Vice ordförande i EU-kommissionen på Umeåbesök

Av , , Bli först att kommentera 5

Hans och EU-komI dag har vi i Umeå besök av Maros Sefcovic som är vice ordförande i EU-kommissionen och ansvarig för Energiunionen.

Vi vet idag att EU är den största energiimportören i världen, vi importerar 53 % av all energi som konsumeras. Många medlemsstater är starkt beroende av ett mindre antal leverantörer vilket gör dem sårbara för störningar i energiförsörjningen. Energiunionen syftar till att säkerställa överkomlig, trygg och hållbar energi för EU och dess medborgare. En bättre sammanlänkning mellan staterna av energiförsörjningen och en mer modern infrastruktur skulle kunna bidra till att minska avbrott och det totala energiberoendet.

Vi är glada att EU-kommissionens vice-ordförande valt att besöka Umeå för att ta del av några av alla innovationer inom miljöområdet. Han har med stort intresse kunnat konstatera att Umeå ligger i framkant med många spännande lösningar för en klimatsmart stad. Vi har fått tillfälle att informera honom och diskutera om Umeås satsningar tex  Smart Cities, Elbussar och Hållbara Ålidhem som belönades National Energy Globe Award.

 

 

Stor donation till Guitars The Museum

Av , , Bli först att kommentera 10

GitarrerI dag kom ännu en bekräftelse på hur rätt det varit av oss att satsa på Guitars The Museum i Umeå. Jag är stolt och glad över att vi Socialdemokrater har stått på oss mot somligas oförstående inför denna kulturskatt och dess potential. Vi har fått ta debatten mot såväl oförståelse som mot allmänna dysterkvistar och olyckskorpar.

Gitarrmuseets samling är unik och historierna som instrumenten berättar är angelägna för många. Kanske inte för den traditionella kulturbesökaren, men för en helt ny kategori kulturkonsumenter. Vi Socialdemokrater förstod tidigt hur speciell verksamheten är och vilken potential som finns i Gitarrmuseet. Denna kulturinstitution är en viktig del för Umeås besöksnäring då den lockar människor från hela världen.

Idag blev det offentligt att  Guitars The Museum har mottagit en stor donation genom en anonym givare. Det handlar om rockmemorabilia kopplad till storheter som Paul McCartney, Madonna, Neil Young, David Bowie, The Rolling Stones, Debbie Harry, Nirvana, Pattie Smith, Kylie Minogue, Bruce Springsteen, Ray Davies, Rod Stewart och ytterligare 100-tals rockikoner. Den anonyme givaren är mycket imponerad av vad som skapats på Guitars The Museum i Umeå och vill genom sin donation bidra till det fortsatta intresset av rock- och musik för kommande generationer.

Guitars The Museum är genom donationen än mer speciellt och en ännu större kulturskatt. Det är dags att fler förstår värdet av detta för Umeå och för den nya kategorin kulturkonsumenter såväl nationellt som internationellt.

Satsningar för att öka lönsamheten inom livsmedelsbranschen

Av , , Bli först att kommentera 4

lantbruksbarometernÅrets lantbruksbarometer visar en positiv förändring av lönsamheten jämfört med för ett år sedan. Fler lantbrukare- dock bara fyra av tio- upplever att deras lönsamhet är god. Allra bäst förbättring upplever våra egna lantbrukare i Västerbotten.

I år upplever totalt 42 procent att lönsamheten är ganska eller mycket god. Det är en förbättring med 14 procentenheter jämfört med våren 2016 och 5 procentenheter jämfört med mätningen hösten 2016. Dock anser fortfarande 57 procent att deras lönsamhet är ganska eller mycket dålig. 

Bäst lönsamhet upplever gris- och nötköttsproducenterna, de enda med positivt lönsamhetsindex. En högre efterfrågan av svenska produkter hos konsumenterna har bidraget till detta. Växtodlingsproducenterna upplever den svagaste lönsamheten, där endast 28 procent svarat att de har god lönsamhet. Det beror till stor del på det globala överskottet.

Även om lantbruksbarometern i år visar på en positiv förändring är det uppenbart att det krävs insatser för att trygga den inhemska matproduktionen. Det är därför glädjande att regeringen tar frågan på stort allvar. Tidigare i veckan presenterades ytterligare åtgärder inom den så kallade ” Livsmedelsstartegin”.

Detta är åtgärdspaket nr två och innehåller ytterligare 13 insatser för att stärka livsmedelskedjans konkurrenskraft och öka livsmedelsproduktionen.  Alla satsningar inom detta åtgärdspaket syftar till att på olika sätt öka lönsamheten inom den svenska livsmedelsbranschen. I paketet finns allt ifrån satsningar på växtskydd, växtförädling och vattenbruk till insatser som syftar till att öka den svenska livsmedelsexporten. Livsmedelsstrategin handlar om jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Totalt satsar regeringen en miljard på att öka matproduktionen.

Hårda svenska krav i EUs budgetförhandlingar

Av , , Bli först att kommentera 4

Stefan och MagdaJag delar helt och fullt regeringens inställning till de kommande budgetförhandlingarna inom EU.

Vid en pressträff idag deklarerade Stefan Löfven och Magdalena Andersson att EU:s nya budget måste bli mindre än idag och att Sveriges avgift ska hållas nere. De påtalade även att EUs resurser bör prioriteras till gemensamma områden som migration och säkerhet i större utsträckning än till jordbruksstöd.

Jag uppskattar dessutom mycket att regeringen nu gör en tuff markering om att utbetalningar till medlemsstaterna ska villkoras med att man följer gemensamma beslut på t ex migrationsområdet .

•När Storbritanniens bidrag försvinner behöver budgeten minska med lika mycket. Regeringen vill sätta ett utgiftstak som inte överstiger 1 % av EU:s BNI.

•Den svenska avgiften ska hållas nere. Det vill vi göra främst genom att minska storleken på budgeten men också genom att värna den andel vi själva ska betala.

•Regeringen vill se en modern budget med omprioriteringar till fördel för gemensamma åtgärder som säkerhet, migration, konkurrenskraft, forskning och klimatomställning. Det sker genom minskade anslag för jordbruksstöd och strukturfonder.

•Det ska kosta att inte ta ansvar. Länder som inte tar sitt ansvar i migrationspolitiken ska inte heller ska kunna få tillgång till stöd från EU på samma sätt som idag. Alla medlemsstater ska stå upp för våra gemensamma värderingar och beslut. EU för med sig både fördelar och förpliktelser.

•Regeringen vill se en mer effektiv kontroll av hur EU-medel används. Med en minskad budget blir det ännu viktigare att pengarna används på rätt sätt.

 

Umeå kommun tillbaka till positivt resultat

Av , , Bli först att kommentera 8

 

resultat 2016I dag under kommunfullmäktige så godkändes årsredovisningen för 2016. Vi kunde fastställa kommunens resultat till + 85 miljoner och kommunkoncernens resultat till +349 miljoner kronor. Vi har lyckats minska nettokostnadsutvecklingen som 2015 låg på 4,1% till 3,2% 2016.

Det kändes riktigt bra, vi har lyckats vända den ekonomiska trenden från underskottet (2015) på -42 miljoner till dagens överskott (2016) på + 85 miljoner kronor. Jag tycker att det är på sin plats att faktiskt  tacka nämnderna för deras gedigna och budgetmedvetna arbete i denna process.

Målet är naturligtvis att kommunens resultat förbättras ytterligare under kommande år. Vi kommer fortsättningsvis att kontinuerligt se över kostnadsläget och mycket noga överväga framtida investeringar. Det är avgörande för att vi ska klara nödvändiga investeringar inom skola, omsorg och andra verksamheter utan att öka låneskulden. För behoven blir större nu när Umeå växer så det knakar. Under förra året ökade vi med drygt 2 100 personer. Det är bland de högsta noteringarna genom tiderna och en bekräftelse på att Umeå är en attraktiv kommun.

150 miljoner till gymnasiets introduktionsprogram

Av , , Bli först att kommentera 4

Regeringen förstärker gymnasieskolans introduktionsprogram med 150 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2017. Det är bra!

Just Introduktionsprogrammen är mycket viktiga för att obehöriga elever ska kunna nå behörighet till ett nationellt program. Och vi vet att antalet elever i introduktionsprogram har ökat kraftigt de senaste åren. Satsningen görs för att fler elever i introduktionsprogrammen ska bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.

Det är idag oerhört viktigt att ha en gymnasieutbildning för att kunna bli självständig och etablera sig i arbetslivet. Vi kan genom statistiken konstatera att de ungdomar som fastnar i arbetslöshet är de som saknar  gymnasieutbildning.

Umeå en skidstad med unika möjligheter

Av , , Bli först att kommentera 7

Hans skidsmIdag har jag varit med och invigt SkidSM i Umeå. En fantastiskt trevlig upplevelse. Umeå Energi Arena Sol har förvandlats till en skidstadion mitt i stan och där kommer nu Sveriges skidelit att göra upp om medaljerna.

Umeå är en skidstad och det är viktig för kommunen att arrangemang av den här typen kan genomföras i vår stad. Det är viktigt för besöksnäringen, för hotellen, restaurangerna och handlarna. Det är viktigt för idrotten och dess utveckling och återväxt och inte minst är det viktigt för oss Umeåbor att få ta del av ett sådant förstaklassigt arrangemang.

Umeå är unikt att kunna erbjuda en skidstadion centralt i stan och dessutom klarar vi av att genomföra SM på endast natursnö. Detta är något som imponerar på bl a representanter från Skidförbundet som jag haft tillfälle att samtala med under dagen. Vi har en SkidAllians i Umeå som under åren utvecklat en tävlingsorganisation av hög klass och som inte ser några hinder utan bara möjligheter. Med dessa komponenter, en centralt placerad arena genom Umeå Energi Arena sol och en Skidallians med en välutvecklad tävlingsorganisation har Umeå alla förutsättningar att även i framtiden arrangera stora, såväl nationella och internationella, skidtävlingar. Kommunen bör och ska stötta alla sådana initiativ!

Jag har haft ett brett leende på läpparna hela förmiddagen. Damernas och herrarnas sprintstaffet har avgjorts i strålande solsken, många Umeåbor- förvånansvärt många med tanke på att det är fredag- hade sökts sig till Gamilabacken och arenan. Glada ideellt arbetande funktionärer överallt, oavsett om det handlade om hamburgestekande och korvsäljande funktionärer, pressansvariga eller start- och målansvariga så var alla glada och mycket serviceinriktade.

Jag är stolt över att vara kommunstyrelsens ordförande i en kommun med engagerade medborgare som kan arrangera den här typen av arrangemang. Njut av SkidSM under helgen, imorgon lördag är det dameras 3-mil och herrarnas 5-mil. Besök skidallians SM-sida för mer information. http://www.skidsmumea.se/

 

 

 

 

 

En sammanhållen politik för landsbygden

Av , , Bli först att kommentera 5

landsbygd3I går hade vi på Näringslivs- och planeringsutskottet att besluta om ett yttrande från kommunen med anledning av  den Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande (SOU 2017:1) om en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd på Sveriges landsbygder.

Vi skriver i vårt remissyttrande att Umeå kommun är positiva till slutbetänkandet och att vi anser att förslaget i största möjliga mån ska genomföras. Dock poängterar vi att vi saknar förslag och insatser för att stärka flygets och järnvägens del av transportinfrastrukturen.  Vi påtalat även att kommittén inte tillräckligt har fokuserat på de utmaningar och behov som finns på den tätortsnära landsbygden likt Umeå landsbygd samt att vi saknar insatser som gynnar den platsbundna besöksnäringen.

Vi Socialdemokrater fick dessutom gehör för våra särskilda yrkanden om:

•att betona vikten av att en omfördelning av medel enligt landsbygdsförordningen delåtgärd 16:7 sker med 100 miljoner kronor till de fem idag bortprioriterade områdena ,varav URnära är ett.

•att Umeå kommun blir ett centrum för arbetsmarknadsregionen.

•att förslaget om IT-satsning genomförs och breddas till att inte bara gälla  utbyggnad utan även gäller kvalitetssäkring, tekniska uppgraderingar och komptensförstärkningar.

•att Umeå universitet ges i uppdrag att öka tillgängligheten till högre utbildning i hela landet.

•att ett årligt statsbidrag införs för att landsbygden ska kunna etablera och  utveckla utbildningscentra för högre utbildning samt

•att det särskilda landsbygdslånet införs.

Inom Socialdemokraterna i Umeå kommun genomförs just nu ett gediget arbete för att ta fram en långsiktig och hållbar landsbygdspolitik. I vår strävan att bli 200 000 invånare år 2050 är det oerhört viktigt att det finns strategier även för landsbygden. Vi vill skapa en hållbar bebyggelse struktur på landsbygden som bidrar till att utveckla befintlig infrastruktur och ge ökat underlag till service och kollektivtrafik.

 

 

V respekterar inte demokratiskt fattade beslut

Av , , Bli först att kommentera 8

Scharinska_2Gång på gång aktualiserar Vänsterpartiet i Umeå frågor som det redan fattats demokratiska beslut om. Genom motioner och interpellationer till kommunfullmäktige försöker de hålla liv i frågor som redan avhandlats och där de inte fått gehör för sin åsikt. Det senaste exemplet är nu försäljningen av Scharinska villan

Ärendet har varit aktuellt under cirka ett års tid och alla beslut har fattats i demokratisk ordning. Trots att ärendet redan är avgjort och försäljningsprocessen i stort sett är klar väljer Vänsterpartiet att hålla liv i frågan genom en interpellation till kommunfullmäktige som innehåller frågor som är påståenden och dessutom felaktiga. V väljer även att skicka ut ett pressmeddelande där de bland annat tycker att vi socialdemokrater borde skämmas. Nej vi Socialdemokrater skäms inte för att vi genomför demokratiskt fattade beslut. Men Vänsterpartiet kanske borde fundera över sin demokratisyn?

När det gäller hela processen kring Scharinska Villan är det viktigt att komma ihåg att kommunen -som fastighetsägare- blev ålagda av Länsstyrelsen att vidta renoveringsåtgärder då de ansåg att fastigheten var för nedgången. I Länsstyrelsens förhållningssätt efter renovering slås bl a fast att ”Förslitning och nötning måste minimeras. Antalet människor som samtidigt får vistas i lokalerna ska vara måttligt och måste minskas i förhållande till dagsläget”. ”Återkommande renoveringar till följd av stor förslitning är uteslutet. Varje renovering tar bort en del av husets originalskick.” ”Stötskador måste undvikas. Verksamhet som medför in- och utlastning av större eller tyngre föremål är därför olämpligt”. ”Scharinska villan är inte byggd för offentlig verksamhet, vilket bör beaktas vid framtida upplåtelser. En allmän målsättning för byggnadsminnen är dock att deras kulturhistoriska värden ska komma allmänheten till del”.

Scharinska Villan har renoverats enligt byggnadsminnesförklaringen. I renoveringsarbetet har gamla metoder och arbetssätt använts av entreprenörer och konsulter som har god kännedom om antikvariska arbeten. Länsstyrelsen har godkänt alla antikvariska arbeten i huset. Efter renovering har kommunen i enlighet med det lokalförsörjningsdirektiv som fastställts utrett internt om någon verksamhet har behov av lokalerna. Ingen verksamhet anmälde intresse – inte Kulturnämnden och inte AB Bostaden som Vänsterpartiet påstår- för lokalerna varför fastigheten i enlighet med lokalförsörjningsdirektivet ska försäljas. Då fastigheten dock har ett kulturhistoriskt värde ville vi Socialdemokrater i första hand undersöka om AB Bostaden kunde vara intresserade av att köpa fastigheten. Efter överväganden tackade dock Bostaden nej till detta erbjudande. I december 2016 fattade därför kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att sälja Scharinska villan.

Det är anmärkningsvärt att Vänsterpartiet inte respekterar demokratiskt fattade beslut, det är än mer anmärkningsvärt att de dessutom framför direkta felaktigheter i interpellationen. Men mest anmärkningsvärt av allt är ändå att Vänsterpartiet hellre lägger pengar på en byggnad som kommunen inte kan hyra ut istället för att lägga pengarna på lokaler inom vård, skola och omsorg. Det är direkt oansvarigt av Vänsterpartiet.

Umeå fortsätter växa som besöksmål

Av , , Bli först att kommentera 4

Rdhusparken med Vven i bakgrundenGästnätterna i Umeå fortsätter att öka. Vi kan med hjälp av SCBs senaste siffror konstatera -att även en vanligtvis tung månad som januari- ökar gästnätterna med 28 % i jämförelse med samma period 2016. Det totala antalet gästnätter på hotell i Umeå var under januarimånad 43 913 jämfört med 34 259 föregående år.

 

Det är glädjande att se att besöksnäringen och turismen i Umeå  växer. Det är en viktig bransch för kommunens utveckling. Vi har i ett fullmäktige uppdrag beslutat att ta fram en strategi för hur besöksnäringen ska utvecklas. Målet är att vi ska gå från dagens dryga 1 miljard i omsättning inom turismen till 2 miljarder. Men det innebär såväl hårt arbete som mer samverkan mellan alla aktörer.

 

World Economic Forum rankar Sverige på en nionde plats när de mäter turismsektorns konkurrenskraft. Undersökningen bedömer turismens potential att skapa tillväxt och sysselsättning i framtiden, och identifierar faktorer som hindrar utvecklingen. Besöksnäringens utvecklingspotential bedöms i Sverige vara mycket stor.  Redan idag är besöksnäringen i vårt land Sveriges största tjänstenäring och har sedan år 2000 bidragit med 37 000 nya jobb i vårt land.