Kategori: Kommentarer

Kommentar till dagens budgetproposition

Av , , Bli först att kommentera 0

I dag presenterades regeringens budgetförslag för 2020. Det är en budget med stark socialdemokratisk prägel, men den bär också en prägel av de kompromisser som varit nödvändiga för att styra landet i en svår parlamentarisk situation.

Det är bra att regeringen satsar på landsbygden, på pensionärerna, trygghet och rättsväsende och höjer ambitionerna för arbetet med en hållbar utveckling. Det är viktiga strategiska frågor för att bygga Sverige starkt inför framtiden.

Satsningarna på våra äldre innehåller sänkt skatt, höjd garantipension och bostadstillägg för pensionärer. Utöver detta ingår satsningar för att stärka äldreomsorgen.

För en ensamboende kvinna med både inkomstpension och garantipension på sammanlagt 11 013 kr ger reformen 1 474 kr mer varje månad. För den ensamboende kvinnan med en inkomst på 18 000 kr i månaden ger reformen 1 127 kr mer varje månad. Regeringen satsar därutöver 950 miljoner på insatser för äldre. Medlen riktas mot kommunerna med ett brett mandat för att ge dem möjligheten att genomföra en bättre vård och omsorg.

Tryggheten måste öka och kriminaliteten tryckas tillbaka. Därför är det glädjande att se att regeringen i budgeten satsar 700 miljoner kronor under 2020 på de rättsvårdande myndigheterna. Från och med 2022 beräknas satsningen uppgå till drygt 1,4 miljarder kronor årligen.

Redan under förra mandatperioden tillförde den S-ledda regeringen en historisk satsning till Polismyndigheten med målet om 10 000 fler polisanställda fram till 2024. Från ingången av 2016 fram till sista juli 2019 har antalet anställda ökat med drygt 3 200 personer. Det visar på att regeringens satsningar börjar ge resultat, men mer måste naturligtvis göras framgent för att öka tryggheten.

Satsningarna i sin helhet går att ta del av här.

Jag hade såklart önskat att vi kunnat få igenom mer av socialdemokratisk politik. Men det parlamentariska läget innebär att kompromisser är nödvändiga. Hade jag fått välja hade de sex miljarder som nu läggs på att avskaffa värnskatten hellre fått läggas på att stärka upp skola, vård och omsorg. Kommunerna blöder och på sikt kommer vi få stora problem att leverera den välfärd medborgarna behöver och vill ha.

Centerpartiet och Liberalerna måste komma till insikt om detta och förstå att välfärdens utmaningar inte kan lösas genom skattesänkningar för välbeställda.

En svår sommar för Umeå

Av , , Bli först att kommentera 6

Sommaren 2019 blev tyvärr en sommar präglad av en tragisk händelse. Jag tänker då på den fruktansvärda flygolycka som inträffade den 14 juli efter klockan två på eftermiddagen då ett mindre flygplan med fallskärmshoppare störtade på Storsandskär. Det har varit en svår tid för anhöriga till de omkomna, en omskakande och sorgesam tid för alla umebor och för mig. Olyckan uppmärksammades nationellt och internationellt eftersom det är en av de värsta flygkatastroferna i svensk historia.

Jag har under sommaren haft löpande kontakter med statsministern och ett antal statsråd med anledning av olyckan. I den svåra tid som varit har Umeå kommun, Region Västerbotten, umeborna och civilsamhället gjort en stor insats för att hantera efterverkningarna av olyckan och hålla ihop Umeå. Jag vill tacka umeborna för den medkänsla som visats i de minnesstunder som ägt rum och i sociala medier. I Umeå tar vi hand om varandra, vilket blev tydlig i denna kris. Det visar hur fint Umeå är. Vi tar hand om varandra.

Jag vill också rikta ett stort tack till räddningstjänst, sjukvårdspersonal, socialtjänst och kyrkan vilka uträttat ett enormt arbete i det akuta skedet och efteråt.

I mina kontakter med regeringen fick jag det betryggande beskedet att resurser finns på plats för att haveriutredningen ska kunna fortlöpa så fort som möjligt. Denna utredning kan ta omkring ett år på grund av omständigheterna i fallet, bland annat eftersom den aktuella flygplansmodellen saknar en så kallad svart låda. Det är dock viktigt att vi får klarhet i vad som har hänt för att kunna bearbeta sorgen efter det inträffade.

Mina tankar går alltjämt till de omkomnas anhöriga och närstående.

Fortsatta dimridåer från Vänsterpartiet

Av , , Bli först att kommentera 2

Jag bemötte förra veckan påståenden från Vänsterpartiets Mattias Sehlstedt om att jag eller någon annan skulle ha lovat marktilldelning eller annan upplåtelse vid Nydalasjön till ett privat företag. Detta trots att det tydligt framgår av översiktsplanen att Nydalasjön ska vara en rekreationsplats och ej privatiseras.

Det Sehlstedt påstod då är osant.

Nu har Sehlstedt skrivit ytterligare ett inlägg där han anklagar mig för ordvrängeri och där han saluför kvalificerade konspirationsteorier om att kommunens avdelning för mark och exploatering skulle ha fått dolda politiska direktiv om att gå vidare med ett planärende initierat av en privat aktör.

Även detta luktar valrörelse långa vägar och det är en ohederlig taktik.

Låt mig därför säga: varken jag eller någon annan politiker har lovat upplåtelse av ett område vid Nydalasjön till en privat aktör. Översiktsplanen är tydlig och står fast. Socialdemokraterna har ingen avsikt att ändra detta.

Jag har fått veta att beredningen på Mark och exploatering bottnar i ett rent misstag. Sådant inträffar faktiskt, utan att det finns någon hemlig baktanke. Istället för att sprida konspirationsteorier kan Sehlstedt ta reda på fakta.

Tyvärr hann fullmäktige inte med att avhandla Sehlstedts enkla frågor på detta tema. Jag ser fram emot att sakligt få klargöra situationen samt mitt partis inställning i nästa fullmäktige.

Mattias Sehlstedt (V) sprider felaktiga påståenden

Av , , Bli först att kommentera 0

I ett inlägg på sin blogg vill Mattias Sehlstedt, förtroendevald för Vänsterpartiet, göra gällande att jag och moderaternas Anders Ågren skulle ha lovat bort mark i Nydalaområdet till privata aktörer.

Dessa påståenden bär en smutsig valrörelses unkna doft. Det är inget annat än smutskastning så här under upploppet av valrörelsen. 

Jag vill bestämt tillbakavisa det Sehlstedt gör gällande. Det har inte lovats någon marktilldelning till något privat företag från kommunledningens sida.

Det står klart och tydligt i översiktsplanen att Nydalasjön ska vara en rekreationsplats för allmänheten och ej privatiseras.

Socialdemokraterna i byggnadsnämnden medverkade i ett klokt beslut om att avslå en planansökan med hänvisning till gällande översiktsplan. Vad gäller de frågor Sehlstedt ställer i övrigt så har de skickats in som s.k. enkla frågor till kommunfullmäktige och kommer att behandlas i sedvanlig ordning där.

Partidebatt i kväll kl 18:30 på klubb Hundra

Av , , Bli först att kommentera 3

I kväll klockan 18:30 medverkar jag i en lokal partidebatt i Västerbottens-Kurirens regi på Restaurang 100 i centrala Umeå.

Alla partier som är representerade i kommunfullmäktige kommer att delta.

Vi kommer alla att delge våra viktigaste vallöften och därefter diskutera olika politiska områden. Själv kommer jag att debattera bostadsfrågan och trygghetsläget i Umeå.

Jag ser fram emot en god debatt som tydliggör skillnaderna mellan de olika politiska partierna. Vill också passa på att hälsa er som läser detta inlägg varmt välkomna att lyssna och ställa frågor!

Träff med VK:s veteraner och samtal på stan med äldreministern

Av , , Bli först att kommentera 2

I går hade jag förmånen att träffa Västerbottens-Kurirens veteraner under ett möte på Kafé Station i centrala Umeå. Jag berättade om det pågående arbetet i kommunen och mina visioner för framtidens Umeå. Jag vill se ett jämlikt, hållbart och växande Umeå där medborgarna ges bästa möjliga chans att fullfölja sina drömmar och ambitioner. Då måste förebyggande arbete, kultur, fritid och framförallt välfärden gå före stora skattesänkningar.

Efter mitt anförande fick jag många bra frågor. Frågorna handlade om alltifrån badhuset Navet, till förtätning, 200 000 – målet och trygghetsläget. Det blev många givande diskussioner.

Vad gäller målet om 200 000 invånare så bör följande sägas. Att bli fler umebor är inte ett självändamål. Det handlar om att vi i möjligaste mån ska kunna finansiera en god välfärd och bra verksamhet genom att fler bidrar med sitt arbete. Genom att växa kan vi också skapa en bredare och mer diversifierad arbetsmarknad som möjliggör för inte minst unga människor att flytta till och stanna kvar i Umeå – även efter att man studerat på universitetet.

Har Norrland inte starka städer som Umeå så tappar vi i konkurrensen med övriga landet och resten av världen. I förlängningen leder det till att Norrlands och Västerbottens inflytande minskar – enkelt uttryckt så får vi färre platser i riksdagen och sämre representation. När Umeå växer smittar det dessutom av sig på resten av vår region. Det skapas underlag för nya företag – inte minst i inlandet – och en stark tillväxt som hela Västerbotten kan dra nytta av.

Under eftermiddagen begav jag mig också ut på Rådhustorget för att samtala med umeborna tillsammans med barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren. Senare under eftermiddagen medverkade Lena också vid ett öppet möte om framtidens äldreomsorg på Umeå folkets hus. Mötet blev välbesökt och deltagarna ställde många bra frågor!

32078342_10156020505070709_6780757907223871488_n

Ett starkare samhälle och tryggare Sverige

Av , , Bli först att kommentera 2

Vi Socialdemokrater vill bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige för alla. Det är när vi är trygga som vi också är fria att fullfölja våra drömmar, idéer och livsprojekt. Därför sätter vi din skola, vård och omsorg, högre pensioner och satsningar på ett fungerande rättsväsende framför skattesänkningar och nedskärningar. 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

(M)ycket snack men lite insikt i trygghetsfrågorna

Av , , Bli först att kommentera 7

Under gårdagens kommunfullmäktige diskuterades trygghetsläget i Umeå. Moderaterna vidhöll sin skrämselretorik, utan att komma med några som helst konkreta initiativ. Detta nyvunna intresse för trygghetsfrågorna är ett symtom på valrörelse. I nämnderna och UmeBrå har moderata initiativ lyst med sin frånvaro under hela mandatperioden.

Det blev också under debatten uppenbart att moderata ledamöter inte lyssnat på den information som delgivits i nämnderna om narkotika bland unga.

Socialdemokraterna i Umeå har under åren satsat kraftfulltbrottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Men det har inte varit utan motstånd. Moderaterna har vid flera tillfällen under mandatperioden velat skära i våra satsningar och lagt förslag som kraftigt skulle begränsa det förebyggande arbetet.

  • Socialdemokraterna i Umeå har under mandatperioden sett till att socialtjänstens fältgrupp utökats med fler anställda för att nå fler ungdomar och minska drogproblematiken i vår stad. Detta har Moderaterna motsatt sig hårt.
  • Moderaterna har i kommunfullmäktige så sent som 2017 velat slakta socialtjänsten med ytterligare besparingar.
  • För 2017 års budget föreslog Moderaterna att individ- och familjenämnden skulle få 20 miljoner mindre än vårt socialdemokratiska huvudförslag. Hade Moderaternas förslag antagits hade förebyggande verksamhet som fältgrupp, ekonomiskt stöd till sociala föreningar, alkohol- och drogmottagning, öppen förskola och Centrum mot våld tvingats stänga eller reducerats till oigenkännlighet.
  • Moderaterna har trots kommunens tuffa utmaningar fortsatt kräva att skatten ska sänkas.

Moderaterna går fortsatt ut hårt med skattesänkningar, något som givetvis drabbar både förebyggande arbete och den välfärd som lägger grunden för ett tryggt samhälle. Det är sunt förnuft att man inte kan äta kakan och behålla den samtidigt.

Under mandatperioden har Moderaterna heller inte visat prov på någon som helst initiativförmåga vad gäller åtgärder för ökad trygghet. Det enda svaret har i princip varit att inrätta kameraövervakning.

Vilket är begripligt. För när (M) vill sänka skatten såpass mycket så återstår endast utrymme för billiga symbolåtgärder.

De vill dessutom inte vidkännas konsekvenserna av den tilltagande ojämlikhet som följer i den moderata politikens spår. Samma ojämlikhet som är grogrunden för otrygghet och brottslighet.

Under gårdagens debatt i kommunfullmäktige kritiserade Moderaterna oss socialdemokrater för att inte ta problemen på allvar. Detta för att vi avfärdar Moderaternas svartmålning av Umeå – något Umeborna överlag också verkar göra att döma av den kritik Moderaterna mött för sina filmer.

Moderaterna verkar heller inte begripa varför så många ser deras filmer som skrämselpropaganda. Det är uppenbart att de gör sig medvetet dumma, för syftet med deras kommunikation är uppenbar för alla som tittar på filmerna. Man panorerar över Umeå en mörk kväll och uttalar ”våldtäkter, bilbränder, knarkhandel” osv. Det omedelbara intryck som förmedlas är att denna brottslighet är ett dominerande inslag i ett sönderfallande Umeå, vilket såklart inte är sant.

Jag rekommenderar Moderaterna att ta del av följande intervju med Hans Rosling i dansk TV (3 min och 35 sekunder in i klippet). 

Att skildra en liten del av sanningen och förespegla att det är den dominerande bilden för att sedan förknippa denna bild med alarmistiska utsagor, är nämligen inte att förmedla sanning, kunskap eller att upplysa människor. Det är att vilseleda och skrämma. 

Eller som Rosling pedagogiskt uttryckte det:

Om ni väljer att för mig bara visa min sko, den är ju jätteful, det är bara en del av mig. Om du väljer att visa mitt ansikte så är bilden en annan.

Kontext spelar roll och Moderaterna är fullt medvetna om vad de ägnar sig åt, men vill såklart inte vidkännas att de använder en kommunikationsmetod direkt hämtad från Sverigedemokraterna. 

Denna skrämselpropaganda är symtomatiskt för Moderaternas grunda samhällsanalys. De har inga svar på samhällets stora utmaningar och måste därför i ren desperation försöka ingjuta rädsla i hopp om röster.

De ser heller inte konsekvenserna av sin egen politik. Nedmonterad välfärd, arbetslöshet, sämre anställningstrygghet, lönedumpning, försämrade socialförsäkringar med mera är reella hot mot tryggheten i det svenska samhället. När människor förlorar den sociala tryggheten ökar såklart grogrunden för kriminalitet och missbruk. Det ser vi i flera andra städer. I Umeå är trygghetsläget hittills gott tack vare en hög nivå av social trygghet, blandade bostadsområden och aktivt förebyggande arbete.

Socialdemokraterna tar ett helhetsgrepp i trygghetsfrågorna och använder hela verktygslådan. Moderaterna bemödar sig inte alls med att angripa orsakerna till otrygghet och kriminalitet.

De är bra på prat men inte särdeles duktiga på att lägga konstruktiva förslag i det löpande politiska arbetet. 

Under debatten om narkotika i skolan noterade Moa Brydsten för övrigt att andelen som uppger att de brukat narkotika i närtid är 2 procent för pojkar och 1 procent för flickor i Umeå.

I moderatstyrda Danderyd är motsvarande siffror 20 och 12 procent.

Vårt mål är givetvis att inga skolungdomar ska löpa risk för missbruk. Varje ung människa som gör det är en för mycket! Men det är värt att notera att en av de svenska kommuner där Moderaterna har starkast ställning så ser det ut som ovan beskrivs.

Moderaternas måttstock för hur mycket man tar ”problem på allvar” verkar vara hur långt man är beredd att gå i att sprida rädsla och alarmism.

Inte vad man faktiskt gör åt, eller för att förebygga, problem.

Vi välkomnar Moderaterna att, istället för att prägla debatten med undergångsretorik, engagera sig mer i nämnderna och i UmeBrå för att ta ett gemensamt ansvar för det förebyggande arbetet.

Den som tar problemen på allvar ägnar sig inte åt att sprida rädsla – hen sätter sig istället ned vid arbetsbänken och skrider till verket.

V + M = sant

Av , , Bli först att kommentera 6

Under dagens fullmäktige behandlades en motion från Moderaterna om införande av friskvårdstimme i Umeå kommun. Motionen biträddes av Vänsterpartiet trots att:

  • Förslaget inte var finansierat
  • Förslaget skulle innebära att undersköterskor, lärare och vårdbiträden får betala för bättre ställda personalgruppers friskvård
  • Flera av de fackliga organisationerna, inte minst Kommunal, anmärkte på att förslaget skulle få ett ojämlikt och ojämställt utfall

Givetvis är vi socialdemokrater för hälsobefrämjande arbete. Men som politiker måste vi vara noggranna med de resurser skattebetalarna anförtrott oss. Reformen skulle kosta 116 miljoner, vilket motsvarar ungefär 1 000 förskoleplatser. Förslaget var dessutom inte finansierat.

I de yrken där man jobbar nära människor och där det är svårt att få tag på vikarier skulle man i hög grad inte kunna nyttja en sådan friskvårdstimme. Det skulle innebära att Kommunals medlemmar fick betala för bättre ställda personalgruppers friskvård. Alltså en både ojämställd och ojämlik reform. Därför var det anmärkningsvärt att även (Fi) gick på Moderaternas linje.

Moderaterna och Vänsterpartiet har det gemensamt att de lovar runt men håller tunt. Vänsterpartiet finansierar sällan alla sina förslag. Moderaterna lovar både skattesänkningar och välfärd, men förklarar inte hur ekvationen ska gå jämt ut. Det är ohederligt.

Vi socialdemokrater vinnlägger oss om att göra skillnad i vardagen med reformer som faktiskt kan genomföras. Tomma löften bygger inte ett bra samhälle. När Kommunal och de fackliga organisationerna avstyrker ett förslag lyssnar vi också på deras synpunkter. Vi har en reell förankring i arbetarrörelsen till skillnad från Vänsterpartiet. Det blev tydligt i dagens fullmäktige.

  • Vi vill istället prioritera att genomföra heltidsreformen fullt ut och anställa fler inom välfärden. Med fler anställda i välfärden blir det på sikt möjligt att implementera friskvårdstimme eller liknande. I dagsläget går det inte och med moderat skattesänkarpolitik blir det aldrig möjligt att implementera dylika förmåner för anställda inom välfärdsyrkena.

Trots Vänsterpartiets uppslutning kring Moderaternas förslag röstades motionen ned av fullmäktige. Nu kan vi fokusera på att lägga finansierade förslag som gör faktiskt gör skillnad och inte slår ojämlikt.

Så här skriver Kommunal i sitt yttrande över förslaget:

”I dagsläget ställer vi oss frågande till hur man ska möjliggöra detta förslag och skapa förutsättningar för att alla och framförallt arbetstagare inom Kommunals avtalsområden ska kunna nyttja friskvårdstimmen. Vi har svårt att se att detta i dagsläget skulle kunna göras utan att ske på bekostnad av personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö.

Kommunals medlemmar inom exempelvis vården och barnomsorgen kan inte pausa brukarnas eller barnens behov för att gå ifrån arbetet en timme.

Den timmen måste i så fall täckas av annan personal eller vikarie alt. av befintlig personal som får arbeta för mer än en person, en ekonomisk kostnad eller en i längden hälsoskadlig arbetssituation.

Vi ser risken att man genom detta förslag skulle premiera vissa yrkeskategorier inom vissa verksamhetsområden. Områden där man idag mestadels arbetar veckodagar med regelbunden arbetstid, har förhållandevis låga sjukskrivningstal och där man har en större del män anställda. Något som rimmar illa med jämställdhetsplan och likabehandlingsprincip.”

Ökad katastrofmedicinsk beredskap

Av , , Bli först att kommentera 4

Sverige har under lång tid varit förskonat från krig och riktigt allvarliga naturkatastrofer. Men i takt med att klimatet förändras och med tanke på att situationen i vår omgivning kan förändras snabbt, finns såklart goda skäl för oss att se över hur vi ska hantera katastrofsituationer. Regeringen beslutade därför förra veckan att ge Socialstyrelsen i uppdrag att stödja landstingen i deras arbete med katastrofmedicinsk beredskap och planering för civilt försvar inom hälso- och sjukvården.

På senare år har flera utredningar lyft behovet av att stärka traumavården, utveckla och förbättra samordningen mellan landstingen samt att på nationell nivå ansvara för utbildning och övning.

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 4 000 000 kronor under 2018. I uppdraget ingår det att:

• göra en förstudie av vilka kunskapsunderlag som landstingen har behov av som stöd för sin planering. Förstudien ska särskilt fokusera på frågan om förutsättningarna att ta fram kunskap om vårdprinciper i kris och krig utifrån hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

• analysera landstingens behov av övnings- och utbildningsinsatser.

• ta fram förslag till upplägg för en utvecklad nationell utbildnings- samt övningsverksamhet för hälso- och sjukvården i frågor som rör katastrofmedicinsk beredskap och civilt försvar.

• beskriva hur de föreslagna övnings- respektive utbildningsinsatserna bör organiseras.

• presentera plan för övnings- respektive utbildningsinsatser för de kommande fem åren (2019–2024). Planerna ska omfatta såväl hälso- och sjukvårdens roll i det civila försvaret som katastrofmedicinska insatser i fredstid, t.ex. terrorismhändelser eller hälsohot.

• stödja landstingen i frågor som identifieras inom ramen för överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om hälso- och sjukvården och civilt försvar.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med landstingen och med Sveriges Kommuner och Landsting. Socialstyrelsen ska under arbetet även inhämta synpunkter från Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, E-hälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten, Polismyndigheten samt Säkerhetspolisen.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juni 2020.

Regeringen har visat föredömlig handlingskraft i att stärka Sveriges försvarsberedskap. Det tycker jag är bra. Under Alliansregeringen blev både det militära och civila försvaret lidande av att statens resurser främst prioriterades till skattesänkningar.