220 mkr för avgiftsfri kollektivtrafik

Av , , Bli först att kommentera 4

Just nu på fullmäktige debatteras frågan om avgiftsfri kollektivtrafik efter en motion från Feministiskt initiativ.

Efter att man har gjort en bedömning av kostnadsökningen så förväntas det bli ca 220 miljoner kronor. Det jag vill ha svar på är vart dessa pengar ska tas ifrån för att i så fall finansiera ett sådant försök? Ska vi skära ner på antalet lärare i skolan, ska vi ta bort hela kulturens budget? Det är oansvarigt att lägga förslag som är ofinansierade.

Vidare så kan vi se att denna typen av satsningar i högre grad gör att de som går och cyklar istället väljer att ta bussen. Vill vi ställa om samhället för mer hållbart åkande och se ändrade resvanemönster så måste fokus också ligga på de som idag kör bil och göra så att de väljer att åka kollektivt.

Hans Lindberg (S)

Idag införs gränskontroller

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag införs gränskontroller för Sverige, vilket ska finnas i 10 dagar. Det handlar om att få en struktur för det mottagande och det arbete som görs idag med flyktingarna, och för att möjliggöra detta är det också bra att vi inför tillfälliga gränskontroller.

Stefan Löfven sitter idag i samtal med resten av Europas statsministrar och för fram att fler länder i Europa måste ta ett större ansvar. Ska situationen kunna hanteras så bra som möjligt behövs en omfördelning både inom EU och i Sverige. Med bakgrund i den situationen är det också klokt att Sverige har gått in med en skrivelse till EU för att få del av ekonomisk kompensation som ska gå till de länder som tagit ett stort ansvar i flyktingmottagandet. Sverige har tagit emot en stor andel asylsökande och det kommer fortsätta ligga på en hög nivå framöver. Då behövs insatser för att kunna möta behoven.

Nu har finansminister Magdalena Andersson aviserat ändringar i budgeten med presskonferens 13.45 idag. Vi får se vad som sägs då.

Tillväxten fortsätter i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 5

Den positiva trend vi har sett sedan halvårsskiftet fortsätter och Umeå fortsätter att öka sin befolkning. Ytterst goda nyheter för en kommun som Umeå med ambitionen och målet att växa! Inte minst med tanke på behovet av kompetensförsörjning i framtiden och att kunna fortsätta ha en god välfärd.

Det är färre som flyttar ut från Umeå, vilket är väldigt glädjande, samtidigt som vi har tillfälle att välkomna många nya Umeåbor både från övriga Sverige och också världen. Kommunen ska vara inkluderande och trivsam för alla, det finns utvecklingsmöjligheter och en framtidstro med ett brett utbud av kultur och fritid samt en bra välfärd. Det arbetet fortsätter vi ständigt.

För att klara tillväxten i befolkningen så är det viktigt att vi fortsätter arbetet för att bygga bort bostadsbristen. Vi arbetar vidare med att öka takten på byggandet, att korta ner handläggningstiden på bygglov och öppna upp fler områden för byggnation. Det är nödvändigt för att Umeå ska kunna fortsätta växa och kunna fortsätta öka i tillväxt.

Umeågalan

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag genomför vi Umeågalan. Jag är stolt och glad över att kommunen varit med och arrangerat detta tillsammans med näringslivet! På 6-7 minuter blev 900 biljetter slutsålda, vilket visar att det är en viktig mötespunkt i Umeå.

Under dagen får vi möjlighet att lyfta innovativa företag som utvecklat, inte bara sin bransch, men även Umeå. Genom innovation, forskning, arbetstillfällen och att bidra till samhället genom skatteintäkter. Företagen på galan betalar in ca 700-800 miljoner i skatt varje år, vilket är jämförbart med hela gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens och kulturnämndens budget för ett år. Det talar sitt tydliga språk och visar på vikten av att stimulera och ha ett bra samarbete med näringslivet i Umeå.

Hoppas vi ses på galan!