Stationen behövs i Sävar

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag skriver Lennart Holmlund en debattartikel i Folkbladet där han resonerar om det bör byggas en station för Norrbotniabanan i Sävar eller inte. Lennart har ett antal brister i sitt resonemang. Samtidigt vill jag tydliggöra att det här inte är Socialdemokraternas hållning i frågan. Vi har tydligt deklarerat att vi på olika sätt vill fortsätta utveckla åkandet och kollektivtrafiken i kommunen och att dessa transporter ska vara hållbara, för miljön och människors skull. Likaså har vi tagit ställning för kommunens och Sävars utveckling framöver.

Lennart ser alldeles för defensivt på Sävars utveckling. Han utgår från att Sävar bara ska vara en liten slumrande sovstad till Umeå. Min och Socialdemokraternas uppfattning är att det ska finnas mer service och arbetsplatser i Sävar i framtiden. Det vi ser framöver är ett Sävar som växer. Planen fram till 2050 räknar med en ökning på 6000 fler boenden eller omräknat en ökning på ca 200 procent. För detta behövs hållbara färdsätt som stärker pendlingsmöjligheterna till och från Sävar, både till Umeå men även vidare norr och söderöver. Norrbotniabanan och järnvägen är en viktig del för hållbart resande i norra Sverige.

En järnväg bygger man med 50 och 100 års perspektiv. Vad som hänt i Sävar på 50 år, sedan 1968, är en stor expansion och utveckling av orten. Fortsätter utvecklingen kommer Sävar att vara en tätort på ca 6000 medborgare om 30 år. Därtill ett ökande antal boende både nere vid kusten och i områdena norr om Sävar.

Med detta perspektiv är det självklart att det ska byggas en station centralt i Sävar och att det ska planeras så att ett industrispår kan byggas så att såväl Sävar såg som ett ordentligt område för industritomter med järnvägsanslutning kan skapas.  En av Umeå kommuns styrkor är att vi kan erbjuda en mångfald av miljöer för både boende och näringsliv. Sävar med Sävarådalen är en stor och viktigt del i denna mångfald.

För oss Socialdemokrater är frågan redan avgjord, vi har tagit ställning för att Sävar ska vara en ort där Norrbotniabanan ska ha en station för persontrafik.