S och Mp presenterar en stabil budget

Av , , Bli först att kommentera 7

 

Hans BudgetpresIdag har vi Socialdemokrater tillsammans med Mp presenterat vårt budgetförslag inför 2017.

Jag är mycket nöjd över att vi kunnat indexuppräkna samt tillmötesgå nämnderna i deras behovsäskanden samtidigt som vi totalt gör ett överskott på cirka 60 miljoner. Visst kommer det att behövas vissa effektiviseringar men det är en stabil och bra budget.

Vi gör t ex en satsning på kollektivtrafiken enligt en ny kollektivtrafikplan, vi fortsätter infrastruktursatsningarna och vi möjliggör för byggandet av 2000 enheter bostäder/år.

Vi satsar även på ökat underhåll till bl a skolfastigheter och vi genomför satsningen på Gymnastikenshus/motorikens hus etapp2. Vi avsätter resurser för mottagande av nyanlända och vi ser till att brandförsvaret stärks med en snabbinsatsbil inklusive bemanning dygnet runt. Vi har även med en satsning på landsbygdsutveckling.

Idag utsågs Umeå till årets klimatstad. Juryn motiverade sitt beslut bland annat med att Umeå är föregångare inom flera viktiga sektorer och har omfattande åtaganden för att t ex minska koldioxidutsläppen och öka energieffektiviteten. Vi vill naturligtvis fortsätta på den inslagna vägen och fortsätter i och med denna budget tillsammans med Mp genom att fokusera på att göra delar av kommunens verksamheter fossilfria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umeå utsedd till årets klimatstad

Av , , Bli först att kommentera 5

MagganUmeå har utsetts till årets klimatstad i Sverige av en internationell jury. Nu går vi vidare och får tävla om årets globala klimatstad. Det är roligt att Umeå uppmärksammas i så många olika sammanhang för vårt gedigna och progressiva arbete. Idag känner jag mig lite extra stolt! Margareta Rönngren (S) kommunstyrelsens andre vice ordförande mottog priset (se bild).

Juryns motivering: Umeå sticker ut som föregångare inom flera viktiga sektorer och har omfattande åtaganden för att minska koldioxidutsläppen, öka energieffektiviteten och engagera kommuninvånare och andra aktörer. Stadens kraftfulla åtgärder för sol-, vind- och biobränsleproduktion, gratis hållbarhetsrådgivning till organisationer, kampanjer för att uppmuntra samåkning, främjande av elfordon och upprustning av kommunala byggnader gjorde starkt intryck på juryn.

Rörig partiledardebatt

Av , , Bli först att kommentera 5

partiledardebattGårdagens partiledardebatt i Agenda,SVT, var ingen höjdare. Rörigt, käbbligt och folk pratade i munnen på varandra. SVT måste se över debattform och styrning inför kommande partiledardebatter om de ska vara till gagn för tittarna.

Ämnena för gårdagens debatt var segregation, jobb, miljö och klimat, bostäder, lärarbrist och invandring. Viktiga politikområden som väljarna behöver tydliga svar från de olika partierna i.

Jag är glad över att statsminister Stefan Löfven (s) var så tydlig och trygg i statsmannarollen. Han var en av få som i debatten faktiskt lämnade besked. Jag är också glad över att vice statsminister Isabella Lövin (Mp) gjorde en stabil insats. Jag tror dock att det är viktigt att de etablerade partierna tar sig en funderare på om ”käbblandet” verkligen gynnar deras sak. Risken är att Jimmie Åkesson SD är den som vinner på att de traditionella partierna tjafsar istället för att tydligt ge besked i politiska sakfrågor.

Hyreslägenheter för äldre till Holmsund

Av , , Bli först att kommentera 5

Nu börjar vi se resultat av kommunens fokus på mer byggande även i kommundelarna. Ett problem vi har uppmärksammat i Holmsund är att många äldre vill flytta från sina hus till något mindre och mer lättskött. Men bristen på denna typ av boende har varit påtaglig.

Jag är därför extra glad över att vi i veckan kunde fatta beslut om  ett markanvisningsavtal med Jipp AB för byggande av hyreslägenheter anpassade för äldre.

Det här är en viktig fråga för Holmsundsborna. Äntligen finns förutsättningar för att få igång flyttkedjan. Där barnfamiljer kan flytta in i de hus våra äldre under lång tid velat lämna för något mindre och mer lättskött boende. Flyttkedjan är en av de viktigaste delarna i en fungerar bostadsmarknad.

Umeå topp tre

Av , , Bli först att kommentera 3

Ne,j vi vann inte men Umeå hamnade som topp tre i Sverige igår när ”Årets stadskärna” korades i Örebro. Segrade gjorde Varberg. Jag är riktigt glad och stolt över att vi i Umeå åter igen kniper en topp-position.

De tre toppstäderna är Varberg -Sveriges kurort, Umeå -årets kulturhuvudstad 2014 och Borås- mode och textilstaden . Alla tre städerna visar på stark framtidstro, målmedvetenhet och förbättringar menade juryn.

Umeå hamnar ofta i topp när olika rankingar görs, det är ett bra kvitto på att vi gör ett bra jobb.

 

Blir Umeå årets stadskärna?

Av , , Bli först att kommentera 6

Årets stadskärnaIdag är jag i Örebro för att besöka Svenska Stadskärnors årsmöte. Ikväll får vi ta emot beskedet om Umeå – som en av tre nominerade städer- utses till årets stadskärna.

Priset går till den stad som under närmast föregående år gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer.

De tre nominerade städerna är Umeå -årets kulturhuvudstad 2014,  Borås- mode och textilstaden, samt Varberg -Sveriges kurort. Alla tre städerna visar på stark framtidstro, målmedvetenhet och förbättringar menar juryn som besökt städerna och granskat deras ansökningshandlingar.

Jag känner mig stolt över Umeå och det är verkligen roligt att vi uppmärksammas i detta sammanhang då vi gjort mycket för att utveckla stadskärnan.Nu håller vi tummarna för att Umeå tar hem segern. Efter 20 ikväll vet vi.

Umeå har prioriterat rätt

Av , , Bli först att kommentera 3

SvN 2

I går hade vi från Näringslivs- och planeringsutskottet möte med Svenskt Näringsliv. De presenterade sin enkätundersökning av det lokala företagsklimatet. På en skala mellan 1-6 bedömer våra lokala företagare Umeås företagsklimat till 3,4.

Vi vill naturligtvis bli en ännu bättre företagskommun. Det var därför mycket glädjande att se att det som stod överst på Svenskt Näringslivs önskelista är precis det vi i Umeå prioriterat under det senaste året och fortsätter prioritera framåt. Nämligen ökat bostadsbyggande och snabbare handläggningstider för bygglov och planläggning.

Vi har i Umeå ett starkt fokus på bostadsbyggandet. Vi har beslutat att planera för 2000 nya enheter per år. Vi har även beslutat att utöka mängden byggbar mark och öppna upp fler områden för byggnation. Vi ”dammsuger” även kommunen för att hitta mindre ytor byggbar mark.

Vi kunde tidigare i veckan glädjande nog konstatera att antalet bygglovsärenden har ökat men att handläggningstiderna ändå är kortare. Antal bygglovsärenden har ökat med över 30 procent sedan förra året. Men efter det att ”Bygglov” genomfört en rad förändringar för att förbättra sin service har handläggningstiderna kunnat kortas. För årets första fyra månader har handläggningstiderna sjunkit från sju till fem veckor jämfört med 2015.

Umeå är en kommun i stark tillväxt. Vi behöver fler företag och fler arbetstillfällen. Vi hade en mycket bra dialog med Svensk Näringsliv och det känns skönt att få ett kvitto på att vi prioriterat så rätt under det senaste året.

 

 

 

 

 

Soldattorpet flyttas till Gamlia

Av , , Bli först att kommentera 4

Igår hade vi ägarsamråd för Västerbottens museum. Efter förslag från regementsmuseet fattade vi bland annat beslut om att flytta de bevarade soldattorpet och arresten från I20 till Gamlia. Dessa byggnader ska nu inlemmas i Västerbottens museums ordinarie verksamhet.

Byggnaderna är en viktig del av Umeås historia och det känns därför mycket bra att soldattorpet och arresten nu blir en del av Västerbottens museum. Vi kan genom detta bevara såväl byggnaderna som vår historia och de blir dessutom tillgängliga för medborgarna på Gamlia.

Offentliga upphandlingar ska användas strategiskt

Av , , Bli först att kommentera 4

Hans och AddeI slutet på förra veckan lämnade regeringens sitt slutliga förslag om hur de vill att upphandlingslagarna ska förändras till Lagrådet. Civilminister Ardalan Shekarabi( se bild)poängterade i samband med detta att förslaget syftar till att stoppa upphandlingar som leder till låga löner, dåliga arbetsvillkor eller skadlig arbetsmiljö.

Varje år upphandlar det offentliga Sverige varor och tjänster för drygt 600 miljarder kronor. Den offentliga sektorns storlek uppgår till cirka 50 procent av BNP och sysselsätter en betydande del av befolkningen. Värdet av alla varor och tjänster som produceras på uppdrag av offentlig sektor och som finansieras med allmänna medel motsvarar i dag cirka 33 procent av de offentliga utgifterna.

Självklart ska dessa medel användas på bästa sätt. Svensk innovationskraft ska användas för att utveckla varor och tjänster, skapa klimatnytta och bidra till social hållbarhet. Genom att använda offentlig upphandling strategiskt kan vi bruka våra gemensamma resurser effektivt och ändamålsenligt.

Förslagen innebär t ex:

  • att myndigheter ska ställa villkor om lön, semester och arbetstid, om det är behövligt och de går att fastställa. Även andra villkor om försäkringar, pensioner etcetera får ställas.
  • Villkoren som leverantören minst ska uppfylla är den lägsta nivån enligt kollektivavtal och får inte vara lägre än enligt lag. Innan villkoren bestäms ska berörda centrala arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer kunnat lämna uppgifter om villkoren.
  • Leverantörer som bryter mot miljö-, social- och arbetsrättsliga regler får uteslutas.
  • Onormalt låga anbud som strider mot miljö-, social- och arbetsrättsliga regler ska inte antas.
  • Anbud som inte stämmer överens med miljö-, social- och arbetsrättsliga regler kan förkastas.

 

Kom igen nu alla cyklister i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 4

CykelkampenThe European Cycling Challenge – ECC2016 är en cykeltävling mellan ett antal Europeiska städer -kommuner i Sverige- som pågår 1-31 maj 2016.

Den stad som cyklar längst vinner!

Tävlingen är öppen för alla som genomför vardagsresor med cykel, t ex resor till och från jobbet eller skolan, till affären mm. Anmäl dig till Umeås lag genom att ladda ner gratis-appen Cycling365 till din smarttelefon och registrera dina cykelresor. Dina sträckor (kilometer) kommer att bidra till lagets totala cykelsträcka.

Just nu ligger Umeå 2:a med 817 km/inv. Förra året hamnade vi på tredje plats med 805 km/inv. Under maj 2015 cyklade Umeå totalt 96 332 km. Med tolv dagar kvar i Cykelkampen har vi nu tillsammans kommit upp i 98 660 km.

Det känns kul med så många engagerade Umeåbor som cyklar, både för hälsans och miljöns skull. Nu kör vi för fullt resten av maj och tar hem segern i Cykelkampen. Trevlig helg!

 

 

 http://www.cyclingchallenge.eu/se/classifiche/citta-piu-ciclabile/.