Norrlandsoperan viktig för regionens utveckling

Av , , Bli först att kommentera 5

Vi har konstaterat att kulturhuvudstadsåret varit framgångsrikt utifrån många perspektiv. Allt fler tar del av kultur i länet, omsättningen för besöksnäringen har ökat med 20 % räknat på en miljard som vi tidigare omsatt. För att en region ska vara spännande och intressant måste det finnas mer än traditionell kommunal- och landstingsverksamhet. För Socialdemokraterna i Umeå har det alltid varit viktigt att utveckla kulturen som del av att vara en attraktivare stad och region, dit företag och människor vill flytta för att det händer även något efter arbetstid. Det är en förbyggande åtgärd då människor tar del av förenings- och kulturliv och därmed också minskar ohälsan.

När det gäller Norrlandsoperan lokaler är vi skyldiga utifrån arbetsmiljöbestämmelser att vidta åtgärder för att lokalerna inte ska stängas. Jag tycker det är ansvarsfullt att följa skyddsombudens rekommendationer och att de som vi har anställda på operan, där kommunen är delägare, ska ha en bra arbetsmiljö och kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt.

Hans Lindberg (S)

Budget för investeringar i Sverige

Av , , Bli först att kommentera 3

Igår presenterar regeringen sin budget för 2016. Där ligger fokus på att fler ska kunna jobba, skolresultaten ska vändas och klimatutsläppen minska. Några områden tycker jag blir särskilt viktiga att belysa ur ett Umeå-perspektiv som lyftes vid gårdagens träff med strategi- och framtidsminister Kristina Persson.

För det första sker stora satsningar på ett klimatpaket som ställer om Sverige. För Umeås del så välkomnar vi de nationella satsningar som äntligen görs för att ta itu med klimatproblemen. Ett sådant exempel är stöd för elbussar som nu får pengar i budgeten och där vi i Umeå redan ligger i framkant. Att kunna få det statliga stödet till en omställning av kollektivtrafiken skulle kunna möjliggöra ytterligare satsningar för oss för att nå målet om en fossilfri kollektivtrafik.

Kopplat till klimatpaketet är den investering i energieffektiva bostäder som en del i miljardsatsningen som sker för att få igång bostadsbyggande. Det handlar både om fler bostäder, snabbare byggande och bättre boende som tillsammans är en investering på 5,5 miljarder. För Umeås del ligger detta helt rätt i tid med våra lokala uppdrag att korta handläggningstider och snabba upp byggprocesserna. Att bekämpa bostadsbristen är även en viktig del för att kunna skapa fler arbetstillfällen och utveckla en växande stad som Umeå.

Den sista delen som jag vill lyfta fram är jobben, och möjligheter till omställning på arbetsmarknaden. Vi har en stor efterfrågan på olika kompetenser som måste kunna matchas på arbetsmarknaden och för det krävs satsningar på utbildning. Den socialdemokratiskt ledda regeringen bygger upp till 80 000 fler utbildningsmöjligheter och tjänster fram till 2019. Det gäller komvux, högskolor och universitet, yrkeshögskolan, kompletterade utbildningar, utbildningskontrakt och traineejobb för unga och extratjänster. Det är en nödvändig del för att få en levande arbetsmarknad, där människor får chanser till att lära sig nytt och lära om för att komma i arbete.

Vi löser inte arbetslösheten, de låga skolresultaten eller klimatutmaningen med ytterligare nedskärningar och kortsiktiga skattesänkningar. För att möta dessa utmaningar behöver vi investera i Sverige. I bostäder och infrastruktur, i kunskap och konkurrenskraft, i klimatet.

Så skapar vi en omställning för miljön, för jobben och för framtidens Umeå och Sverige.

Hans Lindberg (S)

Ett Umeå för alla

Av , , Bli först att kommentera 2

Ett extra fokus har under veckan satts på HBTQ-personers förutsättningar och rättigheter i och med Umeå Pride, som idag manifesterar med ett stort tåg genom staden.

Umeå är en stad som ska vara inkluderande och öppen för alla. Vart du kommer ifrån, vem du blir förälskad i, vilket namn du tar eller hur du väljer att uttrycka dig, inget av det ska spela någon roll. I Umeå får du vara den du är.

Tyvärr är detta inte alltid en självklarhet. Möjligheterna att genomföra Pride-tåg, som här idag, förhindras och bespottas. HBTQ-personer förföljs med hat och hot. Runt om i Europa finns politiska krafter som motverkar det mest självklara och fundamentala i att älska den man vill.

Jag önskar jag kunde säga att Sverige var förskonat. Men så är det inte. Varje dag måste vi ta kampen för alla människors lika värde. Varje dag måste vi försvara det värdet. I Umeå som i resten av Sverige.

Budskapet som ni alla som går i tåget är med och sänder idag är otroligt viktigt:

Oavsett familjebildning, oavsett sexualitet, oavsett könsidentitet är Umeå din stad!

Hans Lindberg (S)

Skärpning migrationsverket

Av , , Bli först att kommentera 8

På Backen finns ett företag med alla förutsättningar för att få igång ett asylboende med 166 platser. Platser som Umeå kommun och Sverige behöver i dessa tider, men som boendet nu har fått avslag på. I dagens Folkbladet kan vi läsa om detta och hur Migrationsverket söker med ljus och lykta efter boenden. Men här tar det stopp.

I Umeå kommun tar vi tag i frågan om flyktingmottagandet och ska klara av ett bra mottagande av de 480 personer som kommer till oss i Umeåregionen. Då är det positivt med ett ansvar från seriösa privata aktörer som tar integrationsfrågan på allvar. Allt står färdigt och väntar. Dessutom har de spännande och bra tankar kring helhetsgrepp på integrationen, som kopplar ihop utbildning och fritidssysselsättning till boendet.

Jag har varit i kontakt med företaget under våren, och även lyft frågan med Migrationsverket. Vi behöver alla platser vi kan få för att klara och förbättra asylmottagandet i kommunen, vi har inte tid att vänta!

Skärpning Migrationsverket.

Fokus på VA-utmaningen

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag har jag varit på VA-konferens i Lycksele. Stort engagemang och intresse för hur vi ska lösa framtidens avloppsfrågor och vad gäller vattenförsörjning. Infrastrukturen byggdes upp till stor del av statsbidrag för 40-50 år sedan, men nu behövs det nya satsningar. Inte minst ser vi det i områden som tidigare varit enbart sommarboenden men nu börjar bli året-runt-boenden, och som kommer bli aktuellt i Umeå framöver.

Idag får kommunerna bekosta renoveringarna själva, och skulle vi i Umeå bygga ett helt nytt VA-system skulle det uppskattningsvis kosta 15 miljarder, enligt UMEVA. det gäller inte bara Umeå utan flera kommuner står inför liknande utmaningar. En annan gemensam utmaning är kompetensförsörjningen inom området, där vi kan ge och ta av varandra för att stärka upp arbetet.

Lösningarna framöver ligger i samverkan mellan kommunerna i länet. Det börjar med givande samtal idag!