Kategori: Försvaret

Bygg ut Försvaret i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 4

Jag har i dag, tillsammans med kommunstyrelsens vice ordförande Anders Ågren, undertecknat en skrivelse till Försvarsmaktens högkvarter där vi uttrycker Umeå kommuns stöd för en utbyggd försvarsverksamhet. Skrivelsen har skickats i dag till Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall och föranleds av Försvarsberedningens betänkande där en expansion av Försvarsmaktens grundorganisation föreslås.

Försvarsberedningen lämnade i sin slutrapport ett antal förslag. Två regementen föreslås återupprättas: Norrlands dragonregemente (K4) i Arvidsjaur samt ett regemente i Göteborg. Två regementen föreslås därtill etableras för utbildning av territoriella förband. Försvarsberedningen skriver att bl.a. Falun, Härnösand, Sollefteå och Östersund har visat intresse för etablering av försvarsmaktsverksamhet.

När Försvaret nu föreslås rustas för en ny säkerhetspolitisk verklighet så vill jag betona Umeås strategiska betydelse och möjligheterna till expansion av befintlig verksamhet i Umeå. Försvaret är viktigt för Umeå och ett starkt försvar i Umeå är viktigt för Sverige.

I skrivelsen understryks att Umeå kommun har en tydlig vilja att Totalförsvaret SkyddC:s regionala samverkansformer ska stärkas. Det redan etablerade samarbetet i regionen uppfattas som viktigt ur både ett nationellt och internationellt perspektiv. Härutöver sker även samverkan i Umeå i dag med Totalförsvarets Forskningsinstitut, Umeå universitet, Polisen, Räddningstjänsten och sjukvården samt Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) och andra internationella aktörer. Detta utgör goda förutsättningar, i kombination med en väl utbyggd infrastruktur i övrigt, för en utökad verksamhet för Försvarsmakten i Umeå.

Skrivelsen har skickats i dag till Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall.