Kategori: Internationella frågor

Vi står med Ukraina!

Av , , Bli först att kommentera 3

Det som händer i Ukraina nu väcker avsky och indignation. Det står helt klart att den ryska statens angrepp är ett allvarligt brott mot folkrätten och det ukrainska folkets rätt till självbestämmande. Vi står inför en prövande tid där behovet av solidaritet i försvaret av fred och frihet är stort. Det är också viktigt att vi alla, i dessa tider, är vaksamma på desinformation och försök att destabilisera motståndet mot våldet. 

Denna våldsamma barbari som Vladimir Putin gör sig skyldig till, ödelägger nu människors liv och strävan efter frihet och en anständig tillvaro. Rysslands agerande hotar också den fredliga samvaro som är avgörande för att mänskligheten ska kunna bygga en bättre, gemensam framtid.

De kärnvapenhot Putin nu senast använt sig av för att hävda dominans, understryker ytterligare behovet av att kraftfullt bekämpa den farsot detta våld är en del av, en farsot som mänskligheten oss alltför många gånger under historiens lopp.

Det internationella samfundets svar har varit kraftfullt och präglat av den solidaritet som krävs för att de ska ha trovärdighet. Även om sanktionerna givetvis ska slå hårdast mot de förbrytare som nu bedriver ett olagligt krig, är det hoppfullt att EU vågat vidta de sanktioner som har bäst effekt – även om de innebär utmaningar för Europa.

Jag gläds också åt den solidaritet som visas av medborgare i hela världen – inte minst de människor som med fara för sin säkerhet demonstrerar runtom i Ryssland. Denna solidaritet kommer till starkt uttryck också i Umeå – med givmildhet till hjälporganisationer och snabbt mobiliserade insamlingar av materiel och förnödenheter till det ukrainska folket.

Regeringen har agerat resolut och kraftfullt i både EU och genom nationella åtgärder av historiskt mått med stöd till Ukraina. Regeringen har också varit tydliga i linjen att vår säkerhetspolitik inte dikteras av Putin eller någon annan. Våra handlingar i detta skede motiveras av respekten för människor liv och rättigheter samt folkrätten.

Umeå kommun har i dagarna hissat Ukrainas flagga – en liten men viktig symbolisk handling – och vi kommunen har i sina internationella nätverk anslutit sig till andra städers och kommuners gemensamma ställningstaganden för fred och markeringar mot Putins aggressioner. Under kommunfullmäktiges ajournering för lunch i dag höll vi också en partiöverskridande manifestation i solidaritet med det ukrainska folket på Renmarkstorget.

Vi står bakom folket i Ukraina.

Våldet måste upphöra nu.