Fritidsbanken invigd på Ålidhem centrum!

Av , , Bli först att kommentera 4

I dag hade jag den stora förmånen att inviga Fritidsbanken i Umeå tillsammans med länsidrottschefen Niklas Bromark. Fritidsbanken, som nu öppnat på Ålidhem centrum, liknar ett bibliotek. Fast istället för att låna ut böcker är alla välkomna att komma dit för att låna fritids- och idrottsutrustning, såsom skidor, skridskor, inlines, flytvästar, snowboards med mera!

 

IMG_0919

 

Verksamheten bedrivs i samarbete med Västerbottensidrotten som tillsammans med Umeå basket hade representanter på plats under invigningen.

Fritidsbanken är en fantastisk aktör som bidrar till att alla ska kunna ha en aktiv fritid oaktat den egna plånbokens tjocklek.

Fritidsbanken är också en viktig del av den cirkulära ekonomin – alltså att vi istället för att kasta fullt användbara idrottsprylar kan lämna in dem till Fritidsbanken så att andra kan ha glädje av dem!

Fritidsbanken är alltså ett mycket välkommet tillskott till ett Umeå där vi sätter ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet högt på agendan!

Läs mer om Fritidsbanken på deras hemsida:
https://www.fritidsbanken.se/hitta-din-fritidsbank/

Nu ser vi alla till att ta en titt i förrådet om vi har prylar som inte används och som vi kan lämna in till nytta för andra! Kom också i håg att inte slänga användbar idrotts- och fritidsutrustning utan lämna in den till Fritidsbanken istället! 

Moderaternas otrygghetschock

Av , , Bli först att kommentera 4

Moderaterna slår sig ofta för bröstet i trygghetsfrågorna, trots att vi med facit i hand efter deras senaste regeringsperiod vet att otryggheten ökade och klyftorna i samhället vidgades.

Socialdemokraterna har i regeringsställning lanserat det största trygghetsprogrammet i modern tid. Dels den största satsningen på polisen på flera decennier. Dels kraftfulla investeringar i välfärd, slopande av stupstocken i sjukförsäkringen och ett antal andra viktiga reformer som bidrar till ett jämlikare och tryggare samhälle.

Mot detta står en moderat politik som skulle leda till sänkta löner, livslånga provanställningar, höjda hyror, försämrad a-kassa och sjukförsäkring samt ofinansierade skattesänkningar som gröper ur välfärden ytterligare. Moderaterna har under Ulf Kristersson gjort en kraftfull högergir med en politik som om den får genomföras skulle rasera den svenska modellen.

Moderaterna vill bl.a. åstadkomma:

• Sämre anställningstrygghet. Moderaterna beslutade på sin stämma 2017 att ändra Lagen om anställningsskydd, LAS.

• Lägre löner. Moderaterna, tillsammans med de andra borgerliga partierna, vill lagstifta om en anställningsform med en lön på 70 procent av de lägsta lönerna i kollektivavtal. Genom försämringar av socialförsäkringssystemen vill de också sänka den s.k. reservationslönen. Det är detta de menar med det ständiga mantrat ”det ska löna sig att arbeta”. Detta avser inte att du ska få högre lön, utan att du ska vara beredd att ta ett jobb till vilket pris som helst när trygghetssystemen raseras och ersättningarna sjunker till orättfärdiga nivåer.

• Höjda hyror. Moderaterna vill införa marknadshyror som skulle leda till att många tvingas flytta ifrån sina hem och att fler tvingas förlita sig på försörjningsstöd och bostadsbidrag.

• Återinförande av stupstocken i sjukförsäkringen.

• Försämringar av a-kassan.

• Skattesänkningar på minst 36 miljarder – vilket motsvarar att anställa 60 000 sjuksköterskor.

Rasism kan aldrig accepteras, (V)

Av , , Bli först att kommentera 6

Under gårdagens fullmäktige behandlades en motion från 2017 där yrkandet var att inte sälja ut delar av AB Bostadens bestånd. Motionären (politisk vilde, tidigare SD) motiverade dock sin motion med ett fruktansvärt resonemang:

Jag antar att syftet med detta (Läs: sälja en del av AB Bostadens bestånd) är att frigöra kapital för att bygga bostäder så att ännu fler lögnare från tredje världen ska ha möjlighet att komma hit, bo gratis, leva på bidrag och skaffa många barn.

står det i motionen. 

Vänsterpartiet yrkade till att börja med bifall till motionen för att man höll med om att-satserna.

Jag tycker att det är djupt problematiskt att man över huvud taget överväger att yrka bifall till en motion som grundar sig på ett sådant unket, rasistiskt tankegods. Vi i de demokratiska partierna har ett ansvar att inte tvätta och legitimera rasistiska idéer.

Efter hård kritik drog Vänsterpartiet tillbaka sitt bifallsyrkande. Det är bra. Men att man över huvud taget övervägde att bifalla motionen vittnar om bristande omdöme.

Vill man som parti manifestera sin ståndpunkt eller kritik så finns andra möjligheter än att bifalla en motion med rasistiskt innehåll. Jag hoppas att Vänsterpartiet tar en noggrann funderare över sitt agerande.

(M)ycket snack men lite insikt i trygghetsfrågorna

Av , , Bli först att kommentera 7

Under gårdagens kommunfullmäktige diskuterades trygghetsläget i Umeå. Moderaterna vidhöll sin skrämselretorik, utan att komma med några som helst konkreta initiativ. Detta nyvunna intresse för trygghetsfrågorna är ett symtom på valrörelse. I nämnderna och UmeBrå har moderata initiativ lyst med sin frånvaro under hela mandatperioden.

Det blev också under debatten uppenbart att moderata ledamöter inte lyssnat på den information som delgivits i nämnderna om narkotika bland unga.

Socialdemokraterna i Umeå har under åren satsat kraftfulltbrottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Men det har inte varit utan motstånd. Moderaterna har vid flera tillfällen under mandatperioden velat skära i våra satsningar och lagt förslag som kraftigt skulle begränsa det förebyggande arbetet.

 • Socialdemokraterna i Umeå har under mandatperioden sett till att socialtjänstens fältgrupp utökats med fler anställda för att nå fler ungdomar och minska drogproblematiken i vår stad. Detta har Moderaterna motsatt sig hårt.
 • Moderaterna har i kommunfullmäktige så sent som 2017 velat slakta socialtjänsten med ytterligare besparingar.
 • För 2017 års budget föreslog Moderaterna att individ- och familjenämnden skulle få 20 miljoner mindre än vårt socialdemokratiska huvudförslag. Hade Moderaternas förslag antagits hade förebyggande verksamhet som fältgrupp, ekonomiskt stöd till sociala föreningar, alkohol- och drogmottagning, öppen förskola och Centrum mot våld tvingats stänga eller reducerats till oigenkännlighet.
 • Moderaterna har trots kommunens tuffa utmaningar fortsatt kräva att skatten ska sänkas.

Moderaterna går fortsatt ut hårt med skattesänkningar, något som givetvis drabbar både förebyggande arbete och den välfärd som lägger grunden för ett tryggt samhälle. Det är sunt förnuft att man inte kan äta kakan och behålla den samtidigt.

Under mandatperioden har Moderaterna heller inte visat prov på någon som helst initiativförmåga vad gäller åtgärder för ökad trygghet. Det enda svaret har i princip varit att inrätta kameraövervakning.

Vilket är begripligt. För när (M) vill sänka skatten såpass mycket så återstår endast utrymme för billiga symbolåtgärder.

De vill dessutom inte vidkännas konsekvenserna av den tilltagande ojämlikhet som följer i den moderata politikens spår. Samma ojämlikhet som är grogrunden för otrygghet och brottslighet.

Under gårdagens debatt i kommunfullmäktige kritiserade Moderaterna oss socialdemokrater för att inte ta problemen på allvar. Detta för att vi avfärdar Moderaternas svartmålning av Umeå – något Umeborna överlag också verkar göra att döma av den kritik Moderaterna mött för sina filmer.

Moderaterna verkar heller inte begripa varför så många ser deras filmer som skrämselpropaganda. Det är uppenbart att de gör sig medvetet dumma, för syftet med deras kommunikation är uppenbar för alla som tittar på filmerna. Man panorerar över Umeå en mörk kväll och uttalar ”våldtäkter, bilbränder, knarkhandel” osv. Det omedelbara intryck som förmedlas är att denna brottslighet är ett dominerande inslag i ett sönderfallande Umeå, vilket såklart inte är sant.

Jag rekommenderar Moderaterna att ta del av följande intervju med Hans Rosling i dansk TV (3 min och 35 sekunder in i klippet). 

Att skildra en liten del av sanningen och förespegla att det är den dominerande bilden för att sedan förknippa denna bild med alarmistiska utsagor, är nämligen inte att förmedla sanning, kunskap eller att upplysa människor. Det är att vilseleda och skrämma. 

Eller som Rosling pedagogiskt uttryckte det:

Om ni väljer att för mig bara visa min sko, den är ju jätteful, det är bara en del av mig. Om du väljer att visa mitt ansikte så är bilden en annan.

Kontext spelar roll och Moderaterna är fullt medvetna om vad de ägnar sig åt, men vill såklart inte vidkännas att de använder en kommunikationsmetod direkt hämtad från Sverigedemokraterna. 

Denna skrämselpropaganda är symtomatiskt för Moderaternas grunda samhällsanalys. De har inga svar på samhällets stora utmaningar och måste därför i ren desperation försöka ingjuta rädsla i hopp om röster.

De ser heller inte konsekvenserna av sin egen politik. Nedmonterad välfärd, arbetslöshet, sämre anställningstrygghet, lönedumpning, försämrade socialförsäkringar med mera är reella hot mot tryggheten i det svenska samhället. När människor förlorar den sociala tryggheten ökar såklart grogrunden för kriminalitet och missbruk. Det ser vi i flera andra städer. I Umeå är trygghetsläget hittills gott tack vare en hög nivå av social trygghet, blandade bostadsområden och aktivt förebyggande arbete.

Socialdemokraterna tar ett helhetsgrepp i trygghetsfrågorna och använder hela verktygslådan. Moderaterna bemödar sig inte alls med att angripa orsakerna till otrygghet och kriminalitet.

De är bra på prat men inte särdeles duktiga på att lägga konstruktiva förslag i det löpande politiska arbetet. 

Under debatten om narkotika i skolan noterade Moa Brydsten för övrigt att andelen som uppger att de brukat narkotika i närtid är 2 procent för pojkar och 1 procent för flickor i Umeå.

I moderatstyrda Danderyd är motsvarande siffror 20 och 12 procent.

Vårt mål är givetvis att inga skolungdomar ska löpa risk för missbruk. Varje ung människa som gör det är en för mycket! Men det är värt att notera att en av de svenska kommuner där Moderaterna har starkast ställning så ser det ut som ovan beskrivs.

Moderaternas måttstock för hur mycket man tar ”problem på allvar” verkar vara hur långt man är beredd att gå i att sprida rädsla och alarmism.

Inte vad man faktiskt gör åt, eller för att förebygga, problem.

Vi välkomnar Moderaterna att, istället för att prägla debatten med undergångsretorik, engagera sig mer i nämnderna och i UmeBrå för att ta ett gemensamt ansvar för det förebyggande arbetet.

Den som tar problemen på allvar ägnar sig inte åt att sprida rädsla – hen sätter sig istället ned vid arbetsbänken och skrider till verket.

V + M = sant

Av , , Bli först att kommentera 6

Under dagens fullmäktige behandlades en motion från Moderaterna om införande av friskvårdstimme i Umeå kommun. Motionen biträddes av Vänsterpartiet trots att:

 • Förslaget inte var finansierat
 • Förslaget skulle innebära att undersköterskor, lärare och vårdbiträden får betala för bättre ställda personalgruppers friskvård
 • Flera av de fackliga organisationerna, inte minst Kommunal, anmärkte på att förslaget skulle få ett ojämlikt och ojämställt utfall

Givetvis är vi socialdemokrater för hälsobefrämjande arbete. Men som politiker måste vi vara noggranna med de resurser skattebetalarna anförtrott oss. Reformen skulle kosta 116 miljoner, vilket motsvarar ungefär 1 000 förskoleplatser. Förslaget var dessutom inte finansierat.

I de yrken där man jobbar nära människor och där det är svårt att få tag på vikarier skulle man i hög grad inte kunna nyttja en sådan friskvårdstimme. Det skulle innebära att Kommunals medlemmar fick betala för bättre ställda personalgruppers friskvård. Alltså en både ojämställd och ojämlik reform. Därför var det anmärkningsvärt att även (Fi) gick på Moderaternas linje.

Moderaterna och Vänsterpartiet har det gemensamt att de lovar runt men håller tunt. Vänsterpartiet finansierar sällan alla sina förslag. Moderaterna lovar både skattesänkningar och välfärd, men förklarar inte hur ekvationen ska gå jämt ut. Det är ohederligt.

Vi socialdemokrater vinnlägger oss om att göra skillnad i vardagen med reformer som faktiskt kan genomföras. Tomma löften bygger inte ett bra samhälle. När Kommunal och de fackliga organisationerna avstyrker ett förslag lyssnar vi också på deras synpunkter. Vi har en reell förankring i arbetarrörelsen till skillnad från Vänsterpartiet. Det blev tydligt i dagens fullmäktige.

 • Vi vill istället prioritera att genomföra heltidsreformen fullt ut och anställa fler inom välfärden. Med fler anställda i välfärden blir det på sikt möjligt att implementera friskvårdstimme eller liknande. I dagsläget går det inte och med moderat skattesänkarpolitik blir det aldrig möjligt att implementera dylika förmåner för anställda inom välfärdsyrkena.

Trots Vänsterpartiets uppslutning kring Moderaternas förslag röstades motionen ned av fullmäktige. Nu kan vi fokusera på att lägga finansierade förslag som gör faktiskt gör skillnad och inte slår ojämlikt.

Så här skriver Kommunal i sitt yttrande över förslaget:

”I dagsläget ställer vi oss frågande till hur man ska möjliggöra detta förslag och skapa förutsättningar för att alla och framförallt arbetstagare inom Kommunals avtalsområden ska kunna nyttja friskvårdstimmen. Vi har svårt att se att detta i dagsläget skulle kunna göras utan att ske på bekostnad av personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö.

Kommunals medlemmar inom exempelvis vården och barnomsorgen kan inte pausa brukarnas eller barnens behov för att gå ifrån arbetet en timme.

Den timmen måste i så fall täckas av annan personal eller vikarie alt. av befintlig personal som får arbeta för mer än en person, en ekonomisk kostnad eller en i längden hälsoskadlig arbetssituation.

Vi ser risken att man genom detta förslag skulle premiera vissa yrkeskategorier inom vissa verksamhetsområden. Områden där man idag mestadels arbetar veckodagar med regelbunden arbetstid, har förhållandevis låga sjukskrivningstal och där man har en större del män anställda. Något som rimmar illa med jämställdhetsplan och likabehandlingsprincip.”

Ökad katastrofmedicinsk beredskap

Av , , Bli först att kommentera 4

Sverige har under lång tid varit förskonat från krig och riktigt allvarliga naturkatastrofer. Men i takt med att klimatet förändras och med tanke på att situationen i vår omgivning kan förändras snabbt, finns såklart goda skäl för oss att se över hur vi ska hantera katastrofsituationer. Regeringen beslutade därför förra veckan att ge Socialstyrelsen i uppdrag att stödja landstingen i deras arbete med katastrofmedicinsk beredskap och planering för civilt försvar inom hälso- och sjukvården.

På senare år har flera utredningar lyft behovet av att stärka traumavården, utveckla och förbättra samordningen mellan landstingen samt att på nationell nivå ansvara för utbildning och övning.

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 4 000 000 kronor under 2018. I uppdraget ingår det att:

• göra en förstudie av vilka kunskapsunderlag som landstingen har behov av som stöd för sin planering. Förstudien ska särskilt fokusera på frågan om förutsättningarna att ta fram kunskap om vårdprinciper i kris och krig utifrån hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

• analysera landstingens behov av övnings- och utbildningsinsatser.

• ta fram förslag till upplägg för en utvecklad nationell utbildnings- samt övningsverksamhet för hälso- och sjukvården i frågor som rör katastrofmedicinsk beredskap och civilt försvar.

• beskriva hur de föreslagna övnings- respektive utbildningsinsatserna bör organiseras.

• presentera plan för övnings- respektive utbildningsinsatser för de kommande fem åren (2019–2024). Planerna ska omfatta såväl hälso- och sjukvårdens roll i det civila försvaret som katastrofmedicinska insatser i fredstid, t.ex. terrorismhändelser eller hälsohot.

• stödja landstingen i frågor som identifieras inom ramen för överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om hälso- och sjukvården och civilt försvar.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med landstingen och med Sveriges Kommuner och Landsting. Socialstyrelsen ska under arbetet även inhämta synpunkter från Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, E-hälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten, Polismyndigheten samt Säkerhetspolisen.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juni 2020.

Regeringen har visat föredömlig handlingskraft i att stärka Sveriges försvarsberedskap. Det tycker jag är bra. Under Alliansregeringen blev både det militära och civila försvaret lidande av att statens resurser främst prioriterades till skattesänkningar.

Vi vill hålla ihop Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu finns Socialdemokraterna i Umeås första valfilm tillgängligFacebook och Youtube. Jag medverkar i filmen. Den handlar om att vi socialdemokrater vill att alla i hela Umeå kommun ska få ta del av framtidstro och tillväxt. Detta vill vi göra genom kraftfulla investeringar i det offentliga, istället för skattesänkningar och nedskärningar.

Vi tänker inte ägna oss åt mörk skrämselpropaganda för att vinna politiska poäng. Umeå är en fantastisk stad med en hög grad av trygghet. Detta ska vi värna genom att gemensamt ta ansvar för utvecklingen av Umeå!

Ny lagstiftning för att komma åt nätdroger

Av , , Bli först att kommentera 1

Regeringen har lagt ett förslag på ny lagstiftning (prop. 2017/18:221) för att komma åt problemet med så kallade nätdroger. Nätdroger är ett samlingsnamn för nya psykoaktiva substanser som dyker upp med kemiska sammansättningar som ännu inte hunnit narkotikaklassas. Detta är ett stort problem.

Umeå brottsförebyggande råd har tidigare jobbat med en informationskampanj för att informera om de allvarliga risker med dessa nätdroger. Det rör sig ofta om substanser med effekter som ingen känner till och som försätter den som tar dem i allvarlig fara för liv och hälsa.

Därför är det bra att regeringen nu lägger ett lagförslag för att lättare komma åt dessa farliga ämnen.

 • Förslaget innebär att det ska vara lättare att snabbt narkotikaklassa nya psykoaktiva substanser
 • Polisen ska kunna göra anonyma inköp för att få tillgång till och snabbare kunna klassa substansernaPolismyndigheten ska enligt förslaget få göra anonyma inköp av nya psykoaktiva substanser. Tiden det tar för myndigheterna att få tillgång till substanserna är av stor betydelse för hur länge substanserna kan säljas lagligt, och anonyma inköp kan därmed bidra till snabbare klassificering.

  • Utökad möjlighet att dömas till ansvar

  Den som av grov oaktsamhet hanterar varor som omfattas av lagen om förbud för vissa hälsofarliga varor ska kunna dömas till ansvar. Det innebär att den som hanterar hälsofarliga varor genom att tillexempel föra in dem i landet eller säljer dem ska dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

  • Utökade resurser

  Folkhälsomyndigheten ska ges utökade resurser för arbetet med klassificering av nya psykoaktiva substanser. En långsiktigt stärkt finansiering ger myndigheten möjlighet att utveckla och effektivisera arbetet och därmed snabbare kunna klassificera nya nätdroger som kommer ut på den svenska marknaden.

De lagändringar som föreslås avses träda i kraft 1 januari 2019.

Regeringen utreder sjukförsäkringen för att göra den tryggare

Av , , Bli först att kommentera 3

Regeringen gick till val på att göra sjukförsäkringen säkrare efter de förändringar den borgerliga regeringen genomförde som gjorde den mycket otryggare. Vi hade under de borgerliga regeringsåren en sjukförsäkring som väckte stor uppmärksamhet genom att många svårt sjuka drabbades svårt av orättvisa regler. 2015 fattade riksdagen, efter ett förslag från regeringen, beslut om att ändra regelverket och ta bort den så kallade ”stupstocken” som ledde till att många svårt sjuka utförsäkrades och tvingades till socialbidrag.

Men som framkommit efter hand finns mycket kvar som måste förbättras. Många sjuka vittnar alltjämt om en orättvis tillämpning av reglerna. I söndags medverkade socialminister Annika Strandhäll i SVT:s Agenda för att diskutera detta. Det har i media framkommit berättelser om att handläggare på Försäkringskassan uppgett att de får lönepåslag för avslagsbeslut. Socialministern var tydlig. Detta är inte acceptabelt. Hon tog kontakt med Försäkringskassans ledning som menade att detta inte var förenligt med myndighetens lönepolicy, men att man ska se över och åtgärda eventuella problem.

Försäkringskassan har ett bredare ansvar än att besluta om och betala ut ersättningar, nämligen att ge ett brett stöd. De möter många människor i utsatta situationer. Regeringen har varit tydlig, stödet måste växlas upp.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen måste förbättra sitt samarbete, vilket de har nästan 700 miljoner kronor varje år för att göra.

Många berättar om att sjukförsäkringen inte ger adekvat trygghet. Att rehabilitering avbryts, att tidsgränser uppnås, om oro för hur Försäkringskassan bedömer arbetsförmåga, inte minst i relation till kriteriet i lagstiftningen om ”normalt förekommande arbete”. Många upplever att dessa ”normalt förekommande arbeten” utgår från fiktiva föreställningar om arbetslivet.

Därför har regeringen tillsatt en utredning som ska se över hur sjukförsäkringen kan förändras för att göra den trygg, hållbar och för att den ska kunna ge rätt stöd till individen. Det är en del av det åtgärdsprogram för en trygg sjukförsäkring med människan i centrum som regeringen presenterade tidigare i år.

Bland annat ska utredningen se över tillämpningen av begreppet ”normalt förekommande arbete” samt ”särskilda skäl” vid bedömning av arbetsförmåga. Samtidigt beslutar regeringen om en helt ny funktion, en nationell samordnare för sjukförsäkringen, som ska utgå från individens resa genom sjukförsäkringen, så att den på allvar hamnar i centrum.

Till samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess utses Mandus Frykman. Han är ekonom och verksam inom företagshälsovården.

Claes Jansson blir utredare för att se över bland annat begreppet ”normalt förekommande arbete”. Han har tidigare arbetat som enhetschef på LO-TCO Rättsskydd. Han har också en bakgrund på Försäkringskassan. Hans erfarenhet med många år på rättsskyddet gör att han har god insyn i de utmaningar som sjukförsäkringens regelverk står inför.

Utredningen över sjukförsäkringen ska lämna sitt första delbetänkande den 30 januari 2019. Utredningen ska slutredovisas senast den 30 oktober 2019. Den nationella samordnaren ska delredovisa sitt uppdrag den 30 april 2019. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 april 2020.

Regeringen kallade tidigare i veckan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen till Regeringskansliet för att myndigheterna skulle redovisa sitt samarbete och hur det kan bli bättre för mer och rätt stöd till den som lämnar sjukförsäkringen för Arbetsförmedlingen.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen tar krafttag för integrationen!

Av , , Bli först att kommentera 3

En stor utmaning för Sverige är att se till att alla människor som kommer hit får en god chans att bli en aktiv del av det svenska samhället.

Vi behöver alla dessa människor! Vi har stora kompetensförsörjningsproblem inom välfärd, industri och flera andra sektorer. De människor som kommit till Sverige de senaste åren och som alltjämt kommer är en otrolig resurs för det svenska samhället.

Politik gör skillnad när det gäller integrationen. Den borgerliga regeringen visade inget större intresse för aktiva åtgärder för att garantera goda system för integration. Skattesänkningar var prioriterat. Att inte göra något är en enorm förlust för samhället.

Därför är det glädjande att regeringen på kort tid har kunnat kapa etableringstiderna och fortsätter att förkorta vägen ut på arbetsmarknaden. Arbete och sysselsättning är A och O för att alla människor i Sverige ska få goda livschanser och kunna bli aktiva samhällsmedborgare. Det är också viktigt att rättigheter förenas med skyldigheter, lika för alla.

Nedan listar jag de viktigaste åtgärder som regeringen vidtagit under mandatperioden för att stärka integrationen. Listan kan göras längre och hade det parlamentariska läget varit mer gynnsamt hade åtskilligt mer kunnat göras!

Bättre mottagande av nyanlända

 • Bosättningslagen

Sedan den 1 mars 2016 gäller en ny lag om mottagande av nyanlända. Regeringen har sett till att alla kommuner måste dela på ansvaret för nyanländas bosättning. Mottagandet styrs till kommuner där jobbchanserna är goda och anpassas även till kommunens befolkningsstorlek samt efter hur många nyanlända och asylsökande man har tagit emot sedan tidigare. Detta leder till en rättvis fördelning av ansvaret så att kommunerna tar ett samfällt ansvar för att integrera de människor som kommer till Sverige.

 • Mer medel till kommunerna för mottagandet

För att förbättra kommunernas förutsättningar att klara mottagandet har ersättningen till kommunerna höjts kraftigt. Kommunerna har även fått utökade medel för nyanlända med särskilda behov, för att ha beredskap för mottagande, samt för att bättre kunna möta nyanländas utbildningsbehov.

 • Tidiga insatser

Ett nytt system för tidiga insatser för asylsökande med förbättrad möjlighet till språkinsatser och tidig kompetenskartläggning har satts på plats av den (S)-ledda regeringen för att bättre ta tillvara tiden under asylprocessen. Regeringen har riktat resurser till civilsamhället och kommuner för verksamhet med flyktingguider och familjekontakter samt för att underlätta bosättning och öka mottagandekapaciteten. Regeringen har också underlättat för asylsökande att få tillgång till bankkonto för att kunna arbeta med arbetstillstånd under asylprocessen.

Snabbare etablering av nyanlända

 • Ett helt nytt regelverk för nyanländas etablering

Den 1 januari 2018 trädde nya regler i kraft som innebär tydligare krav på individen. Den förra regeringen införde en rättighet för nyanlända att ta del av insatser, vi tillför en skyldighet att delta. Med den gamla regeringens regelverk kunde en nyanländ både få full lön och full ersättning samtidigt. Den (S)-ledda regeringen har anpassat reglerna för nyanländas ersättning till de principer som gäller för A-kassan. När man får egen försörjning minskar ersättningen i motsvarande grad. I den svenska modellen ska rättigheter och skyldigheter balanseras, lika för alla!

 • Utbildningsplikt för nyanlända

Regeringen har genomfört regler som trädde i kraft den 1 januari 2018. Dessa regler innebär att nyanlända som tar del av Arbetsförmedlingens etableringsinsatser omfattas av en utbildningsplikt. Om individen inte följer detta kan man bli av med sin rätt till etableringsersättning. Rättigheter förenas med krav.

 • Snabbspår till bristyrken

Tillsammans med arbetsmarknadens parter har regeringen upprättat snabbspår till yrken där det råder brist. Syftet är att tillvarata nyanländas kompetenser och korta tiden från ankomst till jobb för nyanlända som har erfarenhet eller utbildning inom yrken där det är svårt att få tag på arbetskraft. Över 5 300 personer har redan tagit del av något av de 14 snabbspåren som finns till ett 30-tal yrken.

 • Utökade medel för valideringsinsatser

Regeringen har gjort kraftfulla förstärkningar till Universitets- och högskolerådet samt Socialstyrelsen för att bedöma och validera utländsk utbildning. Detta snabbar upp processen och kortar vägen ut på arbetsmarknaden.

 • Lokala jobbspår och bättre samverkan lokalt

Delegationen för unga till arbete (Dua) har fått ett utvidgat uppdrag för att även arbeta för att underlätta nyanländas etablering genom att främja samverkan med Arbetsförmedlingen, kommuner, arbetsgivare och andra aktörer. Lokala jobbspår utvecklas tillsammans med Arbetsförmedlingen i nästan alla kommuner med syftet att tillgodose arbetsgivarnas kompetensbehov samtidigt som individen får en effektiv väg till arbete.

 • Fler utbildningsmöjligheter och kompletterande kurser

Den (S)-ledda regeringen har satsat stort på fler utbildningsplatser på vuxenutbildningen och på högskolor. Inte bara på nyanlända utan för alla. Regeringen har också satsat stort på kompletterande utbildningar för personer med utländsk högskoleutbildning.

 • Insatser för höjd sysselsättning bland utrikes födda kvinnor

Den (S)-ledda regeringen har slopat den kvinnofälla som den borgerliga regeringens vårdnadsbidrag utgjorde. Det fjärmade många utrikes födda kvinnor från arbetsmarknaden. Regeringen har också infört begränsningar i föräldraförsäkringen för den som kommer till Sverige med barn som är äldre än ett år. Regeringen går vidare med riktade insatser för att särskilt höja sysselsättningsgraden bland utrikes födda kvinnor. Det handlar i hög grad om bättre möjligheter att lära sig svenska, uppsökande och motiverande insatser och bättre förutsättningar för att starta eget företag.

Fler och enklare vägar till jobb

 • Beredskapsjobb i staten

För att skapa jobb som fler kan ta med goda arbetsvillkor, på statliga myndigheter.

 • Praktikplatser på statliga myndigheter

Statliga myndigheter har fått i uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik. Antalet praktikplatser ska vara minst 1 000 stycken.

 • Jobb inom den gröna näringen

Regeringen har också satsat på jobb inom den gröna näringen, som en väg in på arbetsmarknaden för nyanlända.