Visst har kommunen agerat!

Av , , Bli först att kommentera 8

Jag tar allvarligt på informationen om att människor känner sig otrygga i centrala stan. Jag och mina medarbetare har under en tid dagligen blivit kontaktade av människor som vittnar om att de utsatts för aggressivitet, hot och i vissa fall även handgripligheter av ett fåtal tiggare i centrala stan. Jag vill återigen vara tydlig med att detta är ett problem som orsakas av ett fåtal individer och detta får definitivt inte skuldbelägga en grupp människor.

Efter mitt blogginlägg där jag uppmanade dem som känner sig utsatta att polisanmäla detta har diskussionen gått varm. Vissa har ifrågasatt varför kommunen inte agerat och t ex pratat med de individer som är berörda då vi fått vetskap om problematiken.

Vi har från kommunens sida naturligtvis agerat. Dels har jag aktualiserat frågan i UmeåBRÅ vilket jag skrivit om här på bloggen och dels har kommunens samordnare för utsatta EU-medborgare Ahmet Gümüscü agerat.

Vår samordnare har haft kontakt med representanter för civilsamhället som vi samarbetar med i frågor kring EU-medborgarna. Vi har tillsammans med Pingst kyrkan och Umeå pastorat diskuterat detta och haft en gemensam linje. Kyrkans representant Roland Leastander har haft kontakt med de som identifierats. Leastander har även under en gemensam middag fört fram information om kritiken och att vissa beteende kan kännas hotfulla för de som utsätts.

Eftersom vi fortfarande får information om att människor känner sig otrygga i centrum bjuder vi nu i början på maj -via vår samordnare för utsatta EU-medborgare- tillsammans med kyrkan in polisen och anordnar en gemensam informationsträff för gruppen på en tisdagsmiddag som Pingstkyrkan anordnar. Vi har för avsikt att låta polisen redogöra för svensk lagstiftning och informera om att vissa beteenden kan vara brottsliga och få påföljder.

 

 

Första mötet med Kvarken Link.

Av , , Bli först att kommentera 8

IMG_1814I dag är jag i Helsingfors för att genomföra det första styrelsemötet i bolaget Kvarken Link. Målet med Kvarken Link är att uppdatera och förstärka den nuvarande Kvarkentrafiken.

Jag har tillsammans med Joakim Strand, Vasa stadsfullmäktiges ordförande, länge arbetat för att få tillstånd en ny färja över Kvarken. Nu får vi fortsätta detta arbete i styrelsen för Kvarken Link.

Idag kommer vi att gå igenom strukturer och analyser. Dels ska vi gå igenom finansieringen men vi ska även planera för hanteringen av EU:s beslut som kommer i sommar.

 

Tjuvar ska sitta i fängelse, de ska inte bli gode män

Av , , Bli först att kommentera 12

Justitieministern Morgan Johansson (S) reagerar idag på gårdagens avslöjande av SVT om att gode män stjäl från dem vars rätt de ska bevaka. Justitieministern kommer att kalla till sig tillsynsmyndigheterna och ta initiativ till samtal med SKL så fort som möjligt. Morgan Johansson är beredd att göra nödvändiga regelförändringar.

Kan människor under lång tid ägna sig åt både förskingring och stöld utan att samhället ingriper, då måste kontrollmöjligheterna och sanktionerna förändras. Tjuvar ska sitta i fängelse, de ska inte bli gode män…Det är väldigt allvarligt när samhällets medborgare blir bestulna och plundrade säger Johansson till SVT Nyheter.

Det är bra att ministern reagerar snabbt på missförhållanden. Det var precis det jag ville göra igår när jag på min blogg skrev att vi måste agera mot det aggressiva tiggeriet. Debatten har efter det inlägget varit livlig.

Jag och mina medarbetare har under en tid dagligen blivit kontaktade av människor som vittnar om att de utsatts för aggressivitet, hot och i vissa fall direkta handgripligheter av ett fåtal personer som tigger i centrum. Jag påpekade i gårdagens blogg att detta beteende kan vara ofredande enligt Brottsbalken varför jag uppmanar de drabbade att polisanmäla händelserna.

Jag vill vara tydlig med att jag reagerar på ett beteende hos ett fåtal individer. Jag blir bekymrad när ett flertal Umeåbor vittnar om att de inte längre törs besöka centrum pga dessa individers beteende. De allra flesta EU-medborgare som vistats i vår kommun tigger passivt helt i linje med den svenska lagstiftningen. Det jag berörde i gårdagens blogg handlade om ett aggressivt beteende hos ett fåtal individer som skrämmer medmänniskor. Det är väldigt allvarligt när Umeås medborgare känner sig angripna och är otrygga på torget, vår gemensamma mötesplats.

Jag hade reagerat på samma sätt om det varit aggressivitet, hot och handgripligheter från ett fåtal ungdomar eller varför inte pensionärer som gjorde centrum otryggt. Alla är lika inför lagen, såväl svenska medborgare som EU-medborgare. Umeå ska vara en trygg plats för alla!

Nationaldagsfirandet i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 7

svenskaflaggan_92049574Vid måndagens fullmäktige skulle en fråga om nationaldagens firande ställas till mig från Anders Ågren (M). Tyvärr hann frågan aldrig behandlas. Jag väljer därför att här på bloggen redovisa svaret eftersom nationaldagen passerat vid tidpunkten för nästa fullmäktige. Anders Ågren (M) ville i sin fråga veta om Försvaret kommer att delta vid årets nationaldagsfirande.

Kommunen har rutiner för hanteringen av nationaldagen. Ärendet hanterats av Kommunfullmäktiges presidium som även har ansvaret från kommunens sida när det gäller arrangemanget.

Jag har av presidiet efterfrågat information om försvarets deltagande vid nationaldagsfirandet och fått svaret att hemvärnet, skyddscenter och musikkåren kommer att deltaga i vanlig ordning.

Vi lever i ett demokratisk land, i fred, frihet och med respekt för mänskliga rättigheter, oavsett religion eller ursprung.  Vi har inte varit inblandade i krig sedan 1814, inte mot yttre fiender och inga inbördeskrig. Försvaret och dess inriktning har varit en viktig del i att skapa detta. Tidigare generationer har byggt vårt land på fredens, rättvisans och demokratins grund. Deras arbete har skapat en trygghet och en välfärd som är få länder förunnade.

 

Vi måste agera mot det aggressiva tiggeriet

Av , , Bli först att kommentera 24

Hans bild från fullmJag har blivit kontaktad på olika sätt av personer som känner sig angripna och som anser sig ha blivit hotade av personer som tigger pengar på torget. Vissa personer har även vittnat om att de utsatts för direkta handgripligheter. Jag har i dessa samtal fått höra att det finns såväl yngre som äldre människor som idag undviker centrala stan eftersom de inte vågar gå över torget. Så kan vi inte ha det! Centrum ska vara en trygg mötesplats för alla.

Tillsynen av att ordningen på allmän plats upprätthålls ansvarar Polismyndigheten för. Ingripanden som kan komma att genomföras för att upprätthålla ordningen sker därför genom Polismyndighetens försorg. Jag har aktualiserat detta problem med polisen genom Brottsförebygganderådet ett flertal gånger. Polisen har lovat vara närvarande på torget men de ska även informera de individer som finns på kyrkans boende om svenska lagar och regler i ett förebyggande syfte.

Tiggeri är inte olagligt i vårt land men om den som tigger tar till hot eller handgripligheter handlar det om ofredanden enligt 4 kap. 7 § brottsbalken. Det är oerhört viktigt att personer som känner sig angripna eller hotade anmäler det till polisen.  Alla är lika inför lagen, såväl svenska medborgare som EU-medborgare. Det är endast genom att anmäla brott som vi kan upprätthålla ordningen och tryggheten.

Umeå ska vara en trygg stad för alla!

 

 

S prioriterar närhet för de yngsta och legitimerade lärare

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag skriver jag tillsammans med För- och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten på debattplats i Folkbladet om att vi Socialdemokrater prioriterar närhet för de yngsta och legitimerade lärare.

 

Läs artikeln i sin helhet nedan:

S prioriterar närhet för de yngsta och legitimerade lärare

Vår Socialdemokratiska vision är att hela Umeå ska utvecklas och växa. En levande landsbygd tillsammans med starka kommundelscentra och stadsnära byar stärker kommunen i sin helhet. Vi har ett födelseöverkott i Umeås landsbygd och många barnfamiljer bor i byarna. Vi Socialdemokrater har därför politiskt prioriterat att så långt det är möjligt ha förskola, skola och fritidsaktiviteter ute i byarna eller i kommundelscentrat. Vi prioriterar framförallt att de yngsta barnen ska ha nära till förskola och skola.

Vi har t ex byggt om och nytt för skolverksamheten i Kasamark, Stöcksjö, Stöcke, Flurkmark, Hissjö, Innertavle och Täfteå.  I Tavelsjö har vi än så länge renoverat gymnastiken. Med för- och grundskolenämndens senaste beslut kommer såväl Botsmark som Bullmark har kvar både förskola och skola F-3 på orterna. I Bullmark blir det såväl en ny förskola som en ny F-3 skola, åk 4-6 erbjuds dock utbildning i Sävar. I Botsmark flyttar förskolan in i skolan tillsammans med F-3. Dock erbjuds åk 4-6 utbildning i Flurkmark skola. Tillsammans med föreningslivet har vi inom fritidsområdet de senaste åren anlagt konstgräsplan i Hissjö, Multiarena i Obbola och konstgräs mitt i byn i Sörfors. På planeringsstadiet finns just nu även en rullskidbana i Ersmark. I fritidsnämndens investeringsbudget finns på lite längre sikt även ett allaktivitetshus i Sävar.

Umeå kommun har gjort flertalet investeringar mellan 2010-2014 vilket resulterat i att vi ökat vår belåning med 1,6 miljarder kronor. Under denna period har ungefär hälften av investeringsbudgeten gått till skolan. Totalt har 3,8 miljarder kronor satsats. Av dessa miljarder har endast drygt 27 % – lite mer än 1 miljard- investerats i själva utbildningsverksamheten. Vi kan konstatera att medel har fördelats proportionellt mer till lokaler. Det är på sikt inte hållbart att låna till investeringar. Inför framtida investeringar som krävs för att Umeå ska växa behöver vi i större utsträckning frigöra medel genom prioriteringar och effektiviseringar.

De utmaningar som vi har att hantera inom För- och grundskolans område måste vi hantera genom att ta ansvar utifrån givna förutsättningar. Kommunfullmäktige har beslutat att minska nämndens investeringsbudget samt att alla ökade lokalkostnader ska finansieras inom befintlig ram. Vi måste därför nyttja befintliga lokaler så lång det är möjligt och bygga en långsiktig skolstruktur. Den nationella lärarbristen kommer att ställa stora krav på att kommunen klarar av att ge eleverna behöriga lärare, främst i de högre årskurserna. Dessutom blir det omkring 600 fler elever i Umeå kommuns grundskola årligen. Vi måste sannerligen väga varje investering på guldvåg.

Enligt forskning vet vi att elevernas skolframgång är högst avgörande på tillgången till behöriga lärare. Därför har vi i detta läge valt att prioritera verksamhet/pedagoger och legitimerade lärare före nya lokalkostander. Vi har en budgetram att förhålla oss till. Dessa medel ska vi fördela på ett sådant sätt att alla barn och elever i Umeå kommun får en hög kvalitet på sin utbildningsverksamhet.

Nu pratas det om att bybor som är missnöjda med beslutet gällande strukturförändringarna i Bullmark och Botsmark planerar en namninsamling för att få tillstånd en folkomröstning i frågan. Det är naturligtvis en demokratisk rättighet och ett instrument som medborgarna har.

Vi anser dock att vi med beslutet, utifrån givna förutsättningar, skapat en bra skolstruktur med prioritet av närhet för de yngsta barnen samt en prioritering av pedagoger och legitimerade lärare. Såväl Botsmark som Bullmark har kvar både förskola och skola F-3 på orterna. I Bullmark blir det såväl en ny förskola som en ny F-3 skola, åk 4-6 erbjuds utbildning i Sävar. I Botsmark flyttar förskolan in i skolan tillsammans med F-3. Åk 4-6 erbjuds utbildning i Flurkmark skola. Vi har under flera år inte kunnat rekrytera legitimerad lärare i Botsmark till dessa årskurser. Vi vet att för kvalitén på elevernas utbildning är detta en av de viktigaste framgångsfaktorerna.

 

Hans Lindberg (S)                                                    Moa Brydsten (S)

Kommunstyrelsens ordförande                       Ordförande För- och grundskolen nämnden

Fakta om Northern Light Capital AB

Av , , Bli först att kommentera 8

 Diskussionen om Umeå kommunföretags stöd till bildandet av ett nytt riskkapitalbolag går het. En hel del felaktigheter förs fram i debatten. Detta kan bero på en artikel som publicerades av VK Affärsliv 24 som innehöll felaktig information. UKF har uppmanat VK att rätta till dessa uppgifter. 

Fakta är att det är UKF som är engagerad i bolaget och VD Mikael Öhlund sköter UKF:s engagemang. VD Mikael Öhlund har inget privat engagemang i riskkapitalbolaget. Umeå kommunföretag stödjer bolaget i starten med bildande och ekonomiadministration samt satsar 500 tkr för investeringar i tillväxtbolag. Tanken med det nya bolaget är att stödja tillväxtbolag i regionen med kapital och kompetens.

Umeå kommunföretag gav tidigare enligt ett gammalt beslut 500 tkr/år i driftsbidrag till Uminova Invest (riskkapitalbolag). Detta bidrag bokfördes som en kostnad varje år. I det nya Northern Light Capital AB satsar UKF 500 tkr som en engångsinsats. Pengarna skall gå till investeringar i tillväxtbolag och vi räknar med att få tillbaka mer än insatsen efter 4-7 år. Det nya upplägget innebär en väsentlig ekonomisk förbättring mot tidigare årliga insats i Uminova Invest.

Jag vill vara tydlig med att Mikael Öhlund inte har något privat engagemang i bolaget. Det skulle varit en tydlig intressekonflikt och är ej tillåtet. Öhlund som VD sköter UKF:s engagemang i bolaget och inget annat.

Globala trender inom sjötransportsektorn

Av , , Bli först att kommentera 5

MOSVi är tillsammans med Vasa just nu värd för en stor EU-konferens på temat globala trender inom sjötransportsektorn. Konferensen arrangeras av MOS, Motorways Of the Seas vilket är det EU-program där Midway Alignment-projektet ansökt om stöd.

Konferensen kommer mycket lägligt för oss i Umeå. Nu har vi möjlighet att mer personligt presentera Midway Alignment projektet i sin helhet som den viktiga transport- och logistikkorridor från norska Atlantkusten till Ryssland i öster som den är. Vi har nu tillfälle att knyta värdefulla kontakter såväl med politiker som med tjänstemän knutna till projektansökan.

Igår startade konferensen med en gemensam middag, nu kör vi här i Umeå för att under eftermiddagen och kvällen fortsätta på Wasa Express och sedan avsluta konferensen på fredag i Vasa.

Budgetprocessen igång

Av , , Bli först att kommentera 8

IMG_1704I dag påbörjas kommunens formella budgetprocess. Vi ska skapa oss en helhetsbild av läget, se över våra mål och behov. Under dagen kommer vi t ex att gå igenom skatteprognosen och övriga intäkter. Vi kommer även att fastställa en struktur för processen.

Vi vet redan nu att vi måste satsa på bostadsbyggande vilket kräver en del resurser samt ett förändrat arbetssätt. Jag är lite orolig över de minskade intäkterna från Stornorrforsen, det är svårt att budgetera med intäkter som fluktuerar så kraftigt.

Umeå kommun har under några år haft en mycket hög investeringstakt med en stor del lånefinansieringen. Inför framtida investeringar som krävs för att Umeå ska växa behöver vi i större utsträckning frigöra medel genom prioriteringar och effektiviseringar. Vi genomför nu kostnadsjämförelser med andra jämförbara kommuner för att hitta områden där vår standardkostnad ligger högre än deras. Vi försöker se skillnader i organisation och verksamhet och lära oss av dem för att effektivisera vår egen verksamhet.

I den budgetprocess vi nu är inne i är det oerhört viktigt att alla ser till helheten. Det är förödande om vissa endast ser till sin egen verksamhet och det blir konflikter mellan olika ”nämndpartier”. Det vilar ett mycket stort ansvar, med hänsynstagande till varandra, på alla inblandade för att vi ska nå målet -en stark och bra tillväxt budget för Umeå.

 

 

Dammsug Umeå på byggbar mark

Av , , Bli först att kommentera 13

Hans PJsUnder vintern och våren har jag prioriterat att vara ute och besöka företag i vår kommun. I diskussioner med företagare har jag uppmärksammats på att det är svårt för små- och medelstora företag att hitta byggbar mark för framtidssatsningar. Det mesta som erbjuds från oss i kommunen är för stora för projekt för dessa företagare. Vi måste bli bättre på att även erbjuda mindre ytor byggbar mark för bostäder och företagsetableringar.

Jag kommer därför vid dagens Näringsliv- och planeringsutskott föreslå att förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt dammsuga Umeå även på mindre ytor byggbar mark.

För att snabba på processerna öppnar vi upp för möjligheten att använda oss av konsulter på arkitektbyråer för beredning av detaljplaner. Det är framförallt mindre projekt som kommer kunna beredas via konsulttjänster.

För att inte prognoserna i Långtidsutredningen 2015, Demografins regionala utmaningar, där Umeå förväntas växa långsammare i framtiden ska besannas måste vi aktivt jobba med såväl företagsetableringar som bostadsbyggande.

Vi har bostadsbrist i Umeå. Jag och socialdemokraterna föreslog redan i januari i Näringsliv- och planeringsutskottet att kommunens mål för bostadsbyggande ska fördubblas till 2000 bostäder per år. Vi har sedan valet arbetat intensivt med att förkorta handläggningstiderna för bygglov och planläggning och vi har beslutat att utöka mängden byggbar mark och öppna upp fler områden för byggnation. Vi snabbar nu på processerna med att förtäta centrum och vi jobbar intensivt med nya områden.

Inom kort kommer vi att gå ut på samråd om bostäder för 3000 nya Röbäcksbor. Ön är en annan viktig plats för nybyggnation och vi för diskussioner med försvaret om att kommunen ska kunna ta delar av I 20-området i anspråk för bostäder på lite längre sikt.

Under 2016 kommer 280 studentbostäder bli klara på campus och 400 studentbostäder påbörjas på Tvistevägen genom Baltic (klara 2017), 180 studentbostäder påbörjas på Tomtebo genom DAP (klara 2017). Under 2017 planeras 400 studentbostäder att påbörjas på Tvistevägen en fortsättning av Baltic (klara 2018) och 250 studentbostäder planeras på Campus där Akademiska hus fördelar. Sammantaget finns alltså 1 500 studentbostäder i röret de kommande 2 -3 åren. Utöver dessa satsningar på studentbostäder byggs även en stor andel smålägenheter.

Men det räcker inte! Nu vill vi socialdemokrater förstärka ytterligare, och ge mindre- och medelstora företagare möjligheten att vara med och utveckla Umeå, genom att ge förvaltningen i uppdrag att dammsuga kommunen på byggbar mark för mindre projekt.