Reformer träder i kraft

Av , , Bli först att kommentera 3

I morgon den 1 mars träder två viktiga reformer i kraft. Det handlar om bidrag till glasögon för barn mellan 8 och 19 år och det handlar om att alla kommuner måste vara med och ta ansvar för mottagandet av nyanlända.

  • Det avsätts 120 miljoner kronor per år för att barn och unga i åldern 8–19 år ska få bidrag för glasögon på motsvarande sätt som barn i åldern 0–7 år redan får. Syftet med bidraget är att möjliggöra för flickor och pojkar mellan 8 och 19 år, oavsett bakgrund eller funktionsförmåga, att kunna delta på lika villkor i såväl skola som på fritiden. Bidraget ska uppgå till 800 kr per person. Om kostnaden för glasögonen eller kontaktlinserna är lägre än 800 kr per person ska bidraget uppgå till den faktiska kostnaden

Reformen bidrar till att barn och unga kan leva och växa upp under goda förhållanden. En mer jämlik tillgång på glasögon kommer motverka att barn och unga som lever i familjer i ekonomisk utsatthet hamnar i utanförskap

  • I höstas samlades regeringen tillsammans med M, C, L och KD och nådde en överenskommelse på migrations- och etableringsområdet, denna överenskommelse träder nu i kraft. Det betyder att från och med idag måste alla kommuner vara med och ta gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända.

Förra året sökte över 160 000 personer asyl i Sverige, detta i kölvattnet av en av de största humanitära kriserna sedan andra världskriget.  Nyanlända välkomnas redan idag i många av Sveriges kommuner, stora som små. Men ska integrationen fungera måste belastningen vara jämn över hela landet och då krävs att fler kommuner gör mer.  Att vi rättvist delar på ansvaret och hjälps åt är den modell som vi ska arbeta efter i Sverige. Därför är det glädjande att Moderaterna i höstas till sist accepterade en anvisningslag som en del av de överenskomna insatserna på migrations- och integrationsområdet.

Sverige ska ha ett ordnat flyktingmottagande där rätten till asyl värnas men också prövas. Den som får avslag ska återvända och den som beviljas asyl ska få ett värdigt mottagande med raka och snabba vägar in i arbete och samhällsgemenskap. Det handlar om solidaritet och ansvar, men också om att se möjligheterna hos varje enskild flykting som kommer till vårt land.

 

 

Palme en beundransvärd ideolog och visionär

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag är de 30 år sedan jag väcktes av nyheten att Sveriges statsminister Olof Palme hade skjutits, mördats, på öppen gata i Stockholm. Vi var ute i stugan när pappa väckte mig med orden ”Palme är skjuten”. Jag var inte så gammal då bara 11 år, men mordet berörde mig djupt. Min pappa var fackligt aktiv och jag uppfostrades med arbetarrörelsens värderingar. Vi följde TV-sändningarna hela dagen, det var sannerligen en sorgens dag.

Jag har aldrig träffat Olof Palme och nostalgi ligger inte riktigt för mig. Men jag inser vilken betydelse Olof Palme har haft för Socialdemokratin och Sverige. Olof Palme var en beundransvärd ideolog och en visionär! Vi har ett gemensamt arv att bevara och utveckla.

Genom Olof Palme fick Sverige en röst i världen, hans internationella engagemang och hans mod var unikt för en statsminister från ett litet land som Sverige. Välfärdsstaten med grundstenar som jämställdhet och jämlikhet var i fokus för Socialdemokratin under Palmes ledning. Jag tänker på alla viktiga reformer som genomfördes för jämställdheten- t ex avskaffandet av sambeskattningen och föräldraförsäkringen- under hans tid. Och jag tänker på hur välfärdsstaten begränsade den ojämlikhet som marknadsekonomin skapade. Den svenska modellen utjämnade inkomstbortfall vid sjukdom, oförmåga att arbeta, arbetslöshet och ålderdom. För ungdomarna bidrog välfärdsstaten till utbildning och studiestöd. Familjepolitiken byggdes ut, vården och omsorgen var välorganiserad och högkvalitativ och socialbidragssystemet var ett väl fungerande sista skyddsnät. Mycket har hänt sedan dess.Mycket av den traditionellt svenska tryggheten har gått förlorad, högre arbetslöshet, otryggare anställningsförhållanden,skattesänkningar och försämrat bidragssystem. Det har skett en marknadsanpassning.

Vi socialdemokrater bör ta vara på vår historia och vårt arv efter Palme, jämställdhet och jämlikhet är nyckelord. Vi måste åter föra en politik som minskar inkomstklyftorna och som sätter solidariteten främst. Vår politik ska grundas på full sysselsättning, en upprustning av socialförsäkringssystemen och den generella välfärdspolitiken. Den socialdemokratiska politiken ska inte stå i motsättning till marknaden. Politiken ska underlätta marknadens behov av effektiviseringar och strukturomvandlingar men samtidigt genom styrning och beskattning se till att det sociala ansvaret tas.

När Olof Palme tillträdde som partiordförande på kongressen 1969 sa han ” jämlikheten är inte ett tillstånd, utan en färdriktning för politiken. Men färdriktningen är viktig. Den ska vi hålla fast vid. Den engelska socialisten Tawney sa en gång att det som betyder något för ett samhälles friskhet är det mål som dess ansikte är vänt mot.” Detta tåls att tänka på!

 

 

 

Progressiva Umeå behöver inte räddas

Av , , Bli först att kommentera 10

I en nyhetskrönika i VK efter invigningen av Ikea skriver Catarina Saha att Ikea ”inte räddar oss” och raljerar över att jag tillsammans med energiminister Ibrahim Baylan och varuhuschefen Mari Gustafsson under invigningen dansade och klappade takten till Icona Pops musik. Hon påtalar vasst, som om det vore en nyhet, att Ikea är en global affärskedja och menar att ingen Umebo, varken kommunalråd eller kund behöver tillbe Ikea eftersom de endast kränger grejor.

Helt rätt, Ikea är en global affärskedja som kränger grejor. Många Umebor har längtat efter att Ikea ska komma till Umeå och många sa därför ”äntligen” igår när portarna öppnades. Men ingen har väl någonsin menat eller uttalat att Ikea är här för att rädda oss? Förstår faktiskt inte vad Saha menar. Umeå har inget behov av att räddas, vi är en progressiv kommun som är i ständig utveckling. Och att dansa till bra musik under en festlig invigning tycker jag bara är roligt. Att vi dansade handlade sannerligen inte om att tillbe Ikea utan snarare om glädje över att många års hårt arbete givit resultat.

Men visst bidrar Ikea till det progressiva Umeå. Det nya Avion shopping, som Ikea är en del av, kommer att skapa cirka 900 nya arbetstillfällen. Arbetande människor betalar skatt och bidrar till våra gemensamma åtaganden som t ex skola och omsorg. Ju fler arbetstillfällen, ju fler skattebetalare -desto bättre. Att Ikea dessutom har besökare från stora upptagningsområden bidrar till att fler kommer till vår stad, de bor på hotell, de äter på restaurang och kanske passar de även på att besöka något evenemang när de ändå är i stan. Våra finska vänner t ex omsätter miljontals kronor på övernattningar i Umeå. Vi vet redan att i helgen är alla hotellrum fullbokade och färjan likaså på grund av att Ikea öppnat.

Umeå behöver inte räddas. Kom med och dansa nästa gång Catarina Saha, det är riktigt roligt!

 

Klimatsmart Ikea

Av , , Bli först att kommentera 7

image

Äntligen är ordet för dagen! Äntligen har Ikea i Umeå öppnat. Det var en fantastiskt trevlig invigning med glädje, sång och dans som leddes av varuhuschefen Marie Gustafsson.

Etableringen skapar arbetstillfällen och kommunens handel stärkts för såväl umeåborna som för besökare. Vi vet att Ikea har besökare från stora upptagningsområden vilket är oerhört viktigt för utvecklingen av flera branscher. Ikea är en viktig etablering för Umeå.

Att energiminister Ibrahim Baylan (S) var en av invigningstalarna är ingen slump. De så -för miljön- viktiga energilösningarna har prioriterats vid byggnationen. Jag är oerhört stolt och glad över att Ikea i Umeå är en modern och klimatsmart anläggning. Det har varit viktigt för mig och kommunen att samarbeta med Ikea för att hitta de smarta och hållbara lösningarna. Att etablera Ikea centralt har därför varit viktigt för oss, besökare kan cykla, gå eller ta bussen. Ett särskilt projekt ser till att det finns ”packcyklar” att låna. Huset är byggt klimatsmart, man har djupborrat för att klara både värme och kyla. Hela anläggningen har LED-belysning och Ikea har en väl utvecklad återvinningsstation. Placeringen är även strategiskt utifrån närheten till den nya ringleden som planeras.

Äntligen har Ikea i Umeå öppnat och man har gjort det klimatsmart! Det känns oerhört bra för mig som kommunstyrelsens ordförande i Umeå.

 

Idag invigs Ikea

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag invigs Ikea, en händelse som är efterlängtad av såväl många Umeåbor som människor i närliggande kommuner. Det är ingen slump att Ikea valt att etablera sig här. Umeå är en progressiv kommun.

Ikea varuhuset har 30 000 kvadratmeters yta (totalt har handelsområdet 100 000 kvadratmeter) och 235 anställda. Det finns 2400 parkeringsplatser och 430 cykelparkeringar. Det kommer också att vara möjligt att låna lådcyklar vid varuhuset. Ett projekt med lådcykelpool har startats mellan Umeå universitet, Umeå kommun och Ikea.

Området där Ikea nu etablerar sig utpekades som handelsområde redan i översiktsplanen 1998. Tanken är att Umeå ska ha fyra handelsområden som kan fungera som stadsdelscentrum.

Det är bra för Umeå ur många aspekter att Ikea etablerar sig här, det skapar arbetstillfällen och bidrar till Umeås tillväxt. Från min och kommunens sida är det viktigt att samarbeta med Ikea för att göra det så bra som möjligt ur miljösynpunkt. Fördelarna med att Ikea etableras på Söderslätt är bland andra det centrala läget vilket gör att det är lätt att cykla, gå och åka kollektivt samt att varuhuset ligger nära den framtida ringleden, vilket är bra då det är mycket varutransporter. Enligt den arbetsplan som är på granskning hos Trafikverket, fram till 4 mars, ska ringleden vara klar hösten 2021.

Ikea har ett trevligt och spännande invigningsprogram idag och under helgen med såväl aktiviteter, prova på och seminarier med hållbarhetstema. Vi ses på Ikea!

.

Buisness Arena en succé

Av , , Bli först att kommentera 5

Buissnes Arena som startade igår är redan en succé för Umeå. Deltagarantalet är mellan 150-200 personer fler i år jämfört med förra året. Då det alltid är svårare att locka intresserade till ett evenemang andra året måste detta betraktas som en succé.

Fler ville veta mer om bl a Umeås utveckling vilket jag pratade om. Stefan Attefall höll i ett seminarium där vi debatterade statens ansvar gällande infrastruktur. Min ingång är att staten måste ta ett större ansvar för infrastrukturen i hela Sverige. Dagens trend är att kommuner tvingas ta större och större ansvar för infrastrukturkostnaderna, det missgynnar framförallt mindre kommuner som har svårare att finansiera infrastruktur. Under dagen träffade jag även Riksbanken som tyckte att Umeå var på rätt väg som nu vill fördubbla bostadsbyggandet vilket är ett kommunalt planeringsansvar.

Jag summerar en bra dag där jag fick nya kontakter och där vi fick möjlighet att involvera ännu fler i att utveckla Umeå.

Målet är samhällsutveckling!

Av , , Bli först att kommentera 4

I dag kommer jag att inviga Business Arena i Umeå. Det är en viktig arena där investerare lokalt, nationellt och internationellt träffas för att hitta möjligheter för att investera. Förra året kom över 600 personer från Sveriges alla hörn till Business Arena Umeå för att diskutera fastighets- och samhällsrelaterade frågor med koppling till norra Sverige. Idag är det alltså dags igen. Med ett starkt program, inspirerande talare och tongivande företag, kommuner och organisationer samlas branschens ledande aktörer till en heldag. Fokus ligger på kunskap, inspiration och nätverkande. Målet är samhällsutveckling. Umeå sticker ut i Norrland inom många områden som befolkningsökning, bostadsbyggande och fastighetspriser.

Det är viktigt för mig att få fler som vill vara med och utveckla Umeå så att vi får fler bostäder och fler i arbete.

Umeå växer

Av , , Bli först att kommentera 4

De officiella befolkningsuppgifterna presenterats igår. Vår prognos för 2015 låg på 120 450 personer. Siffrorna visar dock att Umeå vid årsskiftet hade 120 777 invånare samt att kommunen ökat med 1 164 personer.

Det bör dock noteras att Skatteverket under året har gjort en översyn av befolkningsregistret och avregistrerat omkring 550 personer -främst utlandsfödda och studenter- som flyttat. Det bör innebära att tillväxten under 2015 har varit omkring 550 personer högre än vad statistiken visar.

Vi vet även att flertalet av de cirka 1000 flyktingar som för närvarande finns i Umeå är asylsökande och därmed inte finns med i årets siffror. I statistiken finns endast de ca 170 personer som fått uppehållstillstånd och blivit kommunmottagna. Vi kan även konstatera att flyttningsnettot ligger kvar på en bra nivå, 557 personer trots avregistrering. Det beror främst på ett fortsatt förbättrat resultat mot ”övriga län” i Sverige. Nettot från övriga Västerbottens ligger stabilt och varierar runt 350 personer per år.

Umeå kommun har som mål att bli 200 000 invånare. Det kräver sina insatser. Vi jobbar därför hårt med att t ex öka bostadsbyggandet samt att skapa så bra förutsättningar för näringslivet som möjligt.

 

.

 

 

 

Kvarken Ports på rätt väg

Av , , Bli först att kommentera 5

I fredags genomförde vi bolagsstyrelsemöte inom Kvarken Ports. Kvarken Ports är ett gemensamt hamnbolag för Umeå och Vasa. Detta samarbete ska bidra till att stärka hamnarnas marknadsposition i det växande handelsutbytet mellan Östersjöländerna. Kvarken Ports har som mål att bli en kvalitetshamn med fokus på kundernas behov och klimatsmarta lösningar. För att möta framtidens krav på transporter bygger Umeå och Vasa tillsammans upp ett helt nytt hamn- och transportkoncept. Det nya hamnbolaget har en viktig roll för att stärka både de öst-västliga och nord-sydliga transportstråk som möts i Kvarkenregionen.

Vi kunde under styrelsemötet konstatera att Umeå hamn under fjolåret ökade med 2,6% och att Vasa hamn minskade med  22%. Den stora förändringen i Vasa är att transporten av kol, som har varit en stor del av hamnens verksamhet, fasas ut. Kolet används inte längre som uppvärmningsbränsle då fler och fler använder bättre miljöalternativ. Det är mycket glädjande att vi lyckats öka containerhanteringen med 10 %. Det är en viktig signal om att vi är på rätt väg- mer och mer gods kommer transporteras med container.Vi förstärker nu organisationen med en säljare som aktivt ska få fler företag att välja våra hamnarna för sina transporter av gods.

Vi har nu gått från underskott till att under förra året göra ett överskott på 1253 miljoner- det är ett mycket gott tecken på att vi är på rätt väg.

Kvarken Ports ger nya förutsättningar

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag åker jag till Vasa för att genomföra styrelsemöte med Kvarken Ports, detta blir troligtvis det sista styrelsemötet som ordförande för mig, Jag kommer framöver ingå i styrelsen som ska bygga den nya färjan och trafikera Umeå Vasa. Lite sorgligt känns det att lämna uppdraget då vi tillsammans har lyckats få två hamnar att samverka för att öka regionens utveckling.

Bolaget Kvarken Ports syfte är att öka transporterna till de båda hamnarna. Det kommer även i fortsättningen vara en utmaning att jobba med. Vi är medvetna om att det kommer att krävas stora investeringar i båda hamnarna. Nyligen beslutade styrelsen att investera i en ny kran i Holmsund för att öka av- och pålastningskapaciteten.

Vi har skapat något unikt i denna region då vi har ett gemensamt hamnbolag mellan Umeå och Vasa, detta ökar förutsättningarna för näringslivet att växa.