som tekniker mm som det skulle innebära. Antalet som röstade mot vindkraft motsvarar drygt 32 % av de röstningsberättigade så någon folkopinion mot vindkraft kan man inte tala om. Ungdomarna i Sorsele går miste om framtidsmöjligheter  i vindkraftsindustrin om fullmäktige skulle böja sig för ”folkopinionen” på 32 %. Ett klokt fullmäktige fattar ett självständigt beslut när opinionen emot är så liten.

Men ungdomarna i Sorsele kommun får väl göra som vanligt. Större delen av de studiebegåvade sticker som ett lämmeltåg ut ur kommunen. Att sitta och titta på utsikten ger inga löner och pensioner och ingen personlig utveckling heller.

Jag märker redan på kommentarer till omröstningen att felaktigheter och överdrifter lever kvar. Det handlar om argumentkataloger mot vindkraft som valsar runt på Internet. Markägarna eller kommunen kommer att få bekosta nedmontering och bortforsling av uttjänta verk. Det blir mindre älgkött i frysboxarna eftersom älgarna flyr. Älgjakt kommer mer eller mindre att omöjliggöras. Genom överdrivna perspektiv syns verken mycket större och närmare än de kommer att göra i verkligheten. Oväsendet kommer att bli förskräckligt. Flygande isbitar kommer att döda människor (trots att lösningar på problemet isbildning redan finns). Det mesta i eländeskatalogen är felaktigheter och grova överdrifter som levt ett eget liv i ett årtionde.

I verkligheten har älgar och renar setts ligga och idissla under vindkraftverk. Men det är så det är. Många människor som finns kvar i glesbygd ser ut att vara emot varje förändring av av det invanda och stillastående. Glesbygden blir glesare genom inbyggda mekanismer.  Vi äldre blir fler men dör ändå. Ungdomen sticker till centra som inte ser stillaståendet och det ödsliga som livets högsta. Barnafödandet sjunker och skolan har svårigheter att  få till en enda klass per årgång. Mitt i denna utveckling vill 32 % av de röstberättigade Sorseleborna säga nej till alla de jobb som Vattenfall utlovar. Sorsele hör till de kommuner som förlorat i särklass flest flest invånare i vårt land. Vill 32 % av Sorseleborna att den utvecklingen ska fortsätta? Jag hoppas att fullmäktige i Sorsele är klokare än så.

F d kommunalrådet Lennart Holmlund i Umeå har skrivit om folkomröstningen i Sorsele och han skräder inte orden. Jag håller med och rekommenderar läsning av det han skrivit. Klarspråk!

Långsittande kommunalråd och därtill sur.

Av , , 18 kommentarer 12

 Jag har i tidigare blogg beskrivit nackdelarna med långsittande politiska makthavare med utgångspunkt i Åke Ortmarks bok "Ja-sägarna". Den boken är så värdefull att jag inte hittar en enda på www.svaf.se! Alla behåller sina exemplar.  I ett antal kommuner och landsting finns och har funnits kommunalråd och landstingsråd som suttit mer än 3 valperioder som styrelsens ordförande. I en del fall sitter de tills de nästan ramlar av pinn. I Umeå har enligt uppgift Lennart Holmlund hittills suttit som kommunstyrelsens ordförande i 19 år.

Enligt Ortmark börjar långsittandet vara till skada redan efter 8 år. Efter 8 år börjar ett antal nickedockor och ja-sägare flockas runt makthavaren och de som vågar ifrågasätta saker och ting sparkas nedåt utåt. Följden blir att det inte finns lämpliga kandidater till hands när långsittaren äntligen förstår att lämna, alternativt avsätts under buller och bång. Exempel på hög nivå är Margaret Thatcher och i Sverige har jag erfarit neslig sorti för åtminstone några kommunalråd-landstingsråd  som blivit en belastning för  sin kommun – och sig själva. Jag har också bevittnat famlandet efter bra ersättare vilket varit till skada för aktuella partier och kommuner i åratal.

Det som fick mig att återigen aktualisera denna fråga är kommunalrådet Lennart Holmlunds smaklösa utfall mot en medborgare i Umeå som i årtionden engagerat sig i utvecklingen av dagis-förskoleverksamhet och i badhus-simhallsfrågan. Mycket dessutom på ideell basis långt ifrån kommunalrådets löneläge. Den engagerade och samhällsnyttige medborgarens namn är som de flesta insett Urban Bengtsson. Kommunerna försöker bredda demokratin med bl a införandet av medborgarförslag i stället för att tysta medborgarna. Lennart Holmlunds utfall mot en av sina medborgare är obildat och inte värdigt ett kommunalråd. Skamligt är ordet! Ska Holmlund själv eller socialdemokraterna i Umeå be om ursäkt?

Slå ihop inlandskommuner!

Av , , 9 kommentarer 8

Lennart Holmlund är helt rätt ute i kommunstrukturfrågan. Igen! Han föreslår att Västerbotten skall indelas i 4 st kommuner. Jag tycker att det räcker med 3 kommuner, Umeå, Skellefteå och Lycksele. Södra Lappland hade ursprungligen Lycksele ("Lapp-Stockholm") som centralort och det är lämpligt att återgå till en enda kommun i södra Lappland igen. Den kommunen skulle ha en befolkning på 37 000 inv vilket ändå är i minsta laget.  Staten har satsat enorma summor på prestigeprojekt (politikermonument) i de små kommunerna i stället för att förbättra väg- och järnvägsnätet. T ex har ju många för sig att varje liten kommun på ett fåtal tusen invånare måste ha minst ett eget trafikerat flygfält. Vi torde på det området vara ett världsunikum.  Holmlund framhåller att mycket pengar går åt till kostnadskrävande administration. En annan aspekt är att det är dokumenterat svårt att rekrytera kvalificerad personal till små inlandskommuner. Kommunstrukturen har överlevt sig själv med årtionden.

Lennart Holmlund slänger in en brasklapp att det finns småpåvar i kommunerna som är rädda om sitt eget jobb. Klart är att det blir ett mindre antal välavlönade politikerjobb och det skulle inte förvåna om det i vissa fall påverkar kommunledningarnas inställning till kommunsammanslagning. 

Sociala medier ingen effekt?

Av , , 1 kommentar 4

Enligt någon undersökning har sociala medier liten betydelse för hur folk röstar i valet. Det kan så vara att inte så många läser bloggar, facebook etc men jag tror att spridningseffekten är ganska stor. Någon säger t ex "vet du vad Håkan skrev igår på sin V-K-blogg"? och så är diskussionen igång. En annan sak är att många politiker som bloggar har egen hemsida eller egen blogg kopplad till den och det är kanske effekten av sådant bloggande man mätt. Jag tror att blogg kopplad till en dagstidning får mycket större genomslag. Min erfarenhet är att min blogg i V-K läses av väldigt många, även många som är intresserade av att få information om hur psalmerna går i kommunpolitiken. Det är lätt att klicka till bloggarna om man nu är inne på en dagstidnings hemsida för att läsa nyheter.

Jag måste tyvärr konstatera att väldigt få politiker i Storuman vågar ta diskussionen med allmänheten via sociala medier. Lennart Holmlund Umeå och Maria Kristoffersson Vilhelmina är två politiker som vågar och törs. Kan det vara så att ett och annat politiskt beslut som fattats i Storumans kommun mår bäst av att så få väljare som möjligt har kunskap om dem? Köttgrytegrävarna som fattat de dåliga besluten kan då segla vidare tack vare nomineringsprocesserna i de egna partierna och fatta nya tvivelaktiga beslut i framtiden. Frånvaron av massmedial granskning av hur kommunpolitikerna sköter sig i små glesbygdskommuner riskerar att ge oss politiker som missköter kommunen. Vilket har skett! Och dessa politiker är knäpp tysta i cyberrymden!

Kryssning är enda möjligheten att ändra på partiernas interna nomineringsprocedurer. Kryssning blir allt viktigare för att markera vilka kandidater man har förtroende för.

Kryssa mig i valet! Jag står på folkpartiets röstsedlar till fullmäktige och landsting.