Bransch forum för tillväxt

Av , , Bli först att kommentera 6

 

Länets utmaning är att fler personer går i pension än de som tillträder på arbetsmarknaden. Fram till 2020 kommer 39 000 personer att gå i pension men endast 29 000 tillträder. Ser man på befolkningsutvecklingen är det bara Umeå som växer i länet. Det visar på att vi måste hitta bättre lösningar för våra arbetslösa ungdomar men även se över arbetskraftsinvandring.
Därför har vi kallat till branschforum för att bryta i dessa viktiga frågor. Det ska bli en givande dag med förhoppningen att hitta kreativa lösningar.
Hans Lindberg (s)

Inför utbildningsgaranti

Av , , Bli först att kommentera 3

 

Allt fler friskolor stänger ner sina verksamheter runt om i Sverige. I Umeå har det under vårkanten stängt ner 2 fristående skolor och det kommer troligtvis bli fler skolor som tvingas stänga då elevunderlaget inte räcker till.
Eleverna som drabbas av skolnedläggelse tvingas byta skola och i värsta fall får byta utbildningsinriktning helt och hållet. Det kan innebära att eleverna får gå 1 till 2 år extra på gymnasiet. För eleven innebär det 1 till 2 år mindre arbetsinkomst då gymnasietiden förlängs.
Friskolor som lägger ner sina verksamheter behöver idag inte ta omställningskostnader för eleverna när de tvingas byta skola. Det betyder däremot att kommunen i många fall får ta extrakostnaden för eleverna då de måste gå längre än 3 år på gymnasiet.
Det är rimligt att skolor som tar in elever på olika program även garanterar att eleverna får gå färdigt sin utbildning trots att skolan inte tar in elever i åk 1. Skolan får trots allt elevpeng från kommunen för de elever som redan börjat på deras utbildningar vilket borde garantera att man har pengar till lärare och undervisning.
Det är märkligt att våra elever ska behöva hamna i kläm när skolor lägger ner och därför behövs en utbildningsgaranti så att eleverna får gå färdigt sin utbildning
Detta ska gälla kommunala skolor som friskolor.
Hans Lindberg (s)