Etikett: tiggeri

Dagens socialnämnd

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag beslutade socialnämnden att Pingstkyrkan kommer att få erbjudandet om att starta upp och ansvara för en samordning mellan frivilligsektorn, kommunen och andra myndigheter för att hjälpa de tiggare som idag finns i Umeå. Det är många organisationer som vill vara med och hjälpa och alla behövs, men det är viktigt att samordning sker så att inte alla behöver göra allt samtidigt.

Pingstkyrkan har sedan mycket länge än väl uppbyggd volontär organisation och arbetar med bistånd. Det är mycket arbete som görs redan idag och min förhoppning är att med det stöd som kommunen nu kan erbjuda kommer arbetet bli än bättre. Bara för att ett samfund erbjuds samordningsfunktionen exkluderas inte de andra i arbetet med att ge hjälp till de EU medborgare som kommit hit för att tigga. Vänsterpartiet reserverade sig dock mot beslutet, men de var de enda.

Tyvärr kunde jag själv inte vara med idag på nämnden idag. Sitter hemma med kryckor och ett gigantiskt knä efter ett olyckligt fall i trappa, därför kan jag inte kommentera ytterligare hur diskussionen gick. Här kan du i alla fall läsa pressmeddelandet: http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/pingstkyrkan-erbjuds-samordna-stoedet-kring-eu-medborgare-1059312 Vi får inte glömma att samhället är större än kommunen därför behövs även föreningsliv och trossamfund i arbetet. Det är bra när fler aktörer är med och delar på uppgifterna.

Vi stödjer civilsamhället

Av , , Bli först att kommentera 5

Sista sammanträdet i socialnämnden innan sommaruppehållet är avklarat. Socialnämnden är en mycket stor nämnd med ett gigantiskt ansvarsområde. Vi som sitter i nämnden är överens om mycket, att våra äldre ska ha en god och trygg äldreomsorg är en självklarhet och barn ska ha en trygg uppväxt. Det vi inte är överens är hur vi ska arbeta eller vad som är bättre och som utvecklar våra verksamheter. Det kan bli en del diskussioner, men det är möjligt att skilja mellan sak och person. Nästan jämt.

Idag tog vi i socialnämnden ett beslut om samordnat stöd till de tiggare som idag finns i Umeå. Det är inte kommunen som ska utföra arbetet utan det är ett stöd till det civila samhället, frivilligsektorn, för att samordna det arbete som de gör idag. Jag har sagt det så många gånger förut, kommunen kan INTE göra allt och samhället är så mycket större än staten (kommunen)!

Den situation som idag existerar berör inte bara socialnämnden utan hela kommunen, därför bör fler nämnder få information och bli involverade i det arbete som görs. Detta kommer jag med säkerhet att få återkomma till. Nedan kan ni läsa det pressmeddelande som gått ut från socialnämnden. I nämnden var vi fullständigt eniga, men när man läser kommentarerna knutna till artikeln på Facebook förstår jag att vi fortfarande har en del att göra för att alla ska begripa varför.

Samordnat stöd till utsatta EU-medborgare

Pressmeddelande  •  2014-06-25 14:29 CEST

För att möta de behov EU-medborgare som vistas i kommunen och försörjer sig på tiggeri har, skapas nu ett nätverk mellan frivilligorganisationer och Umeå kommun. Nätverket ska samordnas av en eller flera frivilligorganisationer för att på så sätt möjliggöra ett mer omfattande stöd än vad som är möjligt via socialtjänstlagen. Berörda myndigheter kommer att bjudas in att delta i nätverket. Detta beslutades vid socialnämndens sammanträde.

Uppdraget för samordnande frivilligorganisation är att samla och förmedla stöd, information och rådgivning från de medverkande organisationerna och myndigheterna.

–  Det här är steg två i vår långsiktiga satsning när det gäller stöd till utsatta EU-medborgare. Det är många föreningar som vill vara med och bidra i arbetet, vilket är mycket positivt, säger Eva Andersson (S), ordförande, socialnämnden.

Socialtjänsten har enligt gällande lagstiftning begränsade möjligheter att ge generellt stöd till gruppen utsatta EU-medborgare. Individuell prövning om akut bistånd genomförs redan idag, men behovet hos målgruppen sträcker sig inte enbart till akut bistånd utan gäller även hälso- och sjukvård, tandvård samt etablerings- och arbetsmarknadsfrågor. Frågan berör därmed såväl kommun och landsting som angränsande statliga myndigheter (så som Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Polisen) samtidigt som det är en fråga som väckt stort engagemang bland frivilligorganisationer och trossamfund.

–  Det är fantastiskt att gensvaret från det civila samhället är så stort. Det är bra att kommunen kan bygga upp ett starkt samarbete med frivilligorganisationer vilket kommer inte bara de utsatta EU-medborgarna till del, men kommer också att gynna hela kommunen i stort, säger Veronica Kerr (Kd), förste vice ordförande, socialnämnden.

Föreningsbidrag möjliggör samordningen
För att möjliggöra samordningen kommer ett årligt föreningsbidrag att beviljas till den förening/organisation som tar sig an uppdraget.  För 2014 uppgår föreningsbidraget för samordningsuppdraget till 100 000 kr.

–  Tiggeriet synliggör klyftor och den fattigdom som har blivit verklighet för allt fler i dagens Europa. Vi måste arbeta på alla nivåer, från föreningsdrivna och politiska lokala insatser till globala, en politik för att minska klassklyftorna, utrota rasism och diskriminering – inte minst den som riktas mot romer – bekämpa arbetslösheten och bygga ut den generella välfärden och de sociala trygghetssystemen, säger Åsa Bäckström (V), andre vice ordförande, socialnämnden.

 

 

 

Jonas Sjöstedts divalater

Av , , 10 kommentarer 29

Jag erkänner att jag är besviken över det samtal jag fick av Radio Västerbotten tidigare idag.  Det var samme producent som jag talade med för ett par dagar sedan som berättade att den debatt jag tackat ja till hade oväntat blivit inställd.

Det var i måndags som jag fick frågan att debattera tiggeri i radion imorgon torsdag, mot Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet.  Frågan ställdes till mig som kandidat till EU parlamentet för Kristdemokraterna och tiggeri är definitivt en högaktuell fråga. Självklart svarade jag ja. Det är en fråga som är ytterst viktig och som jag engagerat mig i, både här på bloggen och politiskt som vice ordförande i socialnämnden.

Oväntade saker kan hända, det må vara, men anledningen till varför Jonas Sjöstedt plötsligt tackat nej till att debattera är för att jag är kvinna och kristdemokrat! Nej det var inte den anledningen som angavs, utan det var den enkla anledningen att Jonas Sjöstedt debatterar inte mot kommunpolitiker. Bara rakt av så där. Jag vet inte vem Jonas Sjöstedt hade förväntat sig få debattera mot i den kommun som han en gång bodde i och det län som han representerar. Men att plötsligt ångra sig för att man inte anser att motståndaren i en debatt är ”fin nog” det är inte värdigt en partiledare.

Jonas Sjöstedt ska vara i Umeå imorgon och det blir ytterst intressant att höra om radion hittat någon motdebattör som duger för Vänstern.  Eller var det så att i grund och botten var det bara en dålig ursäkt för att det blev ”för tjockt” i kalendern och något skulle bort. Det är precis som med artister som ställer orimliga krav på arrangörer när de är på turné, en del av dem kallas visst för divor…

Min dag och Holmlunds utspel

Av , , 5 kommentarer 16

Ibland hinner man inte med att blogga eller så är det andra saker som kommer i vägen. Idag har det varit fullt upp sedan tidig morgon och det var inte förrän alldeles nyss som jag loggade in på VK och fick se de svarta rubrikerna HOLMLUND: Tiggarna snattar oxfilé

Jag fullständigt avskyr tanken på att jag blivit luttrad och att jag inte ens blir förvånad när vårt kommunalråd gör dessa utspel. Vi har hört det förr och reaktionerna flödar in, men kritiken rinner av Holmlund som vatten på en gås.

Idag antog vi i socialnämnden en avsiktsförklaring kring hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. En enig nämnd beslutade att stärka betydelsen av dokumentet till en handlingsplan och att den ska till kommunstyrelsen för beslut och antagande. Frågor om hemlöshet är inte bara en fråga för socialnämnden utan det är en fråga för kommunstyrelsen. Där är Lennart Holmlund ordförande oavsett vad vi tycker om det eller inte. I den avsiktsförklaring/handlingsplan som antogs finns även arbetet om EU migranter och tiggeri beskrivet. Vill du läsa mer om hur kommunen ska arbeta mot hemlöshet, läs här!

På eftermiddagen var jag på en konferens om tjejer med psykisk ohälsa och min eftermiddag blev otroligt intressant. Jag har lärt mig mer om borderline, att vara bipolär eller få diagnosen ADHD. Självskadebeteende var också något dessa kvinnor berättade om och varför man skadar sig själv. Hur ska man som förälder reagera när man upptäcker att ens dotter skär sig på armarna och kan man förstå? Psykisk ohälsa är många gånger för svårt att tala om därför berörde de personliga berättelserna desto mer. Mitt huvud är välfyllt med tankar från dagen som jag tar med mig, men Holmlunds utspel klarar jag mig förutan och det verkar visst Hans Lindberg (S) också göra..

 

 

Reaktioner om hemlöshet

Av , , 3 kommentarer 18

Jag ser att Mattias X har kommit med en motreaktion till min blogg (som för övrigt var en reaktion på hans tidigare inlägg) och det är bra. Kommentarerna har också flödat in för ovanlighetens skull för frågan om hemlöshet berör. Ja, jag har läst Socialstyrelsens rapport och ja, jag är medveten om att det finns hemlösa i Umeå. Vad jag ville problematisera är att definitionen av hemlöshet är så bred vilket kan definitivt ge en skev bild av verkligheten. T ex kan de som inte har eget kontrakt utan bor hos vänner eller med andrahandskontrakt under korta tider räknas som hemlösa enligt definition fyra. I Umeå vet vi att detta antal kan vara stort, i synnerhet vid höstens terminstart på Universitetet.

Mattias X har även uttryckt förvåning över att jag ”attackerat” honom trots att han inte ens är politiker och att han inte benämnt varken Kristdemokraterna eller mitt namn i sin blogg. Samtidigt så skriver han i sin blogg en uppmaning till Umeås politiker för att det är deras ansvar att lösa hela frågan. Han kanske inte hade väntat sig att någon skulle reagera och när jag nu gör det så upplever han det som en attack? Jag skrev om honom och ”taggade” honom på Facebook så att han skulle ha en chans att bemöta inlägget om han ville. Om jag bloggar om en enskild person tycker jag att det är viktigt att hen känner till det för att kunna bemöta om de vill.

Jag kan erkänna att jag också tycker att det är jobbigt att möta en tiggares blick och att vända ryggen till när man inte har pengar att ge. Jag vill hjälpa, men jag vet inte alltid hur. Men bara för att jag tycker att det är jobbigt så är inte lösningen ett förbud. I socialnämnden är hemlöshetsfrågan på bordet ständigt och bostadsbristen i Umeå är ett stort problem. Men det börjar att hända saker. Tidigare har hemlöshet endast setts som socialnämndens ansvar, men nu börjar äntligen uppfattningen att det är ett kommunansvar ta plats! Stuprörstänkandet ska försvinna, hemlöshetsfrågan ska få ta plats t ex i planeringsutskottet när nya bostäder planeras. Innan sommaren kommer även en avsiktsförklaring om hemlöshet att antas av fullmäktige. Arbete pågår trots att man lätt kan få uppfattningen att ingenting alls görs när man ser de som tigger i Umeå..

Jag anser fortfarande att om man kan hjälpa sina medmänniskor så ska man göra det, där har vi ett solidariskt ansvar. Detta gäller även om man inte är politiker. Mattias svarade inte på om han vidareförmedlat sina synpunkter till sitt eget parti som är med och styr i kommunen och det får han göra som han vill med. Jag har i alla fall lyssnat och läst och tar med mig synpunkterna i mitt arbete. Frågan om hemlöshet är för övrigt en mycket prioriterad fråga för Kristdemokraterna.

Av någon anledning fungerar det inte att lägga in länkar i texten, därför kommer de här istället.

http://blogg.vk.se/mattiasxlundberg/

http://www.socialstyrelsen.se/hemloshet/omfattning/definition

http://debatt.svt.se/2014/04/08/regeringens-arbete-leder-till-farre-vrakningar/

 

 

 

Om tiggeri i Umeå och Mattias X

Av , , 11 kommentarer 41

Tidigare i veckan blev jag intervjuad av en journalist student om de tiggare som vi nu träffar på i Umeå. Det var frågor om vad socialtjänsten kan göra och varför ser det ut som det gör.

I Umeå skulle jag vilja säga att tiggeri är ett relativt nytt fenomen, men reaktioner på vad man ska göra eller hur man ska göra har inte låtit vänta på sig. Sverigedemokraterna var tidigt ute och motionerade om ett nationellt förbud mot tiggeri med utvisning och livstids förbud att återvända till Sverige. Detta förutsatt att den som tigger inte är svensk medborgare. Detta visar en vedervärdig människosyn och att förbjuda tiggeri är ingen lösning.

Människor har alltid strävat efter en bättre tillvaro för sig själva och sina familjer. Den stora utvandringen från Sverige till USA i slutet av 1800 talet är ett exempel. Sedan dess har mycket hänt, men önskan att om något bättre och möjligheten att försörja sig finns kvar hos människor.

De människor som nu kommit till Umeå och som försörjer sig genom tiggeri kommer främst från Rumänien som är medlem i EU. Vi har fri rörlighet inom EU, men den bygger på att man själv kan försörja sig. Om det inte är möjligt så kan kommunen bistå med att hjälpa till med kostnaden för resa till berörd ambassad i Stockholm. Det sker inte genom tvång utan det är förutsatt att den enskilde personen önskar resa hem till sitt hemland och själv inte klarar av att betala reskostnaden.

Jag har läst Mattias X Lundbergs blogg och jag blir både ledsen och irriterad. Han uppmanar alla Umeås hemlösa att börja tigga och att det är politikernas fel att det ser ut som det gör. Han skriver att vi har haft hundratals hemlösa svenskar i Umeå under många år, en siffra tagen ur luften och varför envisas Mattias med att betona nationalitet? I Umeå var det 2011 ca 25 st akut hemlösa personer. När Socialstyrelsen tillsammans med kommunerna och de större hjälporganisationerna gjorde en uppskattning om hur många hemlösa EU migranter fanns i Sverige under ett dygn i november 2012 räknade man 370 personer, men det är klart att mörkertalet kan vara betydligt större. Idag talar man om kanske 1000-2000 personer i hela landet, men det är en ren gissning!

Mattias ger inte pengar till tiggare för han tycker att det uppmuntrar tiggeri. Han säger också att det är att ta över ansvaret från samhället. Från samhället? Är vi inte alla en del av samhället och har vi inte en skyldighet att hjälpa våra medmänniskor när vi kan? Att förbjuda tiggeri är en feg lösning för att man inte vill få dåligt samvete. Eftersom Mattias stolt har proklamerat sin nya politiska hemvist förutsätter jag att han har förmedlat sina åsikter till sina politiker som ändå är med och styr kommunen.