Ågren (M) har svårt med demokratins gång

Av , , Bli först att kommentera 3

Under dagens fullmäktige ställer Anders Ågren frågan till mig om tiggarnas boendesituation i Umeå. Ågren vill gärna ha en svart-vit ja eller nej värld och blir uppretad när jag inte vill ge honom det. Så här ligger det till: ärenden har återremitterats för att se över hur kommunen ska kunna stödja frivilligsektorn när det kommer till utsatta EU-medborgare. Där ska vi återkomma med tydligare riktlinjer. Det finns där fler faktorer att ta hänsyn till för att det ska bli en hållbar och jämlik behandling, samtidigt som vi ser hur frågan utreds nationellt och vilket ansvar som då ligger på kommunerna samt exempelvis om eller hur vi får pengar från FEAD. Acceptera att det kommer tillbaka för beslut, Anders!

Nydalastugorna har också diskuterats livligt. Sedan 80-talet har detta varit uppe för diskussion och man har tagit beslut om rivning. Anledningen handlar både om större tillgänglighet i friluftsområdet runt sjön och för att säkra upp sjöns hållbarhet. Frågan har tagits beslut om, men vi behöver se de ekonomiska förutsättningarna.

Hans Lindberg (S)

Äntligen beslut!

Av , , Bli först att kommentera 4

Kommunledningen har idag på förmiddagen haft en träff tillsammans med Trafikverket och äntligen kommer nu beskedet om Västra länken! Det har gjorts flera utredningar efter omtaget med de alternativa dragningarna av länken. Nu är beslutet tagit och det är otroligt glädjande att vi nu kan gå vidare i Umeåprojektet.

Oavsett vilken dragning det hade blivit så hade det lett till diskussioner. Västra länken är en viktig del för att förbättra stadsmiljön i centrum, och att kunna ta ett steg för att komma tillrätta med problemen med luftkvalitén. Det gör även att vi kan börja arbeta med övriga anslutningar och infrastruktursatsningar i enlighet med översiktsplanen, som ska anpassas till den nya länken. Där går vår stadsutveckling hand i hand med Trafikverket.

Under förmiddagens möte med Trafikverket har jag även framfört synpunkter och vidhållit vikten av att nya Västra länken blir en snabbtransportsled, så att den används för att komma förbi staden. Där behöver även trafikplatsen vid Kolbäcksvägen ses över för att fungera bättre som en snabbled.

Enkla lösningar på stora utmaningar

Av , , Bli först att kommentera 1

Den förra moderatledda regeringen misslyckades totalt med bostadspolitiken. Färre hyreslägenheter byggdes vilket har inneburit att 156 kommuner idag har bostadsbrist. En av de mest avgörande besluten Moderaterna tog var att ta bort räntesubventionerna vilket drastiskt minskade byggandet av hyreslägenheter då finansieringen försämrades drastiskt för fastighetsägaren.

Moderaterna i Umeå vill lösa bostadsbristen med att slentrianmässigt prata om utförsäljning av allmännyttan och därmed ideologiskt kryssa av en långsiktig strategi istället för att konstruktivt och nyktert se fler lösningar.

Vi Socialdemokrater vill bygga fler hyreslägenheter genom att stimulera byggandet med en rad åtgärder. Nationellt är målsättningen att se till att det byggs minst 250 000 nya bostäder till 2020 genom att bland annat införa byggbonus för små lägenheter, tillhandahålla kapital för nybyggnation och förändra plan- och bygglagen för att snabba upp byggprocessen. Lokalt har vi tagit beslut om att öka bostadsbyggandet genom att korta handläggningstiderna på bygglov och planärenden med 20 %, öka byggbar mark och öppna upp fler områden.

Problemet med Bostadens byggnation idag är inte pengar utan istället överklagningar. AB Bostaden har målsättningen att bygga över 200 lägenheter per år men hamnat de senaste åren knappt på 100 lägenheter pga överklagningar. Som en konsekvens av detta har vårt bostadsföretag lagt budgeterade pengar för nybyggnation istället till renovering och underhåll.

Det är över 1600 lägenheter som nu är på gång i Umeå och att bostadsmarknaden kommer att öka framgent. Det handlar om att vi ska jobba ansvarsfullt och långsiktigt med goda relationer med byggsektorn och investerare för att öka bostadsbyggande.

Vi Socialdemokrater har fler lösningar för mer bostadsbyggnationen än enbart utförsäljning av allmännyttan och politiska kvickfix.