Norrbotniabanan med i nationella planen

Av , , Bli först att kommentera 6
Nyss  presenterade Trafikverket förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Planen har en ram på drygt 622 miljarder kr och kommer att fastställas av regeringen.
Det att märks nu tydligt att vi har en socialdemokratiskt ledd regering. Nu kan vi äntligen konstatera tydliga satsningar på Norrbottniabanan. I planen föreslås att det byggs en ny kustnära järnväg mellan Umeå och Skellefteå ( med mötesseparering på flera sträckor. Äntligen!

Ny bokbuss en självklarhet för oss Socialdemokrater

Av , , Bli först att kommentera 6

bokbuss landsbygdVid gårdagens kommunstyrelsens arbetsutskott kunde vi äntligen ge upphandlingsbyrån i uppdrag att slutföra upphandlingen av en ny bokbuss. Vi har en väl fungerande verksamhet med bokbuss i Umeå, tyvärr börjar nuvarande fordon vara uttjänt utifrån de krav vi har varför en ny behöver införskaffas.

Vi Socialdemokrater tycker att det är oerhört viktigt att alla – även de som bor på landsbygden-  har tillgång till ett bibliotek så denna satsning är en självklarhet för oss.

Bokbussen är vårt ” rullande biblioteket” som besöker de områden i kommunen som har långt till ett vanligt bibliotek. I bokbussen kan man såklart låna böcker och tidskrifter.

På förmiddagarna besöker bussen främst skolor, förskolor och fritidshem utanför tätorten. Under eftermiddagar och kvällar kör bussen till orter och bostadsområden enligt en fastställd turlista, Bokbussen stannar vid över 130 olika förskolor, skolor och utlåningsställen på landsbygden. Den har över 100 000 utlån och när t ex över 4000 barn som annars har långt till ett bibliotek. Bokbussen är ett viktigt instrument i såväl välfärds- som jämlikhetspolitiken.

 

Vad är Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiets alternativ?

Av , , Bli först att kommentera 11

Jonas (V)sommartal UmeåVänsterpartiet har sannerligen lätt att kritisera, men måste de ta ansvar och komma med konstruktiva lösningar då blir det genast betydligt svårare.

I söndags höll Vänsterledaren Jonas Sjöstedt sitt sommartal i Döbelnspark här i Umeå. I talet kritiserade han den avyttring på knappa 8 % av AB Bostadens åldrade bestånd som kommunfullmäktige beslutade om i juni. En åtgärd som är en finansieringslösning och som har tydliga välfärdssyften. Genom avyttringen frigörs kapital för att kunna tillgodose de renoveringsbehov som finns, för att kunna fortsätta utveckla Umeå med 900 nya hyresrätter de närmaste 5 åren och för att bygga boenden för äldre i olika former För oss Socialdemokrater är bostaden en social rättighet och en viktig del i välfärdspolitiken.

Detta kritiserar Vänsterpartiet lokalt såväl som  partiets ordförande på nationell nivå Jonas Sjöstedt. Man tar sig för pannan! Vad är Vänsterpartiets lösning? De har inte presenterat något alternativ. Säger bara nej, nej och nej. Jag tycker inte det är seriöst.Hur ska vi kunna fortsätta bygga nya hyresrätter inom allmännyttan i vårt växande Umeå? Hur ska vi kunna renovera i det befintliga beståndet och hur ska vi kunna bygga hyresbostäder för äldre i olika former som vi så väl behöver? Vad är Vänsterpartiets lösning? Nya lån?

Umeå kommun tillsammans med dess helägda bolag kan inte låna hur mycket som helst. Vi bör inte dra på oss nya stora lån eftersom lån även kostar en hel del. Ska vi betala än mer i räntor och amorteringar minskar det budgetutrymmet för våra nämnder och tar resurser från verksamheterna. Vi behöver mer resurser till förskolan och skolan, till de äldre och till Individ- och familjenämndens område, inte mindre. Vi Socialdemokrater tar ansvar för välfärden medan Vänsterpartiet ägnar sig åt populistiskt nej-sägande utan att presentera egna finansierade förslag till lösningar.

Sen kan man sannerligen fråga sig var konsekvensen i Vänsterpartiets politik finns. I Skellefteå var vänsterpartiet lokalt delaktiga i en avyttring av ett betydligt större bestånd inom allmännyttan – hela 25%- och där hade Vänsterledaren Sjöstedt inga synpunkter på partikamraternas agerande. Men här i Umeå slås det på stora nejsägartrumman utan egna alternativ eller förslag. Man kan fråga sig varför?

Interpellationsdebatt om Bostaden

Av , , Bli först att kommentera 3

IMG_4285I dag vid kommunfullmäktige besvarade jag en interpellation från Janne Hägglund (AP) ang försäljningen av delar av Bostadens fastighetsbestånd.

Motståndarna till det beslut fullmäktige fattade i juni – främst Vänsterpartiet- kritiserade i debatten såväl köparna som processen. Men de har fortfarande inte presenterat något alternativ till finansieringslösning för Bostaden.

Jag vill poängtera att detta på inget sätt var någon ny fråga inför beslutet i juni. Frågan har varit aktuell under ett par år. Fullmäktige har fått informatione av såväl tidigare VD som nuvarande om situationen och behovet av kapital. Bostadens styrelse har genomfört ett strategiskt arbete där denna fråga ständigt varit närvarande. Att somliga nu försöker få det till att de blev ”tagna på sängen” av förslaget och beslutet i juni får stå för deras uppmärksamhet vid de informationer som ges och det arbete som styrelsen i Bostaden genomfört.

Vi behöver fler hyresrätter i Umeå. Genom avyttringen- som är en finansieringslösning -kommer AB Bostaden att bygga 900 nya hyresrätter (samt boende för äldre i olika former) och Heimstaden kommer att bygga hyresrätter i Umeå. Vi får alltså även en ny aktör för hyresrätter i kommunen.

I debatten betonade jag även att i Heimstaden Bostad AB innehar Alecta ordförande posten samt att varje investerare i bolaget har en plats och en röst i styrelsen. Lindberg betonar även att pensionskapitalet utgör 55 % av kapitalet i bolaget från Alecta, Ericssons pensionsstiftelse och Sandviks pensionsstiftelse.

Heimstaden Invest AB som ägs av Heimstaden AB står för 45 % av kapitalet och innehar en plats i styrelsen. Heimstaden har via bolaget Heimstaden Invest en 65 % ägarandel i Heimstaden Bostad. Det finns dock tydliga begränsningar av Heimstadens möjligheter att kontrollera bolaget, via sitt majoritetsägande. Anledning till detta är att de flesta besluten tas i styrelsen i Heimstaden Bostad, där de fyra ägarna har var sin styrelseledamot med Alecta som ordförande. I en bolagsstyrelse tas i regel alla beslut i enighet till skillnad från i politiken.

Dessutom finns det aktieägaravtal mellan ägarna i Heimstaden Bostad som begränsar majoritetsägaren. Ett exempel är skötseln av bostäderna. Om pensionskapitalägarna inte är nöjda med förvaltningen av bostäderna kan de byta ut Heimstaden som förvaltare. Om det skulle bli aktuellt med en försäljning av bolaget måste samtliga ägare vara överens.

Kommunfullmäktiges beslut i juni var ett bra och nödvändigt beslut. Umeå får nu fler nya hyresrätter!

Bättre attraktivitet än väntat i citykärnan

Av , , Bli först att kommentera 5

Karl-ERikKarl-Erik Jonsson från Fastighetsägarna föredrog -som ett informationsärende- vid dagens fullmäktige en utredning som Fastighetsägarna gjort för åren 2015 och 2016 om citykärnans attraktiviteten. Utredningen behandlar handelsperspektivet i 52 olika stadskärnor. Branscher som ingår i utredningen är daglig varuhandels, sällanköpshandel, hotell samt café och restaurang. Jonsson fokuserade dock endast på Umeå vid dagens föredragning.

Vi kan genom utredningen se att Umeå citykärna har en positiv utveckling. Umeå Citykärna hade 2015-2016 en tillväxt på 3,6%, vilket faktiskt är ett riksgenomsnitt. Vi kan konstatera att detaljhandeln har en tillväxt på 2,3%,  dagligvaruhandel 0,7 %, sällanköpshandel 2,9%, hotell 8,5% och café och restaurang 2,8%.

Trots ombyggnationerna i stadskärnan samt etableringen av Ikea och Avion visar den data som fastighetsägarna tagit fram att citykärnans utveckling ändock är positiv. Karl-Erik Jonsson menar att det är inte Umeå citykärna som tagit stryk utan Skellefteå och Sundsvall. När ombyggnationerna är klara i citykärnan och med Umeås starka tillväxt kan man förvänta sig än bättre siffror.

Det var en mycket intressant föredragning och det gläder mig att vi kan konstatera en positiv attraktivitet för Umeå citykärna och jag ser fram emot när city är färdigrenoverat och vi kan njuta fullt ut av Umeå city.

 

 

 

 

 

 

 

AKB avgår

Av , , Bli först att kommentera 8

IMG_4214Jag kan inte mer än beklaga på det sätt som Anna Kinberg Batra tvingas avgå. Hon är en symbol av Moderaternas politik och nu är den snabba lösningen att låta henne avgå istället för att Moderaterna rannsakar sin egen politik.

Jag hoppas att Kinberg Batra trots allt kan överleva detta personligt och gå vidare. Frågan är om Moderaterna överlever valet om man fortsätter att skylla på individer istället för sin egen politik

Imponerande reseutveckling

Av , , Bli först att kommentera 5

Vasaplan -1708Vi kan konstatera en imponerande reseutveckling för kollektivtrafiken! Vasaplan är under ombyggnad och hållplatserna är tillfälligt flyttade, trots detta ökade vi resandet under juni med 15% och juni med 7 %.

En imponerande utveckling med tanke på att vi bygger om Vasaplan till framtidens kommunikationsplats och det för tillfället är en byggarbetsplats.

Vi har fått 50 miljoner i stadsbidrag för att bygga om Vasaplan vilket är välkommet när vi har många investeringar i infrastrukturen i Umeå även framgent med bla västra länken.

Bostaden en social rättighet

Av , , Bli först att kommentera 9

Bild1SVT Västerbotten Nyheter menade i en webbartikel den 21 augusti att det finns klara tendenser till segregation på bostadsmarknaden i Umeå. Till grund för detta påstående har de vad de kallar ”unika siffror” som journaliststudenter vid Umeå universitet tagit fram.

De menar att det finns en tendens till uppdelning på bostadsmarknaden gällande villor och bostadsrätter, framförallt inom områden med högre bostadspriser. Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping uttalar sig i webbartikeln och uttrycker ”Varje stad har kvarter som det är trevligare att bo i och där vill många bo och då bjuder man över varandra och då vinner de med högst inkomster. Det gör att vi sorterar invånarna i staden, där de som har höga inkomster ofta hamnar i de trevliga kvarteren.” Det är helt riktigt att priserna på villor och bostadsrätter har ökat i Umeå. Vi har som bekant bostadsbrist i Umeå vilket – tillsammans med låga räntor- leder till att priserna på villor och bostadsrätter ökar.

Detta i sig leder dock inte till att Umeå blir mer segregerat. Det viktiga är att vi klarar av att ha blandade upplåtelseformer inom våra bostadsområden. I detta har allmännyttan en mycket viktig betydelse. Kommunfullmäktige har nyligen beslutat om att avyttra knappt 8 % av AB Bostadens åldrande bestånd för att kunna fortsätta nybyggnationer samt boenden för äldre på olika områden i vår kommun.

Vi Socialdemokrater tar bostadsbristen på stort allvar och vi har vidtagit kraftfulla åtgärder. Vi kan nu konstatera att under 2015 så färdigställdes 1260 bostäder i Umeå och för 2016 och 2017 ca 1400. Politiskt har vi dessutom höjt ambitionsnivån till att 2000 enheter ska produceras per år. Det som byggs är allt från små lägenheter till villor.

SVT listar de högsta genomsnittspriserna för villor i Umeå 2016 och där toppar Ön följd av Teg Öst samt Berghem. För att det inte ska leda till segregation är det som sagt viktigt med blandade upplåtelseformer, det är viktigt med hyresrätter. Som alla vet planeras ett omfattande bygge med bl a hyresrätter på Ön och på Berghem renoverar AB Bostaden nu befintliga hyresrätter på Axtorpsvägen och de planerar 82 lägenheter på Haga och 159 lägenheter öst på stan. Även det attraktiva områden.

Umeå har tidigare fått beröm av polisen för vårt bostadspolitiska arbete som motverkar segregation och därmed även begränsar kriminalitet och ”småbus”. Det är ett arbete som ständigt är pågående. För oss Socialdemokrater är bostaden en social rättighet, vi är i full gång med att bygga bort bostadsbristen med satsningar på allt från studentbostäder till boenden för äldre. Allt i en strategi för att kunna ha blandade upplåtelseformer i kommunens bostadsområden.

 


 

Positiva siffror för Umeå

Av , , Bli först att kommentera 6

bostadsbyggandeEfter första halvåret 2017 är Umeås befolkning 123 382 invånare. Vi har ökat med 490 personer årets första 6 månader. Det innebär att Umeå för tredje året i rad har positiva siffror vid denna halvårsmätning. Detta till trots att många studenter avslutar sina studier och lämnar Umeå under denna period. 

Vi måste dock konstatera att födelsenettot är något lägre än de senaste 10 åren. Även om antalet födda är något högre än tidigare (771) så är även antalet döda högre vilket drar ned nettot. Umeås åldrande befolkning är orsaken till detta. Tidigare har Umeås befolkningsförändringen under första halvåret ofta varit negativ. I år redovisar Umeå dock en flyttningsvinst som i kombination med ett positivt födelsenetto bidrar till det positiva resultatet.

Vi kan även konstatera positiva siffror när det gäller bostadsbyggandet i Umeå under det första halvåret. Det färdigställdes 514 nya bostäder, vilka fördelar sig på 79 villor, 378 hyreslägenheter, 42 bostadsrättslägenheter och 15 lägenheter genom ombyggnationer i befintligt bostadsbestånd.

Jag är stolt och glad över att Umeå fortsätter att vara en attraktiv kommun att flytta till samt leva och bo i. Vi jobbar enträget vidare med bostadsfrågan och bostadsbristen ska byggas bort.

 

Skärpning Alliansen!

Av , , Bli först att kommentera 12

alliansen2018 Även om hela den här mandatperioden på nationell nivå har präglats av viss turbulens och osäkerhet genom det parlamentariska läget så når alliansen beteende nu helt nya och orimliga gränser. Tankarna förs till forna tiders strider i ungdomsförbunden -där ungdomligt engagemang i brist på erfarenhet och framförallt ansvarskänsla för helheten- under perioder har söndrat totalt. Vi borde kunna förvänta oss mer av vuxna allianspolitiker i Sveriges riksdag. De har ansvar för nationen men de verkar inte alls förstå vilket tungt demokratiskt ansvar som de har att förvalta.

Statsminister Stefan Löfven valde att på ett skickligt sätt göra en regeringsombildning när alliansens misstroendeförklaring mot tre ministrar var ett faktum efter IT-skandalen inom Transportstyrelsen. Men alliansen har aviserat att de inte är nöjda med att Infrastrukturminister Anna Johansson och Inrikesminister Anders Ygeman lämnade sina ministerposter. De vill även ha försvarsminister Peter Hultqvist huvud på ett fat. En minister som inte hade något ansvar överhuvudtaget för det inträffade.

Alliansen är beredda att gå vidare med misstroendet mot Peter Hultqvist som Löfven valde att även fortsättningsvis ha som försvarsminister i sin regering. En försvarsminister som åtnjuter stor respekt såväl internt som externt och som nyligen knutit ihop en ny försvarsöverenskommelse. SD -som alliansen behöver för att få igenom misstroendet mot Hultqvist- verkar nu dock vackla om misstroendet. ”Försvarsmin känns alltmer oskyldig ” har t ex SD:s försvarspolitiska talesperson Mikael Jansson twittrat.

Nu har alliansen dessutom aviserat att ytterligare ministrar kan drabbas av misstroendeförklaring om regeringen inte drar tillbaka tre -i kommande budget-planerade skattehöjningar. Det är ytterst anmärkningsvärt att alliansen vill använda misstroendevapnet i sakpolitiken. Detta agerande kan i grund och botten vara ett hot mot demokratin. Vem vill i framtiden leda en minoritetsregering om regeringsbildaren inte kan utse sin egen regering? Vem vill leda en minoritetsregering om oppositionen kan peta minister efter minister utifrån sakpolitik genom misstroendeförklaring?

För alliansen verkar det inte längre handla om att bedriva oppositionspolitik mot regering och ladda för nästa års val. De verkar mer vara inriktade på att sabotera alla möjligheter för sittande regering att kunna bedriva en ansvarsfull politik. Det drabbar inte bara sittande regering utan hela vårt land.

Om alliansen fortsätter agera på detta sätt ser jag ingen annan utväg än att statsministern utlyser nyval. Men hur en ny minoritetsregeringen ska kunna regera med dagens omogna politiska klimat på nationell nivå övergår mitt förstånd. Vi kommer med stor sannolikhet även efter nästa val ha en relativt svag regering som är beroende av samarbete och shyssta spelregler. Hur skulle det se ut om dagens regeringspartier vid ett eventuellt regeringsskifte agerade på ett likartat omoget sätt?  Nej detta är inte värdigt. Det behövs sannerligen en tillnyktring av ansvarskänslan bland våra ledande politiker.