Pressmeddelande ang. umepartiernas uppgörelse

Av , , Bli först att kommentera 10

Under veckorna sedan valet så har politiska samtal först med alla partier i fullmäktige utom Sverigedemokraterna. I slutänden har vi fastställt ett antal valtekniska samverkansavtal och överenskommelser kring fördelning av poster. Med anledning av den bild som nu målas upp kring de överenskommelser vill vi förstärka vad detta innebär rent sakpolitiskt.

Uppgörelserna mellan parterna är ett avtal om vilka poster som tillfaller partierna samt tydliggör hur oppositionen ser ut i kommunen. Uppgörelserna har ingen politisk innebörd i dagspolitiken utan detta kommer att förhandlas fram utifrån de aktuella frågorna.

– Socialdemokraterna styr själva i minoritet och kommer söka stöd från Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Arbetarpartiet och Alliansen kring olika frågor, säger Hans Lindberg.

Socialdemokraterna kommer att fortsätta att genom ett konstruktivt samarbete utveckla vår kommun till att bli mer hållbar, jämlik och jämställd.

 

Felaktiga påståenden om politiskt samarbete

Av , , Bli först att kommentera 14

I går kunde vi meddela att en överenskommelse, mellan alla umepartier utom SD, träffats för hur Umeå ska styras de närmsta fyra åren.

Tyvärr har uppgörelsen, trots ett tydligt pressmeddelande (som återges i sin helhet nedan), skildrats felaktigt av flera Västerbottensmedier.

Det görs gällande att Socialdemokraterna ska styra eller samarbeta med det ena eller det andra partiet. En av rubrikerna var att Socialdemokraterna samarbetar med Moderaterna. Parallellt med detta skriver Västerbottens-Kuriren att uppgörelsen innebär att Socialdemokraterna ska styra Umeå tillsammans med Miljöpartiet. När jag intervjuades av Sveriges Radio i går gjordes gällande att mitt parti samarbetar med Moderaterna. Jag markerade tydligt mot detta. Det säger sig självt att medierna inte har läst pressmeddelandet ordentligt, de olika beskrivningarna går ju inte ihop.

Båda dessa beskrivningar är faktuellt felaktiga.

Uppgörelsen beskrevs tydligt i ett pressmeddelande.

Det framgick att det rör sig om en fördelning av poster i utskott, styrelser och nämnder, med sikte på en rättvis fördelning mellan partierna.

Till följd av uppgörelsen fortsätter Socialdemokraterna att styra ensamma i minoritet.

I budgetfrågor kommer samtal att föras med Arbetarpartiet och Miljöpartiet. Dessa två partier får också olika poster i våra styrelser, nämnder och utskott.

Umeå har två stora oppositioner, Vänsterpartiet och Alliansen, som genom överenskommelsen ges rimliga möjligheter att bedriva politiskt arbete genom vice och andre vice ordförandeposter i styrelser, nämnder och utskott. Även oppositionen ska kunna vara med och ta ansvar för Umeås utveckling. Uppgörelsen innebär inte att partierna förbinder sig till politiskt samarbete. Det handlar om fördelningen av uppdrag.

Däremot stängs inte dörren för breda uppgörelser i frågor där politisk samsyn krävs, till exempel vad gäller översiktsplanen.

Socialdemokraterna styr inte tillsammans med Miljöpartiet till följd av denna uppgörelse. Samarbeten kommer att variera i olika sakpolitiska frågor.

Alla partier, utom SD (som vi var eniga om att isolera), står bakom uppgörelsen (som framgår av pressmeddelandet nedan).

Trots detta försöker Vänsterpartiets gruppledare Ulrika Edman att profitera på de missförstånd som ägt rum i vissa mediers skildring av och rubriksättning angående uppgörelsen. Edman gör gällande att Socialdemokraterna låter högern styra från baksätet, trots att hon är delaktig i denna uppgörelse som ger hennes parti ytterligare påverkansmöjligheter. Hennes påståenden är alltså felaktiga. Alliansen utgör opposition. Det innebär per definition att man inte ingår i den styrande konstellationen, som i detta fall är ett socialdemokratiskt minoritetsstyre.

Det är beklagligt att vi har en ledande partiföreträdare som säger en sak vid förhandlingsbordet och en annan i uttalanden till media. Edman stod dock bakom det pressmeddelande som skickades till media (se nedan).  Detta beteende är särskilt beklagligt i en tid där vi behöver en seriös vänster i Sverige som är kapabel att ta ansvar och bedriva verkningsfull vänsterpolitik.

PRESSMEDDELANDE

Umeå 2018-09-25

Genom samtal med företrädare för politiska partier har ett antal överenskommelser ingåtts som ger en grund för Umeås politiska arbete.

Umeå har utifrån valresultatet två stora oppositioner, Alliansen och Vänsterpartiet. Uppgörelserna gör att båda dessa oppositioner får en rimlig möjlighet att bedriva sitt politiska arbete, säger Hans Lindberg.

Därför kommer som tidigare Alliansen ges möjlighet att besätta posterna som vice ordföranden. Vänsterpartiet kommer att ges möjlighet att besätta fyra andra vice ordförande, i Kommunfullmäktige, Äldrenämnden, Byggnadsnämnden och en ny position som andre vice ordförande i För- och Grundskolenämnden. Dessa fyra andra vice ordförande poster Vänsterpartiet besätter är oppositionsposter liksom sedan tidigare existerande vice ordförande poster till allianspartierna.

Miljöpartiet har en helt ny fullmäktigegrupp denna period. De kommer att ges möjlighet att bygga upp sitt politiska arbete med roller som ordförande i ett nytt utskott med ansvar för att förstärka och utveckla kommunens hållbarhetsarbete, en andre vice ordförande i Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden samt ordförande i Överförmyndarnämnden.

Övriga ordförandeposter kommer att besättas av socialdemokraterna.

Arbetarpartiet kommer att erhålla uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och äldrenämnden.

Uppgörelsen är en valteknisk samverkan mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Arbetarpartiet. Uppgörelsen med Vänsterpartiet är ingen valteknisk samverkan, utan ett avtal om att Vänsterpartiet erhåller vissa oppositionsposter mot att de är öppna inför förhandlingar med Socialdemokraterna om den kommunala budgeten.

Uppgörelserna ger de ingående partierna en möjlighet att göra sitt viktiga arbete med att driva frågor samt granska underlag och beslut. Uppgörelserna innebär inga på förhand gjorda utfästelser om den politiska inriktningen som sen kommer att råda i den dagsaktuella politiken. Den kommer att utifrån olika sakpolitiska frågor förhandlas fram mellan partierna.

Umeås utveckling kommer i framtiden att kräva konstruktivt samarbete mellan de politiska partierna. Socialdemokraterna kommer med olika hoppande majoriteter att arbeta för att fortsätta leda kommunen med målet att växa med hållbarhet, säger Hans Lindberg.

Uppgörelserna innebär att partierna (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Arbetarpartiet) ställer sig bakom fördelningen av platser i kommunens styrelser, bolagsstyrelser och nämnder.

 

För mer information, kontakta gruppledarna:

Hans Lindberg

Socialdemokraterna

070-589 01 66

 

Anders Ågren

Moderaterna

0703416764

 

Ulrika Edman

Vänsterpartiet

0738430107

 

Mattias Larsson

Centerpartiet

0706821719

 

Nils Seye-Larsen

Miljöpartiet

0736319492

 

Peder Westerberg

Liberalerna

070-6179001

 

Kristdemokraterna

Veronica Kerr

0702595595

 

Jan Hägglund

Arbetarpartiet

070-2937461

Grunden för det politiska arbetet nu lagd!

Av , , Bli först att kommentera 1

Under förra veckan har vi socialdemokrater hållit förhandlingar med samtliga partier, utom Sverigedemokraterna, för att sy ihop en paketlösning, vad gäller fördelning av poster i styrelser, nämnder och utskott, som passar alla och ger alla möjlighet att ta ansvar för Umeå utifrån valresultatet.

Det har varit en arbetsam process, men äntligen är vi överens och kan presentera resultat. Till skillnad från det låsta läget nationellt har vi lyckats jämka samman många olika starka politiska viljor för att Umeå ska kunna styras på bästa sätt under mandatperioden.

Som jag sa innan valet vill jag gärna se förhandlingar över blockgränserna i många frågor. Detta hade såklart även varit önskvärt på nationell nivå. När ingen enskild linje har egen majoritet måste man vara ödmjuk inför valresultatet och se till att utvecklingen kan gå framåt. Vi har efter förhandlingar skapat möjligheter för de flesta partier i Umeå att ta ett ansvar för kommunens fortsatta utveckling. Min ingång i detta är att om man ges möjlighet att ta ansvar så får man också leva upp till detta ansvar.

Detta behövs i en växande kommun som Umeå, vi måste kunna komma framåt. Jag tror på breda politiska överenskommelser i de viktiga frågor som vi nu står inför vad gäller kommunens utveckling. Det kommer att kräva att fler partier tar ansvar.

I och med denna uppgörelse presenteras en viktig nyhet. Det kommer att tillsättas ett utskott under kommunstyrelsen som ska arbeta med frågor som rör hållbar utveckling, för att höja Umeå kommuns redan höga hållbarhetsambitioner.

Vi inför också arbetsutskott i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och tekniska nämnden av ett snitt som vi redan har i för- och grundskolenämnden, individ- och familjenämnden samt äldrenämnden. Där ska vi på ett nytt sätt genomarbeta de politiska frågorna.

Alliansen ges möjlighet att besätta posterna som vice ordföranden. Vänsterpartiet får utväxling av sitt valresultat och kommer att ges möjlighet att besätta fyra andra vice ordförande, i kommunfullmäktige, äldrenämnden, byggnadsnämnden och en ny position som andre vice ordförande i för- och grundskolenämnden. Dessa fyra andra vice ordförande poster Vänsterpartiet besätter är oppositionsposter liksom sedan tidigare existerande vice ordförande poster till allianspartierna.

Miljöpartiet har en helt ny fullmäktigegrupp denna period. De kommer att ges möjlighet att bygga upp sitt politiska arbete med roller som ordförande i det nya utskottet med ansvar för att förstärka och utveckla kommunens hållbarhetsarbete, en andre vice ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt ordförande i överförmyndarnämnden.

Övriga ordförandeposter kommer att besättas av socialdemokraterna.

Detta är en väl avvägd helhet och det är viktigt att de politiska partierna nu lever upp till det ansvar för Umeås utveckling som de poster de tillsätter medför. Att vi tar ansvar för Umeås utveckling är umebornas rättmätiga förväntan på oss politiker.

Uppgörelserna ger de ingående partierna en möjlighet att göra sitt viktiga arbete med att driva frågor samt granska underlag och beslut. Uppgörelserna innebär inga på förhand gjorda utfästelser om den politiska inriktningen som sen kommer att råda i den dagsaktuella politiken. Den kommer att utifrån olika sakpolitiska frågor förhandlas fram mellan partierna.

Vi socialdemokrater kommer fortsatt att styra i minoritet med ambitionen att få till stånd så breda överenskommelser som möjligt, för att umeborna ska känna att vi är på rätt väg och att alla partier tar ett ansvar.

Politiska samtal i kommunen

Av , , Bli först att kommentera 8

Nu har valdagen passerat och svenska folket har lagt sina röster för hur man vill att Sverige, landsting och kommuner ska styras framöver. I kommunen följer vi de samtal som nu förs nationellt för att se hur landet kommer att styras framöver, samtidigt som vi har påbörjat processen med att se vilken samverkan som kan vara aktuell lokalt.

Från Socialdemokraterna har vi bjudit in alla ansvarstagande och anständiga partier till samtal utifrån både den mandatperiod som har varit och hur man ser på arbetet framöver. Än så länge har alla samtal varit positiva. Jag utgår från att dessa diskussioner ska fortgå med respekt och att vi tillsammans tar ansvar för Umeå.

Det viktigaste valet i modern tid

Av , , Bli först att kommentera 4

Valrörelsen är nu över och jag kunde inte vara mer stolt över alla mina partikamrater och fackliga kamrater som sedan i våras har knackat dörr, haft ringkvällar och samtalat med väljare. Vi har bjudit på kaffe, fått ta del av intressanta samtal och haft fantastiskt roligt tillsammans. 

Detta samfällda arbete för en socialdemokratisk politik, som prioriterar välfärd före skattesänkningar, har på allvar visat styrkan i den grundläggande idén för arbetarrörelsen. Att vi är starkare tillsammans. Och att var och en av oss är starkare när vi gör något tillsammans med andra.

För det är vad valet handlar om; vilken sorts samhälle vi vill ha. Ska det vara var och en för sig själv? Den starkes rätt? Eller ska vi bygga vårt samhälle på insikten om att vi lever tillsammans och har gemensamma problem som vi endast kan lösa genom samarbete och solidaritet? 

Många försöker utmåla den socialdemokratiska solidaritetsidén som vore den en idé om konformism. Att alla ska vara likadana, att alla ska äta ärtsoppa på torsdagar, köra sosse-container och sjunga Arbetets söner. Inget kunde vara mer fel.

Det socialdemokratiska samhället handlar om att undanröja sådana hinder och förtryck som gör att människor inte kan frigöras. Som medför att vi inte kan blomma ut som individer och odla vår särart.

Det är tvärtom så att det samhälle som präglas av klyftor, den starkes överlevnad och förtryck är det samhälle där människan tvingas in i olika kategorier. Fattig eller rik. Inkluderad eller exkluderad. Privilegierad eller förfördelad. Så vill inte vi ha det.

Jämlikhet handlar inte om att alla ska ha det likadant. Det handlar om att alla människor ska garanteras ett gott liv och lika goda möjligheter att fullfölja sina drömmar. Oavsett om man föds i en rik eller fattig familj. Oavsett hudfärg, kön, härkomst, funktionsvariation eller sexuell läggning.

Det är först när vi människor har våra grundläggande behov tillgodosedda som vi kan bejaka vår individualitet. Den som måste slåss för sin överlevnad eller plågas av fattigdom kan aldrig nå sin fulla individuella potential.

Jag har de senaste fyra åren haft förmånen att vara kommunstyrelsens ordförande i Umeå kommun. Det är det absolut finaste uppdrag jag någonsin haft. Det förpliktigar. De senaste fyra åren har präglats av hårt arbete tillsammans med mina socialdemokratiska kollegor för att göra Umeå till en jämlikare kommun. Till en kommun där alla får ta del av tillväxt och utveckling, där framtidstro råder.

När vi nu går till val i morgon så står vi inför det viktigaste valet på länge. Det är dels ett val mellan välfärd och skattesänkningar för de allra rikaste.

Men det är också ett val som rör själva fundamentet för hela vårt samhällssystem. 

Att demokratin, mänskliga rättigheter och samhällets anständighet står på spel är en realitet.

Ett av de partier som aspirerar på att leda landets utveckling ser halvdiktaturer som Ungern som ett föredöme.

Detta parti har en partiledare som inte kan välja mellan en demokratiskt vald fransk president och en rysk despot.

En partiledare som anslöt sig till partiet medan det alltjämt arbetade för nationalsocialismens och den vita rasens seger över dess fiender.

Ett parti som grundades av SS-veteraner och som fortfarande blir påkommet med uttalade nazister och rasister bland sina förtorendevalda. Det handlar inte om enskilda rötägg. Det handlar om basen för ett helt parti.

Ett parti som vill göra utrensningar av opolitiska tjänstemän i den offentliga förvaltningen och som ser oberoende medier som sin fiende. Lügenpresse-retoriken återupprepar sig.

Ett parti som kanaliserar människors missnöje genom att ställa utsatta grupper mot varandra. De som inte ser ut, talar och ber som dig är fienden. Allt är deras fel, menar detta parti.

Jag kommer att så länge jag lever göra motstånd mot Sverigedemokraternas försök att montera ner fundamentet för vårt samhällsbygge.

Socialdemokratin är i grunden en antifascistisk rörelse. Den liberala demokratin, mänskliga rättigheter och rättsstaten är fundamentet för ett socialdemokratiskt samhällsbygge. Vi kommer aldrig att vika en millimeter på den punkten. 

Tyvärr verkar andra partier i sina maktambitioner ha en ambivalent inställning till detta hot från extremhögern. De säger sig avsky och protestera mot Sverigedemokraternas idéer, men är samtidigt beredda att fälla en socialdemokratisk regering med stöd av samma parti.

En stark socialdemokrati är i dag den främsta garanten för att SD inte får inflytande. Vi är beredda att hitta samförstånd över blockgränserna för att skydda demokratin mot den högerextrema offensiven.

I morgon är en viktig dag. För mig, för dig och alla runtomkring oss. Fundera noggrant över vilket samhälle du vill leva i framöver. Fråga dig själv om du är beredd att äventyra demokrati, kvinnors rättigheter och rättsstaten.

Demokratin är ett skört tillstånd som existerat under en spillra av mänsklighetens historia. Den är väldigt mödosam att bygga upp, men alltför lätt att rasera och ersätta med ett förtryckande samhällsskick.

När du går till valurnorna i morgon är detta de viktigaste frågorna du bör reflektera över. Min förhoppning är att du röstar för ett fritt, demokratiskt samhälle. För kvinnors rättigheter. Och för en stark välfärdsstat.

Pressmeddelande: (S) i Umeå vill prioritera billiga hyresrätter

Av , , Bli först att kommentera 5

För att Umeå ska hålla ihop behövs fler billiga hyresrätter

Socialdemokraterna i Umeå vill under nästa mandatperiod att det byggs fler billiga hyresrätter i Umeå. Vi ser att behovet av fler bostäder är stort, såväl för unga, människor mitt i livet som äldre.

Regeringen har infört ett statligt investeringsstöd för hyresrätter. För Umeå uppgår detta till maximalt 5 800 kr/m² boarea. För att stödet ska utgå krävs att hyran understiger en högsta tillåten normhyra. Normhyran per kvadratmeter boarea per år får vid tillträdet inte överstiga 1 450 kronor, i den stödregion som Umeå ingår i.

Det innebär en maximal månadshyra på omkring 4200 kr för en hyresrätt med 35 kvadratmeter boyta.

Socialdemokraterna i Umeå vill prioritera marktilldelning för byggande som faller inom villkoren för det statliga investeringsstödet. Efter valet vill vi säkerställa att det byggs minst 600 billiga hyresrätter som uppfyller kriterierna ovan.

– Vi ser bostaden som en social rättighet. Det är vår gemensamma skyldighet att göra allt vi kan för att se till att det finns boenden som passar alla plånböcker och behov. Därför kommer vi under nästa mandatperiod prioritera byggande av billiga hyresrätter, säger Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande (S)

För att det ska vara möjligt att göra en kraftfull utbyggnad av hyresrätter som fler har råd med krävs en fortsatt socialdemokratisk regering som prioriterar byggande och åtgärder för rimliga hyresnivåer.

Moderaterna och Sverigedemokraterna driver en politik som ökar klyftorna på bostadsmarknaden. De två partierna prioriterar skattesänkningar framför fortsatta satsningar på välfärd och byggande. Framförallt vill man tillåta så kallade marknadshyror, något som skulle leda till hyreshöjningar på mellan 24 och 51 procent. Marknadshyror skulle minska hushållens konsumtionsutrymme kraftfullt, utöver det faktum att färre skulle ha råd med eget boende.

– Vi vill se ett Umeå och ett Sverige som håller ihop. I regeringsformen stadgas att det allmänna särskilt ska trygga rätten till bostad. För att fullt ut leva upp till detta viktiga uppdrag krävs att rätten till bostad prioriteras framför skattesänkningar för de som redan har en god boendesituation och höga inkomster, avslutar Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande (S)

Vi har en plan för framtidens Umeå

Av , , Bli först att kommentera 2

Vi står nu inför ett vägval i Umeå. Ska vi fortsätta satsa på välfärd, framtidstro och frihet för alla umebor? Eller ska vi sänka skatten?

Hela vår kommun växer, vilket leder till nya möjligheter och tilltagande framtidstro. Umeborna har en ljusare syn på framtiden och samhället än människor i många andra delar av Sverige. Det kan tänkas vara en av orsakerna till att mörkerkrafter och extremhöger har så svårt att rota sig här. Vi vet att ett gott samhälle byggs i gemenskap. Inte genom att exkludera och nedvärdera våra medmänniskor.

Den växande främlingsfientligheten har i hög grad materiella orsaker. Vi kan inte låta samhället glida isär. Stora klyftor är de högerextremas kungsväg.

Umeå står också inför stora utmaningar. Vi ska bereda plats för 4500 barn och elever i skolan de närmsta 10 åren. I takt med att människor lever längre ökar också behovet av vård och omsorg. Vi står också inför omfattande rekryteringsbehov.

I dag arbetar 11 900 personer för Umeå kommun. De närmsta tio åren beräknas kommunen behöva rekrytera 9 500 nya anställda till följd av pensionsavgångar och tillväxt. I hela Västerbotten är det 40 000 yrkesverksamma människor som lämnar arbetsmarknaden fram till 2025.

Vi måste också kunna säkerställa en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Dessa tre delmål går hand i hand. De är alla bärande pelare för ett hållbart samhälle. Vi socialdemorkater vill överlämna ett bättre samhälle till våra barn än det vi själva vuxit upp i. Då måste vi inte minst göra allt vi kan för att minska koldioxidutsläppen.

Vi socialdemokrater vill att Umeå fortsatt ska vara en kommun där vi gemensamt bygger samhället så bra som möjligt. Vi strävar efter det jämlika samhället, för där är människor friare, friskare och lyckligare. I ett tryggt, starkt och jämlikt samhälle kan fler förverkliga sin fulla potential – vilket vi alla tjänar på, både mänskligt och ekonomiskt.

Vi har en plan för att möta de utmaningar Umeå står inför.

Under nästa mandatperiod vill vi satsa på välfärden. Vi måste bygga ut nya skollokaler men framförallt anställa fler. Personalen är välfärdens viktigaste resurs, de är välfärdens hjältar.

Under mandatperioden har vi genomfört rätt till heltid inom vård och omsorg. Vi vill nu utöka denna reform till att gälla alla heltidsanställda inom Umeå kommun. Denna reform är resultatet av vår nära samverkan med fackföreningsrörelsen. Det handlar om att skapa en dräglig arbetssituation och se till att våra anställda har en lön och i förlängningen en pension som man kan leva på. Det handlar också om att lösa personalbehoven. Med bättre arbetsvillkor kommer fler att kunna tänka sig att arbeta inom välfärden.

Därtill är det en fråga om välfärden som sådan. När personalen har goda förutsättningar att göra ett bra jobb ökar kontinuiteten och kvalitén på den välfärd vi alla, vid olika tidpunkter i livet, är beroende av.

Vi vill också genomföra en kraftfull utbyggnad av förskolan, grundskolan och gymnasiet. Vi vill bygga motsvarande en förskoleavdelning i månaden, en ny grundskola vartannat år och en ny gymnasieskola vart femte år. Detta syns i vår budget för 2019 där vi gör en tydlig prioritering av välfärdsnämnderna och ser till att tekniska nämnden har de muskler som behövs för att säkerställa välfärdens lokalbehov, städning, underhåll med mera. Vi budgeterar också för omfattande investeringar i välfärden.

Men lokaler gör som sagt ingen nytta om vi inte kan fylla dem med liv.

Därför ser vi socialdemokrater i Umeå positivt på att människor flyttar till Umeå och Västerbotten. Både från andra delar av Sverige men också andra delar av världen. Vi ser det som en moralisk skyldighet att erbjuda människor som flyr förföljelse en fristad. Dessutom kan vi snabbt erbjuda dessa människor arbete och god integration. Behovet av arbetskraft i välfärden innebär fantastiska möjligheter att ta emot människor och samtidigt bygga en starkare välfärd och bättre integration. Men då måste vi fortsätta prioritera utbildning och välfärd framför skattesänkningar.

Att tillgodose äldres behov är en mycket viktig uppgift för oss under nästa mandatperiod. Det handlar om att bygga nya vård- och omsorgsboenden. Men också trygghetsboenden för äldre. Därför använder vi nu de resurser som frigjordes i AB Bostaden genom en utförsäljning av en liten del av bolagets bestånd, för att göra en kraftig utbyggnad av trygghetsboenden och vård- och omsorgsboenden. Vi vill ha ett Umeå där alla kan åldras tryggt!

Vi vill att Umeå ska ta täten i miljöarbetet. Därför har vi under mandatperioden sett till att Umeås lokaltrafik numer är helt koldioxidneutral. Vi vill ta fram en åtgärdsplan för att göra Umeå kommun oberoende av fossila bränslen fram till 2030, fortsätta öka kollektivtrafikens kapacitet, förbättra förutsättningarna för gång- och cykeltrafik med mera.

Som ni kanske märkt under valrörelsen vill vi också inleda pendeltågstrafik till Holmsund.

Men koldioxidutsläpp är långt ifrån den enda miljöfråga vi måste ha fokus på. Luftkvaliteten i centrala Umeå MÅSTE bli bättre. Vi har åstadkommit vissa förbättringar genom en aktiv åtgärdsplan men det finns mycket mer att göra. Vi vill också fortsatt se till att alla kommunmedlemmar har god tillgång till rekreation i grön- och naturområden. Så skapar vi en kommun där människor trivs, där miljön är god och där vi tar ett ansvar för att framtida generationer ska kunna bo och leva på den här planeten.

För att vi gemensamt ska kunna ha en aktiv plan för att lösa samhällets utmaningar så måste vi också ha resurser. Det är därför valet står mellan välfärd och skattesänkningar i år. De borgerliga partierna går till val på stora skattesänkningar, både lokalt och nationellt, som skulle slå hårt mot välfärden. Moderaterna vill också skära bort omkring en tredjedel av statens miljöbudget.

Den nationella politiken och den lokala hänger dessutom ihop. Om vi inte får en socialdemokratiskt ledd regering så kommer det att bli oerhört tufft för Umeå, och för den delen alla kommuner i Sverige, att klara av välfärdens utmaningar.

Då försvinner statsbidragen och en stor del av anslagen från staten till välfärden. När Moderaterna ledde regeringen sist tvingades merparten av Sveriges kommuner att göra stora skattehöjningar för att kompensera för bortfallet av statligt stöd.

När en större börda läggs på kommunerna blir skatteuttaget inte progressivt, eftersom kommunalskatten är en viss procentsats för alla i kommunen. Då lamslås omfördelningspolitiken och den som är rik bidrar inte efter bärkraft på samma sätt som den som har en lägre inkomst.

Därför behöver vi en stark socialdemokratisk regering och socialdemokratiskt ledda kommuner. Det är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra stora sociala reformer för att öka jämlikheten, tryggheten och friheten för alla som bor i Sverige.

Valet är ditt den 9:e september. Vilket samhälle vill du ha?

Vill du ta del av all vår politik för nästa mandatperiod så är du varmt välkommen att läsa vårt kommunalpolitiska handlingsprogram.