Etikett: vårdföretagarna

Utmaningar och förslag till lösningar

Av , , Bli först att kommentera 7

Började dagen med att lyssna till Vårdföretagarnas webinarium om Äldreomsorgen -den svaga länken i Sveriges coronastrategi? Trots att jag har hört mycket av det som lyftes tidigare är det en god påminnelse om vad som har hänt under året. Brister som alltid funnits har blivit smärtsamt tydliga och konsekvenserna av dem måste anses som ett fullständigt misslyckande. Tilliten till äldreomsorgen är skadat, men jag vill vara med och arbeta för att tilliten ska öka.

Det var ett mycket intressant webinarium och jag önskar att fler tar del av det oavsett vilken koppling man har till just äldreomsorgen. Många har landat i en förenklad bild att det var på grund av att det var många timanställda inom äldreomsorgen i Stockholm som Corona fick så snabbt och starkt fäste. Tack vare att Umeå har heltidsanställda så har vi klarat oss bättre, men då glömmer vi hur det var i mars. Umeå och norra Sverige har lärt av andras erfarenheter och fick tid till förberedelser. Vårdföretagarna listar dessa utmaningar:

Utmaningar inom äldreomsorgen i början av pandemin

  • Stödet som fanns var anpassat till sjukvården och inte äldreomsorgen.
  • Stor mängd information från myndigheter och huvudmän och ofta motstridig.
  • Personalbrist i och med att minsta symptom hos vårdpersonal innebar sjukfrånvaro.
  • Äldreomsorgen gavs stort ansvar i vården av Covid sjuka
  • Asymtomatisk smitta, när personal smittar utan symtom och skyddsutrustning inte fanns

Förslag till lösningar:

  • Det behövs nationella riktlinjer och vägledning
  • Ökad samverkan i kommunerna och på nationell nivå
  • Inför ett nationellt beredskapslager
  • Fasa ut äldreboenden som inte lever upp till myndigheternas krav
  • Förstärkt styrning av läkarinsatser mot äldreomsorgen

Det borde vara en självklarhet att kommunen fick anställa läkare och här arbetar Kristdemokraterna nationellt för att få till en ändring. Det är bra att situationen inom äldreomsorgen fortsätter att belysas och granskas. Ett konkret exempel från i våras är när beskedet från en hälsocentral gick ut till alla inskrivna vid den hälsocentralen som 70 år och äldre som var inskrivna vid en speciell hälsocentral skulle ges brytpunktssamtal om de drabbades av Corona. Det var inte lönt att ge sjukhusvård till den som insjuknade i Covid i den åldern. Att vara gammal är ingen sjukdom och äldre har rätt till vård!

Kommunen reagerade starkt och kontaktade regionen som förstås ändrade uppfattning. Uppfattningen fanns som jag förstod det endast hos en läkare. Det blev fel tänkt, men hen var redo för det värsta tydligen.

 

En förebild för kvinnor

Av , , 1 kommentar 8

taxi

Ack du underbara fredag, den dag som kändes långt borta i måndags är här och inte nog med det, vackert väder är det också! Eller det var det när jag kom till stadshuset i morse, jag är rädd för att jag får äta upp de orden eftersom jag inte tog på mig en jacka.

Förmiddagen har ägnats åt Folkhälsoråd och jag vet att Umeå kommun har ambitionen att ha Sveriges bästa folkhälsa till 2020 (ett av kommunfullmäktiges mål) och Västerbottens landsting har sedan länge målet att länet har världens bästa hälsa 2020. Det är mindre än fyra år dit och visst har jag hört om att ”Sikta mot stjärnorna och du når trädtopparna; sikta mot trädtopparna och du stannar på marken”. Vem som gör mätningen 2020 för att se vilken hälsa befolkningen har det vet jag inte, men jag är ärlig när jag säger att jag inte tror på att sitta i möten för att prata med andra politiker om vad som redan görs är ett steg i rätt riktning mot god folkhälsa. Jag reagerar också starkt när det blir moraliserande kommentarer över människors val eller när politiken vill ta till förbud som en lösning. Det personliga egenansvaret glöms bort när vissa politiker kommer med förslag.

Andra möten som jag tycker om är de personliga och de oväntade som man aldrig räknar med. Många gånger har jag fått dem när jag har varit på resande fot. I gårdagens tidning gick det att läsa om årets pionjär i Västerbotten, Aysun Alhakim som startade ett taxibolag för fem år sedan. Jag har åkt med Aysun Alhakim vid ett tillfälle från mitt hem till flygplatsen, en resa på dryga 15 minuter. Kort resa, men tid till trevligt samtal. Jag fick veta att hon var utbildad undersköterska, men att hon hade valt bort det efter att de flyttat till Umeå. O nej tänkte jag, vi behöver dig i kommunen! Det var dåliga anställningsformer, helger och kvällsarbete som var problemet och istället blev hon framgångsrik företagare med fyra anställda. Idag är hon en förebild för att kvinnor ska ta steget ut i arbetslivet.

Det är möjligheten att få vara med och påverka sitt arbete som gör att kvinnor tar steget till att bli egna företagare och detta gäller självklart även inom vården. Enligt siffror från 2013 är det bara en fjärdedel av alla företag som drevs av kvinnor, men inom vårdföretag var det ca 40 % av Vårdföretagarnas 2000 medlemsföretag. Jag har blivit anklagad för att vara ute och cyklar för ”att privata inslag inom vården har inte förbättrat vården utan snarare skapat sämre arbetsförhållanden och mindre bemanning med höjda sjukskrivningstal som följd.” Ett uttalande som saknar grund eller belägg. Tvärtom är det just de privata vårdföretagen som har lägre sjukskrivningstal och som har förbättrat för just kvinnor när det gäller att erbjuda en mångfald av arbetsgivare istället för bara kommun och landsting. Eftersom utbildade undersköterskor är ett bristyrke på många platser har det också funnits utrymme till att förhandla om lönen.

Jag önskar Aysun Alhakim lycka till med sitt bolag och jag hoppas att fler kvinnor inspireras att ta steget. Själv tar jag strax steget ut till Smakfestivalen, önskar dig en trevlig helg!

 

 

 

 

 

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Vänstern tar på sig offerkoftan

Av , , 4 kommentarer 19

Idag skriver Andreas Lundgren (S) om V och sanningen i ett blogginlägg  och jag förstår honom mycket väl. När verkligheten inte stämmer överens med vänsterns bild så tummar man på sanningen. Det finns många exempel. Nu är det inte bara Vänsterpartiet i Umeå som har tummat på sanningen utan deras ledare Jonas Sjöstedt fortsätter att sprida otäcka bilder och myter om vinster i välfärd, senast  i gårdagens Studio Ett i en debatt mot Håkan Tenelius, Vårdföretagarna. Han talar om hur friskolor väljer ut och tar de bästa eleverna och hur vårdföretagare ger mer vård än nödvändigt. Den enskilde eleven, individen eller patienten nämner han inte överhuvudtaget.

Håkan Tenelius måste jag säga gjorde ett mycket lugnt och tryggt intryck i debatten medan Sjöstedt blev mer intensiv och avbröt programledarna emellanåt. Det kanske inte var så mycket nytt från Sjöstedt, han har ju trots allt fastnat i en annan bild av verkligheten, men drygt 8 minuter in i intervjun händer det något.. Programledaren frågar: Har du en bild av hur det fungerar och det som Håkan Tenelius menar fungerar och är framgångsrikt? Jonas svarar: Man kan alltid lära sig mer, så är det ju här i livet.

Wow, tänker jag, en öppning till Vänsterpartiet att de är redo att öppna hjärna och hjärta för att ta in ny kunskap. Han fortsätter och säger att även om han har arbetat i hemtjänst och besökt verksamheter (både kommunala och privata) så är problemet att de oftast inte är välkomna till de privata. Felet är alltså inte hos vänstern, det är de privatas fel som inte vill visa deras verksamhet. När Tenelius sedan säger att det är helt fel. Sjöstedt är välkommen ut redan imorgon att besöka vårdföretag (idag) svarar Sjöstedt med ett tack, vad snällt. Här vill jag uppmana vårdföretag i Umeå och Västerbotten (de som finns kvar) att bjuda in Vänsterpartiet till era verksamheter. Visa vad ni har åstadkommit och vad ni betyder för era brukare eller patienter. Trots allt är Jonas Sjöstedt vald från Västerbotten och han bör se mer av andra verksamheter än Volvo och Element Six.

För att vara riktigt tydlig så hoppas jag att Vänsterpartiet får en helhetsbild av hemtjänstföretagens verksamhet i Umeå. Jag vill att Vänsterpartiet i landstinget besöker de privata vårdcentralerna (de är inte många) och frågar varför de har valt att starta egen verksamhet. Vad erbjuder de privata företagen som inte kommunen eller landstinget gör? Ta till vara på er ledares ord: Man kan alltid lära sig mer, så är det ju här i livet! Ta inte på er offerkoftan med orden att vi inte är välkomna till de privata. Ställ er istället frågan, skulle ni bjuda in de människor som ni vet har talat illa om er? De som sagt att ni är giriga profitörer och som inte är intresserade av människors vård utan att det är pengarna som driver er? De som helst av allt vill att ni lägger ner?

För att ta del av intervjun: http://t.sr.se/1G1Zvsc

4 kommentarer
Etiketter: , ,