Mediatub

Av , , Bli först att kommentera 8

 

I förra veckan var jag och besökte Mediacenter som ligger under Region Västerbotten. Verksamheten håller på att utveckla en media tub vilket handlar om att samla så mycket information som möjligt på ett och samma ställe så att skolorna kan använda ljud och bild i undervisningen.
Jag tycker det är intressant att lärarna kan spela in sina föreläsningar genom sin egen dator och lägga in det på media tuben. Därmed kan lärarna delge varandra med förberedelseunderlag i form av föreläsningar, Power Point presentationer, alla ur program bl.a.
Tekningen finns nu för att lärarna kan lära av varandra och spara tid i förberedelser av undervisningen och istället få tid till annat i skolan.
Konstaterar att skolorna i Västerbotten använder strömmande media mer och mer och 2003 var utlåningen ca 100 000 utlåningar till länets kommuner. 2012 uppgick utlåningen genom Mediacenter till 350 000 utlåningar. Det visar på att skolorna jobbar mer och mer med digitala läromedel vilket glädje mig.
Detta möjliggör utvecklandet av fler lärostilarna och gör att kunskapsinhämtningen blir mer varierande och spännande för eleverna.
Därför tror jag på Mediacenters utvecklande av media tuben är ett avstamp inför framtiden.
Hans Lindberg(s)

Folkhälsa ingen självklarhet

Av , , Bli först att kommentera 7

 

Under helgen var jag och åkte skidor på Olles spår ut på kulla. Jag kan konstatera att skidor har fått ett uppsving vilket gläder mig. Skidor är en allsidig och bra motionsform och det är nog ett par ton fett som har svettats bort i spåren runt Umeå under åren.

Vi har många mil spår i Umeå och det är viktigt att vi också uppskattar den service kommunen har med uppdragningen av spåren. Det finns kommuner som inte har samma budget för fritid och kulturverksamhet och medvetet sänker skatterna istället.
Fritid och Kultur är viktiga områden för Umeå och därför är det  viktigt att  vi uppskattar det som vi ibland tar för givet.
 
Hans Lindberg (s)

Garanterad anställning

Av , , Bli först att kommentera 6

I Västerbotten kommer 39 000 personer att gå pension till 2020 och enbart 29 000 personer kommer att tillträda på arbetsmarknaden. Det visare CERUM:s rapport som tittat närmare på pensionsavgångarna och ungdomar som tillträder till arbetsmarknaden i Västerbotten. Det största rekryteringsbehovet visar sig vara inom vård och omsorg.

Det är nu glädjande att Umeå kommun är först ut i länet och garanterar anställning efter avslutad Vård och Omsorgsutbildning på gymnasiet.  Utbildningen är idag kvalitetssäkrad inom Vård- och omsorgscollege vilket innebär att skolan har ett nära samarbete med arbetsgivare inom vård och omsorg för planering av innehåll samt upplägg av utbildningen.
Eleverna kan gå direkt från utbildningen till nytt jobb vilket annars är svårt för unga idag då statistiken visar att Sverige har en av Europas högsta ungdomsarbetslösheter.
Det är glädjande att Umeå kommun tagit sitt arbetsgivaransvar och anställer unga som annars hamnat på arbetsförmedlingens långa lista.
Hans Lindberg(s)

Snabba på den digitala kompetensen i länets skolor.

Av , , Bli först att kommentera 7

 

Idag finns det 140 skolor i Västerbotten med ett elevunderlag som ligger under 190 elever. Prognoserna visar att elevkullarna kommer att fortsätta minska främst i de små kommunerna i länet. Det innebär att många skolor kommer att tvingas lägga ner på grund av bristen på elever.
Hur ska vi ta oss an utmaningen kan fråga sig med bibehållen kvalitet trots mindre elever? Ett sätt är att ökad samverkan mellan kommunerna där man kan dela utbildningar mellan kommunerna utifrån skolans kompetenser, utveckla digitala hjälpmedel så att eleverna utbildar sig oavsett vart man bor.
När det gäller den digitala kompetensen finns det stora variationer idag där vissa kommuner har datorer till eleverna när samtidigt andra kommunerna enbart erbjuder pappers läromedel.   För eleven handlar den digitala kunskapsbristen om att kunna eller att inte kunna förstå och använda information på nätet i ett lärandeperspektiv.
Ökad samverkan mellan skolor och kommuner i länet och öka digitala lärandet är en förutsättning för att vi ska kunna ha en kvalitativ utbildning även framgent.
Hans Lindberg (s)

Återigen i otakt med forskningen

Av , , Bli först att kommentera 5

Moderaterna har nu bestämt sig för att ta över ledartröjan från Folkpartiet i skolfrågan, kanske beroende på Folkpartiets tapp i frågan. Moderaternas starkaste kort är att barnen ska betygsättas från åk 3.

Tyvärr visar det på att ingångna överenskommelser med regeringen inte längre betyder något. Blecket har knappt hunnit torka på den gamla överenskommelsen, som gjordes över blockgränserna, om att betyg ska sättas från och med åk 6. Denna blocköverskridande överenskommelse var tänkt att garantera att beslutet skulle hålla över tid och inte rivas upp eller förändras, oavsett styre efter 2014. Argumentet var då att skolan behövde lugn och ro och långsiktiga spelregler.
Det är ett feltänk som Moderaterna nu lanserar då de fokuserar på ”slutprodukten”, dvs. skolbetygen istället för inlärande och hur vi kan få mer kunskap i skolan. Den socialdemokriska skolpolitiken fokuserar på lärande och vill därför att regeringen prioriterar detta innan kravet om betyg i ännu lägre åldrar.
För att möta utmaningarna i skolan borde regeringen bland annat ställa sig frågor som: Vilka kunskaper behöver eleverna i framtiden? Hur förhåller vi oss till kunskap som förändras? Behöver vi mer resurser för kompetensutveckling för personalen i skolan? Hur utvecklar vi pedagogiken? Samt att en IT-strategi för skolan bör tas fram. Inget av detta har vi hört av Moderaterna eller regeringen.
Istället har de minskat statsbidragen till kommunernas gymnasie- och vuxenutbildning. Samtidigt förväntar sig regeringen att resultaten ska öka i skolan, vilket blir en omöjlig kalkyl. Som lök på laxen har utbildningsministern Jan Björklund gått ut och vill nu satsa mer pengar på försvaret. Resurser som Jan Björklund i egenskap av sitt uppdrag som utbildningsminister borde ha argumenterat skulle ha gått till våra ungdomar i skolan i och med de sjunkande resultaten.
Den borgerliga regeringens budget gör att de fullt ut inte kan finansiera skolan. Lösningen blir därför mer betyg och i tidig ålder. Men skolan behöver mer pengar och en välutbildad personal, inte fler beslut som ej vilar på vetenskaplig grund. Det är dags att regeringen, oavsett företrädare, börjar se skolan som en investering för framtiden. Då är vi socialdemokrater återigen beredda att börja diskutera innehållet.
Hans Lindberg, skolpolitiker (s) Umeå
 
 

Fredrik Reinfeldt tar inte ansvar för Nuonköp

Av , , Bli först att kommentera 6

 

Regeringen har fått stenhård kritik för Vattenfalls köp av det nederländska bolaget Nuon för 97 miljarder kronor. Regeringen anser sig inte gjort något fel och dessutom nekat till att man haft information om att det fanns frågetecken innan affären genomfördes.
 
Det man kan fråga sig är hur man tänkte innan man genomförde Sveriges största kontantuppgörelse någonsin? Trots en stor riskbild.
 
Det har nu framkommit enligt tv 4 att Reinfeldt fått information om de risker som Nuonköpet inneburit innan affären genomfördes.
 
Vattenfall har redan fått skriva ner värdet av bolaget på 15 miljarder och förluster spås även fortsätta framgent.
 
Regeringen måste lägga korten på bordet och förklara hur man handlat med våra skattepengar. 15 miljarder har vi redan förlorat och vad blir fortsättningen?
 
Hans Lindberg (s)

 

Kaos

Av , , Bli först att kommentera 7

I dagarna smattrar det förslag på hur man ska förbättra skolan resultat. Det som oroar mig är att rådande regering inte håller ihop i skolfrågan. Moderaterna vill ha betyg från åk 3, folkpartiet från åk 4, centern verkar vara avvaktande. Samtidigt som Utbildningsministern Jan Björklund vill satsa mer pengar på försvaret när man samtidigt dragit bort statsbidrag från gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Det visar på att regeringen börjar tappa greppet om skolan och i desperation försöker hitta på olika saker utan att det vilar på vetenskaplig grund. Det viktigaste för barn och ungdomars utveckling i skolan är inlärningsperioden innan betyg sätts. Om det inte fungerar mäts enbart okunskap men av detta hörs inget av regeringen.
Vi socialdemokrater vill satsa på kompetenta lärare och stimulerande lärandemiljöer och då behöver pengarna som utbildningsministern vill skicka till försvaret istället i skolan.
Våra barn är vår framtid och därför behöver vi en trovärdigare skolpolitik.
Hans Lindberg (s)
 
 
 
 

John Bauer lägger ner

Av , , Bli först att kommentera 6

 

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden har i yttrande till skolverket påtalat att det är en överettablering av gymnasieprogram i Umeå.  Det är yttranden som skickats in när friskolor velat starta upp i Umeå.  Idag finns det 12 gymnasieskolor i Umeå och elevunderlaget räcker inte till för att skolorna ska kunna fylla sina klasser.
Nu ser vi resultatet av överettableringen av skolor när John Bauer tvingas lägga ner skolan pga få elever. Allt är beklagligt främst för elever som går på skolan. Vi tar frågan på högsta allvar i Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden och kommer försöka hitta en bra lösning för alla inblandade på bästa sätt.
Hans Lindberg (s)

Rovdrift på arbetskraft

Av , , Bli först att kommentera 7

 

SVT:s Uppdrag granskning uppmärksammade för någon vecka sedan ännu ett fall av skamlöst utnyttjande av migrantarbetare. Denna typ av rovdrift har underlättats betydligt av dagens regler för arbetskraftsinvandring.
De borgerliga partierna har hej ropat fram de nu rådande reglerna för arbetskraftsinvandring. I ett försök att försvara reformen väljer man att i desperation gnälla på socialdemokraterna för att man vill ha schyssta löner och bra arbetsmiljö för de som kommer till Sverige och arbetar.
För mig låter det som att man genom denna reform även vill pressa ner lönerna för svenska arbetare då det ska vara möjligt att jobba med lägre löner än våra svenska kollektivavtal regelerar.
Det har även av regeringens nämnts arbetskraftsbrist som ett motiv för att luckra upp reglerna kring arbetskraftsinvandring. Regeringen borde satsa på våra arbetslösa ungdomar som inte idag får möjlighet att gå yrkesutbildningar på vuxenutbildningen och därigenom kan söka de nya jobben.
Regeringen har ingen framgångsrik arbetsmarknadspolitik och det behövs nya tag med nya idéer som gör att våra arbetslösa ungdomar får jobb och inte som nu fokus på lägre löner för migrantarbetare.
Hans Lindberg (s)
 

Utred friskolereformen.

Av , , Bli först att kommentera 6

 

Vad jag kan förstå har regeringen dragit ut på riksdagsuppdraget som omfattar att utreda friskolereformen. Hur har det påverkat integrationen, betygen, går pengarna till klassrumsutveckling, behöriga lärare osv.
Vi kan konstatera att resultaten har sjunkit i den Svenska skolan de senaste åren och detta måste ses över.
Är det så att regeringen inte vill att detta ska komma upp i valet och därmed undviker frågan så länge man kan. Ser med oro på det sätt regeringen hanterar skolan då man duckar i detta fall för en reform som många ifrågasätter då fokus kan vara annat än pedagogik. Det behövs mer styrning och ledning från statens sida med kvalitetet i fokus men då måste man våga prata om det också.
 
Hans Lindberg (s)