Nu bygger vi!

Av , , Bli först att kommentera 1

Nu satsar vi från Socialdemokraterna på ökad planering och byggande i kommunen. Vi har en stor bostadsbrist som hindrar människor att flytta hemifrån, ta ett jobb, börja studera eller bilda familj. Det är inte hållbart i en stad som kan och vill växa, när vi samtidigt vet att fler och fler vill investera i Umeå. Många vill även utveckla sina kommersiella verksamheter vilket är glädjande då det leder till fler jobb i kommunen. Däremot kommer det ibland svårigheter gällande avvägningar eller att planer överklagas och försenas.

Därför satsar vi nu på ökad planering och byggande. Vi vill förstärka resurserna för planering med målet att det hela tiden ska finnas byggklar mark för alla typer av objekt. För att snabbt kunna öka takten blir en del av lösningen att använda de kompetenser som finns hos arkitektbyråer och liknande. I det kommande budgetarbetet kommer vi även att förstärka resurserna för planeringsarbete. När det finns de som kan och vill bygga ska möjligheterna finnas. Tillsammans med regeringens satsningar på ett investeringsstöd för bostäder hoppas jag att det kan leda till mer nybyggnation och att vi därmed tar ett ordentligt tag om bostadsbristen.

Att inte ligga i takt med planeringen kostar betydligt mer än den här satsningen och riskerar även att bromsa Umeås tillväxt. För många som vill investera är alternativet då att satsa i andra delar av landet. Det har inte Umeå och Norrland råd med, varken ekonomiskt eller socialt.

Hans Lindberg (S)

Nationaldagsfirandet

Av , , Bli först att kommentera 7

Är på statsbesök i Xian i Kina och får höra om de senaste dagarnas debatt om nationaldagsfirandet. Frågorna kommer, ska försvaret vara med eller inte? Vilken roll ska försvaret spela i det svenska samhället?

Vill börja med att säga att försvaret är och har varit en viktig del för det svenska samhället. Det har en stor roll att spela. I Sverige har vi trygghet och demokrati, och vårt Försvar har en folklig förankring som gör dem en del av detta, med människor från alla delar av vårt samhälle. Sveriges försvarsmakt är även en del i att stötta och hjälpa andra länder i deras demokratibygge, vilket ger dem en viktig roll både nationellt och internationellt. Under nationaldagen handlar det om fred, inte om krig. Fred som vi har lyckats bevara i Sverige i 200 år.

Det råder ingen tvekan om att vi måste utveckla detta område när det gäller säkerhet och risk. Istället för att gömma undan ska vi lyfta fram dessa frågor. Det är bra att ständigt föra en diskussion, men det har blivit olyckligt i de senaste dagarnas mediedebatt om försvarets roll. Ser fram emot att kunna prata med folk på plats när jag väl är hemma igen.

Hans Lindberg (S)