Löfven tar ansvar för Sverige

Av , , Bli först att kommentera 16

rgombildningStefan Löfven tar ansvar för Sverige. Som ett svar på Alliansen misstroendevotum ombildar statsminister Löfven nu regeringen på ett starkt och smart sätt.

I en omvärld av förändring med bla Brexit, flyktingströmmar och terrorism behöver vårt land ett tryggt ledarskap och definitivt inte ett politiskt kaos. Stefan Löfven visar sannerligen på ett tryggt och starkt ledarskap med dessa smarta och tuffa lösningar på misstroendehotet från alliansen.

Försvarsminister Peter Hultqvist är även fortsättningsvis statsministerns försvarsminister. Han har på intet sätt brustit i sitt ansvar under haveriet på Transportstyrelsen. Stefan Löfven viker sig inte för Alliansens tramsiga misstroendevotum mot honom. Anders Ygeman lämnar dock på egen begäran posten som inrikesminister och föreslås istället till den socialdemokratiska riksdagsgruppens ordförande. En eftergift till Alliansen men ett mycket smart sätt av Löfven att kunna behålla en värdefull och mycket duktig politiker på en avgörande position. Anna Johansson avgår som Infrastrukturminister, ansvaret för Transportstyrelsen var hennes och detta är en rimlig konsekvens.

Jag är glad över att statsministern tar ansvar och finner denna starka och smarta lösning.  Allternativet, att en alliansregering under ledning av Anna Kinberg Batra (M) -som knappt har förtroende i sitt eget parti- skulle leda Sverige utan politiska idéer, det skulle ha gjort mig ordentlig orolig.

Nu ställs det politiska läget på sin spets, nu måste varje enskild riksdagsledamot ta sitt ansvar för landet. Stefan Löfven har med detta neutraliserat Alliansens politiska spel. Nu får vi se vilka som är beredda att ta ansvar för Sverige. Nu är det upp till bevis om Allianen är beredda att ta ansvar.

 

 

Alliansen spelar ett högt spel

Av , , Bli först att kommentera 10

Alliansen riktar misstroendevotum mot tre S-ministrar. Det är en unik situation i svensk politik och vidtar man en sådan åtgärd måste man sannerligen ha fog för sitt agerande. Det har inte Alliansen!Deras agerande är oansvarigt, rent av tramsigt och definitivt inte värdigt vår demokrati. Vi bör kunna förvänta oss mer av våra politiska företrädare på nationell nivå.  

I kölvattnet av haveriet inom Transportsstyrelsen borde hela det politiska etablissemanget sluta upp med ansvarstagande för såväl enskilda individers som för rikets säkerhet. Det är ett allvarligt brott som har skett inom myndigheten och det har riskerat såväl enskilda medborgares som Sveriges säkerhet

Vi ska komma ihåg att det var alliansregeringen under statsminister Fredrik Reinfeldts ledarskap som satte igång processen kring outsourcing av myndigheters IT-verksamhet. Utifrån den information som jag har kan jag inte tycka annat än att regeringen har hanterat detta haveri på ett ansvarsfullt och korrekt sätt. Regeringen har gjort det de kan för att inte känsliga uppgifter ska läcka och de har agerat för vårt lands säkerhet. De fel som begåtts har skett inom Transportsstyrelsen, myndighetens chef har därför avlägsnats från sin post och dömts till böter för lagbrott och även andra med ansvar har fått lämna sina uppdrag. 

Jag säger inget om den KU-anmälan som alliansen lämnat in, den är naturligtvis helt i sin ordning. Det är bra att vi genom KUs arbete kan få klarhet i vad som skett. Men när alliansens företrädare inte avvaktar KUs arbete och dess slutsatser utan direkt går vidare med misstroende mot tre ministrar framstår de som riktigt oseriösa.

Det misstroende som av allianspartierna riktas mot Anders Ygeman (S) Inrikesminister och Peter Hultqvist (S) Försvarsminister är bara märkliga. Båda ministrarna har utifrån sina ansvarsområden hanterat allt korrekt genom de myndigheter som de ansvarar för dvs Säpo och Försvarsmakten. Åtgärder har vidtagits såväl av ministrarna och myndigheterna de ansvarar för. Till och med Mikael Odenberg (M) tidigare försvarsminister i alliansregeringen är kritisk till misstroendet mot Peter Hultqvist (S). Odenberg säger till DI att han inte kan se att Hultqvist har gjort några konstitutionellt fel. Ministrarna Ygeman och Hultqvist kan på inget sätt ha något informationsansvar i ärendet och att alliansen riktar misstroende mot dem visar endast på deras bristande ansvarskänsla för landet och det lägger tyvärr ett löjes skimmer över svensk politik. Alliansen väljer genom detta agerande att förminska en mycket allvarlig händelse till ett politiskt spel. Det är inte seriöst.

Som alla vet är Infrastrukturminister Anna Johansson (S) ansvarig för Transportstyrelsen -där felen begåtts- och informationsansvaret ligger således hos henne. Det är därför ytterst allvarligt att Anna Johansson som ansvarig minister inte informerats av departementets tjänstemän. Det är en skandal i sig och bör naturligtvis utredas vidare. Johansson är ansvarig minister och borde haft kunskap om vad som skedde inom myndigheten och informerat vidare till statsministern.

Jag kan inte tolka alliansens agerande med misstroende mot tre ministrar på annat sätt än att de agerar i desperation utifrån sina egna problem. Att hitta en gemensam fiende och ett gemensamt slag är ett klassiskt sätt att ena krafter som spretar åt olika håll. De måste dessutom förlita sig på stöd från Sverigedemokraterna vilket inte är så populärt inom alla allianspartier. Alliansen spelar sannerligen ett högt spel!

-Men har alliansen verkligen tänk igenom sitt agerande? Tittar vi på partisympatierna från SCBs mätning som publicerades i juni, ligger t ex KD under riksdagsspärren. http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/partisympatier/partisympatiundersokningen-psu/pong/statistiknyhet/partisympatier-maj-2017/ Vi får inte glömma att Stefan Löfven (S) som statsminister har ”nyvalsvapnet” att ta till. Ett nyval skulle kunna leda till en katastrof för alliansen förutom den obehagliga beroendeställningen till SD.

Extra resurser till läxhjälp

Av , , Bli först att kommentera 4

Vi Socialdemokrater menar att elevers möjlighet att få hjälp med läxor inte ska vara beroende av föräldrarnas ekonomi. Regeringen satsar nu därför extra på läxhjälp.

460 488 elever i hela Sverige kommer genom satsningen att få möjlighet till läxhjälp i år. För 2017 betalar Skolverket ut totalt 363 miljoner kronor i statligt bidrag till skolor som bedriver läxhjälp. Det är en ökning med nästan 30 miljoner jämfört med förra året. Västerbottens får 12 274 000 kr extra vilket ger 10 392 elever möjlighet till läxhjälp.

Avsikten med bidraget är att öka möjligheterna för alla elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande, och att bidra till en ökad likvärdighet. Stödet till läxhjälp ger våra elever mer likvärdiga förutsättningar, vilket jag är väldigt glad över.

 

Umeå bra på kreativa jobb

Av , , Bli först att kommentera 5

Jag är stolt över att Umeå lyfts fram i en ny undersökning av EU-kommissionens forsknings-center. Umeås förmåga att skapa nya kreativa jobb ligger i topp.

I undersökningen ”Cultural and Creative Cities Monitor” har forskare jämfört olika faktorer när det gäller kultur och kreativitet. T ex har kulturutbud, kreativa innovationer och  hur jobb bidrar till arbetsmarknad och ekonomi, förutsättningar för ett starkt kulturliv som utbildning och mångfald, kommunikationer värdesatts. Umeå kommer på nionde plats av femtio städer i storleken 100 000-250 000 invånare när alla faktorer vägs samman.

Umeås främsta styrka är att skapa nya jobb i kreativa näringar, till exempel inom kultur, underhållning, media och kommunikation. I den kategorin får Umeå full pott, 100 poäng, och följs på andra plats av Paris.

Umeå är på rätt väg när det gäller kreativa näringar. Vi har till exempel samarbete med universiteten, Sliperiet, Uminova och företagsinkubatorer som stimulerar kreativitet och skapar jobb. Det är roligt att det visar sig i internationella mätningar och att det uppmärksammas.

Enligt undersökningen så bidrar Umeå (Sverige) med nya kreativa jobb, Cork (Irland) bidrar med kulturella mötesplatser och anläggningar, Paris (Frankrike) med attraktivitet och deltagande, Eindhoven (Nederländerna) med innovation, Leuven (Belgien) med utbildning, Glasgow (Storbrittanien) med öppenhet och tillit, Utrecht (Nederländerna) med förbindelser och kommunikation och Köpenhamn (Danmark) med styrning.

Cultural and Creative Cities Monitor (EU-kommissionens webbplats)

 

Magdalena Andersson levererade

Av , , Bli först att kommentera 5

IMG_3237

I Stefan Löfvens frånvaro var det ett starkt och ideologiskt tal som levererades av finansminister Magdalena Andersson i Almedalen i går på Socialdemokraternas dag. Andersson höll sannerligen ett tal värt en statsminister. Den röda tråden i talet var jämlikhet (såväl klass som kön)  och sammanhållning och att det endast kan levereras genom välfärdsreformer.

Finansministern levererade talet på ett personligt, engagerande och aningen mjukare sätt än vi vanligtvis ser Magdalena Andersson I finansministerrollen. I går kunde vi se det glödande engagemanget för välfärdspolitiken och det stora engagermanaget för feminismen.

Tidigare under dagen hade Magdalena Andersson presenterat Socialdemokraternas första vallöfte inför nästa mandatperiod- nämligen att minst 20 ytterligare miljarder ska tillföras kommunsektorn för en välfärd av hög kvalitet i hela landet. Det är ett mycket välkommet vallöfte!

 

 

C vill försämra löntagarnas villkor

Av , , Bli först att kommentera 6

LööfJag är glad över att även Centerledaren Annie Lööf i sitt tal i Almedalen igår fördömde extremism och främlingsfientlighet. Det är ett viktigt ställningstagande- en renhållning- som jag förväntar mig att samtliga partiledare är tydliga med.

I övrigt visade Annie Lööf (C) inte på något nytt eller utvecklande i sitt tal. Det var samma gamla borgerliga skåpmat som förr. De nya jobben ska enligt Centerpartiet komma genom fler enkla jobb, steg mot avskaffandet av LAS och privatisering av Arbetsförmedlingen.

Centerledaren Annie Lööf skrev även på DN debatt igår om att turordningsreglerna måste avskaffas. Ett första steg skriver hon är att företag med mindre än 50 anställda ska kunna säga upp personal utan turordningsregler. Man tar sig för pannan!

1974 kom lagen om anställningsskydd för att de anställda skulle kunna känna en större trygghet och skyddas mot godtyckliga uppsägningar. Innan LAS hade arbetsgivaren rätt att säga upp vilken anställd som helst, hur som helst, när som helst. Denna godtyckliga rättighet gav arbetsgivaren en otroligt stor makt. De anställda vågade inte kritisera eller ifrågasätta sin arbetsgivare med risk för att förlora jobbet.

Jag är -genom min fackliga erfarenhet- helt övertygad om att Centerpartiet är inne på fel väg. Lägre löner och försämrade rättigheter för löntagarna tillhör dåtiden inte framtiden.

 

Skellefteå och Västerås vidare i Northvolts process

Av , , Bli först att kommentera 6

29EB2CAC-60F5-4EE8-BB7C-1B118EABEA7F-5825-000003AB92F04439Northvolt ska bygga en jättefabrik för batterier i Europa. Nu är endast två kommuner kvar i den sista delen av processen. Det är Västerås och Skellefteå.

Northvolt har uttryckt att de i sin jakt på rätt plats för etableringen utgår från de förutsättningar som finns på orterna när det gäller mark, energi, logistik, förmåga att locka kvalificerad arbetskraft, engagemang från politiker och näringsliv och möjligheten att bygga upp ett ”företagskluster” med andra företag inom teknikbranschen.

Jag håller naturligtvis tummarna för Skellefteå. Etableringen av en batterifabrik i Skellefteå skulle inte bara vara ett lyft för Skellefteå utan för hela vår region då det naturligtvis ger positiva följdeffekter.

 

 

Liberalernas identitetskris

Av , , Bli först att kommentera 2

IMG_3206Jag lyssnade till Jan Björklunds tal i Almedalen igår kväll. Det var uppenbart att Björklund är tagen av att Birgitta Ohlsson nu utmanar honom om partiledarposten. Björklund medgav i sitt tal att han i sin ungdom varit nyliberal men med livets erfarenheter förstått att marknaden inte kan lösa allt. Björklund flörtar uppenbart med partiets socialliberala delar. Men tyvärr presenterade han inte någon ny socialliberal politiskt inriktning utan kör med samma gamla marknadslösningar.

Björklund kritiserade den Socialdemokratiska politiken och argumenterade istället för t ex enkla jobb och låga löner. Det låter inte särskilt socialliberalt. Jan Björklund talade om den socialliberala kraften men samtidigt vill han fortsötta med marknadslösningar som befäster gamla tankar. Liberalerna har sannerligen en identitetskris. och de måste närma sig socialdemokraterna genom socialliberalismen om de ska lyfta i valet.

Ett viktigt löfte gavs dock av Liberalernss partiledare; ”Liberalerna kommer aldrig att medverka till att ge Sverigedemokraterna inflytande över regeringsmakten i Sverige.”

 

 

Större statligt ansvar krävs för framtidens välfärd

Av , , Bli först att kommentera 7

Inv kommunernaUnder förmiddagen har jag -här i Almedalen- deltagit vid Kommuninvest seminarium om kommunernas ökade lånebehov. Vi kan konstatera en landsomfattande trend där välfärden behöver såväl renoveras som utvecklas. Som det ser ut idag hamnar mycket av dessa kostnader på kommunerna bland annat genom en ökad upplåning.

Tittar vi dock tillbaka på vår framgångsrika historia så byggdes välfärdslandet Sverige på ett helt annat sätt. 1945 fick Sverige en rent Socialdemokratisk regering, först ledd av Per Albin Hansson och efter dennes död 1946 ledd av Tage Erlander. En Socialdemokratisk reformoffensiv utan tidigare motstycke för att bygga välfärdslandet Sverige var igång. 

Idag finns stora behov av reinvesteringar i välfärden, vi kan konstatera att det framförallt behövs förskolor, grundskolor och gruppbostäder, men det finns även behov av t ex idrottsanläggningar och äldreboenden. Dessa behov resulterar idag i en ökad belåning hos kommunerna. Men det var inte så vi Socialdemokrater byggde välfärdslandet Sverige.

Under 1950-60 talet så finansierades välfärdsoffensiven till stor del av statsbidrag och inte via kommunerna. Vi behöver även idag ett större ansvarstagande från statens sida för att klara framtidens välfärd.