Sluta gnäll och var med och ta ansvar istället Peder Westerberg (L)

Av , , Bli först att kommentera 12

Peder Westerberg (L) kritiserar oss Socialdemokrater på sin blogg idag den 31 augusti. ”Det räcker inte med fina ord och löften” skriver han och relaterar till den enkla fråga han ställde vid måndagens fullmäktige till För- och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten (S). Han frågade om kommunen har gett upp målet om att det i genomsnitt ska vara 15 barn per barngrupp inom förskolan.

Jag måste säga att Westerbergs gnälliga blogg sannerligen förvånar. Han kan inte ha lyssnat på svaret han fick på sin fråga i fullmäktige. Vi har inte gett upp några mål! För- och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten (S) redovisade under fullmäktige tydligt hur utvecklingen ser ut. Skolverkets officiella siffror för 2015 visar att barngruppernas storlek i genomsnitt för 2015 i Umeå var 15,9 barn/avdelning. Vi är alltså på god väg mot målet.

Umeås 15,9 barn/avdelning i genomsnitt kan jämföras med gruppen större städer där genomsnittet var 16,8 barn/avdelning och med samtliga kommuner där 16,7 barn per avdelning var genomsnittet. Jämförelserna nationellt visar att vi har mindre barngrupper och närmar oss målet.

Vi jobbar nu vidare med att minska gruppstorlekarna ytterligare, bland annat genom förändringar av organisatoriska former. Vi fortsätter  arbetet med att utveckla en ännu bättre och tryggare förskola i Umeå.

Sluta gnäll Peder Westerberg (L) och kom med i samtalen och arbetet istället.

  

Turism bidrar till tillväxt och jobb

Av , , Bli först att kommentera 4

UmeåVi kan konstatera att turismen till Umeå växer. Under första halvåret i år har turismen ökat med cirka 15 %. Ökningen kommer naturligtvis inte av sig själv utan den beror på medvetna strategiska satsningar.

Wasalines större färja över Kvarken är en anledning, Region Västerbottens satsning på chartrade plan från Dusseldorf en annan. Kulturhuvudstadsåret ger fortfarande effekter och lockar de internationella besökarna. Väven, älven och vår attraktiva miljö. Umeås välkomnande hotell och restauranger och kanske viktigast av allt Umeås besöksmål och event. Turistnäringen är viktig bidrar till Umeås tillväxt och skapar fler arbetstillfällen i vår kommun.

I går fattade vi beslut om ett kortsiktigt stöd till Guitars -The Museum om 1,5 miljoner från UKFs styrelse. Detta gjorde vi för att gitarrmuseet skulle undvika konkurs. Samtidigt tillsatte vi via KS AU en arbetsgrupp som ska arbeta fram förslag till en långsiktig driftslösning för museet. (Se gårdagens blogg för detaljerna).

Det är viktigt att vi har en helhetssyn när vi tar ställning till den här typen av ärenden. Guitars- The Museum är ett attraktivt besöksmål för turister. Museet är unikt såväl nationellt som internationellt och bidrar i allra högsta grad till att Umeå idag är en attraktiv turiststad. Med turismen kommer även shopping och efterfrågan av hotell, restauranget och mycket annat. Det ger Umeå tillväxt och nya arbetstillfällen.

Jag är uppriktigt sagt mycket förvånad över Moderaternas agerande i frågan. De röstade igår emot det akuta tillskottet av medel för att museet skulle undvika konkurs. Men de röstade för att tillsätta en utredning om en långsiktig lösning för gitarrmuseet. Man tar sig för pannan! Det går sannerligen inte ihop. Moderaterna med gruppledaren Anders Ågren i spetsen var alltså beredd att låta gitarrmuseet konka. Men varför då rösta ja till en utredning för en långsiktig lösning? Det är ett både ansvarslöst och populistiskt agerande.

Även Liberalerna med Peder Westerberg i spetsen förvånar. Westerberg hävdar att förslaget om att tillskjuta 1,5 miljoner kronor kom vid sittande sammanträde och att han därför inte var förberedd på ärendet. Det är verkligen inte sant! Redan förra veckan fick vi information om att Guitars- The Museum behövde 1,5 miljoner kr för att undvika konkurs. Vi bokade därför in ett extra styrelsemöte med UKF så att alla skulle ha tid att sätta sig in i ärendet och fundera. Om Westerberg kom oförberedd till sammanträdet ligger det ansvaret på hans axlar och ingen annans.

Att Umeå växer som turiststad är bra och mycket välkommet. Det visar att de satsningar som görs såväl politiskt som inom näringslivet har varit rätt.

Långsiktig lösning för Guitars -The Museum

Av , , Bli först att kommentera 7

Gitarrmuseet

Vi Socialdemokrater har idag i kommunstyrelsens arbetsutskott (KS AU) tagit ett initiativ tillsammans med MP och V för att hitta en långsiktig lösning för Guitars- The Museum. Vi tillsätter en arbetsgrupp som senast i december skall presentera förslag till en långsiktig driftslösning samt ge förslag till utvecklingsområden.

Vi kan konstatera att Guitars -The Museum är speciellt, det lockar människor från hela världen. Det finns såväl stort nationellt som internationellt intresse. Varje vecka tar museet emot internationella gäster som kommer till Umeå enbart för att besöka Giatarrmuseet. Tidningen The Guitarist har under två år arrangerat gruppresor för sina läsare till Umeå. Tripadvisor som är en digitalt baserad ”guidebok” som består av inlägg från vanliga personer rankar Guitars – The Museum som det bästa besöksmålet i Umeå.

Samlingen är unik och historierna som instrumenten berättar är angelägen för många. Guitars -The Museums internationella attraktionskraft är viktig inte bara för en ny kategori kulturkonsumenter i Umeå utan även för Sverige och hela världen. Gitarrmuseet är ett populärt besöksmål men som många andra museer har de det svårt att bära sina egna kostnader.   

Vi har därför idag tagit initiativ till att tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta fram konkreta förslag till en långsiktig driftslösning för Guitars-The Museum. Arbetsgruppens förslag ska innefatta extern finansiering (i enlighet med beslutet KS AU 121218), ökad attraktionskraft, bredda museets verksamhet t ex genom Umeås starka musikhistoria, vara avgiftsfritt för barn och unga samt att utveckla förslag till en pedagogisk verksamhet. Utredningen ska även innefatta förslag på olika former av medlemskap för att möjliggöra deltagande för alla intresserade samt se över saklåne-avtalet (avtalet med bröderna Åhden som äger gitarrerna)och möjligheten till förlängning.

Arbetsgruppen ska bestå av representanter från kommunens ekonomiavdelning, kulturförvaltning samt näringslivschefen och kompletteras med representanter för Guitars- The museum, Visit Umeå samt näringslivet. 

Jag är mycket glad över att vi Socialdmeokarter kunnat komma överens med Mp och V i denna för Umeå så viktiga besöksnäringsfråga.

 

 

Whats the big deal?

Av , , Bli först att kommentera 4

Umeå EnergiUmeå kommun fullmäktige har idag haft en lång och i vissa fall upprörd diskussion ang en interpellation från Arbetarpartiet som ifrågasätter Umeå Energis marknadsföringssatsning på en Energipark/Sportpark i anslutning till Umeå Energi Arena. Kritikerna menar bl a att kommunfullmäktige och Fritidsnämnden borde ha fattat detta beslut.

Vi Socialdemokarter välkomnar Umeå Energis satsning. Beslutet är fattat av Umeå Energis VD som en del i deras marknadsföring i området. VD har i sin delegation befogenhet att fatta beslut i dessa frågor.

Som bekant sponsrar Umeå Energi området med sitt namn Umeå Energi Arena och med de specifika arenorna Sol, Vind och Vatten. Umeå Energi har t ex satsat på solceller och vindkraft till arenorna. Umeå Energi vill utöka detta under sponsringsperioden till att även gälla spontanidrotten via en energipark/sportpark på parkeringen utanför arenorna i anslutning till entréerna. Som socialdemokrat välkomnar jag detta, spontanindrott är positivt ut många perspektiv. De bidrar t ex till folkhälsan och ger många medborgare en meningsfull fritid.

Det förvånar mig att debatten gick så högt i fullmäktige om att Umeå Energi i sin marknadsföring väljer att istället för att köpa annonser satsar på en energipark/sportpark och genom detta ge tillbaka till Umeåborna. Umeå Energis satsning på Klabböle kraftcenter eller deras bidrag till badhuset på Ersboda har aldrig skapat denna typ av upprördhet. Som Mikael Berglund (S) uttryckte det från talarstolen – Whats the big deal?

Upprördheten över energiparken/sportparken verkar bottna i att Umeå Energi gör en marknadsföringssatsning som uppskattas av Umeåborna och snuvade politiken på poänger. Vi Socialdemokrater välkomnar alla initiativ såväl från privata företag som från kommunala bolag som bidrar till att utveckla Umeå och skapar attraktivitet och mervärden för medborgarna.

 

Matnyttigt Göteborgbesök

Av , , Bli först att kommentera 4

imageI några dagar har jag tillsammans med en delegation bestående av kommunpolitiker och tjänstemän från Västerbotten besökt Göteborg för att inhämta information och kunskap inför det kommande arbetet med bildandet av den nya regionen.

Västra Götalandsregionen är den region som först blev sammanslagen, arbetet inleddes redan 1999. Vi har tagit del av mycket matnyttig information om hur de tänkte och arbetade då och hur det har utvecklats fram till idag.

Vi fick med oss många goda råd, t ex vikten av att låta landstingen vara med i processen. Det är viktigt då sjukvårdsfrågan har oerhört stor betydelse, det gäller att få till en väl fungerande och effektiv sjukvårdsapparat.

Göteborgs kommuns framtidstankar när det gäller kollektivtrafiken var ett mycket intressant område att få ta del av, likaså genomgången av Göteborgs hamn och hur man vill utveckla den med framför allt ökad containertrafik.

Jag summerar några bra dagar i Göteborg som gör oss bättre rustade för arbetet som kommer inför regionbildningen.

Vila i frid Björn

Av , , Bli först att kommentera 9

Jag nåddes under dagen av det ledsamma beskedet att en vän och partikamrat under natten somnat in. Björn Tegström var under många år en engagerad och lojal partikamrat.  Han representerade oss Socialdemokrater i fullmäktige och var ledamot i kulturnämnden. Björn var en fin och klok partikamrat som åtnjöt stort förtroende av oss.

Björn var en levnadsglad kille som älskade sin musik. Det är med stor sorg vi nu avslutar arbetsveckan med vetskapen att Björn inte längre finns bland oss.

Tack för allt Björn! Alla diskussioner och debatter, allt engagemang och framförallt en fin vänskap. Våra tankar går till Björns barn och familj.

Vila frid Björn!

image

 

 

 

Guitars – The Museum är en tillgång

Av , , Bli först att kommentera 4

Guitars- the Museum har ekonomiska svårigheter. Inget förvånande egentligen då museum generellt har det svårt att gå runt. Inte ens Abbamuseet i Stockholm klarar ekonomin utan bidrag.

Umeås Gitarrmuseum lider idag inte bara av de generella ekonomiska svårigheterna som museum har utan även av de negativa tidningsskriverier som drabbat verksamheten. I allra högsta grad orättvisa negativa skriverier enligt min mening.

Med Guitars- the Museum har Umeå kommun fått, förutom en betalande hyresgäst i en tidigare tom fastighet, en viktig kulturbegivenhet och ett viktigt besöksmål som är betydelsefullt för en ny kategori kulturbesökare och för Umeås fortsatta tillväxt.

Guitars – The museum är helt klart en ny typ av kulturyttring som lockar en helt annan publik än de traditionella museerna. Kanske är det just det som stör belackarna.

Min ambition är att Guitars- the museum ska få en långsiktig lösning med stöd i framtiden. Det bästa vore om stödet finansierades inom KS budget på samma sätt som Västerbottensmuseet, Norrlandsoperan, Bildmuseet och Kvinnohistoriska museet. Dessa verksamheter stöttas idag med ca 60 miljoner kronor årligen. Idag finns inte Gitarrmuseet men i denna grupp men det är min långsiktiga förhoppning och strävan.

Vi kommer på tisdagens sammanträde i Umeå kommun företag, UKF, hantera frågan om en akut lösning för Guitars- the Museum. Jag hoppas och tror att vi då kan komma överens om ett tillfälligt stöd så verksamheten kan överleva.

Guitars The Museum är speciellt, det lockar människor från hela världen. Det finns såväl stort nationellt som internationellt intresse. Samlingen är unik och historierna som instrumenten berättar är angelägen för många. Kanske inte för den traditionella kulturbesökaren utan för en helt ny kategori kulturkonsumenter.

Guitars-the Museums internationella attraktionskraft är viktig inte bara för en ny kategori kulturkonsumenter i Umeå utan även för Sverige och hela världen.

Det behövs ett nationellt grepp i tiggerifrågan

Av , , Bli först att kommentera 3

Civil- och kommunminister Ardalan Shekarabi har nyligen aviserat att regeringen är beredd att analysera och studera erfarenheterna av de tiggeriförbud som finns i våra grannländer Norge och Danmark. Jag välkomnar att det äntligen tas ett nationellt grepp i tiggerifrågan. I dag kan vi se att olika kommuner hanterar frågan på olika sätt och det har blivit ett lapptäcke av olika lösningar.

Efter regeringens avisering väljer Anders Ågren (M) att via en debattartikel i VK sträcka ut handen till mig och vill att vi ska komma överens om ett försök med tiggeriförbud i Umeå. Jag tar mig för pannan! Ågren har uppenbarligen inte förstått  att problemet är större än att få bort dessa fattiga och utsatta människor från gatan.

Jag vill vara tydlig med att tiggeriet på svenska gator aldrig kan vara lösningen på de stora problem som finns med utanförskap och diskriminering och fattigdom i Rumänien och Bulgarien. De problemen måste attackeras där. Ansvaret kan heller inte vältras över på oss i kommunerna. Det måste tas fram en nationell lagstiftning som ger oss i kommunerna rätt verktyg för att hantera detta. Det handlar inte om att bara som Anders Ågren (M) vill förbjuda tiggeriet så att han slipper se dessa fattiga och utsatta människor på gatan. Det handlar om att hitta nya sätt att hantera dessa människors utanförskap och fattigdom. Man kan inte bara säga förbud, utan man måste också hitta en möjlighet att lösa den uppkomna problematiken att vi har folkvandringar i Europa som tvingas till tiggeri.

Anders Ågren (M) ser bara det som är toppen på ett isberg och det vill han förbjuda. Men det handlar om en stor social utmaning som vi har framför oss. Frågan är ju om Anders Ågren bara vill lösa symptomet tiggeri eller om han verkligen vill lösa grundproblemet till varför människor tvingas tigga, Jag är rädd för att Ågrens ambition endast är att slippa se dessa fattiga människor på våra gator, att han bara vill slippa se tiggeriet för egen del.

 

Vi bygger 1500 studentbostäder

Av , , Bli först att kommentera 4

imageIdag skriver jag tillsammans med Mikael Berglund (S) ordförande i Byggnadsnämnden på Folkbladet debatt ett svar till Umeå studentkår. Vi bygger 1500 studentbostäder.

 

1500 nya studentbostäder byggs i Umeå

Representanter för Umeå studentkår skrev på Folkbladet debatt den 14 augusti om behovet av studentbostäder. Skribenterna menade att det inte byggs för studenter i Umeå och att det är för dyra hyror. Sandra Reinklou ordförande för Umeå studentkår och hennes medskribenter har rätt i att vi har problem med såväl tillgång som pris på bostäder i Umeå, inte bara för studenter utan inom alla segment. De har dock fel i att det inte byggs för studenter.

Under perioden 2009 till 2014 (efter finanskrisen) byggdes i snitt mindre än 450 bostäder per år i kommunen. Vi Socialdemokrater har dock under de senaste åren, såväl nationellt som i Umeå, fokuserat på att öka bostadsbyggandet.Vi kan konstatera att under 2015 så färdigställdes 1260 bostäder i Umeå och för 2016 och 2017 är prognosen ca 1400. Politiskt har vi dessutom höjt ambitionsnivån till 2000 enheter per år. Det som byggs är allt från små lägenheter till villor. Vi har dessutom -trots en ökning av bygglovsärenden med 30 %-lyckats minska handläggningstiderna från sju till fem veckor. Ett nytt system med ansökningsförfarande via webben är infört. Vi har även fattat beslut om att utöka mängden byggklar mark samt att ”dammsuga” kommunen på mindre byggbar mark.

Hyresgästföreningen anlitade analysföretaget Spacescape för att identifiera byggbar mark på goda lägen i tio städer, varav Umeå var en. Goda lägen innebär att man kan nå stora delar av stadens arbetsplatser och serviceutbud inom 20 min med kollektivtrafik, cykel eller till fots. I Umeå har vi redan i översiktsplanen från 2011 anammat detta med att bygga i goda lägen. Förutom förtätningen arbetar vi med att utveckla alla delar av kommunen, såväl landsbygd som kustomtråden och de mindre tätorterna.

I analysen för hyresgästföreningen görs bedömningen att 33 000 nya bosträder kan byggas i Umeås goda lägen. ”Störst potential finns längs nya stadsgator som exempelvis gamla E4an vid Teg, detta är också i enlighet med den fördjupade översiktsplanen över Umeås centrala delar som föreslår just sådana förtätningar. Det finns även stor potential i förtätning av villaområden och förortsmiljöer samt i utpekade utbyggnadsområden, främst på grönområden såsom Ön och Lundeåkern. Totalt innebär bostadspotentialen bostäder för ca 66 000 nya invånare, dvs sju gånger behovet fram till 2024 i Umeå.”

Vi satsar nu rejält på bostadsbyggandet i Umeå så även på studentbostäder och små lägenheter. Under 2016 kommer 280 studentbostäder bli klara på campus och 400 studentbostäder påbörjas på Tvistevägen genom Baltic (klara 2017), 180 studentbostäder påbörjas på Tomtebo genom DAP (klara 2017). Under 2017 planeras 400 studentbostäder att påbörjas på Tvistevägen en fortsättning av Baltic (klara 2018) och 250 studentbostäder planeras på Campus där Akademiska hus fördelar.

Sammantaget finns alltså 1 500 studentbostäder i röret de kommande 2 -3 åren. Studentkårens företrädare menar att det finns ett uppdämt behov på 1000 studentlägenheter. Det jobbarvi stenhårt för att lösa. Vi är medvetna om att när man studerar är det inte bara studierna som ska fungera bra. Boende och fritid är också viktigt. Nu gör vi därför en rejäl satsning för att Umeås studenter ska ha ett bra boende under sin studietid!

En nivåhöjning har alltså skett och stora projekt är på gång för såväl studenter som andra kategorier i Umeå. Tyvärr är det dock fortfarande problem med tillgången och priset på bostäder, för alla grupper, inte bara studenter.

 

Hans Lindberg (S)​​Mikael Berglund (S)

Kommunstyrelsens ordförande​OrdförandeByggnadsnämnden

 

Bra fokus av Löfven

Av , , Bli först att kommentera 3

imageI söndags höll statsminister Stefan Löfven sitt sommartal i Vasaparken i Stockholm. Talet spände över många politikområden. Jag är oerhört glad över statsministerns fokus på skolan, men även att han lyfte problematiken med mäns våld mot kvinnor och var tydlig med synen på flyktingmottagandet.

Den svenska skolan ska vara den absolut bästa ett samhälle kan skapa, menade statsminister Löfven. Regeringen presenterade redan på förmiddagen i söndags satsningar på över 8 miljarder per år i ett nytt reformprogram. Skolan står inför en akut lärarbrist som regeringens nya satsning ska möta. Lärar- och förskolelärareutbildningen ska byggas ut. Skolan behöver även mer resurser att anställa personal och lärarnas administrativa arbete ska minska.

Vi ska även göra mer de första skolåren. Hjälpa den som har halkat efter innan det är för sent sa Löfven. Han pratade om att alla skolor ska vara bra skolor. Regeringen ska ta ett tydligare statligt ansvar för att lyfta skolor med sämre studieresultat.

Regeringen ger nu även kvinnojourerna ökat stöd, och motverkar mäns våld mot kvinnor som en del av ett större jämställdhetsarbete. Det är bra och viktigt. I Umeå har vi via BRÅ där jag är ordförande fokuserat just på jämställdhet som metod.

Löfven konstaterade även att vi ska ha en reglerad invandring, där rätten till asyl prövas och respekteras. Där de som får avslag får återvända, men de som beviljas asyl får ett värdigt mottagande. Han menade vidare att alla kommuner måste vara med och dela på ansvaret, och regeringen förbereder därför en lagstiftning för det. Det måste vara slut på att Sveriges rikaste kommuner flyr sitt ansvar, samtidigt som fattigare kommuner gör sitt yttersta.