Ett starkt Sverige

Av , , Bli först att kommentera 7

30657306_10156127890250281_9002771684624695296_n

 

Sveriges ställning blir starkare och starkare. Vi har en robust ekonomi, hög jämlikhet och bra rykte runt om i världen.

Framgångsfaktorerna kan sammanfattas i kombinationen av en stark tillväxt tillsammans med ett starkt välfärdssamhälle. Under mandatperioden har Socialdemokraterna genom en ansvarsfull finanspolitik vänt tidigare underskott och skapat ett stort reformutrymme inför kommande år.  Det har kunnat ge stora insatser för välfärden och vi ser även en minskad arbetslöshet och ökad jämställdhet.

Att skapa ett tryggt och jämlikt samhälle verkar vara nyckeln för ett samhälle som går framåt. Det är inte konstigt. Ett samhälle som ger möjligheter att utvecklas, som har starka sociala band och ett utvecklat trygghetssystem ger människor som vågar. Det är en frihetsfråga för många. Därför är välfärden så viktig.

Välfärdens omfördelande effekter är grunden i socialdemokratisk politik.  Så minskar vi klassklyftor och ökar jämlikheten i samhället. När det går bra för Sverige ska vi också använda de resurserna för att stärka våra gemensamma tillgångar; vård, skola och omsorg.

Inför valet den 9 september är det viktigt att du frågar dig, vilket samhälle vill du ha?

Ett som satsar på det gemensamma och skapar framtidstro, eller ett som sätter skattesänkningar och individen främst?

Dags att förbjuda rasistisk organisering

Av , , Bli först att kommentera 5

Regeringen går nu fram med att rasistisk organisering ska förbjudas. Det är riktigt bra. Man ska inte kunna använda demokratin för att sprida hat och rädsla och för att därigenom inskränka demokratin för andra. Människor ska kunna känna sig säkra i det offentliga rummet, kunna delta i det demokratiska samtalet och inte känna otrygghet utifrån etnicitet, vem de älskar eller vilket hudfärg de har.

Konsekvenserna av nazisternas organisering såg vi inte minst under Almedalsveckan. Seminarier störs, människor trakasseras och attackeras. RFSL Ungdom ställer in sin medverkan. Det är djupt problematiskt.

Almedalen som är en symbol för det politiska samtalet under öppna former och nära medborgare, har denna sommaren blivit en symbol för behovet av förändring. Men ute i hela Sverige under resten av året påverkar det människors vardag och deras vilja och möjlighet till organisering. Vi har sett det flera gånger inte minst i Umeå de senaste åren. Därför välkomnar jag att regeringen nu går framåt i frågan.

Vilken otrolig vecka!

Av , , Bli först att kommentera 5

Vilken otrolig vecka vi har haft för idrotts-Umeå! Nu står det klart att Umeå tar hem priset som Sveriges bästa idrottsstad 2018. I veckan blev det klart att SM-veckan 2022 kommer till Umeå. Ett fantastiskt betyg för vår idrottskommun!

Under lång tid har vi målmedvetet satsat på fritid och idrott, med bra föreningsstöd och en vilja att möjliggöra för fler att engagera sig i idrott. Fritid, rekreation och idrott är en del av det som skapar välfärd och som vi vet ger ett gott liv, och är en viktig del i socialdemokraternas arbete i kommunen. Tillsammans med våra engagerade föreningar, ledare, aktiva och medarbetare i kommunen får vi nu ett kvitto på det arbetet, vilket känns otroligt kul.

Tillsammans har vi skapat en idrottskommun som har både bred tillgång till anläggningar och en mångfald i verksamheter, vilket möjliggjorts av en bred politisk samsyn kring en fri idrottsrörelse och föreningsliv. Det är en av många framgångsfaktorer idag.

Men det hade inte gått utan våra aktiva, våra ledare, alla föräldrar och tränare och alla medarbetare på Umeå kommun. Grattis till den här utnämningen och tack för allt!

Tillsammans kommer vi skapa en fantastisk vecka 2022! Det kommer bli en otrolig folkfest mitt under Umeås 400-årsfirande. Nu firar vi Sveriges bästa idrottsstad 2018!

 

(PS. Kolla in tidningen imorgon för mer)

 

36751553_10156330895705281_7191854820834148352_n

Almedalen: starkt tal av Stefan Löfven

Av , , Bli först att kommentera 6

stefan1

Stefan Löfven slog under sitt tal i Almedalen igår åter fast att årets val blir en folkomröstning om svensk välfärd.

Tidigare har Socialdemokraterna gått ut och lovat 600 kronor mer i plånboken för den genomsnittliga pensionären. Att pensionerna länge har varit eftersatta ser man inte minst på den särskilda beskattning för pensionärer som fortfarande finns kvar och som (S) steg för steg håller på att ta bort. Målet är att den ska försvinna till 2020.

Extra glädjande då under dagen var nyheten som Stefan Löfven och Magdalena Andersson presenterade om att (S) går till val på att ytterligare stärka den allmänna pensionen.  Socialdemokraterna vill nu se en ytterligare höjning genom att pensionsavgifterna ökar. Målet är att pensionen för en vanlig löntagare ska vara 70 procent av slutlönen. Idag ser utvecklingen ut som att många blivande pensionärer kommer få 50 % av densamma.

Det är viktiga reformer för att skapa en trygg och värdig ålderdom. Människor som arbetat och slitit hela sina liv ska också kunna leva och njuta på ålderns höst. Det stärker även pensionssystemet som helhet. Budskapet var tydligt, samhället har ett ansvar mot alla de som inte kan lägga undan stora summor varje månad. De som redan har mest får stå tillbaka.

”Jag vill genomföra det största trygghetsprogrammet i modern tid” sa Stefan Löfven under talet. Den ekonomiska utvecklingen i Sverige är stark och ska komma folket till del. Det är en bra och tydlig markering. Satsningar ska vara på pensionerna, på skola, utbildning, på poliser och sjukvården och att stärka arbetslivet. Precis som vi säger lokalt i Umeå så måste välfärden gå före skattesänkningar och våra gemensamma resurser ska också gå till det gemensamma. 

Mot detta står en svajig allians som vill förstärka klyftorna, ge mer åt de som redan har och som tror att sänka löner är vägen framåt för en stabil arbetsmarknad. Så bygger man inte trygghet.

Vi har som Socialdemokrater under den här mandatperioden goda resultat bakom oss. Ekonomin har stärkts, vi har den lägsta ungdomsarbetslösheten på 16 år, skolresultaten stiger och sjukvården har stärkts. 

Det var ett bra och personligt tal som statsminstern höll igår, som lämnade mig övertygad: ett starkt Sverige och ett starkt Umeå bygger vi tillsammans.

Sänkt lön – nej tack

Av , , Bli först att kommentera 5

jobb2

Under gårdagen var det Centerpartiets dag i Almedalen. Annie Lööf menar att genom en gedigen ny arbetamarknadsreform – sk. århundradets reform, så kan nya jobb skapas.

Förutsättningarna för detta är sänkta ingångslöner, slopad arbetsgivaravgift, öppna upp arbetsförmedlingen för fristående aktörer och en upprivning av lagen om anställningssydd (LAS). Allt är samma trötta förslag som de borgerliga tidigare har kommit med. Jag vill inte se ett A och B-lag på arbetsmarknaden och ett samhälle som blir allt mer amerikaniserat där människor behöver flera jobb för att klara räkningarna i slutet på månaden.  

Förslagen innebär ökade klyftor och trycker på sikt ner lönerna för fler grupper på arbetsmarknaden. Det är ett slag mot arbetare och ett samhälle som jag som socialdemokrat inte vill ha. Regeringen har lyckats vända på den negativa arbetsmarknadstrenden som var i början på mandatperioden. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 16 år och tiden det tar för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden har halverats. Det är steg i rätt riktning.

Socialdemokratisk politik står i skarp kontrast med borgerlighetens förslag. Det är upplyftande att därför se idag, på Socialdemokraternas dag i Almedalen, att Stefan Löfven presenterar en politik som sätter fokus på utbildning, trygghet och bra anställningsvillkor på jobbet.

Så skapar vi ett samhälle för alla.

Rapport från Almedalen

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag har jag medverkat i en panel i Almedalen där de 6 största städerna i Norrlan (N6) pratat om Norrlands positiva utveckling.

Umeå växer med 1 100 nya jobb per år. Vi har årligen omkring 700 nyregistrerade företag och hittills i år har 2 000 nya bostäder fått startbesked. Tillväxten är stark i våra 6 största städer i Norrland och Umeå visar på en särskilt god utveckling!