Vi måste agera direkt

Av , , Bli först att kommentera 7

I helgen besökte jag och min sambo Stockholm. Vi fick på mycket nära håll bevittna en otrevlig demonstration på Norrmalmstorg. 15 polisbussar, polishästar och polispatruller fanns på plats. Människor hytte med näven och somliga bar svart huva över ansiktet. Slagord skreks och stämningen var riktigt hotfull. Polisen gjorde vad de kunde för att lugna stämningen.

Inrikesministern Anders Ygeman- den minister som enligt senaste mätningen har störst förtroende hos svenska folket- är djupt oroad efter helgens händelser i Stockholm. Inte bara den på Norrmalmstorg som jag själv bevittnade. Utan även den händelse på Segelstorg där maskerade män gick till angrepp med syfte att ge sig på ensamkommande flyktingbarn.

– Rasistiska grupper sprider hot och hat på våra gator. Det måste mötas med kraft, säger Ygeman till Aftonbladet. Han uttrycker även oro över samhällsutvecklingen men framhåller samtidigt polisens insatser. ”Polisen har tydligt prioriterat resurser och hanterat situationen bra, alla ska kunna känna sig trygga när man går på stan.”

Jag delar inrikesministerns oro. Under dagen pågick en stor polisinsats i centrala Umeå, rapporterar flera medier. Polisen ska tydligen under gårdagen fått information om att personer med högerextrema kopplingar finns i staden. Polisen har därför trappat upp sin närvaro i Umeå med anledning av helgens händelser. Nu handlar det för polisen om att trygga den allmänna ordningen och säkerheten.

Jag kommer direkt imorgonbitti informera mig om situationen och vid behov överväga med samtliga partier inom ramen för UmeBrå om nys insatser behöver sättas in.

Finska regeringens förhandsbesked gör mig besviken och bekymrad

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag kan vi läsa i Vasabladet att den finska regeringen i ett förhandsbesked meddelar att de inte kommer skicka den gemensamma ansökan om stöd till färjan vidare till EU. Det gör mig både besviken och bekymrad.

Jag vill ge beröm till den Svenska regeringen och Trafikverket som faktiskt i sista stund ställde sig bakom ansökan under förutsättning att Finlands regering gjorde detsamma. Nu säger den finska regeringen alltså i ett förhandsbesked nej.
Som jag ser det har Umeå och Vasa inte själva resurser att dra detta projekt i land.

Nu hoppas vi att det jobbas på den finska sidan så att vi kan hitta andra lösningar. Jag kommer kalla till möte nästa vecka på svenska sidan för att diskutera konsekvenserna.

Samarbeten ger mervärden

Av , , Bli först att kommentera 5

Jag träffade under gårdagen tillsammans med oppositionsrådet Anders Ågren (M) och personalutskottets ordförande Christer Lindvall (S) de fackliga organisationerna. Vi hade under dagen många bra samtal. Det är viktigt för mig att ha ett bra samarbete med de fackliga organisationerna.

Ett förslag från de fackliga representanterna som jag fastnade för var att stimulera innovativa idéer bland kommunens anställda. De som jobbar i verksamheterna har erfarenheter och insikter som är värdefulla och som kan bidra till att utveckla och göra verksamheterna mer effektiva. Jag tycker det är ett jättebra förslag att involvera anställda mer i vårt arbete för att nå ständiga förbättringar. Anställda i kommunen som kommer på innovativa idéer som skapar effektiviseringar, sparar pengar och förbättrar verksamheten ska i så fall givetvis uppmärksammas och belönas.

Igår kunde vi dessutom äntligen ta ett handslag med Umeå Pastorat om stöd till utsatta EU-medborgare. Umeå Pastorat företräder ett nätverk inom ideell sektor med 11 andra aktörer.

Margareta Rönngren (S) och Leif Hognert, kyrkorådets ordförande, som lett förhandlingarna sedan i höstas kom alltså äntligen i hamn med ett samarbete om helhetslösning för stöd till utsatta EU-medborgare.

Grundstenarna i överenskommelsen är att stärka förmågan till försörjning för målgruppen utifrån stöd till vistelse med en prioritering för barnfamiljer. Överenskommelsen sträcker sig fram till 15 maj 2017.

Ärendet kommer att hamna på Kommunstyrelsens arbetsutskott redan på tisdag för beslut. Efter det kommer innehållet i överenskommelsen att presenteras

Innehållet viktigare än huvudstaden

Av , , Bli först att kommentera 8

Vi närmar oss ett avgörande i diskussionen om storregioner i vårt land. I mars lägger regeringens Indelningskommitte fram sitt betänkande. Storregioner kan bli en verklighet redan 2019 om regeringen med Civilminister Ardalan Shekarabi (S) i spetsen får som de vill. Regionbildningen berör landstingen men även länsstyrelserna samt flera stora statliga verk.

Det ryktas om att förslaget kommer att vara sex regioner i landet och att Region Norrland kommer bestå av de fyra nordligaste länen. I det här läget är det viktigare att vi alla i norr ser till innehållet än att vi försöker riva åt oss titeln som regionens huvudstad.

Det går bra för Umeå och vi är i ständig utveckling. Umeå har landets femte största universitet, vi har Designhögskolan som är topp ett i världen och vi har SLU som är världsledande inom skogsbruk.
Umeås industri sysselsätter idag omkring 5500 personer – det är flest i Norrland. Volvo har tecknat en överenskommelse med Umeå universitetet om att placera Volvos kompetenscenter för hela världen här. IT-branschen växer och idag finns 200 företag som har vuxit med 800 jobb de senaste åren. I rankingen om snabbaste bredbandet i världen ligger vi i Umeå på en 17:e plats. Umeå har idag största handelsomsättning i Norrland, detta redan innan Ikea öppnat i ett stadsnära läge med 90 butiker. Besöksnäringen i vår kommun växer nya hotell byggs och andra byggs ut och hotellnätterna ökar etc.

Det går bra för Umeå men vi måste komma ihåg att det viktigaste med en storregion är att helheten ska fungera. Vilken stad som i slutändan blir regionens huvudstad är sekundärt, innehållet är det viktigaste. En regionbildning måste utgå från hur vi ökar Sveriges attraktion, regionens attraktion. Vi får aldrig låsa fast oss i diskussionen om vart regionens huvudstad ska ligga – vi måste alla se till helheten.

Som facklig ombudsman har jag lärt mig att man aldrig ska börja prata om detaljer för då låser man en förhandling ganska snabbt.

Europeiska CBRNE-centret i Umeå ska utvecklas vidare

Av , , Bli först att kommentera 6

Jag besökte igår Västerbottensdagarna på Grand Hotell. Det var Umeå universitets arrangemang Kunskapsnoden som lockade mig till Stockholm. Kunskapsnoden är en mötesplats för dialog och samverkan som arrangerats i 16 år och där temat i år var kunskapsförmedling.

Jag lyssnade bland annat till Åke Sellström som talade på temat
” I fredens tjänst”. Åke Sellström har arbetat inom CBRNE-området (forskning och utbildning inom säkerhet och sårbarhet) i 30 år. Han har verkat som chef för Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), rådgivare till FN:s generalsekreterare och FN-vapeninspektör. Åke beskrev målande och intensivt arbetet som vapeninspektör. Han berättade bl a om gasattacker där tusentals människor dött och de 1400 fraktioner som han skulle förhandla med samtidigt.
-Ja ni hör ingen lätt uppgift.

Tillsammans har Umeå kommun och Umeå Universitetet bildat Europeiska CBRNE- centret i Umeå. Åke Sellström har varit en av de centrala gestalterna i detta arbete. Europeiska CBRNE-centret arbetar med forskning, övning och utbildning inom områdena säkerhet och sårbarhet med fokus på incidenter med kemiska, biologiska, radiologiska/nukleära och explosiva ämnen. Åke har som sagt varit en stark motor i detta arbete och det är något vi ska utveckla vidare.

Enligt statistiken så går vi mot en fredligare värld även om vi inte alltid tror det. Anledningen är att vi har nyhetsmedia som idag når fler och fler krig och svältande. Militariseringen ökar dock och rädslan i samhället har generellt ökat. Terroristerna vill skapa rädsla och få oss att rösta fram extremistpartier för att skapa ett samhälle utan demokrati med ökad segregation. De vill få oss att prata om ”de andra” istället för att prata om ”oss alla” i samhället.

Demokratin är grundstenen i ett samhälle som vi måste slå vakt om!
Det finns hopp inför framtiden där FNs klimatmöte i Paris visade att länder emellan faktiskt kan hitta lösningar.

V saknar konsekvensanalys

Av , , Bli först att kommentera 16

Under gårdagens kommunfullmäktige stod det klart att Vänsterpartiet vill skära i vård, skola och omsorg.

Under debatten om Scharinskavillan meddelade Vänsterpartiet att de vill skänka bort huset till studenterna. Som en kort information har huset nyligen restaurerats av kommunen för över 20 miljoner kronor. Skulle vi som vänsterpartiet vill ge bort huset måste kommunen ta avskrivningskostnaden på 20 miljoner kronor.

Det innebär 20 miljoner kronor mindre i den kommunala budgeten, det måste isåfall sparas in på vård skola och omsorg. Det finns inget annat alternativ då dessa områden står för 80 % av kommunens ekonomi.

Vänsterpartiet yrkade under tidigare fullmäktige även på att föreningen som hyr lokstallarna skulle få köpa fastigheten för 20 000kr. Detta till trots att majoriteten fastslog det högsta budet på 5,1 miljoner kronor.

Vänsterpartiet klarar inte av att ta ekonomiskt ansvar. De rycker och sliter i enskilda delar på ett populistiskt sätt utan en tanke på helhetsbilden och konsekvenserna för vård skola och omsorg.

S investerar för att bygga Sverige starkt

Av , , Bli först att kommentera 5

Äntligen kan vi Socialdemokrater tillsammans med Miljöpartiet regera på egen budget nationellt. Många kanske inte reflekterade över att S och MP-regeringen under förra året tvingades regera med en alliansbudget. S och Mp-budgeten för 2016 som antogs av riksdagen i december är ett resultat av bra samarbete, men också tuffa prioriteringar. Det är en budget som skapar fler jobb. Som hjälper till att vända skolresultaten. Som tar ansvar för flyktingsituationen och minskar klimatutsläppen. Enkelt sammanfattat: en budget som investerar i det som bygger Sverige starkt.

Budgeten möjliggör bland annat:
• 12 000 fler utbildningsplatser – på Komvux och yrkesvux, folkhögskola och yrkeshögskola.
• Höjda lärarlöner – 60 000 lärare kan i genomsnitt få 3 000 kronor mer i månaden.
• Fler lärare och mindre klasser – två miljarder kronor per år till fler anställda på lågstadiet, så att lärare får mer tid för undervisning och så att stora klasser kan bli mindre.
• Snabbspår till jobb för nyanlända – nyanlända läkare, undersköterskor, ingenjörer, industriarbetare m.fl. ska snabbt matchas mot jobb som motsvarar deras kompetensnivå.
• Sänkt skatt för pensionärer – en pensionär med en årsinkomst på 120 000 kronor per år får en skattesänkning på över 3 000 kronor per år.
• Miljardsatsning för fler bostäder – regeringen investerar 5,5 miljarder kronor i fler bostäder, snabbare byggande och bättre boende.

Jag är riktigt stolt över att regeringen nu tar det första steget för att avskaffa den orättvisa pensionärsskatten. I vårt län får nu 35 000 pensionärer sänkt skatt. Pension är uppskjuten lön och ska beskattats som lön Den gamla alliansregeringen gjorde Sverige världsunikt för åtta år sedan då de valde att beskatta pension högre än lön. De ville straffa pensionärerna vilket S och Mp nu ändrar på.. Regeringen stärker också pensionärers ekonomi på andra sätt. Bland annat blir primärvården avgiftsfri för alla över 85 år från och med årsskiftet 2016/2017.

Umeå i digitaliseringens framkant

Av , , Bli först att kommentera 6

Målet för den svenska IT- politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Detta förpliktar naturligtvis till handlingskraft på alla nivåer.

Jag höll igår ett föredrag på Digitalakademin om Umeås digitalisering. Jag kunde bland annat berätta att vi i kommunen medvetet har satsat på utbyggnaden av fiber i Umeå.
Samhällsutvecklingen gör att fler och fler företag använder nätet mer och mer. Små och medelstora företag använder mer molntjänster, och övriga tjänster via nätet. Dagens ADSL klarar dock inte den ökande digitala närvaron. Utifrån den insikten har vi satt det politiska målet för 2018 att 95 % ska ha tillgång till 100 mbit varav 40 % ska ha tillgång till 200 mbit.

Regeringens mål är att 2020 ska 90 % ha tillgång till 100 mbit. Vi i Umeå ligger alltså före regeringens mål och kommer även att nå längre. Detta är en tydlig politisk prioritering från oss Socialdemokrater i kommunen.

Vi vet att en väl utbyggd och välfungerande digital infrastruktur är en förutsättning för att möta den ökade it-användningen i samhället och skapa de möjligheter till ökad konkurrens- och innovationskraft som it-utvecklingen ger.

Kvarkentrafiken är ett nationellt ansvar

Av , , Bli först att kommentera 5

För att skapa tillväxt och utveckling är infrastrukturen av mycket stor vikt. En avgörande infrastrukturfråga för Umeå-regionen är Kvarkentrafiken. De öst-västliga förbindelserna är viktiga för näringslivet och för regionens utvecklingsmöjligheter. Om den nordliga Östersjöregionen ska kunna utvecklas och växa inom t ex turism, student- och arbetskraftsutbyte och för att näringslivet ska kunna utvecklas måste det finnas en färja.

Kvarkentrafiken är inte bara en regional fråga, utan i högsta grad en nationell och europeisk fråga. I pågående förhandlingar med regeringen om Kvarkentrafiken känns det dock ibland som om vissa på departementen anser att färjan är en lokal angelägenhet. Det hävdas t ex ibland att färjetrafiken ska drivas på kommersiella grunder och att Kvarkentrafiken skulle vara ett regionalt ansvar. Men då måste vi protestera och visa på att Kvarkentrafiken inte har likvärdiga konkurrensvillkor som övriga Finlandsfärjor.

När Kvarkentrafiken år 2000 förlorade taxfreetillståndet minskade passagerartrafiken markant. Det är inte möjligt att driva denna färjetrafik på kommersiella grunder när färjorna till Åland och Helsingfors genom framförhandlade undantag i regelverket kan konkurrera med taxfreeförsäljning och billiga anslutningstrafik. Det är fullständigt orimligt att vi i regionen ska stå för kostnaderna när det är regeringen och EU som bestämmer konkurrensvillkoren.

Under Västerbottensdagarna på Grand i Stockholm träffade jag på Näringsminister Mikael Damberg. Han menade att tillväxten framförallt kommer att komma i Asien och att Europa inte alls kommer att öka i samma takt. Det innebär att vi måste öka transporter av varor och tjänster i öst-västlig riktning. Det handlar om att öka trafikmöjligheterna mellan Norge, Sverige, Finland och vidare mot Asien.

Region Västra Götaland förespråkar nu snabbkommunikationer mellan Oslo och Göteborg och vidare till Köpenhamn. Det innebär att de även behöver utveckla Göteborg hamn. Detta är stora, strategiska planer och visar på vikten av kommunikationer.

Vi behöver utveckla en arbetsmarknadsregion Örnsköldsvik, Umeå och Vasa. Inom denna region bor 450 000 människor, men ska vi lyckas med det behövs färjetrafiken.
Regeringen med infrastruktiurminister Anna Johansson i spetsen måste ta sitt ansvar när det gäller behovet av en ny färja över Kvarken.

Stad och land – hand i hand

Av , , Bli först att kommentera 4

Jag deltog igår vid Västerbottensdagarna på Grand i Stockholm. Samtalen handlade om stad och land. Jag tror starkt på samspelet mellan stad och land. Västerbotten behöver starka städer som lever i symbios med landsbygden.

Vi har i vårt land en stark landsbygd jämfört med många andra länder. Nu är dock allt fler oroade över utvecklingen. Vi kan se befolkningsförändringar, vi kan konstatera att arbetslösheten bitit sig fast, vi kan se att fler lockas av stadens utbud och möjligheter till såväl idrott, kultur och andra aktiviteter. Men städerna får inte växa på bekostnad av landsbygden.

Vi behöver en aktiv och modern regionalpolitik. Åtgärder som förbättrat stöd till näringslivsutveckling, fungerande regional arbetskraftsförsörjning, tillgång till offentlig och kommersiell service liksom riskkapital och investeringar i kommunikationer och infrastruktur är viktiga delar i en kraftfull regional tillväxtpolitik.

De nyanlända till länet i spåren av flyktingkrisen är en möjlighet för vår utveckling. Med en snabbare väg till språkundervisning och tydligare vägar till arbetsmarknaden kan de nyanlända bli ett positivt tillskott i länets utveckling.

Jag tror dessutom att regionfrågan är avgörande för att vi i framtiden ska kunna erbjuda en bra, skola, vård och omsorg i våra kommuner och landsting. Kompetensförsörjningen är en viktig fråga då många kommuner redan idag ser att de har problem med att följa gällande lagstiftning då de inte lyckas få tag på personal med rätt kompetens.

I Umeå är det oerhört viktigt att vi fortsätter jobba för:
– mer bostadsbyggande
– mer samverkan med universitetet
– mer samverkan med näringslivet om arbetsmarknadsutbildningar
– mer infrastruktur

Genom att arbeta med dessa frågor stärker vi inte bara Umeå utan också hela regionen. Om Umeå tappar i utveckling, tappar även kranskommunerna sin positiva utveckling. Och tappar kranskommunerna sin positiva utveckling tappar även resten av länet. Det är oerhört viktigt att vi har utvecklingsstäder, som Umeå, även i vårt lands norra delar.