Företagsbesök

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Idag ska vi besöka Leif Danielssons olika verksamheter. Från it till återvinning kommer vi att få se. Det ska bli intressant att se verksamheterna och förhoppningsvis ta del av företagens framtida idéer.
Det är viktigt att vi förtroensevalda politiker är ute och lyssnar in behoven för att vi ska veta vilka prioriteringar som politiskt behövs. Samverkan mellan kommun och näringsliv är viktiga för att vi ska hitta bra synergieffekter och tillsammans Umeå.
 
Hans Lindberg (S)
 

Samverkan mellan skola och näringsliv

Av , , Bli först att kommentera 6

 

Idag ska jag vara med och inviga en ny veterinärstation ut på Forslundagymnasiet. Det är ett bra exempel på hur skola och näringsliv kan samverka mer. Skolan kommer att ha nära samarbete med veterinärverksamheten där eleverna har möjlighet att delta både för undervisning och som APL praktikplats. En veterinärverksamhet stärker de utbildningar som finns och kan dessutom skapa ny utbildningar. Det kan också stärka utvecklingen av ett Grönt kompetenscentrum på Forslundagymnasiet.
Önskemål som skolan har på veterinärerna är att de delar skolans pedagogiska vision och har förståelse för elevernas olikheter samt arbetar utifrån direktiven för skolans uppdrag och gärna har dokumenterad erfarenhet av att handleda elever. Det är viktigt att de har intresse av att integrera eleverna i det dagliga arbetet. Det är också en fördel att de har erfarenhet av och kunskap om många djurslag hund, katt, häst, lantbrukets djur och andra sällskapsdjur såsom ormar, råttor, burfåglar m fl.
Tycker att det är bra med ökad samverkan med näringslivet då vi får en högre kvalitet i utbildningen.
Hans Lindberg(s)

Riksintresse måste ses över

Av , , Bli först att kommentera 5

 

Runt om i landet finns det ambitioner att utveckla stadskärnor med nya byggnationer. Det är hus med innovativ design men anknytning till framtiden som nu stoppas nu av Länsstyrelsens riksintresse.
För 100 år sedan försökte man skapa dåtidens utsmyckning med anpassad byggteknik vilket vi ser runt om i Sverige idag. Det var dåtiden sätt att tänka byggnation och det är lika viktigt att dagens byggnationer blir avstamp för dagens sätt att se på byggnationer och stadssiluett inför framtiden.
Gammalt och nytt ska mötas men inte vara varandras fiender. Riksintresset har stoppat kV Tor i Umeå där hotell skulle byggas i 13 våningar.  Fullmäktige fastställde en ny översiktsplan för Umeå där det tydligt framgår att staden ska förtätas och byggas högre.  Länsstyrelsen har varit med i den dialogen.
Nu när Umeå och andra städer ska förtätas tas riksintresset fram som ett sätt att stoppa utvecklingen istället för att lyssna på kommunernas uppfattningar runt om i landet.  Övriga som fått stopp är Saltkristallerna Helsingborg, Orgelpipan, Stockholm.  Det utreds även bostadstorn i Värtahamnen, studenttornet vid KTH i Stockholm.
Vad jag förstår ska riksintresset ses över och min förhoppning är att det anpassas så att gammalt och nytt blir varandras komplement inte varandras fiender.
Hans Lindberg (s)

Tänk om tänk till

Av , , Bli först att kommentera 4

SCB, statistiska centralbyrån kom ut med en redovisning 2011 som satte förstoringsglaset på välfärden. Ett av områdena som fokuserades på var rutavdragets utveckling och vem som gör avdrag för Rut.

Det är en talande statistik då det framgår tydligt att 64 % av de som gör rutavdrag är höginkomsttagare. Endast 7 % av rut-avdragen gjordes av låginkomsttagare.
Idag vet vi att många barn som misslyckas i skolan har föräldrar med låg utbildningsbakgrund och har många gånger låga löner.  En tolkning som jag gör av statistiken från SCB är att låginkomsttagare inte kommer tillgodogöra sig rutavdrag för läxhjälp. För några veckor sen såg jag en annons om läxhjälp där kostnaden efter skattereduktionen blev 350 kr/t. Om man skulle anta att eleven behöver hjälp 2 timmar i veckan skulle det bli en kostnad efter skattereduktion på 2 800 kr i månaden.  Klassklyftorna kommer med detta förslag att bli ännu tydligare i skolan. Reformens tillträde handlar om pengar inte om behov. Tanken är att det efter nyår ska vara möjligt att göra avdrag för läxhjälp.  
Vi socialdemokrater vill istället att skolorna ska erbjuda hjälp med hemläxor i nära samverkan med frivillighetsorganisationer. För eleven ska detta vara kostnadsneutralt. Det behövs fler lärare i skolan inte mer rutavdrag som ska kompensera regeringens nerskärningar i skolan. Vi vill ha en skola där alla får samma chans till en bra skolgång oavsett bakgrund.
Hans Lindberg (s)
 
 

Läxhjälp

Av , , Bli först att kommentera 7

 

Det har på senare tid diskuterats huruvida skolan ska erbjuda läxhjälp eller inte. Idag finns det många föräldrar som har svårt att hjälpa till med läxorna  när svårighetsgraden är hög, då tänker jag främst på gymnasiet. Andra föräldrar har inte tiden då skiftgång och oreglerad arbetstid sätter käppar i hjulen för mamma och pappas hjälp.
På Fridhemsgymnasiet har vi för en tid sedan invigt studiekoll som finns i skolans biblotek. Eleverna kan gå ner till studiekoll på håltimmar eller efter skolan och få hjälp av lärare med hemläxor eller med ämnen man ligger lite efter med.
Tycker att det är en bra studieform då det kan hjälpa eleverna med deras individuella behov. Nu har det även diskuterats om det ska vara öppet lördagar för att eleverna efterfrågar detta. Det känns som att skolan är på rätt väg då eleverna efterfrågar mer studietid.
Detta är ett bra exempel på skolans sätt att hjälpa till med studierna och hoppas att fler skolor anammar detta.
Hans Lindberg (s)

Sverige tappar i ranking

Av , , Bli först att kommentera 4

 

 
Sveriges utbildningsnivå är fortfarande hög i jämförelse med Oecd-länderna, men utveckling tyder på att ungas utbildningsnivå inte kommer att höjas nämnvärt i framtiden. Samtidigt expanderar flera andra länder sin högre utbildning och det kommer innebära att Sveriges position i förhållande till andra länder kommer att förändras. Detta är en analys som Högskoleverket publicerat.
 
Det som även ska tilläggas är att alla gymnasieprogram nu inte ger allmän behörighet till högskola vilket kommer att förstärka trenden med lägre utbildningsnivåer i Sverige. Den nya gymnasiereformen kommer att slå igenom på 2-års sikt då de första eleverna går ut gymnasiet.
 
Högskoleverket presenterade beräkningar av den framtida balansen mellan arbetsmarknadens behov och tillskottet av nyutbildade från högskolan, där man ser att det finns risk för brist på viss kompetens och överskott på annan.
 
Här måste regeringen ändra färdriktning när man minskar högskoleplatser och minskar kunskaperna på de yrkesförberedande gymnasieprogrammen. Idag har företagen förändrats där man inom industrin har i vissa fall 60 % tjänstemän av arbetskraften. Detta innebär att det krävs högre kompetens på arbetskraften. Morgondagens samhälle kräver mer kunskaper och omställning då omvärden förändras i allt högre takt. Regeringen måste förstå vikten av utbildning och bildning för att Sverige även i framtiden ska vara konkurranskraftig. Ser med oro på utvecklingen.
 
Hans Lindberg (s)
 

Tog betalt för McDonalds jobb

Av , , Bli först att kommentera 8

Två chefer inom McDonalds Sverige misstänks ha sålt arbetstillstånd, som i förlängningen kan leda till ett uppehållstillstånd, till människor från andra länder, skriver Expressen.

Genom att betala ungefär 100 000 kronor till cheferna kunde de få ett jobb på McDonalds. Detta är i skuggan av att McDonalds tjänat 140 miljoner av minskade arbetsgivaravgifter vilket regeringen haft som enda vapen för att minska arbetslösheten. Det här är människohandel och därför är det viktigt att vi har tydliga regelverk på arbetsmarknaden med kollektivavtal.

Där samverkan mellan arbetsgivarna och de fackliga organisationerna fungerar som bäst upptäcks många av sådana här avskyvärda överenskommelser.
Hela arbetsmarknadspolitiken håller på att rasa samman då fler och fler står utanför arbetsmarknaden. Det blir fler och fler otrygga anställningar och regeringen ser möjligheten att skapa ett samhälle med ökade löneklyftor och i förlängningen även ökade samhällsklyftor.
 
Jag anser att otrygga anställningar och ökat utanförskap inte utvecklar Sverige. Sverige ska konkurrera med kompetens och innovation inte med lägre löner, folk som tvingas köpa sig ett uppehållstillstånd och ökade samhällsklyftor.
 
Vi behöver en politisk förändring i Rosenbad som börjar tro på att alla människor kan/vill bidrar till samhällsutvecklingen och då måste vi ha en annan arbetsmarknadspolitik.
 
Hans Lindberg (s)

Bro till ön

Av , , Bli först att kommentera 6

 

 
I den nya översiktsplanen som fullmäktige antagit har vi tagit höjd och vill bygga 5 kilometerstaden. Det innebär bl.a. att vi ska bygga staden högre och tätare. En av de framtida byggnationerna i centrum är norra delen av ön.
I den exploatering har det planerats en bro från ön som ska anknytas till konstnärligt campus. Jag fick med mig ett ide när jag besökte staden Victoria som ligger i norra Italien. Staden har byggt en inglasad tunnel med transporband i en uppförsbacke som ligger i de centrala delarna av staden.
 
Den här iden är möjlig även i Umeå.   En ny bro skulle vara väderskyddad där man med transportband snabbt skulle transporteras in till city.
Ser med spänning på utvecklingen av Umeå och hoppas att vi kan hittar mijöinnovativa åtgärdet som förbättrar stan miljö. Tänk om ett par tusen personer i framtiden kunde snabbt transporteras  in till stan genom en innovativ bro. Det skulle minska folks bilberoende och förbättrar miljön i centrum för oss alla.
Hans Lindberg (s)