Umeå har bostadspotential

Av , , Bli först att kommentera 5

Alexander StåhleHyresgästföreningen har anlitat analysföretaget Spacescape för att identifiera byggbar mark på goda lägen i tio städer. Goda lägen innebär att man kan nå stora delar av stadens arbetsplatser och serviceutbud inom 20 min med kollektivtrafik, cykel eller till fots.

Alexander Ståhle som är stadsbyggnadsforskare och driver företaget Spacescape resenterade rapporten i Almedalen i onsdags.

Analysen visar att det går att bygga en miljon nya bostäder i goda lägen i de kommuner som undersökts, dvs Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro, Linköping, Västerås, Helsingborg, Umeå och Borås. Det täcker enligt rapporten utbyggnadsbehovet på dessa orter till år 2030, i vissa fall till 2050. Hälften av all byggbar mark ligger på redan exploaterade trafikytor och industrimark.

I Umeå har vi redan i översiktsplanen från 2011 anammat detta med att bygga i goda lägen. ”Umeås tillväxt bör så långt det är möjligt samlas inom femkilometersradier från stadskärnan eller universitetsområdet. Det möjliggör en stad som gynnar gång- och cykeltrafik och skapar en hög tillgänglighet utan att för den skull vara transportintensiv. Den täta staden gynnar barn och ungdomar samt, framförallt, kvinnors rörlighet i staden. En väl definierad och tydlig stadsgräns skulle bidra till en långsiktig och önskvärd förtätning av Umeå stad. Den stora delen av tillväxten bör rymmas inom denna radie eller inom lämpliga områden där kollektivtrafikens stomlinjer kan förlängas. En tät kompakt och funktionsblandad stad med korta geografiska avstånd minskar transportbehovet och gör alternativ till bilen såsom gång och cykel mer konkurrenskraftiga.”

I analysen görs bedömningen att 33 000 nya bosträder kan byggas i Umeås goda lägen. ”Störst potential finns i längs nya stadsgator som exempelvis gamla E4an vid Teg, detta är också i enlighet med den fördjupade översiktsplanen över Umeås centrala delar som föreslår just sådana förtätningar. Det finns även stor potential i förtätning av villaområden och förortsmiljöer samt i utpekade utbyggnadsområden, främst på grönområden såsom Ön och Lundeåkern. Totalt innebär bostadspotentialen bostäder för ca 66 000 nya invånare, dvs nästan sju gånger behovet fram till 2024 i Umeå.”

Rapport från Almedalen del 7

Av , , Bli först att kommentera 6

imageI Umeå har vi Guitars The Museum – en riktig kulturskatt- som samarbetar med ABBA museet i Stockholm.

Jag har under Almedalen- dagarna träffat Björn Ulvaeus och pratat om de båda museerna och vårt samarbete. Jag bjöd även upp honom till Umeå och Guitars The Museum så att han får ta del av dessa kulturklenoder.

Jag informerade Björn om att det medialt stormat en del kring ”Gitarrmuseet” och att vi kämpar för att hitta en långsiktig finansiell lösning. Det är generellt svårt för museer att ekonomiskt få det att gå runt utan stöd. Inte ens ABBA museet i Stockholm går ihop ekonomiskt.

I Umeå stöttar vi Guitars The Museum med 2,4 miljoner kronor ur utvecklingsmedlen. Kommunens långvariga stöd till Västerbottensmuseet, Norrlandsoperan, Bildmuseet och Kvinnohistoriska museet med ca 60 miljoner kronor årligen gör att ett stöd till Guitars The Museum med 2,4 miljoner inte alls är svårt att motivera

Jag hoppas att alla förstår att denna kulturskatt kan försvinna från Umeå om den destruktiva mediadebatten fortsätter. T ex har borgmästaren i Hollywood visat intresse för att ta ”Gitarrmuseet” dit.

Jag hade ett mycket givande samtal med Björn Ulvaeus och ser fram emot att fortsätta vår dialog i samband med att jag visar honom Guitars The Museum på plats i Umeå.

Rapport från Almedalen del 6

Av , , Bli först att kommentera 5

imageJag försöker -här i Almedalen- hinna med att träffa så många som möjligt som kan vara delaktiga i Umeås utveckling. Infrastrukturminister Anna Johansson (S) är definitivt en av dem.

Vi träffades igår för att lägga upp planerna för dels byggandet av Norrbottniabanan och dels fortsättningen på Midway Alignment. Vi hade ett mycket bra samtal.

Den gemensamma målsättningen är att sätta spaden i jorden för Norrbottniabanan innan 2018. När det gäller färjan ska bolagsstyrelsen slipa på ansökan till nästa ”call”. Infrastrukturministern har dessutom lovat att besöka oss i Umeå under hösten eller nästa vår.

Jag tycker att vi ska ansöka om att bli Europas 10 transportkorridor 2018 hos EU. Vilket skulle hjälpa oss att utveckla kommunikationen mellan Mo i rana, Narvik, Umeå och Vasa. Det betyder mycket att bli en erkänd korridor.

Rapport från Almedalen del 5

Av , , Bli först att kommentera 4

imageIgår var det Socialdenokraternas dag här i Almedalen. Vår partiordförande och statsminister Stefan Löfven var ideologisk och mycket tydlig i sitt tal inför en storpublik på kring 6000 åhörare. Budskapet var att Sverige är ett fantastiskt land och att den svenska modellen ska utvecklas.

Han talade om vad regeringen lyckats åstadkomma och visade upp en stark tro på Sverige och den svenska modellen.

Regeringen har lyckats med bedriften att ta Sverige in i säkerhetsrådet, regeringen har lyckats hantera flyktingkrisen och regeringen har lyckats minska ungdomsarbetslösheten. Exporten som är så viktig för vårt land når nya höjder och tillväxten är mycket god.

Vi Socialdemokrater vill att samhället ska hålla ihop där vi alla tar ansvar och utvecklar vårt land som individer. Det ansvaret ligger på oss alla. Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas.

Stefan Löfvens tal var starkt och hanterade allt från Europasamverkan, utvecklingen av Sverige genom aktiva satsningar till hur det står i motsats till det moderaterna vill nämligen att sänka skatten. Skattesänkningar är lösningen för moderaterna på alla samhällsutmaningar inklusive försämrade skolresultat och mindre händer i vården.

Stefan Löfven poängterade vårt starka konjunkturläge och att regeringen nu satsar 10 miljarder på kommuner och landsting som gör skillnad I välfärden.

Jag är stolt och glad över Löfvens tal. Keep up the god work!

Rapport från Almedalen del 4

Av , , Bli först att kommentera 4

YgisJag lyssnade till Inrikesminister Anders Ygeman här i Almedalen då han intervjuades av Expressen. Ygeman är en populär minister som ger klara besked.

Anders Ygeman intervjuades om Europas utmaningar, t ex Brexit och flyktingkrisen.

Ygeman menade att de som nu vill att Sverige ska gå ur EU bl a Sverigedemokraterna ”är ute och cyklar”. Varför ska vi utsätta Sverige för börsfall, sänkt krona och allmänt kaos som nu England får utstå, menade Ygeman. För det blir konsekvensen av ett utträde det måste folk förstå. Det behövs långsiktighet och struktur vilket nu England kommer att ha svåra problem med. Ygeman uttryckte även att det var oansvarigt av David Cameron att göra denna fråga till ja eller nej till EU. Genom detta satte han England i gungning rejält. Det kunde ha undvikits.

Ygeman pressades även av Expressens reporter om flyktingsituationen. Han beskrev tydligt S-linjen. Den tillfälliga lagstiftningen som nu antagits är nödvändig. Sverige kan inte ta emot fler flyktingar än vad vi har kapacitet till. Då handlar det inte om ekonomisk kapacitet utan om kapacitet att förse dem som kommer med tak överhuvudet och det mest nödvändiga. Sverige har -tillsammans med Tyskland och Österrike-  gjort stora insatser som vi ska vara stolta över. Men övriga Europa måste också hjälpa till.

 

 

Rapport Almedalen del 3

Av , , Bli först att kommentera 2

imageIgår träffade jag Jan Eric Nilsson och Eric D Nilsson som är majoritetsägare i Rederiaktibolaget Gotland. Företaget har haft fartyg som korsat världshaven men främst har de trafikerat Gotland.

Med påvisad erfarenhet har företaget överlevt alla konjunkturer. Gotlandsbolaget grundades 1865 under namnet Ångfartygsbolaget. Rederiet är Sveriges äldsta passagerarrederi.

Gotlands rederiet har även ägt den färja som trafikerar mellan Umeå och Vasa idag. Det var ett givande möte med många tankar, erfarenheter och idéer som diskuterades. Deras erfarenheter av att bygga färjor som är funktionella och ekonomiska är viktiga för oss när vi nu ska bygga en färja för Kvarkentrafiken. Vi behöver partnerskap för att det ska bli så framgångsrikt som möjligt. Det var ett mycket givande möte och vi kommer att fortsätta hålla kontakten för vidare erfarenhetsutbyte.

 

 

Rapport från Amedalen del 2

Av , , Bli först att kommentera 4

Volvomöte AlmedalenI dag har jag bland annat träffat Håkan Agnevall president på Volvo Buses och Jörgen Sjöstedt vice president Area Nordic Volvo Buses (se bild). Vi pratade om Volvo, Umeå och framtid.

Volvofabriken har under en mycket lång tid varit en viktig kugge såväl i Umeå som för Volvo. Som bekant så har Volvo utsett fabriken i Umeå till Sveriges enda kompetenscentrum. Jag menar att det finns många utvecklingsmöjligheter i detta.

Vi hade bra samtal om dessa möjligheter och jag är oerhört glad över att det finns en gemensam målsättning om att öka samarbetet i Umeå.

På plats i Almedalen

Av , , Bli först att kommentera 4

Igår invigdes årets Almedalsvecka. Jag är på plats och ser fram emot intressanta seminarier och diskussioner. Jag har även lyckats boka in möten med nyckelpersoner för Umeås utveckling.

Igår inledde jag veckan med att delta vid Swedbanks paneldiskussion om Norrlands framtid. Jag själv och Luleås kommunalråd Niklas Nordström (S) resonerade tillsammans med representanter för Diös och Polarbröd.

Jag tycker att samtalet var bra och givande. Vi kunde t ex tillsammans konstatera att vi behöver samverka mer i Norrland. Det finns ingen mening med att snacka skit om grannkommunens skidbacke, vi behöver lyfta alla städer i norr med dess styrkor. Umeå har en viktig roll i utvecklingen av Norrland. Jag har en ödmjuk inställning till detta. Allt handlar inte om Norrlands huvudstad, det handlar om att stärka alla städer och lyfta deras specifika styrkor. Vi behöver berätta vår historia och visa upp vår potential. Umeå är en innovativ och progressiv stad, det ska vi lyfta.

Jan Björklund, Liberalerna, var först ut av partiledarna att igår kväll äntra Almedalens scen för att hålla sitt tal. Jag är nog mest förvånad över att han delade ut så många kängor till sina forna allianskollegor i talet.

I dag ser jag fram emot nya politiska diskussioner.

 

Äntligen sänkt överskottsmål.

Av , , Bli först att kommentera 6

I går gjorde den socialdemokratiskt ledda regeringen ännu en bred överenskommelse. Denna gång om finanspolitiken med bl a ett sänkt överskottsmål (den ekonomiska regel som sagt att statsbudgeten ska visa en procents överskott över en konjunkturcykel).

Det är mycket bra att överskottsmålet kraftigt sänks. Det överskottsmål som funnits sedan 90-talets krispolitik fyllde inte längre sitt syfte. När vi nu har en rekordlåg statsskuld räcker det med ett saldomål för statsskulden. Jag hade helst sett att överskottsmålet avskaffades helt, men en långsiktig kompromiss är viktigare och detta kan vi helt klart leva med. Jag menar att alla vinner på en bred överenskommelse om långsiktiga villkor för finanspolitiken. Ska vi kunna utveckla den svenska modellen krävs det att Sverige har ordning och reda i ekonomin.

Dagens överenskommelse är ett resultat att den parlamentariska utredningen som regeringen tillsatte i juni 2015 med uppdraget att se över nivån på överskottsmålet. I går slutfördes alltså arbetet då Socialdemokraterna och Miljöpartiet kompromissade och slöt en överenskommelse med övriga riksdagspartier om att:

  • Målnivån för det finansiella sparandet sänks från 1 procent till en tredjedels   procent av BNP från 2019
  • Ett skuldankare på 35 procent av BNP införs (om skulden är mer än 5 procentenheter högre eller lägre än dessa 35 procent så leder det till ökade krav på att förstärka sparandet)
  • Målets och ankarets nivå ses över varannan mandatperiod

Man är även överens om:

  • att uppföljningen av måluppfyllnad ska skärpas, bl a ska Finanspolitiska rådets oberoende stärks t ex genom att en valberedning för val av rådsmedlemmar -ledamöter från riksdagens finansutskott- införs.
  • att det lagstiftas om att man inte längre får bryta ut förslag på det sättet som Socialdemokraterna gjorde gällande brytpunkten.

Jag är glad att regeringen lyckats få tillstånd en bred och bra uppgörelse även inom finanspolitiken. Vi ser allt tydligare ju längre in i mandatperioden vi kommer en stark handlingskraftig regering som värnar om långsiktighet i politiken trots ett problematiskt parlamentariskt läge.