Vad betyder Anders Ågrens garantier?

Av , , Bli först att kommentera 3

En reformtrött Fredrik Reinfeld gick ut häromveckan och föreslog ytterligare skattesänkningar. Det visar på stor idéfattigdom. Den skattesänkarpolitik som förts har gjort att välfärden börjar rasa samman. Det är nu hög tid att istället börja våga ställa krav på att välfärden får kosta pengar. Det är med detta som bakgrund som det är intressant att tolka Anders Ågrens och Moderaternas utspel när han varnar för en vänstersväng i Umeå efter valet 2014.

Ågren anser sig vara garanten för att Umeås utveckling ska kunna fortsätta på samma sätt som nu, men i Umeå är det vi Socialdemokrater som, trots den borgerliga regeringen, försökt föra just en Socialdemokratisk politik. Är det detta som Anders Ågren avser göra? Han tycker sig också vara den som bäst kan ansvara för Umeåandan. Det är lite anmärkningsvärt att Ågren ensam gör detta utspel. Tycker övriga i alliansen att Ågren är den bästa kandidaten? Innebär det att Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna är diskvalificerade när vi pratar om Umeås framtid?

Moderaterna och alliansen i Umeå har under alla år som jag har varit ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förslagit skattesänkningar med 1 krona under en fyraårsperiod, vilket blir cirka 200 miljoner kronor. Då har jag inte ens räknat med de effektiviseringar som de också föreslår och som skulle bli en realitet med deras politik.

Förutsättningarna för att stimulera Umeås utveckling i en positiv riktning minskar således med Ågrens politik. Vård, skola och omsorgssektorn skulle snarare behöva säga upp personal och minska sina verksamheter, detta trots att vi ser att behoven ökar. Det blir följaktligen inte trovärdigt när Ågren inte kan finansiera sin politik, samtidigt som han säger sig vara garanten för en positiv framtid.

Anders Ågren verkar också ha missförstått vad Umeåandan innebär. Det görs inte enbart av en person, ett parti, en organisation eller ett företag. Det kräver ett kollektivt tankesätt och lösningar. Under årens gång har en kultur växt fram i Umeå om vikten av att samarbeta i frågor som är av vikt för Umeås framtid. Det handlar om vad respektive part kan bidra med och något vi gör tillsammans. Det är ett förutsättningslöst och ödmjukt förhållningssätt som bygger på insikten att vi alla är beroende av varandra. Det innebär självrannsakan. Vad kan jag och vår part bidra med? Det handlar inte om att ta över en färdig stafettpinne utan att varje gång titta till sin egen och andras kompetens för att hitta gemensamma lösningar som är till Umeå och Umeåregionens bästa.

Ågren har också felbedömt vad Socialdemokraterna är. Det är ett lagbygge. Det är ingen enmansshow. Socialdemokratin har under Lennart Holmlunds styre inneburit att respektive nämndsordförande getts stort handlingsutrymme och ansvar för sitt område. Ett förhållningssätt som gjort att vi kunnat växa och utvecklas tillsammans. Vårt partis politik bestäms inte av en person, utan av våra medlemmar och den dialog vi för med Umeåborna. Vi går till val med ett kommunalt handlingsprogram och det är ett rättesnöre som alla har att förhålla sig till och rätta sig efter, oavsett vem som blir förste kommunalrådskandidat för Socialdemokraterna inför valet 2014. Det är politiken som är det viktigaste, inte personen.

I våra program har jobb och utveckling under lång tid varit den viktigaste faktorn för att vi ska kunna fortsätta förändra Umeå och att se till att det finns resurser till välfärd. En välfärd som omfattar fritid, kultur, skola, vård och omsorg, samtidigt som vi försöker skapa en långsiktigt socialt hållbar stad och kommun. Att våra medlemmar nu skulle vilja ha en helt ny politik, bara för att några av våra främsta företrädare inte längre kandiderar till sina tidigare uppdrag, håller jag för osannolikt. Jag är trygg i förvissningen att våra medlemmar fattar beslut som är till gagn för framtida generationer Umeåbor.

Alltså blir Anders Ågrens utfästelser, att han är garanten för att Umeå ska kunna fortsätta utvecklas i samma riktning som med Lennart Holmlund, märkliga. Omvärlden förändras kontinuerligt och det gör att Umeå också förändras. Det i sin tur gör att politiken hela tiden måste omprövas, ses över och ändras vid behov. Allt i syfte att stärka Umeå och Umeåbornas rätt till välfärd här och nu, och i framtiden. Så har skett hittills. Anders Ågrens positiva ord om den utveckling som varit med Socialdemokratiskt styre i Umeå är vällovliga men de enda garantierna Ågren hittills kan ge är de 200 miljonerna han vill göra i skattesänkningar. Alltså att det ska bli mindre resurser till vård, skola och omsorg.

Hans Lindberg,  Socialdemokraterna

Inga mer pengar till studiestödet.

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Det finns ett förslag från regeringens sida att omfördela studiestödet. Tanken är att de som kommer från låginkomsttagare familjer ska få mer studiestöd genom en omfördelning från familjer med högre inkomster. Det låter rimligt att de som har lite pengar ska får mer. Problemet är att studiestödet inte har höjts på många år.

Det skulle behövas en uppräkning av studiestödet så att studenternas ersättning följer övriga samhällets kostnadsutveckling vilket det inte har gjort hittills. Förslaget innebär bara en omfördelning av bifintliga pengar.  Det finns inga fler pengar från regeringen då skattesänkningar varit den enda prioriteringen. Regeringen tar bort reformutrymme då skatterna sänks som istället skulle kunna användas för en uppräkning av studiestödet.

Hans Lindberg (s)

Fler blir sjukskrivna

Av , , Bli först att kommentera 5

 

Idag pressenterar försäkringskassan en prognos på att fler kommer att bli sjukskrivna än beräknat.

Enligt försäkringskassan har det att göra med den ökade psykiska ohälsan.

Det är inte förvånande att ohälsan och oron ökar i samhället. De otrygga anställningarna har ökat markant och arbetslösheten är fortfarande hög främst bland våra ungdomar. Regeringens medicin för detta blir ett 5 jobbskatteavdrag.

För mig står det helt obegripligt att man inte satsar på bla arbetsmarknadsutbildningar, infrastruktur, pengar till kommuner och landsting för att garantera en bra vård skola och omsorg. Regeringen har snart sänkt skatterna med  till 100 miljarder.

Nu ska de arbetslösa straffas och arbetande ska få några hundringar i fickan. För egen del har jag hellre en lärare i skolan för skattepengar än någon hundring i fickan. Att sjukskrivningarna ökar beror på den ökade otryggheten i samhället och regeringen löser det med ett 5 jobbskatteavdrag som drar undan möjligheterna att skapa motverkande reformer. Det visar på en ansvarslös politik!

Hans Lindberg (s)