Tro hopp och kärlek

Av , , Bli först att kommentera 5

På förmiddagen har jag varit i frälsningsarmens lokaler och tittat på teatergruppen Tro hopp och kärleks uppträdande. Förmiddagen avslutades med en radiodokumentär om vägen tillbaka från ett missbruk. Många gånger blir utsatta människor dömda på förhand och har svårt att bli accepterade vilket gör vägen tillbaka till livet både tufft och hårt. Att bryta upp med gamla missbrukskompisar och åter få ett förtroende av de som man svikit är inte lätt.

Många utsatta människor vågar inte le på grund av man har inte haft råd att gå till tandläkaren. Umeå och Skellefteå är en av de första kommunerna i Sverige som jobbar med rätten till bra tänder för dessa grupper.
En förmiddag som lämnar mycket eftertanke och förstärker min tro på att vi måste solidariskt hjälpas åt så att alla har en chans till ett drägligt liv. Med den bakgrunden blir inte de första slagorden att ständigt sänka skatten då vi vet att behoven inom skola vård och omsorg är stora. Det här handlar om politiska prioriteringar.
Ett stort tack till alla som varit med under förmiddagen och satt samhällets behov i fokus!
Hans Lindberg (s)

Kvalitet

Av , , Bli först att kommentera 3

 

Idag ska Gymnsie och vuxenutbildningsnämnden bege sig ut i de kommunala gymnasieskolorna för att granska kvalitén. Tidigare har vi enbart gått på elevenkät, öppna jämförelser och personalenkät. Nu kommer vi personligen träffar elever, rektor och lärare ute på deras program.
Så här kan frågeställningarna se ut:
Fråga till rektor: Hur jobbar ni för att minska avhoppen och omval från era utbildningar?
Fråga till elever: Hur upplever ni yrkes och studievägledning på skolan. Förklarar läraren så att du förstår?
Fråga till lärare: Vad upplever ni vara den främsta orsaken till att eleverna avslutar/inte klarar av utbildningar och vilka åtgårder vidtas?
Ett annat fokusområde är elevdemokrati då vi kan se att skolor som jobbar framgångsrikt med detta trivs eleverna bättre och har bättre studieresultat.
Detta är en av de viktigaste dagarna på året då vi får chans att ta pulsen på verksamheterna.
Dagens fokus är kvalitet där eleven är i centrum.
Hans Lindberg (s)

Mobbing

Av , , Bli först att kommentera 5

 

Idag ska jag vara med på Frends konferens om likabehandlingsplaner och mobbing i skolan. Det är oerhört viktigt att skolan jobbar med värdegrund för att möta upp det som är många gånger är svårt att ta på, det som ingen vill prata om, och är befläckat av skam, mobbing. Jag brukar säga att skolan är en spegling av samhället och idag har vi ett samhälle som glider isär med ökade samhällsklyftor där barn ytterst drabbas. Vi ser även att barnfattigdomen ökat senaste åren vilket inte gör det lättare att må bra för våra ungdomar.
När det gäller mobbing är det ganska lätt att på nätet ge kränkande kommentarer då den som skriver inte behöver se den andra personen i ögonen och ta konsekvensen. Nätmobbingen har ökat vilket visar på att föräldrar och skola behöver engagera sig mer på nätet.
Skolan har ett stort ansvar att se över samhällsstrukturer och kränkningar och behandla alla utifrån sina förutsättningar. Nyckel till en bra skolgång är att ungdomarna känner sig trygga och trivs i skolan och det ska vi diskutera idag.
Hans Lindberg (s)

Träff med It och energiminstern

Av , , Bli först att kommentera 6

 

 
Idag kommer jag att delta i rundabordssamtal med Anna-Karin Hatt. Anledningen är att vi ska prata om hur vi kan utveckla en fossilfri transportpark i Sverige, Det kommer även att vara experter från nationell och internationell nivå, bland andra Energy Agencys chefsekonom, Dr Faith Birol IEA, Bo Diszfalusy IEA, Brita Saxon Tillväxtanalys, Thomas Kåberg Chalmers, Jan Eric Sundgren Volvo, Urban Wästljung Scania, Mattias Goldman Gröna bilister, Maria Suner-Fleming Svenskt näringsliv.
 
 
Vad har vi då gjort i Umeå som är internationellt intressant?
 
  1. Världens första ultrasnabbladdningsbara elbussar med hybridbackup (Umeå kommun i samarbete med Hybricon AB och internationellt partnerskap)
  2. Grönt parkeringsköp – en klimatsmart affärsmodell för minskade arbetsresor som testas för första gången i kvarteret Forsete (Kungspassagen-kvarteret) i Umeå.
  3. Be Green Umeå – en satsning som bland annat går ut på att hjälpa Umeåborna att välja hållbara alternativ för sina resor.
 
Det jag kommer att intressera mig för under dagen är alla rapporter som redovisas men även hur Stockholms kommun har jobbat med en stor upphandling av elbilar. En fördel som vi inte är medvetna om i Umeå är att vi har många motorvärmarstolpar som kan användas av elbilar. Södra Sverige har inte lika många motorvärmarstolpar vilket gör det svårare med laddning av elbilarna.
 
Jag kommer att marknadsföra Umeå som framtidens stad då vi jobbar med gröna parkeringsköp, elbussar och Be Green. Vi är också västvärldens mest uppkopplade stad. Enligt eurostad är Stockholm, Malmö och Umeå bland de snabbaste växande städer i Europa i procent.  Vi ligger även långt framme inom forskning och utbildning.
 
Det kommer att bli en spännande dag med möjligheter att knyta kontakter och ta tillfället att marknadsföra Umeå.
 
Hans Lindberg (s)
 

Samverkan skapar innovation

Av , , Bli först att kommentera 5

 

Umeå centrum har haft och har problem med luftkvaliten. Med detta som bakgrund har kommunen tillsammans med Hybricon ett lokalt företag i Umeå jobbat tillsammans i ett projekt med el-bussar.
Det som är intressant är att elbussen inte är tillverkad av ett speciellt märke. Då tänker jag på Scania, Volvo som exempel.  Hybricon har olika underleverantörer som levererar laddningsstation, batterier, elmotorer och bussens skal.
De framtagna el-bussarna är ett av väldens första som används i kallt klimat. Om vi inte haft ett lokalt företag med innovativa idéer i samverkan andra där kommen varit med skulle vi inte ha el-bussar med sådan kvalitet på Umeås gator. Idag rullar 2 elbussar i trafik på Umeås gator och tanken är att det ska bli fler.
För att snabba på omställningen till mindre utsläpp måste vi samverka mellan branscher och en företagsidé kan vara en legobit i en helhet.  Det finns fler områden vi kan samverka kring för att hitta klimatsmarta lösningar. Exemplet med el-bussar i Umeå ska vi vara stolta över och visar på vikten att samverka mer för innovativa lösningar.
 
Hans Lindberg (s)

Spännande utveckling

Av , , Bli först att kommentera 6
 

De pågår ett arbete inom EU att ändra de europeiska upphandlingsdirektiven. Det förslag som finns handlar om en helt ny upphandlingsform som kallas innovationspartnerskap.

Om EU:s medlemsländer och Europaparlamentet skulle bifalla det nya förslaget till innovationspartnerskap skulle det kunna finnas i svenska lagstiftningen år 2014 eller 2015.
Innovationspartnerskap kommer att möjliggöra att en upphandlande myndighet gör en upphandling av varor eller tjänster som ännu inte utvecklats. Tanken med upphandlingen är att det ska stimulera ett innovationsarbete i produktutvecklingen.
Innovationspartnerskapet förstärker leverantörernas möjligheter att satsa egna resurser i utvecklingsarbetet, men binder samtidigt upp den upphandlande myndigheten att i framtiden köpa en vara eller tjänst från en viss leverantör.
Det här är en spännande utveckling där vi inom exempelvis klimatområdet behöver nya innovativa lösningar och produkter. Umeå har redan jobbat med innovation då vi har elbussar, men kapitalet snabbar på utvecklingen vilket är andemeningen i förarbetet till parlamentet.  Hoppas att Europaparlamentet fattar kloka beslut så vi kan jobba in det i den svenska lagstiftningen senast 2015.
Hans Lindberg (s)

Minns fel

Av , , Bli först att kommentera 10

Det har varit en oerhört turbulen tid för mig och ett tufft tryck  från media på mig.

När jag nu går igenom gamla mail ser jag att undertecknad givit Mikael i uppdrag att täcka över citatet . Efter mitt mail uppfattade jag att alla varit överens om tagen.

Jag ber om ursäckt för felaktig information på vk;s blogg och det var inte min andemening att missleda diskutionen.

Det har varit en turbulent tid för mig och jag mindes fel i uppdragsfrågan.

Hans lindberg (s)

Förtydligande kring Sara Lidman-verket

Av , , Bli först att kommentera 11

Pressmeddelande
 
Förtydligande kring Sara Lidman-verket
 
Under helgen har gång- och cykeltunneln invigts vid Umeå Central, centralstationen i Umeå. Tunneln är dels en stadsdelsförbindelse, dels en förbindelse mellan de båda plattformarna vid stationen. I tunneln och på stationsområdet finns ett konstverk som bland annat består av en upplyst glasvägg och texter av Sara Lidman både på väggar och på marken.
 
När konstverket inspekterades inför invigningen reagerade ledande politiker på ett av citaten som lyder: ”Skriv något på väggen så att andra får veta hur du har det”. Taget ur sitt sammanhang och placerat i offentlig miljö ansågs citatet kunde uppfattas som en uppmaning till skadegörelse, vilket skulle kunna slå tillbaka mot det vackra konstverket. För att skapa rådrum täcktes citatet över under torsdagen.
 
Under fredagen möttes konstnärer, ansvariga politiker och tjänstemän för att diskutera situationen och den oro som fanns. Vid mötet beslutades i samförstånd att konstverket skulle presenteras i sin helhet för Umeåborna och att dialogen ska fortsätta nu i veckan.
Kommunen kommer nu att arbeta vidare med frågan i nära samråd med konstnärerna. En av de frågeställningar som ska belysas är om citatet kan utgöra ett hinder mot att lagföra eventuell skadegörelse. I sammanhanget ska påpekas att Umeå kommun årligen har betydande kostnader för klottersanering.  
 
Ambitionerna har varit höga när stadsdelförbindelsen gestaltades, och stora insatser har gjorts för att skapa en vacker och trygg miljö. Umeå kommun ser med stolthet på resultatet och välkomnar all debatt om vårt offentliga rum. 
 

Ursäkt

Av , , Bli först att kommentera 11

 

Under en intervju i lördagens VK var det en lång diskussion om citat som var skrivet i tunneln i centrala Umeå. Det jag menade var att vissa individer eventuellt inte kan göra den konstnärliga kopplingen mellan vad det står ”skriv något på väggen” men samtidigt inte får. Nu valde jag ett illa valt ord begåvningshandikapp. Även jag kan säga fel ord ibland och därför skrev jag en blogg redan under lördagen och bad om ursäkt för detta.
Än en gång ber så mycket om ursäkt för detta och ville inte peka ut någon grupp i detta sammanhang. Det var fel ordval och ber om ursäkt för det, det står jag för till 100 %
Hans Lindberg (s)

Kampen mot väderkvarnarna.

Av , , Bli först att kommentera 11

 

Igår blev jag intervjuad av VK angående det tumult som varit efter lördagens rubriker om att vi censurerat ett konstverk från kommunen vid nyinvigda tunneln. Tror snart att jag har förklarat tusen gånger om  att vi inte övertäckt något konstverk under invigningen som gick av stapeln på fredagskvällen.
En notering som jag gjorde i intervjun med VK var att de inte hade kollat upp  om  citatet var övertäckt eller ej i fredags vilket hade rätat ut ett och annat frågetecken i denna heta diskussion. De skulle ha gjort som de andra 3000 personer beskådat konstverket i sin helhet under invigningen. Tidningen tyckte att jag skulle ha ringt upp och informerat om  vad vi beslutat tillsammans med konstnären under fredagseftermiddagen och senare bifogats i lördagens tidning. Nu blev det inte så och jag tänkte att en blogg på fredagen skulle räcka och att tidningen var på plats  själv och såg med egna ögon att konstverket inte var övertäckt.
Jag träffade konstnären igår och vi satt och pratade en stund. Vi hade ett bra samtal och vi hade gemensam uppfattning om att det hade varit roligare om media beskrivit  även andra saker som klockan eller de interaktiva tavlorna istället för att bara prata om ett citat. Vi var överens om tagen redan i fredags om att ställa ut konstverket i sin helhet och fortsätta dialogen i veckan kring fortsättningen. Avslutningsvis säger jag en gång till att kommunen inte täckt över konstverket vid invigningen av tunneln i fredags.
Men som sagt det känns lite som kampen mot väderkvarnarna.
 
Hans Lindberg (s)