Utmaningar för regionen

Av , , Bli först att kommentera 7

 

40 % av arbetsgivarna i länet tackar nej till order på grund av att man inte får tag i arbetskraft med rätt kompetens. Detta avser företag i gruppen upp till 50 anställda. Vi har en generationsväxling i näringslivet som är en utmaning enligt företagarna i länet.

Å ena sidan har vi över 10 000 personer som är arbetslösa i länet, å andra sidan finns det efterfrågan på arbetskraft inom vissa branscher.

Här har regeringens tidigare satsningar på yrkeshögskoleutbildning och yrkes Vux-utbildningar varit oerhört viktiga. Kan tiden kortas mellan arbetslöshet och jobb genom en bra arbetsmarknadsutbildning ökar skatteintäkterna och individens ekonomiska frihet ökas. Det vinner både samhället och individen på.

Idag finns det bara pengar till ca 30 % av de yrkeshögskoleutbildningar som vill starta igång. Regeringen har även under mandatperioden minskade stadsbidrag till kommunernas vuxenutbildning. På arbetsförmedlingen har coaching varit mer prioriterat än arbetsmarknadsutbildningar.

Vi kan inte hantera arbetsmarknadens utmaningar med enkla kvartalslösningar utan istället se utbildning i samverkan med näringslivet som olja i maskineriet. Skattesänkningar löser inte alla problem på arbetsmarknaden. Det behövs mer pengar till kompetensförsörjning så att folk kan få jobb och att företag kan fortleva genom en långsiktig kompetensförsörjning.

Hans Lindberg(s)