Våra förslag tas på allvar

Av , , Bli först att kommentera 7

 

I början av hösten besökte Stefan Löfven Umeå där vi lokalpolitiker i Socialdemokraterna fick möjlighet till dialog om framtidens utmaningar inom välfärden. Jag påpekade att det skulle vara en fördel om gymnasieskolan skulle vara obligatorisk då det skulle underlätta kommunernas uppföljningsansvar om vi hade en lagstiftning som hjälpte oss att få tillbaka eleverna till skolan.
Arbetslösa ungdomar som finns på arbetsförmedlingen är gruppen som inte genomfört gymnasieutbildning överrepresenterade. Det visar att genomförd gymnasieutbildning förbättrar chanserna  att ungdomarna senare får jobb.  Jag skrev en blogg om idén i november 2012 som jag länkar till här.
Det känns bra att vi blivit hörda i denna viktiga fråga om att gymnasieskolan ska ses som obligatorisk skolgång. Detta  kommer vi att genomföra efter 2014 när vi vinner valet.
Hans Lindberg (s)

Satsningar på framtiden

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Idag föreslår Socialdemokratiska partistyrelsen vår kommande kongress att sätta upp tre nya utbildningspolitiska mål. Det handlar om grundskolan, gymnasiekompetens och den högre utbildningen. Utbildning leder till arbete. Helt i linje med vår politiska prioritering – jobben först.

Vår självklara ambition är att alla elever ska nå målen i grundskolan. Fram till år 2020 vill vi halvera antalet elever som är obehöriga att påbörja ett av gymnasieskolans nationella program. För att nå målet vill vi investera mer i skolan för bland annat mindre klasser, fler skickliga lärare, obligatorisk förskoleklass och kostnadsfri läxhjälp. Allt för att varje elev utifrån sina förutsättningar ska kunna nå målen.

Alla under 25 år ska ha en fullständig gymnasieexamen. På vägen dit, vill vi, till år 2020 minska andelen unga mellan 18 och 24 år som inte har det. Unga arbetslösa utan fullgjort gymnasium ska genom ett utbildningskontrakt få hjälp till färdiga gymnasiestudier.

År 2020 ska hälften av 30-34-åringarna ha genomgått en minst 2-årig högre utbildning. Vi vill också bygga ut högskolan med fler studieplatser och höja utbildningarnas kvalitet. 
 
Varje år den borgerliga regeringen haft makten har resultaten i skolan försämrats. Det vill jag ändra på.

Grunden för att alla elever ska nå sin fulla potential är att höja kvaliteten i skolan. Det är ett långsiktigt arbete som kräver politiska och ekonomiska prioriteringar. Socialdemokraterna föreslog i alternativet till statsbudget 2013 stora investeringar i skolan, totalt 3 miljarder kronor. 
 
Vår vision är att alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors frihet att forma sina egna liv.

Hans Lindberg (s)

Speeddating

Av , , Bli först att kommentera 5

 

Idag ska vi genomföra speeddating på stadhuset kl. 13 30. Tanken är att medborgare och politiker ska resonera kring Umeås framtida utmaningar.
 Det här är rubrikerna som vi kommer att prata om:
Jobb, Utbildning, Umeå 2014.
Boende, Äldrevård, Medborgarinflytande.
Jämlikhet, Fritid, Miljö.
I fjol var speedatingen välbesökt och många kloka idéer framkom.
Välkomna!
Hans Lindberg (s)

Besök på gymnasiesärskolan

Av , , Bli först att kommentera 5

 

Igår var jag och besökte eleverna på gymnasiesärskolan. Vi pratade bla om skatter, rondeller och den framtida utmaningen med matförsörjningen på vår jord. Det är bra och viktigt att våra ungdomar angagerar sig i våra viktiga framtidsfrågor. Tiden gick fort och det var bra en bra dialog.
En sak som har förbättrats är att elever efter skolan inte behöver åka till fritids på Hartviksgården. Tidigare har eleverna åka taxi mellan skolan och fritids och senare taxi från fritids till hemmet. Det tog lång tid och kostade mycket pengar. Nu kan eleverna vara kvar på skolan även under fritidsverksamheten vilket gör att man kan få mer tid till fritidsverksamhet.
Det var en givande dag och tackar för maten och trevligt sällskap.
Hans Lindberg (s)

Behov av arbetsmarknadspolitik

Av , , Bli först att kommentera 5

 

20 000 tjänstemän blir utan jobb i år. Det är en prognos som trygghetsrådet tagit fram. Den ekonomiska oron som råder ute i främst Europa är en stark bidragande faktor. Konjunktursvackan kommer att den här gången påverka storstadsområdena vilket det inte tidigare har gjort i samma omfattning.
Det mest intressanta är vad regeringen gör för att hjälpa alla som blir arbetslösa. Den aktiva politiken från Rosenbad har bidragit till sämre a-kassevilkor, mindre pengar till vuxenutbildning, regeringens budget räcker till enbart 30 % av alla yrkeshögskoleutbildningar, mindre arbetsmarknadsutbildning på arbetsförmedlingen, och som lök på laxen mindre pengar från regeringen till gymnasieskolan.
Vi socialdemokrater vill satsa 3,5 miljarder på skola, läxhjälp och vuxenutbildning så att människor ska få en rimlig chans att omskola sig och söka sig till branscher som söker arbetskraft. Sedan ska fas 3 tas bort då det kostar enbart pengar och ger inte människor riktiga arbeten.
Jag väntar fortfarande på röksignaler från regeringskansliet på en offensiv arbetsmarknadspolitik, men väntar och väntar.
Hans Lindberg (s)

 

Det behövs mer pengar till Yrkeshögskoleutbildningar.

Av , , Bli först att kommentera 3

Yrkeshögskoleutbildningar är en bra utbildningsform då det är i nära samarbete med branscherna, behov och utbildning går hand i hand.  Knappt 30 % av ansökta utbildningar beviljas av myndigheten då budgeten från regeringen är snålt tilltagen. För många är det här enda vägen till annan bransch och samtidigt förbättra chanserna till ett eget arbete.

Här är en summering av utbildningar som finns i Västerbotten.
Nya Yh-utbildningar i Västerbottens län är:
Skellefteå: Skogsbrukstekniker
Umeå: Bygglovshandläggare/byggnadsinspektör i Norra Sverige Byggproduktionsledare – Hållbart byggande i kallt klimat          
Vännäs: Väg- och Anläggningstekniker
 
Yh-utbildningar med förnyat beslut:
Skellefteå: TRAC-diplomerad resekonsult
Umeå: Säljare/marknadsförare med internationell inriktning    
Vilhelmina: Processtekniker inriktning krossning, väg och beläggning
Vännäs: Trafiklärare
 
 Andra Yh-utbildningar som erbjuds i länet just nu:
– Vindkraftstekniker i kallt klimat i Storuman
– Badmästare/verksamhetsledare för fritidsanläggningar, Demensspecialiserad undersköterska, Produktionstekniker och Tekniker tunga maskiner i Skellefteå
– Skogsmaskinförare/Skogsvårdare i Burträsk
– Tågförare i Vännäs
– Tandsköterska och Trädgårdsmästare – ledarskap, skötsel och underhåll av gröna miljöer i Umeå.
 
Sverige har en hög ungdomsarbetslöshet och dessa utbildningar är ett bra sätt att omskola unga till branscher som behöver arbetskraft. Regeringen måste tillskjuta mer pengar när endast ett fåtal utbildningar får pengar till att köra igång.
 
Hans Lindberg (s)

Ideologiskt dilemma

Av , , Bli först att kommentera 5

 

De borgerliga politikerna i Stockholm har svårt att förklara motivet med att sälja ut offentlig verksamhet när det säljs till underpris och kvalitén är ett stort frågetecken.
Avknoppningsskandalerna handlar om pengar. I en undersökning som DN gjort visar att priset som betalades för de enheter som Stockholms stad sålde under 2008  låg långt under deras marknadsvärde. Sammanlagt fick staden 3,4 miljoner kronor. Uppskattningen som företagsvärderingsexperten Tomas Hjelström gjort på DN:s uppdrag visar att verksamhetens värde på den öppna marknaden i dag ligger på 82 miljoner kronor.
 
Gapet är så stort att det  kan skyllas på effektiviseringsvins­ter eller någon felbedömning. Den dåvarande borgerliga stadshusmajoriteten – med finansborgarrådet Kristina Axén Olin (M), skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) och äldreborgarrådet Ewa Samuelsson (KD) i spetsen – slumpade helt enkelt bort kommunala tillgångar.
 
Det är lite märkligt att man rear ut våra gemensamma tillgångar som vi medborgare byggt upp genom våra skatteinbetalningar. Man skulle kunna kalla det stöld från folket. Politik spelar roll och i det här fallet hade det sett annorlunda om socialdemokraterna varit vid makten.
 
Fokus hade varit hög kvalitet inom skola vård och omsorg, inte att rea ut våra gemensamma resurser.
 
Hans Lindberg (s)

Det behövs en nationell it-strategi

Av , , Bli först att kommentera 6

Sju av tio svenska rektorer tycker att it används för lite i undervisningen. En anledning är kompetensbrist hos lärarna.

En undersökning från it-företaget Atea visar nämligen att 72 procent av Sveriges rektorer anser att it används för lite som stöd i undervisningen.

 

Att införa egna elevdatorer eller surfplattor i undervisningen kan lyfta elevernas resultat. 47 procent av rektorerna uppger sig ha erfarenhet av detta. 53 procent säger att det har ökat studiemotivationen.

6 av tio rektorer efterfrågar en nationell plan för hur it ska användas i skolan, enligt undersökningen.

 
Skolan ska förbereda ungdomarna för morgondagens arbetsmarknad och samhälle. Det handlar mer och mer hur vi kommunicerar med varandra och här måste skolan möta upp utvecklingen. 2006 fattade Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden i Umeå beslut om att alla elever skulle ha tillgång till bärbara datorer. 2010 hade alla 3 årsgrupper bärbara datorer.
Vi har fått utveckla detta i Umeå utan stöd av den nationella nivån.
 
Idedebatten kring skolans utveckling handlar från regeringens sida oftast om prov och betyg. Innehållet i skolan, hur man lär sig, kritiskt granska, utveckla kreativitet, utveckla lärostilar, vilken kunskap behöver vi i framtiden? är lämnat till sitt öde.
 
Rektorer reagerar nu på detta och vill att regeringen ska ta fram en nationell strategi för it. Jag tycker att det är dags att regeringen vaknar upp i denna fråga och tar fram en nationell strategi för it i skolan.
 
Hans Lindberg (s)