Satsningar på ledarskap

Av , , Bli först att kommentera 2

 

Idag fastställer vi uppdragsoplanen i nämnden. Den ska syfta till att eleverna ges förutsättningar att få en bra skolgång. Vi har också ökat söktryck inom SFI, Grundvux och vuxenutbildning vilket vi kommer att jobba extra med under kommande år.
Speciella satsningar inför 2013:
Nämnden avsätter 1 miljon 2013 från eget kapital för att satsa särskilt på utbildning för rektorer.  Idag har rektor ansvaret att leda arbetet inom skolan vilket gör att ledarskapet är oerhört viktigt och där vill vi stärka rektorerna.
Nämnden avsätter yterliggare 1 miljon på efterfrågestyrd vuxenutbildning. Vi ska lägga örat mot branscherna och se vilket behov av kompetens som efterfrågas. Tanken är att vi ska utbilda arbetslösa mot branscher där det behövs arbetskraft.
Färre söker till Yrkesförberedande program och där vill vi att ”alla behörighetsgivande kurser till högskola ska vara lättillgängliga”. Många elever har valt bort dessa program i och med att de inte ger obligatoriska behöriget till högskola. Det vill vi ändra på
Fler elever ska gå igenom gymnasieskolan med godkända betyg och ej hoppa av utbildningen.
Vi kommer under nästa år fatta beslut om ny syvorganisation. Vi tror att det är viktigt att syvarna får träffas och täcka upp för varandra och då har det pratas om en organisation för syv. Beslut om detta kommer under våren.
Ökad samverkan mellan för och grundskolans elevhälsa och gymnasiet  är viktigt så att eleven får bästa förutsättningarna för ett bra och stimulerande lärande.
Lite av det vi kommer att besluta om idag.
Hans Lindberg (s)
 

Tidigare betyg ett resultat av lågt förtroende

Av , , Bli först att kommentera 5

 

Kan det vara så att Folkpartiet upplever att förtroende för partiet sviktar. I desperation vill Folkpartiet nu öka resultaten i skolan genom att sätta betyg från åk 4 istället för åk 6. Detta är i skenet av en alldeles nyss blocköverskridande överenskommelse om att betyg ska sättas från åk 6. Anledningen till överenskommelsen var att få ett betygsystem som skulle hålla över tid oavsett vem som regerar Sverige efter 2014. Idetorka och ansvarslöst skulle man kunna kalla den gamla lösningen på de nya utmaningarna i skolan.
Istället för att fokusera på enbart mätning av kunskap kanske vi ska backa bandet. Regeringen måste fundera på vilka färdigheter ungdomarna behöver när de kommer att leva till 2100, vilka metoder är framgångsrikt lärande då alla individer lär på olika sätt, ska vi räkna mer matte eller fokusera mer på matteförståelse, vilka språk kommer vi att behöva i framtiden osv. Jan Björklund vurmar för att resultaten ska bli bättre i den svenska skolan, men betyg är bara ett slutligt resultat av ett långt lärande. Jag tror att det viktigaste är resan innan betygsättning som ska vara pedagogiskt lärande och om det är framgångsrikt kommer Sveriges ungdomar gör bättre resultat.  Något av detta hörs inte från regeringskansliet. Folkpartiet visar här att man inte har ett äkta engagemang för skolan när de struntar skolpolitiken och ser att det inte kommer att vara en valvinnare 2014.
 
I aftonbladet skrev man idag om Folkpartiets nya strategi.” Den handlar om att lyfta integrationsfrågan högre upp på den politiska dagordningen. Med ­detta hoppas man vinna väljare från Sverige­demokraterna och Moderaterna. Det ­behöver Folkpartiet, nu när de misslyckats med skolan.”
 
Hans Lindberg (s)
 

 

Kränkande tester

Av , , Bli först att kommentera 6

 

Kommunen måste ha lagstöd om man ska fråga efter personliga saker såsom sexliv och annat i utvecklingssamtal eller i blanketter. Individen är i beroendeställning till arbetsgivaren och därför är lagstiftningen tydligt skriven. Fokus i samtalen med den anställde ska vara utifrån individens utveckling.
I Umeå Kommun har ingen blivit uppsagt utifrån MPI-testerna som 11 personer varit med och fyllt i. Kommunen kommer att kontakta alla personer som varit med och fyllt i blanketten och alla kränkande tester har tagits bort.
Tycker det är bra att personalutskottet har bestämt tagit avstånd från blanketterna och nu jobbar vidare att med värdegrund och integritets utvecklingsarbete. Den nya upphandlingen av företagshälsovård kommer att upphandlas i dialog med de fackliga organisationerna nästa år.
Intigritet och värdegrund ska vara ledord för det framtida arbetet i kommunen vilket nu personalutskottet jobbar vidare med.
Hans Lindberg (s)

Ordning och reda i välfärden

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Socialdemokraternas har av partistyrelsen tagit fram en helhetslösning för att höja kvaliteten i välfärden, stärka medborgarnas valfrihet och begränsa vinsterna så att skattepengar används på ett ansvarsfullt sätt.
Som Stefan Löfven uttryckte det vid presskonferensen ”Vi ställer oss på medborgarnas sida och tycker att de ska få den bästa skolan, vården och omsorgen. Därför kvalitetskrav”
 
Hur ska detta genomföras
  • Ingen vinst på bekostnad av kvaliteten
  • Hårdare krav på vilka som får driva välfärdsverksamhet
  • Resurser efter behov
  • Förhindra onödig resursförbrukning
  • Välfärdsföretag ska betala skatt i Sverige
  • Lag om investeringsskydd
  • Skärpt tillsyn
  • Garanterad mångfald
  • Etisk kod
  • Lika regler
 
Tycker att det blir bra att kommunerna har inflytande över nyettablering av ex fristående skolor då det är kommunen som får stå för hela kostnaden om skolan lägger ner efter några år. Detta är ett steg i rätt riktning då vi har på kort tid i Umeå sett att skolor lägger ner sin verksamhet. De som får betala priset är våra ungdomar som kan förlora 1 års skolgång.
 
Genom detta förslag återgår vi till kvalitetsfokus i offentlig sektor.
 
Hans Lindberg (s)

Hållbart byggande

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag har jag varit på Tavelliden och Täfteå och besökt elevbyggen. Kan med stolthet konstatera att våra elever får en toppmodern utbildning där vi bygger lågenergihus. En villa på ca 158 kv och 30 kv garage beräknas elförbrukning till 8 000 kv och år. Genom innovativt byggande med de senaste materialen, byggtekniker kommer ungdomarna få bättre kunskaper än deras nya arbetskamrater ute på företagen. De utbildningar som är involverade i projektet är byggare, vvs, murare, målare, mark och anläggning, forslundas gymnasiets trädgårdutbildning.

 
Tycker det är bra att ungdomarna får en utbildning där det är skarpt läge och det som byggs säljs. Eleverna upplever att detta elevbygge är roligare i jämförelse med att stå och gipsa en vägg i skolan som senare ska rivas ner. Idag är det ca 120 elever som deltar på ett eller annat sätt i detta projekt.
Flera kommuner från övriga landet har varit och tittat på elevbygget och vill nu jobba efter samma modell. Vi ligger långt framme i Umeå inom detta område och det ger ungdomarna goda förutsättningar att bli anställningsbara eller egna företagare.
Hans Lindberg(s)

Dialogmöte om vuxenutbildningens villkor och framtid.

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag åker jag upp till Lycksele för dialogmöte med kommuner, arbetsförmedlingen och skolverket. Det är viktiga frågor som ska behandlas då länet har stora pensionsavgångar samtidigt som vi har arbetslösa ungdomar med ibland fel utbildning för att kunna söka de nya jobben. Rektorerna för vuxenutbildningarna i länet kommer att ge nulägesrapport och Skolverkets Eva Norlund och Ingrid Jerkeman kommer att ge ett nationellt perspektiv.

Min målsättning med dagen är att vi ska utveckla tillsammans framtidens efterfrågestyrda vuxenutbildning. Vi har redan idag en gemensamt upphandlad vuxenutbildning för hela länet som ökar kvaliteten för eleverna oavsett var man bor.

 

För att kompetensförsörjningen ska utveckla regionen måste vi samverka i större omfattning mellan kommunerna, arbetsförmedlingen och näringslivet.

 

Hans Lindberg (s)

 

Träff med Vatten och avlopps branschen

Av , , Bli först att kommentera 4

 

 

I måndags hade jag en träff med Vatten och Avlopp nätverket i Västerbotten. Med oror såg man på framtiden där kompetensen inom branschen pensioneras bort och det är svårt att nyrekrytera.

Det vi pratade om var att skapa eftergymnasiala utbildningar i form av yh-utbildningar med inriktning mot miljöteknik, hållbar utveckling, vattenrening, avfallshantering osv.
För att få igång kreativiteten var Högskolan i Gävle inbjuden för att informera om hur skolan börjat jobba mot Va-branschen. Deras upplägg är att studierna varvas med betalt arbete under arbetsperiod hos en eller fler arbetsgivare. Kombination av studier och arbete ger en bättre inlärningssituation. Studenterna tar med sig kunskap från skolan till företaget och gör examensarbete ute på arbetsplatsen och det innebär också att arbetsgivaren blir mer delaktig i utbildningen. Eleverna anställs under 10 veckor i företaget och genomgår anställningsintervju för att få praktikplats. 
Arbetsgivarena betalar mellan 14 000-17 000 i månaden. Lönen förpliktar både för studenten och för arbetsgivaren. Man kan inte enbart rulla tummarna när det blir skarpt läge. Vissa elever läser sedan vidare till civilingenjör efter utbildningen. Skolan har jobbat med 50-60 företag med en radie på 50-60 mil mellan företagen.
Den viktiga frågan är i ett nationellt regionallt perspektiv hur vi kan få en långsiktig lösning på utbildning mot små branscher som har arbetskraftsbrist. Socialdemokraternas förslag är att stärka upp utbildningsystemet så att eftergymnasiala utbildningar ska ha resurser till att utbilda arbetslösa ungdomar till branscher som behöver arbetskraft. Jag kallar det sunt förnuft.
Hans Lindberg (s)
 
 
 
 

Besök på väven

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag har jag varit på besök med ksau på nya kulturväven. Det blir en stor anläggning som kommer att bli ett nytt attraktivt besöksmål för umeåborna och bli ett nytt landmärke.

Det som framkom vid besöket var att bevarandet av häststallarna har försenat bygget med 3 månader. Byggarna har fått gå 2 skift för att hinna ikapp i tidsplanen. Det kommer att kosta oss skattetalare miljontalskronor extra att detta hus skulle vara kvar.
Ser fram emot att bygget färdigställs och skapa mervärde för regionen.
 
Hans Lindberg (s)

Invigning av algblomning

Av , , Bli först att kommentera 6

 

Nu har Stefan Löfven officiellt invigt provanläggningen som odlar alger uppe på Umeå Energis dåvamyra. Algerna odlas i avfallsvatten som kommer från Umeå Energi och Umeva.
Utvinningen av algerna kan bli från biogas till fiskprotein, det låter lite overkligt men intressant. Det är bra för miljön att ta reda på restprodukter och nyttja dessa på nytt sett. Nya innovationer som i det här fallet kan ge nya arbetstillfällen i Norrland samtidigt som vi bidrar aktiv med miljöomställning.
Stefan Löfven var nöjd med att vi vågar vara innovativa och vågar vara bäst inom detta viktiga område. Varför projektet går av stapeln i Norrland beror på att vi har ett bra sammarbete mellan företag och universitet som gör att vi utvecklar innovationer på ett bra sätt tillsammans.
Tillsammans blir vi bättre för miljön!
Hans Lindberg (s)

Sant eller falskt om biogas

Av , , Bli först att kommentera 6

 

Det har på senare tid funnits olika uppfattningar om biogas är miljövänligt eller inte. De mätningar som oftast hänvisats till är mätningar som genomförts i Lund. Staden hade problem med Nox vid mätstationen som låg intill “bussgatan”. När de bytte till gasdrivna bussar klarade de gränsvärdena. Kan vara bra som jämförande verkligt exempel! Referens: Catharina Dahlström Lunds kommun

 

Bättre eller sämre med biogas jämfört med diesel eller bensin.
Fartyg – enorm förbättring
Bussar – förbättring. Nya gasbussar är bättre än nya dieselbussar. Gamla gasbussar kan vara sämre än nya dieselbussar (men då jämför man äpplen och päron!)
Personbilar – avsevärd förbättring jämfört med dieseldrift. (relevant för taxi)
I fredags fick jag en information om böndernas initiativ till biogasanläggning i Vännäs. 47 000 ton gödsel tillsammans med energigräs ska bli biogas istället för att förångas i metangas. Det är en möjlighet för miljön och möjlighet för jordbrukarna att få en bättre ekonomi. Resterna som blir av rötningsprocessen blir biogödsel och får då ett ännu bättre näringsinnehåll.
I Vindeln finns redan ett projekt där de tar reda gödsel och gör biogas som värmer upp jordbruksanläggningnen. Vi kanske kommer att se fler jordbruk som tittar på lokala biogasanläggningar när råvaran redan finns inom jordbruket och man blir självförsörjande på energi.
För att stimulera detta har vi socialdemokrater i skuggbudgeten ambitionen att öka biogasproduktionen inom lantbruket genom en metanreduceringsersättning på 20 öre per producerad kilowattimme. Socialdemokraterna vill satsa även på ett särskilt klimatinnovationsprogram för att minska utsläpp av växthusgaser. Exempel på detta är biogasanläggning där medel ska kunna sökas inom programmet för att delfinansiera byggandet. Socialdemokraterna vill också införa en miljöbilsbonus för de som köper en bil med lägre utsläpp där nästan samtliga gasbilar gynnas av förslaget.
Hans Lindberg (s)