Tillväxtmiljard för byggande

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Det byggs alldeles för lite i Sverige såväl i Umeå. Trots att vi blivit drygt en halv miljon fler i landet sedan alliansen fick regeringsmakten 2006, är byggtakten lägre nu än då. Det är ingen hållbar utveckling.

Bristen på bostäder hindrar företag från att rekrytera den personal de behöver för att expandera. Studenter som blivit antagna till utbildning som krävs för att få det jobb de vill ha, tvingas tacka nej till utbildning när de inte hittar ett boende. Bostadsbrist hämmar tillväxten och gör det svårare för människor att flytta till jobb, utbildning och att bilda familj. Bostadsbristen och den låga takten på nybyggnation försämrar möjligheten att nå vårt mål om EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

Det finns ingen enskild åtgärd som ensamt råder bot på bostadsbristen, och det finns ingen enskild aktör som ensam kan lösa dagens kris. Därför har socialdemokraterna tidigare föreslagit en nationell byggpakt, där stat, kommuner, bostadsbolag och byggbolag gemensamt drar upp linjerna för vad varje enskild aktör kan göra och bör göra. En regering måste ha en mer samordnande roll – att bara peka finger på andra aktörer duger inte.

Det råder särskild brist på hyresrätter. Ingen annan boendeform främjar rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden så mycket som hyresrätten. Hyresrätt är också oftast det enda möjliga alternativet för den som ska börja studera, eller för den som inte har fast anställning.

Därför föreslår socialdemokraterna ett investeringsstöd riktat till studentlägenheter och små hyreslägenheter. Denna stimulansform fanns, fram tills den borgerliga regeringen tog vid. De stöden utvärderades av statliga Boverket både 2005 och 2010, och fann att de varit effektiva.

 2006 konstaterade Sveriges förenade studentkårer att bristen på studentbostäder var osedvanligt liten på grund av det omfattande byggandet. Det finns alltså goda erfarenheter av det förslaget.

Nu går vi vidare och föreslår lösning på ett lansomfattande problem. Socialdemokraterna föreslår att en tillväxtmiljard ska fördelas till de kommuner som tydligt tar ansvar för byggandet av fler hyresrätter. Varje kommun ska ha möjlighet att få del av dessa medel på ett rättvist sätt utifrån hur många nya hyresrätter som byggs i förhållande till befolkningsmängd. För Umeå Kommun är förslaget välkommet och stärker möjligheten att ta ett större ansvar för bostadsförsörjningen för invånarna och tillväxten i Umeå.

 

Hans Lindberg(s)