Kategori: Rasism

Dags att förbjuda rasistisk organisering

Av , , Bli först att kommentera 5

Regeringen går nu fram med att rasistisk organisering ska förbjudas. Det är riktigt bra. Man ska inte kunna använda demokratin för att sprida hat och rädsla och för att därigenom inskränka demokratin för andra. Människor ska kunna känna sig säkra i det offentliga rummet, kunna delta i det demokratiska samtalet och inte känna otrygghet utifrån etnicitet, vem de älskar eller vilket hudfärg de har.

Konsekvenserna av nazisternas organisering såg vi inte minst under Almedalsveckan. Seminarier störs, människor trakasseras och attackeras. RFSL Ungdom ställer in sin medverkan. Det är djupt problematiskt.

Almedalen som är en symbol för det politiska samtalet under öppna former och nära medborgare, har denna sommaren blivit en symbol för behovet av förändring. Men ute i hela Sverige under resten av året påverkar det människors vardag och deras vilja och möjlighet till organisering. Vi har sett det flera gånger inte minst i Umeå de senaste åren. Därför välkomnar jag att regeringen nu går framåt i frågan.

Rasism kan aldrig accepteras, (V)

Av , , Bli först att kommentera 6

Under gårdagens fullmäktige behandlades en motion från 2017 där yrkandet var att inte sälja ut delar av AB Bostadens bestånd. Motionären (politisk vilde, tidigare SD) motiverade dock sin motion med ett fruktansvärt resonemang:

Jag antar att syftet med detta (Läs: sälja en del av AB Bostadens bestånd) är att frigöra kapital för att bygga bostäder så att ännu fler lögnare från tredje världen ska ha möjlighet att komma hit, bo gratis, leva på bidrag och skaffa många barn.

står det i motionen. 

Vänsterpartiet yrkade till att börja med bifall till motionen för att man höll med om att-satserna.

Jag tycker att det är djupt problematiskt att man över huvud taget överväger att yrka bifall till en motion som grundar sig på ett sådant unket, rasistiskt tankegods. Vi i de demokratiska partierna har ett ansvar att inte tvätta och legitimera rasistiska idéer.

Efter hård kritik drog Vänsterpartiet tillbaka sitt bifallsyrkande. Det är bra. Men att man över huvud taget övervägde att bifalla motionen vittnar om bristande omdöme.

Vill man som parti manifestera sin ståndpunkt eller kritik så finns andra möjligheter än att bifalla en motion med rasistiskt innehåll. Jag hoppas att Vänsterpartiet tar en noggrann funderare över sitt agerande.