Politiken har tagit semester till nästa val

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Urban Bäckström, vd för Svenska Näringsliv gick på torsdagen ut i SvD Näringsliv och krävde breda samtal mellan de politiska blocken om bland annat energipolitiken, infrastruktursatsningar och forskning. Han kritiserade bristen på förslag i frågor som är avgörande för jobben och näringslivet.

Karl-Peter Thorvaldsson, Lo ordförande håller med Urban Bäckström om att regeringen måste göra mer offensiva satsningar. Urban gör helt rätt analys av faran med att under en lång tidsperiod sluta med reformer. Vi vet från andra länder att det går ett tag, men sedan kommer sanningen ifatt, säger Karl-Peter och pekar på Danmark som varnade exempel.
Jag har påpekat i tidigare bloggar att regeringen minskar utbildningsplatser på vuxenutbildningar, Yh-utbildningar och högskoleutbildningar vilket på sikt får allvarliga konsekvenser.
Håller med arbetsmarknadens parter om att något offensivt måste göras. Vi kan inte acceptera en hög arbetslöshet i Sverige där vi har en av Europas högsta ungdomsarbetslösheter.
Med risk att låta negativ tror jag att regering är trött och tagit semester till nästa val då vi inte ser något intresse av att minska arbetslösheten. Denna handlingsförlamning kommer också att påverka näringslivets möjligheter att kunna rekrytera arbetskraft med rätt kompetens då utbildningssystemet kollapsat.
Istället för att bara sänka skatterna borde vi satsa på utbildning som anknyter till näringslivet så att kunskap och arbete utvecklar Sverige och då behövs mer än semester på Rosenbad!
Hans Lindberg (s)
 

Besök av Komatsu koncernledning

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Idag får vi besök från Japan av Komatsu Forest koncernledning. Anledningen är att företaget gett en donation på 35 miljoner till Dragonskolans teknikcenter. Det är Sverigeunikt då det aldrig tidigare varit företag som donerat så stora summor till en skola. Donationen är i linje med företagsfilosofin i Japan – hemmanation för Komatsu – där företag av tradition ger tillbaka till det samhälle de verkar i.
Det känns hedrande att spännande att kunna utveckla en teknikutbildning som inte kommer att finnas någon annan stans i Sverige. Eleverna får en utbildning som har den senaste tekningen och kommer att göra eleverna fullfjädrade inom teknikområdet.
Pengarna har använts för att rusta upp lokalerna men det är också betstämt att lärarna ska fortbildas löpande för att kunna hänga med i teknikutvecklingen.
Ser fram emot att vi får visa upp framtidens utbildning idag!
 
Hans Lindberg (s)

Brist på hyreslägenheter

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Den 19 juni presenterade den statliga myndigheten Boverket sin årligen återkommande bostadsmarknadsenkät. I den framgår att det råder brist på hyresrätter i 259 av Sveriges 290 kommuner.
Tycker att det är högst allvarligt att det är brist på hyreslägenheter i 259 av 290 kommuner. Hyresrätten är för många ungdomar det första boendet när man flyttat hemifrån. Pengar finns inte till bostadsrätten och då är hyresrätten ett naturligt val för unga.
Regeringen har tagit bort räntesubventionerna för fastighetsägare som bygger hyreslägenheter. Bankerna lånar inte heller ut pengar för hela produktionskostnaden av nyproducerad hyreslägenhet. Jämför man med bostadsrätten finansieras den med pengar som kommer från försäljning av den nya lägenheten.
Regeringen slår undan finansieringen av hyrearätten och unga får inget boende. Detta är ett ännu större bekymmer i storstäderna.
Vi måste politiskt hitta en finansiering av hyresrätten så att vi får ett uppblandat bostadsbestånd och unga kan flytta hemifrån.
Då behövs aktiva politiska åtgärder!
Hans Lindberg (s)

Företagen missnöjda med friskolor.

Av , , Bli först att kommentera 6

 

Förra veckan var jag på Gesällbrevs utdelning på Sävar gården. En stor högtid för målare och hovslagare då de fick gesällbrev för goda yrkeskunskaper.
Under lunchen påtalade måleriföretagen att de var missnöjda med de fristående gymnasieskolorna som erbjuder yrkesutbildningar. Företagen menade att eleverna inte var förberedda från skolan och saknade förkunskaper. I deras dialog med skolan ansåg gymnasiet att detta inte var något problem. I friskolans upplägg ska eleverna vara ute 60 % av tiden i företaget vilket är mycket.  I måleribranschen är de flesta företag under 10 anställda och de har inte resurser att ta emot eleverna i den omfattningen.
Samma diskussion kom även upp när jag besökte Byggnads medlemmar förra veckan kring kvalitet på de fristående gymnasieskolorna. Man ansåg även där att förkunskaperna saknades.
Friskolorna får kommunal ersättning för lokaler, lärare, administration och verktyg för att ge eleverna bra kunskaper när de går ut på praktik. Om så är fallet som det påstås är det eleverna som får en dålig utbildning och skolan gör profit på våra kommunala skattepengar.
Skolinspektionen är den som gör granskning av kommunala och fristående skolor och ska påtala brister
Det måste till en uppstädning inom skolväsendet där alla elever SKALL ha rätt till en bra utbildning.
Hans Lindberg (s)

Turismen

Av , , Bli först att kommentera 7

 

250 miljarder omsätter turismen och det jobbar ca 160 000 människor inom branschen i Sverige. Den globala turismen kommer att växa med 90 % fram till 2030 enligt turistbranschen.
Efter att jag tog emot stafettpinnen på yrkes-SM i Malmö där Västerbotten ska genomföra SM 2014 kom teknikföretagens företrädare och skakade hand med mig. Grattis och bara så att du vet kommer vi att ha en branschträff i anslutning till SM med ca 300-500 deltagare. Besökande kommer att spendera pengar i detta fall i Umeå och inbringa skatteintäckter för kommunen. Vi måste bli bättre på att locka hit fler besökare till länet för att vi ska också  få en bra välfärd.
Turismen är en underskattad tillväxtbranch och det är viktigt att vi vågar satsa på utbildning inom detta område.   
Vi måste bli bättre på att förvalta våra naturresurser och visa upp vårt fina Västerbotten. Det innebär att vi behöver fler turistentreprenörer och ett ändrat tankesätt kring turism.
Hans Lindberg (s)

Viktig kompetensförsörjning

Av , , Bli först att kommentera 8

 

Jag är ordförande för utbildningsdelegationen på Region Västerbotten. I detta uppdrag ingår ett regeringsuppdrag om att ta fram en kompetensförsörjningsplattform för Västerbotten.
Den nya plattformen ska lyfta fram rekryteringsbehov, utbildningsbehov för att människor ska stimuleras till arbete.  
En del positiva effekter av detta arbete börjar bubbla fram genom att en del kommuner börjar se hur man kan erbjuda eftergymnasiala utbildningar som anknyter till branscher som behöver arbetskraft. Vi ser även en förbättring genom att vuxenutbildningen i länet har gemensamt upphandlat extern Vux-utbildning. Detta skapar förutsättningar till livslångt lärande och möjligheter till omställningsutbildningar i hela länet.
Det som är viktigt är att kommuner och arbetsförmedling samråder så att man inte erbjuder samma utbildningar. Ett exempel på detta var att Komvux i Umeå hade fått pengar till tandsköterskeutbildning som senare arbetsförmedlingen erbjöd. Båda aktörerna fick i detta fall stadsbidrag för att bedriva utbildningarna. Det tråkiga var att komvuxutbildningen fick svårt att rekrytera ungdomarna till utbildningen och stadsbidragspengarna fick skickas tillbaka. Vi måste använda våra utbildningspengar klockare.
Kompitensförsörjningsuppdraget tycker jag handlar mycket om att få hela utbildningsväsendet i form av universitet, folkhögskolor Vux, gymnasieskolor och näringslivet sitta i ett och samma rum och pratar utbildning och rekryteringsbehov. Vi behöver mer verkstad i denna viktiga utvecklingsfråga för länet och då är det viktigt att sitta i samma rum alla aktörer och fatta kloka besluta.
Ett problem är att regeringen minskar stadsbidrag till kommunernas vuxenutbildning, bara 26 % av ansökta yh- utbildningar godkänns för att få starta igång. Ska regeringen stjälpa oss eller hjälpa oss. Fram till dagsdato är gymnasiereformen underfinansiera 1,9 miljarder enligt SKL och 600 miljoner minskas vuxenutbildningarna i landet. Minskade stadsbidrag från regeringen bromsar upp den possitiva utvecklingen  vi sett i inom kompitensförsörjningen.
Vi ska göra det vi kan i länet med att skapa utbildning och arbetstillfällen, men vi behöver regerings hjälp i form av mer pengar till utbildning, omställningsarbete och innovation.
Hans Lindberg(s)

Sill

Av , , Bli först att kommentera 1

Sill och strömming var länge en stomme i den svenska husmanskosten. Sill & nubbe är klassikern som funnits på våra restaurangmenyer och middagsbord i över 100 år. Sillen, som en gång betraktades som fattigmanskost, har gjort en klassresa och blivit en självklarhet på påsk- midsommar- och julbordet.

 
Om ni inte lagt in någon sill bifogar jag ett recept som ni kanske prövat, än finns det tid 😉
 
Glad midsommar på er!
 
 
Västerbottensill
1 förpackning  5-minuterssill, 420 gram
1 dl  majonnäs
1,5 dl  vällagrad riven västerbottenost
0,5 st  vitlöksklyfta(or), pressad
1 msk  dijonsenap
1 krm  cayennepeppar
salt och nymalen svartpeppar
 
Tillagning
1.      Låt sillen rinna av i ett durkslag och skär i mindre bitar.

2.      Blanda samman övriga ingredienser och vänd till sist ner sillen. Smaka av med salt och nymalen peppar.

Hans Lindberg (s)

SFI utvecklar Umeå

Av , , Bli först att kommentera 12

Igår var jag på besök på SFI skolan i Umeå (Svenska för invandrare). Utbildningsdepartimentet som också varit på besökt ger goda vitsord över god kvalitet och jag kan bara konstatera och intyga att det är bra verksamhet. 

Det som är slående i skolan är att det finns så många individer med förmågor och kunskaper som bara väntar på att knäcka koden till det svenska språket för att sedan gå vidare i det svenska samhället. Upplevde att det fanns en stor tacksamhet över att få chansen att kunna få kunskap vilket inte är alldeles självklar i många länder. Det finns ett helhetstänk i utbildningen där skolan på Mossvägen tar hand om hela människan där behoven styr.
Den Svenska välfärden erbjuder en avgiftsfri skola vilket jag tycker att vi ska vara stolta över. Regeringen kommer att slå sönder detta genom att genomföra friskolereform inom SFI utbildningen. Risken är att vi får samma drivkraft som vi fått i friskoleöveretableringarna av gymnasieskolor där kunskapen kommer i andra hand och vinstutdelning kommer i första hand.
Det var roligt att få träffa eleverna på SFI skolan. Det fanns mycket glädje och tacksamhet vilket jag tycker att vi svenska borde visa i större omfattning då den svenska välfärden inte är en självklarhet.
Återigen tack för alla frågor och samtal där jag tar med mig frågorna som togs upp och för tillbaka de till kommunen. Exempel på detta är bättre praktikmöjligheter i kommunen och bättre möjligheter till sjukvårdssvenska.
Hans Lindberg (s)

Ungas levnadsvillkor försämras

Av , , Bli först att kommentera 3

 

 
År 2011 fick 6,7 procent av tjejerna i åldrarna 20-24 år antidepressiva läkemedel utskrivna på recept. Motsvarande siffra för killarna var 3,6 procent. Fem år tidigare, år 2006, var motsvarande siffror 6,0 respektive 3,0 procent.
Det blåser förändringarnas vind i samhället där fler mår sämre och sämre. Vad kan det bero på? Ser vi till ungdomars levnadssituation har regeringen valt att försämra och tagit bort räntesubventioner för byggare som bygger hyreslägenheter. Det innebär att färre hyreslägenheter byggs då det är svårt att få finansiering av byggnationen. Många ung har hyresrätten som det första boendet då de inte har pengar till bostadsrätt. Det har också minskats utbildningsplatser på vuxenutbildning och högskola. Som lök till laxen har Sverige en av Europas högsta ungdomsarbetslösheter.
Det är inte så konstigt att unga ökar sitt illamående då alla dörrar är stängda till ett drägligt liv med boende och egen försörjning.
Vi måste stimulera hyresrätten även i stora städer så att ungdomar kan flytta hemifrån och att utbildningen möter upp rådande arbetslöshet och efterfrågan från näringslivet.
Vi har inte hört något av regeringen i dessa frågor, vilket gör mig besviken. Ungdomarna är vår framtid och våra unga måste få bättre levnadsvillkor och en bra start i livet.
Då räcker det inte för regeringen att dra i handbromen och backa in i framtiden!
 
Hans Lindberg (s)
 

Arbetare eller akademiker

Av , , Bli först att kommentera 4

 

I gårdagens debatt ville folkpartiet klanka ner på Socialdemokraterna när det gäller den allmänna behörigheten till högskola. Uppfattningen från folkpartiet var att det skulle ses som fult att vara arbetare i och med att alla program som socialdemokraterna vill ska ge den allmän behörighet till högskola.
Lite konstig retorik är att det skulle var fult att vara arbetare bara för att arbetare i den benämning skulle få kompitens i engelska och svenska som bl.a. den allmänna behörigheten innefattar.
Teknikföretagen säger att vi måste ha den allmänna behörigheten då fler och fler behöver mer kompetens för att utveckla arbetsplatsen och näringslivet.
Kunskap är makt och detta påminner om det gamla 30-talet då vissa fick gå i skola och vissa fick gå på högre utbilning. Genom att stänga utbildningsvägarna får vi ett tydligare utanförskap där bara vissa får förmånen till bildning.
Sverige är ett litet land med global konkurrens och vi har inte råd med denna sandlådelek med att sänka kunskapskraven i skolan. Alla behövs och döm inte eleverna på förhand genom att säga att du klara inte av detta så du far inte den allmänna behörigheten till högskola. Låt eleverna avgöra den saken själv.
En gång för alla så handlar det inte om att alla ska bli akademiker utan att omvärlden kräver högre kunskaper på alla människor oavsett akademiker eller arbetare. Resten av Europa har förstått det men inte vår utbildningsminister.
Hans Lindberg (s)