Efter valet

Av , , Bli först att kommentera 5

Det är viktigt att politiken jobbar långsiktigt och ansvarstagande efter valet den 14 september.

Som jag sagt tidigare kommer jag att söka breda politiska överenskommelser då jag anser att blockpolitiken är förlegad. Viktiga frågor som stadsutveckling och jobbskapande åtgärder är några av de områden jag som socialdemokrat kommer att arbeta för. Vi har många goda exempel på blocköverskridande överenskommelser där Vänsterpartiet och Moderaterna har varit eniga – det kommer jag ta ansvar för att utveckla.

Mer långsiktighet och mer dialog över Umeås utveckling är min målsättning. Jag har gjort många arbetsplatsbesök under den här mandatperioden och konstaterat att företag och anställda vill att kommunen ska vara beredd att hjälpa till, när företagen ser utvecklingsmöjligheter som gör att de kan anställa fler. Det skulle innebära att kommunen får mer skatteintäckter till fler satsningar på skola vård och omsorg.

Som kommunstyrelsens ordförande är det min skyldighet och ansvar att ta till vara på alla goda idéer och då behövs långsiktiga politiska beslut och blocköverskridande överenskommelser.

Reformera arbetsförmedlingen

Av , , Bli först att kommentera 3

Äntligen har vi en regering som ser arbetsmarknadsfrågorna som viktiga. Stefan Löven var tydlig idag när han inför riksdagen presenterade att arbetsförmedlingen ska reformeras. Fas 3 ska bytas ut mot fler praktikplatser med riktiga löner vilket är glädjande.

Den allmänna uppfattningen bland företagen är att man inte vänder sig till arbetsförmedlingen då de upplever att man inte får rätt hjälp i att anställa människor. Arbetslösa måste söka alla jobb även om man saknar utbildning och kompetens för att söka arbetet. Konsekvensen har blivit att företagen i vissa fall fått flera tusen ansökningar till ett jobb och omöjlig administrativt hanterbart av främst småföretagen att hantera.

Här behövs en reformering av arbetsförmedlingen där vi hjälper företag med rätt verktyg till att anställa.