Umeå behöver en minnesplats för veteraner

Av , , Bli först att kommentera 7

IMG_4783I går var det representationskap för Umeås Socialdemokrater. Under mötet behandlades bland annat en motion inlämnad av Torgny Forss (se bild) från Gimonäs- Carlshem S-förening. Forss föreslog i motionen att Umeå kommun ska inrätta en minnesplats med ett minnesmärke för att hedra våra veteraner. Mötet beslutade att bifalla motionen.

I Sverige har vi en lång tradition av att delta i internationella fredsinsatser, något som blir allt viktigare i en orolig värld. Cirka 100 000 kvinnor och män i vårt land har hittills bidragit till dessa internationella fredsinsatser.

Genom Sveriges veteranförbund Fredsbaskrarna vet vi att Umeå kommun har bidragit med många soldater, poliser, räddningstjänst, sjukvård samt valövervakare och hjälporganisationer som varit utomlands på olika uppdrag.

Riksdagen beslutade i våras att Veterandagen ska bli allmän flaggdag från och med 2018. I Umeå flaggade vi redan i år på Veterandagen den 29 maj.

Vi Socialdemokrater är helt eniga om att en minnesplats med ett minnesmärke för att hedra våra veteraner behövs i Umeå.

 

Social oro måste stävjas direkt

Av , , Bli först att kommentera 4

Broparken_447Bland de elva största städerna i Sverige så ligger Umeå på en överlägsen förstaplats i lägst antal anmälda brott per 100 000 invånare. Tryggheten i vår kommun är något vi politiskt arbetat länge med och prioriterar högt. Umeå har idag inget område som enligt polisens klassificering klassas som ”Social oro” däremot har några av våra bostadsområden utvecklat problem som till viss del klassas som social oro. Jag menar att det är av oerhört stor vikt att vi direkt -när vi får kännedom om den här typen av utveckling- tar tag i problemen och vidtar åtgärder.

Den ökade sociala oron inom vissa av våra bostadsområden diskuterades vid senaste sammanträdet inom UmeBrå som är ett sektorsövergripande nätverk bestående av representanter från Umeå kommun, Västerbottens polismyndighet och Västerbottens läns landsting. Tillsammans arbetar vi för att skapar trygghet och delaktighet i ett ungt och växande Umeå.

När vi nu fått kännedom om social oro inom de östra stadsdelarna måste vi agera kraftfullt. Vi arbetar inom kommunen därför skyndsamt fram en strategi för att möta denna sociala oro med en samordnande kommunal funktion som ska arbeta tillsammans med polisen och deras satsning på området. Det kommer t ex att handla om insatser gällande kartlagda individer med ett riskbeteende samt med koppling till våldsbejakande religiös extremism. Vi kommer inom kort att presentera hela planen för arbetet mot social oro.

Alla människor ska kunna känna sig trygga i vår kommun, det är avgörande för livskvaliteten men också betydande för tillväxten. Därför är det nu viktigt att vi vidtar åtgärder snabbt.

Skolan i Umeå levererar

Av , , Bli först att kommentera 6

Moa och PeterDet är oerhört glädjande att kunna konstatera att skolan i Umeå levererar. Peter Vigren (S) ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Moa Brydsten (S) ordförande i För- och grundskolenämnden gör ett fantastiskt bra jobb.

Förra veckan kunde vi tal del av SKL:s öppna jämförelser som visar att Umeås kommunala gymnasieskola är i absolut Sverigetopp. Vi kan även konstatera att grundskolan levererar. De preliminära siffrorna för skolresultat 2017 visar att 90 procent av de elever som slutade åk 9 i de kommunala grundskolorna är behöriga till gymnasieskolans naturprogram. Det är det bästa resultatet någonsin. Resultaten för nationella prov i svenska och engelska för åk 9 visar också mycket goda resultat, 98 respektive 97 procent av eleverna är godkända. Dessutom är meritvärdet för pojkar i åk 9 det bästa hittills (222 p). Resultaten för nationella prov i matematik i åk 3 visar att pojkar och flickor presterar lika bra. För elever i åk 6 finns dock en liten skillnad mellan könen. Där är andelen godkända pojkar respektive 93 procent och 95 procent.

Skolan i Umeå levererar och vi fortsätter naturligtvis arbetet för en ännu bättre skola i Umeå.

Svenskt näringslivs rapport inbakad i en politisk agenda

Av , , Bli först att kommentera 6

Så  kunde vi återigen ta del av Svenskt Näringslivs rapport om företagsklimatet i landets kommuner. Moderaternas favoritrapport av rapporter. En undersökning som jag tidigare år har kritiserar för sin osaklighet och den starka politiska agendan. Umeå faller 20 placeringar i årets rankning och Anders Ågren (m) slår på stora trumman om behovet av kraftfulla åtgärder. Jag tar faktiskt detta med ro.

Först och främst kan jag konstatera att Umeå har bland landets bästa förutsättningar för att driva företag. I Umeå startas överlägset flest företag i hela Norra Sverige (även i relation till befolkningen) Enligt företagarnas statistik så ligger Umeås företag bland de fem främsta i Sverige när det gäller lönsamhet och i snitt -över 5 år- så har våra företag t om den högsta uthålliga lönsamheten. Det startas många nya företag i Umeå,759 nya bolag i fjol. Vi är både nära och närvarande i vårt näringsliv och vi driver ett stort antal nätverk, branschsatsningar och mötesplatser där företag, kommun och övriga träffas. Vi är bra på samverkan i Umeå. Vi har även en stark startupscen som växt fram genom närhet till Universitetet och framgång med att omvandla forskning till företag ocharbetstillfällen.

Jonas Michanek som är serieentreprenör och grundare av New och författare till böcker om innovation och entreprenörskap. Sebastian Merlöv som är serieentreprenör inom IT och företagsutveckling samt Måns Adler som är teknisk chef på Ustwo och grundare Bambuser uttrycker en likartad kritik mot Svenskt Näringslivs ranking. De skriver bl a:

”Svenskt Näringsliv har tyvärr packat in en politisk agenda i den här typen av undersökningar under en längre tid och samtidigt sagt sig företräda det privata näringslivet – vem har givit dem detta mandat? Inte vi.”

Lös gärna hela artikeln här

https://www.8till5.se/2017-09-26/debatt-vi-ar-oandligt-trotta-pa-svenskt-naringslivs-losa-grund

 

Hållbara samtal i Xien

Av , , Bli först att kommentera 3

IIMG_6617 går träffade jag borgmästaren i Xian för att prata samverkan mellan våra städer. Xian likväl som Umeå står inför stora utmaningar inom miljöområdet.

Xian är en stad med ca 9 miljoner människor och har ett rikt näringsliv. Ett område som vi gemensamt kommer att fortsätta utveckla är att bygga städerna mer hållbara. Det handlar om områden som t ex infrastruktur men även hur vi kan få människor att bli mer miljövänliga. Hur vi stimulerar fler företag att jobba med hållbar utveckling, forskning,  innovation  och studentutbyte .

Jag ser möjligheter att få stora internationella företag att aktivera sig i båda våra städer i utvecklandet av mer hållbara lösningar. I detta kan vi få draghjälp av Xian.

Jag har även under våra samtal påpekat vikten av att förlänga ”The Silke Road” upp till Helsingfors, Vasa, Umeå och MO i Rana på så sätt når Kina en atlanthamn på ett snabbare sätt än vägen genom Europa.

Vi hade ett mycket bra möte som bådar gott inför framtiden.

 

Budgetreflektioner från Kina

Av , , Bli först att kommentera 5
IMG_4631IMG_0021Jag tar del av regeringens budgetpresentation under min resa i Kina. Det är en fantastiskt stark och bra budget.
Regeringen har lyckats vända den forna alliansregeringens underskott till ett överskott som nu används på allra bästa sätt. Det handlar om kraftfulla investeringar i välfärden och miljön – över 40 miljarder investeras- samtidigt som statsskulden betalas av med samma summa. Statsskulden har inte varit så här låg sedan 1977.
Vårt land har en mycket god tillväxt, prognosen för 2017 är 3,1 procent. Det är en högre tillväxt än de flesta jämförbara länder. Sysselsättningsgraden i Sverige är den högsta som uppmätts i ett EU-land sedan mätningsrna startade. Arbetslösheten minskar och beräknas ligga under 6 procent nästa år.
”Styrkan i Sveriges ekonomi ska komma alla till del” sa finansminister Magdalena Andersson i dagens budgetdebatt. Och så är det. Regeringen vill höja barnbidraget med 200kr och studiebidraget med 300kr, En storsatsning för en jämlik skola och den orättvisa pensionärsskatten ska bort. För  att det ska vara möjligt att leva och arbeta oavsett var man bor görs en särskild satsning på jobb, infrastruktur och statlig service i hela Sverige. Kommuner och landsting får ytterligare förstärkning, utöver de redan presenterade 10 välfärdsmiljardena kommer 11 miljarder till i budgeten. Det är en välbehövlig förstärkning.
Idag är jag en mycket stolt och glad Socialdemokrat på resa i Kina.

Prisbasbeloppet höjs i sjukförsäkringen

Av , , Bli först att kommentera 1

IMG_4610Den S-ledda regeringen med Socialminister Annika Strandhäll i spetsen tar nu steg för att infria vallöftet från 2014 om att på sikt höja taket i sjukförsäkringen till 10 prisbasbelopp.

I budgeten kommer nu förslag om höjt inkomsttak från 7,5 till 8 prisbasbelopp. Det betyder en höjning fån 28.400 till 30.300 kr per månad.

Det här är en mycket viktig höjning. Blir man sjuk så ska vårt gemensamma trygghetssystem finnas där på en rimlig nivå. Nu får fler 80 % av lönen vid sjukdom. Framförallt är det här en viktig höjning för många kvinnor.

Men mer behöver göras. Vilket även LO påtalar. Vi behöver tex fortsätta förbättra för de långtidssjuka och ändra tidsgränserna som alliansen införde 2008 i den sk rehabiliteringskedjan.

 

För en öppen och demokratisk folkkyrka

Av , , Bli först att kommentera 2

IIMG_4609 dag har jag röstat på Socialdemokraterna i kyrkovalet.

Jag har röstat för en öppen och demokratisk folkkyrka och emot en inskränkt elitkyrka. Jag har röstat för allas lika värde och rätt.

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Ett av våra S-vallöften är att alla aktiviteter i kyrkan för barn och ungdomar ska vara avgiftsfria. Vi Socialdemokrater vill även försvara allas rätt att gifta sig kyrkligt. Mot det står Sverigedemokraternas och de konservativas linje om att homosexuella inte ska få gifta sig i kyrkan.

För oss Socialdemokrater är det viktigt att Svenska Kyrkan inte blir ett verktyg för att sprida fördomar och rädsla eller för att förtrycka vissa människor.

 

Platt fall för SD

Av , , Bli först att kommentera 7

voteringDet blev sannerligen platt fall för SD i morgonens misstroendeomröstning mot statsminister Stefan Löfven.

43 röstade ja (SD har 47 ledamöter, 136 röstade nej och 155 ledamöter avstod från att rösta. Statsministern har alltså riksdagens förtroende, för att en misstroendeomröstning ska gå igenom krävs att minst 175 av riksdagens 349 ledamöter röstar ja.

Läs gärna min tidigare blogg om detta!http://blogg.vk.se/hans-lindberg/2017/09/14/riksdagen-ar-ingen-cirkus/

 

 

 

 

 

 

 

Regeringen gör en unik satsning på skolan

Av , , Bli först att kommentera 5

eleverEn elevs bakgrund, var han eller hon bor eller vilken skola eleven går på ska inte avgöra våra barn och ungdomars framtid. Kunskaperna i den svenska skolan ska fortsätta öka och ojämlikheten i skolsystemet ska brytas. Den S-ledda regeringen föreslår nu därför en unik och välbehövlig satsning på skolan genom en rejäl förstärkning av den statliga finansieringen.

Fullt utbyggt, med en infasning på tre år, föreslår den S-ledda regeringen att 2020 avsätta sex miljarder kronor i ett statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. Förslaget innebär att resurserna till skolan i större utsträckning fördelas efter behov för att bidra till att nå målet om en jämlik kunskapsskola. Stödet ska villkoras så att de tillförda medlen leder till ökade insatser för jämliket, kunskapsutveckling och kvalitet i verksamheten.

Det nya statliga stödet ska fördelas ”så att resurserna viktas med hänsyn till socioekonomiska faktorer såsom vårdnadshavarnas utbildningsnivå och inkomst, om familjen uppbär försörjningsstöd, nyanlända och bostadsområdets socioekonomiska status. Resurstillskottet kan exempelvis användas till mindre klasser, högre lärartäthet, högre lärarlöner, utökad tid för lärarnas kompetensutveckling och till höjda löner, ökad personaltäthet eller kompetensutveckling inom elevhälsan”.

För Umeå kommuns del skulle det statliga tillskottet 2020 kunna innebära en ökning (en indikativ beräknad ungefärlig höjning, det kan naturligtvis förändras utifrån flera faktorer som t ex elevunderlag) med 4 procent, (Procentuell förändring i relation till totala kostnader för utbildning 2015) samt 7 procent (Procentuell förändring i förhållande till kostnader för undervisning och elevhälsa 2015).

Det här är verkligen en efterlängtad och bra satsning som kommer att gynna våra elever de närmaste åren och göra skillnad för framtiden!